≡ Menu

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

Lazada malaysia promotion

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

Nissan X Trail * Shell HelixeGENTICwestern union *

 

Incoming search :

nama lain surat al fatihah,nama lain surah al fatihah,nama lain al fatihah,nama lain surat alfatihah,nama lain surah al fatihah dan artinya,nama nama surat al fatihah,nama lain alfatihah,nama lain dari surat al fatihah,nama lain surah al fatiha,arti kata al fatihah,nama nama surah al fatihah,nama-nama lain surah al-fatihah,nama lain dari surat al-fatihah,nama lain dari al-fatihah,nama-nama surah al fatihah,nama nama lain surat al fatihah,#########################,nama-nama lain surat al fatihah,Penjelasan nama lain surah al-fatihah,gambar surah alfatihah,nama lain dari al fatihah,arti nama alfatiyah,bunyi kalimat al fatihah betina,nama nama alfatihah,nama nama lain Al Fatihah,sebutan lain surat al fatihah,Nama lain dari alfatihah,3 nama lain dari surat al fatihah,nama lain fatihah,nama lain surat al fatihah dan artinya,nama lain dari surah al fatihah adalah,sebutkan nama lain surat al fatihah,sebutkan nama lain dari surat al-fatihah,sebutkan nama lain dari surat al fatihah,nama lain surah al-fatihah,nama-nama lain dari surah al fatihah,nama utk anak lelaki,Nama untuk anak perempuan dari lafad alqur\an,nama nama lain dari al fatihah,nama ter baik mnrut alquran dan hadist,Nama-nama lain surah alfatihah,nama orang yang di jadikan nama surah,nama nama yang cocok untuk bayi dari surat surat alquran,nama yang baik dalam islam,nama yang cocok dipermulaan,nama yang diambil dari al quran,nama yang sesuai bagi kumpulan yassin,nama-nama lain surah al fatihah,nama lain surah alfatihah,nama lain surah alfatiha,Nama-nama lain al-fatihah,nama-nama lain dr surat al fatihah,nama nama yang bagus yang terkandung di dalam al qur\an,nama nama surat al-fatihah,nama lain surat al,nama nama alfaatihah,nama nama al fatihah,nama lqin surah a,nama lelaki dan wanita disebut quran,Nama lain surat alfatiha dan artinya,nama lelaki dan perempuan yang ada di dalam al quran dan hadis,nama laki laki dalam alkur an,sebutkan nama nama alfatihah,nama nama lai n surah al fatihah,nama lain surat al-fatihah,nama lain surat al fatihah beserta artinya,nama nama surah al-fatihah,nama nama sebutan kitab al quran,nama nama lain surah al-fatihah,nama nama lain surah al fatihah,nama lain surat al fatihah yg artinya 7 ayat dibaca berulang,nama nama lain dari surat alfatihah,nama nama lain dari surah alfatihah,nama lain surat fateha,wwwnama nama anak yang ada di dalam hadis alquran dan artinya,sebutkan nama lain dari Al-fatihah,sebutkan nama lain dari al hadist,Sebutkan nama lain Al-Quran,sebutkan nama lain al fatihah,sebutkan dua nama lain surah al fatihah,sebutkan dan jelaskan nama nama lain dari surah al-fatihah,Sebutkan 5nama lain surat al- fatihah,sebutkan 4 nama lain dari qs al-fatihah?,sebutkan 3 nama nama lain daripada surah al fatihah,Sebutkan 3 nama lain surat al fatihah,sebutkan 2 nama lain surat al fatihah,nama-nama surat alfatihah,sebutan lain dari alfatihah,sebutkan nama lain dari surah al fatihah!,sebutkan nama lain surat al-fatihah,www nama penulis surat alfateha,www nama nama perempuan yg baik dalm islm sebutkan,www náma bayi laki2 menurut alqur an,tuliskan nama lain surat al-fat,Tulisakan nama-nama indah dari al\qur\an,surat fatihah artinya,surat alfatehah betina dan ayatnya,surat al-fateha,surat al fatihah betina,surah alfatihah nama lainnya,Surah Al-Fatihah mempunyai banyak nama Sebutkan tiga nama lain bagi surah tersebut,sebutkan nama-nama lain surah al-fatihah,sebutkan nama orang dan artinya didalam al-Quran,sebutan induk al quran,Sebut 2 ayat yang mngandung arti khitob,Sbutkan tiga kata lain dari surah alfatiha,nama2 dr surah al-fatihah beserta artinya,nama2 bayi islami yg tercantum di alquran,Nama2 bayi dalam islam,nama2 bayi 3 kata laki2 yg trcantum dlm al quran,Nama2 aurah yank bagus kepanjangan nya,nama2 anak laki2 islam,Nama2 allah dan jelaskan,nama2 al fatihah,nama-nama untuk perempuan yang ada dalam al-quran,Nama-Nama terbaik yang ada di dalam al-Quran,nama-nama surat al-fatihah,Nama-nama surah alfatihah,Nama-nama lain surat al-fatihah,nama2 lain alfatihah,nama2 pengarang kitab perempuan,pujian lki2 untuk wanita,potongan ayat ayat alquran indah yang biasa di jadikan nama bayi,persamaan surat al fatihah,perbendarahan al-fatihah,Penjelasan nama lain surah al-fatiha,Penjelasan nama lain surah al fatiha,nma ank lki2 yng plng indh menurut alqur an,nma 2 ayat,namalain surat alfatihah,namalain surah,namalain ayatkursi,Nama2 surat al fatihah,Nama2 surah pendek mulai al-fatihah beserta ayat ayatnya,nama-nama lain surat al fatihah?,nama lain surah al fatihah dengan artinya,gambar srat alfatihan,ayat fatehah betina,ayat ayat alfatihah betina,ayat alquran untuk nama bayi,ayat al qur\an yang mengandung nama bayi,ayat al quran yang bagus di jadikan nama,Ayat al qur an yg d jadikan nama anak cewek,asal kata alfatihah,arti sebuah nama dalam hadist alquran,arti nma byi lki2 alyaz,arti nama surat al fatihah,arti nama purnama menurut al quran,arti nama dari canzu,ayt wafiah,Bacaan ayat alfateha betina lengkap,Bacaan surat al fatihah betina,fotoh bacaan al fatiha,fatiha betinah,dua nama lain bagi surah al fatihah,dinamai dari mana nama-nama surah didalam kitab alquran,Dimana alfateha betina,cari nama nama bayi dari surat al fatihah,cari nama berulan nma anak laki2 yg indah,cahaya nama bayi,bunyi rurat al-fatihah betina,bunyi ayat alfatehah betina,bolehkah al fatihah di gunakan nama untuk cowok,berapa nama surat fatihah,arti nama bayi alfatiha,arti nama alfhatiha,ada berapa nma nama al quran,ada berapa nama surah al-fatihah,ada berapa banyak nama2 kitab dialquran,5 nama lain surah al fatihah,30 nama nama lain beserta ayatnya,30 nama lain al quran beserta dalilnya,3 nama lain surat al fatihah,3 nama lain dari surah alfatihah,3 nama lain al fatihah,20 nama surat alfa,20 nama lain al fatihah,12 nama-nama al fatihah beserta artinya,al fatehah nama lain,al fatiha atau al fatihah,al fatiha ayat 5,arti nama al fatihah beserta alasan,arti nama al fatihah,Arti nama Al fatiha,arti kata alfateha,arti alfatiha,apa nama lain surat al fatihah,apa nama bayi perempuan yang di ambil dari kuran,apa bunyi ayat alfateha betina,alfatihah mempunyai beberapa nama sebutkan,Alfatihah betina,Alfateha betina,Alasan al-kanzu,10 nama lain al quran beserta ayatnya,gambar surah al fatiha dan arti,nama lain surah al fatihah beserta penjelasannya,nama lain alquran beserta ayatnya,nama lain alfat,nama lain al-quraan arti dan ayat,nama lain al-fatihah,nama lain al quran beserta dalilnya,nama lain al fatihah dan penjelasannya,nama lain al,nama lain,nama laen surat alfateha,nama indah bayi perempuan dan arti,nama bayi perempuan dari dalam surah di al-qur\an,nama bayi laki2dari surat al quraan,nama lain bagi alfatihah,nama lain bagi surah al fatihah,nama lain bagi surah alfatihah,nama lain surah al fatihah bersama artinya,nama lain surah,nama lain suarah alfatihah adalah,nama lain selain fatiha,nama lain kitab allah 30 lebih,nama lain dri surat al fatihah,nama lain dari surat al tafihah,nama lain dari surat al fatihah dan penjelasannya,Nama lain dari surah alfatihah beserta alasan nya,nama lain dari al fatihah beserta arti nya,nama lain dari al fatihah besert artinya,nama lain dan penjelasan surah al fatihah,nama bayi laki laki islam dalam al quran,Nama bayi laki laki di ambil dari ayat alquran,model gambar quran yg ada artinya,menyebutkan nama nama bacaan,mengapa qs al fatihah disebut ummul quran ummul kitab dan as-sabul matsany jelaskan,macam macamsebutan untuk surat alfatihah,lafas surat alfatihah batina,Kumpulan nama fatiah,Kmpuln nma bayi prempun yg trcantum dlam al-Quran,khodam q s alfatihah,kenapa surat alfatikah di namakan suratul hamdi,kata2 surah al-quran dan arti nya,imej surah al fatihah,imej makna nma ikhmal,nama 2 ayat,nama 2 surat al fatihah,nama al quran untuk bayi yang ada kata al fa nya,nama bayi laki laki dalam surah,nama bayi laki dari ayat alkur an dan arti,Nama bayi diambil dari Al Quran,nama bayi dengan lafat alquran,nama bayi dari surat wakiah,nama bayi dari kata alfatihah,nama bayi dari ayat alquran yang kata benda,nama bayi dan artinya dlm alquran,nama apa yang peling begus untuk perampuan nor fatiha,nama apa yang pantas buat anak perempuan yang tercantum dalam surat al-waqiah,nama anak ambil dari surat al fatihah,nama Allah dalam al fatehah,gambar surat alfatiha

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: