≡ Menu

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

 

Incoming search :

nama lain surat al fatihah,nama lain al fatihah,nama lain surah al fatihah,nama lain surat alfatihah,nama lain dari surah al fatihah,nama nama al fatihah,nama lain surah alfatihah,nama lain cahaya,nama nama surat al fatihah,Surah Al-fatihah,nama nama surat alfatihah,alfateha betina,nama lain alfatihah,nama nama lain dari surat alfatihah,al fatihah betina,Sebutkan dan jelaskan macam macam nama surat al fatihah,ayat alfatiha sebut nama cewek,arti nama al fathah,surah al fatihah disebut juga dengan,arti kata al fatihah,Nama bayi dalam alquran,nama2 bayi,nama nama fathia,nama orang al fatihah,nama orang di ambil di alquran,nama nama yang ada di al quran,Nama nama untuk bayi laki laki yg di ambil dari bacaan al qur an,Nama nama manusia yang tercantum dalam al-quran beserta artinya,nama nama surat alfateha,NAMA QS AL FATIHAH,nama sebutan yang bagus untuk anak perempuan,nama surah untuk anak,nama-nama al-fatihah,nama yg di ambil dari al kuran,nama yg bagus dari pengarang kitab,Nama yank bagus diambil dari nama2 kitab islam,nama yang bagus untuk anak di ambil dari al qur an,nama yang bagus dalam ayat al quran,nama yang ada maknanya dalam al qur\an,nama perempuan yang paling bagus menurut alquran,nama terbaik untuk anak di ambl dalam al qoran,nama terbagus untuk perempuan dari al quran,Nama wanita yang di jadikan nama surat dalam alquran,nama surat di alquran untuk bayi perempuan,nama surat di alquran dan hadis,nama surat al fatihah,nama-nama lain al fatihah,nama nama dari surat al fateha,nama lain surat al-fatihah,nama lain surah alfatiah,nama lain surah al-fatiha,Nama lain surah al fatihah dan dasar penamannya,nama lain surah al fatihah dan artinya,nama lain surah al fatihah adalah,nama lain surah al fatiha,nama lain surah al,nama lain dari suroh alfatiha,nama lain dari surat al-fatihah,nama lain dari surah al-fatihah,nama lain dari alfatehah,nama lain surat fatihah,Nama lain untuk girlfriend,nama lain yan terbaik,nama nama dan artinya dalam islam,nama nama bayi yg di ambil dari al quran,Nama nama bayi perempuan yang bagus diambil dari kitab,nama nama bayi menurut hadis dan alQuran,nama nama bayi laki2 dari ayat2 alqur an,nama nama bayi laki2 3kata,Nama nama bayi di kitab al quran dan artinya,Nama nama baik dalam alquran dan hadis buat cewe,NAMA NABI YANG DIJADIKAN NAMA SURAH DALAM A,nama manusia diambil dari kitab,nama manusia berdasrkan alquran,Nama Lelaki Lain:dari yang lain,nama nama dalam al quran dan artinya 2 kata,nama-nama lain surat al fatihah,www nama2 bayi cara slami,sebutkan nama lain dari surat al-fatiha,Sebutkan nama lain dari al-fatihah?,sebutkan beberapa nama anak-anak bayi,sebutkan 3 nama lain surah al-fatihah?,sebutan surah al fatihah,sebutan perempuan yg baik dan bagus,sebutan lain surah alfatihah,sebutan lain al fatekah,Q S Surah al Fatiha Beserta Gambar,nma yg bgus ada mkna ny,nma nama bayi ad di alkuran,nma lki2 bserta artinya,Nma dri alquran,nma bayi lki2 dan perempuan,sebutkan nama-nama bayi cowo yang termasuk dalam al-quran,sebutkan nama-nama untuk bayi perempuan islam,sebutkan nama2 dan sebutkan pula surat yang ke berapa,www nama perempuan menurut al quran,www nama nama lain dari dari surat al fateha,www mama2 anak laki islami dan artinya,surat dalam alkuran yang mengandung arti nama bayi laki,surat alquran mengandung arti paling dalam,surat alquran alfatiha betina,surat Al Quran arti ny baik untuk bayi,surah terbaik dalam alquran,surah terbaik dalam al quran,surah ruqyah,surah apa saja yang termasuk dalam fateha sembilan,Www surah al fatiha perempuan com,surah al fatihah disebut dengan,surah al fatiha betina,nma bayi laki2 yg bgus dlm arti alqur an,nma bayi laki2 yg baik,nma ank bayi laki yg bgus ngmbl dr alQuran,Nama2 bayi perempuan muslim yg diambl dr ayat al-quran,Nama2 bayi menurut hadist alquran,nama2 bayi laki2 yg pling bgus 3 kata,nama2 bayi laki laki dalam al qur\an n terjemahnya,nama2 bayi cewe,Nama2 bayi 2 3 kata lengkap,nama2 anak yg terkandung dlm Al-Quran,nama2 anak yg bagus dalam alquran,nama2 anak lelaki,nama2 anak laki 2 yg ad dalam kitap,Nama2 anak dri alquran,Nama2 anak bayi perempuan n laki2 menurut al-quraan&hadits,nama2 al fatihah,nama-nama surah al-fatihah,nama2 bayi yg diambil dri kita alquran,nama2 beby tercantum dlm alquran,Nama2 byi laki2,Nma anak laki2 dari ayat al-quran beserta artinya,nama_nama lain surah,namasurat alquran yang dijadikan nama bayi laki-laki,nama2r yg bgus yg ada di alqurr an,nama2 untuk bayi di ambil dari quran,nama2 unik bayi laki2 dari ayat2 alqur an,Nama2 tafsir alquran untuk anak,nama2 perempuan terbaik dalam al quran,nama2 pembuka,Nama2 orang yg pling bagus dan ada arti ny di dlam al-qur\an,nama2 orang yg diambil dari al quran,nama2 lain surat al fatihah,nama2 indah dalm Alquraan bgi bayi perempuan,nama2 cahaya,nama-nama surah al fatihah,nama lain bagi surah al-fatihah,Himpunan Nama nama bayi perempuan yang terdiri dari dua kata,daftar nama surat alquran dan artinya,cari nma tuk bayi yg baik di alQuran,cari nama d kitab alquran,Cari nama bayi laki2 di ayat2 al-quran,cari nama bayi dari surah maryam,Cari Nama anak dlm Alquran,cari gambar indah dan bagus dri alam,cari gambar fateha,Bunyi surat alfatihah betina,bunyi ayat alfatiha betina,bunyi ayat alfatiah betina,bunyi alfateha betina,beberapa nama anak bayi perempuan dlm alquran,bacaan alquran untuk anak bayi laki laki,bacaan alfatiha dapat menyembuhkan menurut ilmuan,doa alfateha betina,Doa mengambil cahaya baiy,gambar surat dalam al quran,gambar surah al fatihah,Gambar Kepanjangan dari nama cewek,gambar kata kata surah al qur an,Gambar gambar ayat AL KURAAN yg indah,gambar fatehah warnapink,gambar dan nama nama bayi yang di ambil dari alkur\an,gambar ayat islam dan artinya,gambar ayat fatihah,gambar ayat al fatihah,gambar alfatiha,fatihah yang terbaik,fatiha betina,erti nama fatihah,Dp surah al waqiah,bacaan alfatiha betina,bacaan alfateha betina,Arti nama Alfatikhah,arti nama alfatihah,arti nama alfatia,Arti kata ruhlarina,arti kata al fatiha,arti arti nama yng bagus menurut islam t,Apa saja nama dari al fatihah,apa nama surat yang tercantum nama istri nabi yg masuk dalam al-quran,apa arti dari nama ini mnrut islam,alhamdu alfatiha dan nama lain,alfatiha pembuka surah penutup,alfatehah betina,al fatehah,7nama lain surah al fatihah,30 nama surah al-fatihah,arti nama ardan dalam islam,Arti Nama bayi perempuan al fatiha,bacaan al fatihah betina,ayat ayat quran untuk nma prmpuan bserta,ayat alquran yang dijadikan nama bayi,ayat alkuran yg bagus buat nama anak perempuan,ayat al quran yang ada kata ardan,artinama alfatihah,arti ruhlarina fatiha,arti ruhlarina,arti nama turki ruhlarina,arti nama ruhlarina fatiha,arti nama fatihah,arti nama fatia dalam islam,arti nama dari al quran nma bayi laki,arti nama berdasarkan al quran,arti nama bayu cahya purnama,3 nama bagi surah al fatihah,nama lain bagi cahaya,nama bayi perempuan islam dalam al quran 2 kata,Nama bayi perempuan di ambil dalam kitap al quran,nama bayi perempuan dari ayat alquran,nama bayi perempuan 4 kata,nama bayi muslim yang ada dalam kitab,nama bayi lelaki lebih 2 kata H,nama bayi laki2 yang artinya bagus dalam Islam,Nama bayi laki2 dlm al quran,nama bayi laki laki dari alpatihah,nama bayi laki 2 diambil dari ayat2 alquran,Nama bayi islami terindah kumpulan 4 kata dari al quran,nama bayi dari fatekhah,nama bayi dalam bacaan al quran,nama bayi dalam arti cahaya,nama bayi d ambil dri nma aspi,nama bayi perempuan menurut hadis,nama bayi perempuang nama al guraan,nama lain alfatiha,nama lain al-fatihah,nama lain al fatikha,nama lain al fatihah dan penjelasannya,nama lain al fatiha,nama islam yg di ambil dr al beserta artinya,nama dlm alquran utk bayi perempuan,Nama dari kuran,nama dalam al quran,nama byi lki2 mnrt al quran,nama buat anak laki menurut hadist dan al quran,Nama bayi yang terdapat dalam alquran,nama bayi yang di ambil dari kitab alquaran,nama bayi yang di ambil dari alquan,nama bayi yang bagus dari ayat alquran,nama bayi berdasar ayat al quran,nama bagi surah al-fatihah,lima nama manusia yg terkandung dlm surat alqur\an,Lafald alfatekah betina,Lafad Ayat Pertama Surat Alfatihah Betina Adlh,kumpulan nama2 byi dlam al quran dan artiny,kumpulan nama yang ada di alquran,kumpulan nama orang dari hadis al quran,Kumpulan nama nama yg baik diambil dari al quran beserta artinya,kumpulan nama anak dari alqur`an,kumpulan gambar Al fatihah,koleksi nama anak laki laki yang baik menurut islam,kitab2 nama bayi laki yg ada dlm alqur an,kepanjangan nama cahaya,kata-kata cewe terbaik didalem hadis,kata kata al kur an dan hadist bagai mana dapat cewek,isi surah alfatekah betina,makna nama bisnes yg baik dlm islam,maksud ayat quran berulang,nama baby lelaki 3 kata mgikut alquran,nama baby indah dalam islam,nama anak perempuan yang ada tercamtum dalam alquran,nama anak perempuan mengikut ayat Qur an,nama anak menurut hadits,Nama anak laki2 permpuan yg ada dlm alquran,nama anak laki laki yg bagus dalam alkuran,nama anak dari alkuraan dan ayat,nama anak berdasarkan ayat al quran,nama anak al fatihah,nama alkhairaat diambil dari surah apa ?,nama - nama anak perempuan yang indah dan baik menurut islam yang tercantum dalam alquran,nama & arti nya dari hadizt alquran untuk wanita,mantera alfatehah betina,Mama2 bayi dam arti dalam alqur\am,Isi dan makna yg terkandung dlm kitap al quran

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: