≡ Menu

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

Incoming search :

nama lain surat al fatihah,nama lain al fatihah,nama lain surah al fatihah,nama lain dari surah al fatihah,nama lain alfatihah,nama lain dari surat al fatihah,nama lain surah alfatihah,nama-nama surah al fatihah,maksud nama Fatihah,nama lain dari al fatihah,nama lain cahaya,nama bayi perempuan islam dalam al quran,nama nama surat al fatihah,al fatihah,nama nama alfatihah,nama lain surah al fatihah dan artinya,nama lain surah al-fatihah,nama lain surat al-fatihah,nama lain bagi al fatihah,nama nama lain al fatihah,nama nama lain surah al fatihah,nama-nama surat Al-Fatihah,arti kata alfatihah,nama2 baby,nama nama surat alfatihah,nama lain bagi surah al fatihah,nama lain surat alfatihah,nama al fatihah,Nama-nama lain Al-fatihah,ALFATIHA betina,nama lain dari cahaya,nama lain dari alfatihah,nama nama surah al fatihah,nama nama al fatihah,nama surah fatihah,nama surah alfatihah,nama surah al-fatihah,nama surah alfatiha,nama nama yang paling baik,nama selain alfatihah,nama surah alquran beserta nama lain dan arti,nama nsms bayi 2 kata,nama semua al fatihah,Nama orang yang di ambil dari alquran,nama nama terbaik dalam islam,nama nama surat beserta nama lainnya,Nama lain surat alfatiha,nama nama al-quran,nama nama baby dalam alquran,nama nama alquran beserta dalilnya,surah al fatihah brapa ayat,nama nama bayi yang diambil dari nama surat dalam alquran,nama nama dalam kitab ai quan,nama nama dari surat alfatihah,Nama nama bayi yang terkandung dalam kitab kitab,nama nama lain al quan danpengertiannya,nama nama lain dari surat alfatihah,nama nama lain surat al-fatihah,Nama nama manusia bagus ayat al quran,nama lain surat al-fatihah?,yang menjaga surat al fatiha,sebutkan nama-nama yang terbaik,Sebutkan Nama-nama yang bagus untuk orang,sebutkan nama-nama cita-cita,sebutkan nama-nama Allah di surah Maryam,sebutkan 30 nama lain al quran,sandaran alfatiha,persamaan surah al-fatihah dengan surah yang lain,persamaan surah al fatihah,Persamaan nama dari surah Al-fatihah,pembuka surat alquran adalah arti dari?,sebutkan nMa bayi islam dlam alquran,Ssurat al umazah,surah al fatiha,umul kitab dan dalilnya,tulislah nama-nama bin dari al-quran,tentang al fatihah,suratul munjiyah,Surat al fatihah disebut juga,Surah yang terdapat nama jaradah,surah alfatehah betina,surah al-fatihah ummul kitab,surah al-fatihah mempunyai nama syaitan,surah al fatihah dan artinya,nma yg ada al-,nma bayi,nama2 surah dalam al qur\an x,Nama-nama yang bagus untuk sebutan,nama-nama surah dalam alquran,nama-nama lain surah al-fatiha,nama-nama lain surah al fatihah,NAMA-NAMA LAIN DARI SURAH al-fatihah,nama-nama lain dari alfatihah,nama-nama al-fathihah,nama-nama al- fatihah,nama-nam asurah al-fatehah,Nama yg ada d al quran wanita,nama2 al fatihah 16,nama2 al-fatihah,Nama2 anak,nama2 surah,nama2 lain hadis,nama2 lain dari cahaya,nama2 lain dari al fatihah,nama2 kumpulan yng bagus,nama2 kitab Al-quran dan hadis,nama2 cahaya,nama2 bayi perempuan menurut alquran,nama2 bayi islam dalam ayAt alQuran,nama2 ayat syurah,Nama untuk bayi diambil dari lafad Khadist,nama lain surat al fatihah yang berarti yang memadai adalah,isi dari ayat quran,bacaan pembuka al fatihah,ayat quran untuk nama bayi,ayat kursi dalam surah dan ayat brape,ayat fatehah betina,ayat alqur-an d ambil obat,arti nama2 yg ada di al qur an,Arti nama2 dari nama halmayra,arti nama yg bagus menurut surat dlm alquran,arti nama lain dari cahaya,bacaan tambahan selain fatihah,berapakah nama Allah dlm ayatul kursi,Hadis pengertian surat Al fatihah,gambar bagi ayat alfatihah,gambar al fatihah,fatihah artinya,erti ummul,download bacaan ayat qur an yang di artikan,cari nama bayi laki di surat al maryam,cahaya al-fatihah,Bunyi surat al fatihah betina,arti nama cahaya faiska,arti nama bayi dari AL fatiha,arti nama al fatihah,alfatehah betina,alfateha betina,al fatihah artinya adalah,7 ayat alfatiha betina,5 nama lain surah alfatihah,5 nama lain selain surah al-fatihah,30 nama alfatihah,30 nama al fatihah,3 nama surah al fatihah,alfatiha untuk orang hiduphadiah surah al fatihah,alfatihah betina dan bunyi dari ayatnya,Arti nama ai tetin dalam alquran,arti kata al fatihah,Arti dari Al-Adaa,arti ayat kursi dan al fatikah,arti al kanzu,apa nama lain dari surah al-fatehah,apa erti nama alqarib,alpatiha betina,alfatihah gambar dan kata,3 nama lain surat al fatihah,Nama lain surat al fatihah beserta artinya,nama lain alfatihah dan artinya,nama lain al-fatihah,nama lain al fatihah dan penjelasannya,nama lain al fatihah adalah,nama lain al fatehah,nama islam terbaik,Nama dari surah alquran,nama bayi perempuan yang ada kata fatihah,nama bayi dari surat alquran,nama lain bagi rasulullah,nama lain dari al-fatihah,nama lain surah waqiah,Nama lain surah alfatihah adalah,Nama lain surah al-fatiha di sebut,nama lain surah al fatigah,nama lain selain daripada surah al-fatihah,nama lain dr surat alfatihah,nama lain daru surah al-fatihah,nama lain daripada surah al fatihah,nama lain dari surat ap fatiha,nama bayi dalam ayat al quran,nama bayi,nama baby yang tercantum Alqur an,kumpulan nama anak yang ada fatikha nya,kitab al-kafiah,kesamaan surah al fatihah,Kata lain dari BIN (anak dari),kasiat surat alfatekah betina,kasiat surah al-fatihah ayat ke 6,istilah lain dari cahaya,istilah lain cahaya,isi yang terkandung al fatihah,lain mahroz di al fatiha,maksud nama manusia dalam ayat al-quran,Nama anak yang indah dalam al quran atau surah,nama anak laki yang di ambil dari ayat Al Quran,nama anak laki dalam surat ayat kursi,nama anak dari ayat alquran,nama anak beserta artinya menurut al quran hadits,nama anak bayi yang terdapat di ayat kursy,Nama alfateha,nama al,menebutkan nama lain dari surat alfatiha,isi surat al fatehah betina

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: