≡ Menu

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

ADVERTISEMENT Pelita Raya Solar

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

 

Incoming search :

nama lain surat al fatihah,nama lain surah al fatihah,nama lain al fatihah,nama lain surat alfatihah,nama lain dari surah al fatihah,nama lain surah al-fatihah,nama nama al fatihah,nama lain surah alfatihah,nama-nama surah al fatihah,nama lain cahaya,nama nama surah al fatihah,alfateha betina,nama bayi menurut al quran beserta artinya,Nama bayi dalam alquran,surah al fatihah disebut juga dengan,surah al fatihah dan artinya,Sebutkan dan jelaskan macam macam nama surat al fatihah,nama anak dari ayat alquran,nama bayi dari ayat alquran,nama2 bayi,nama nama lain dari surat alfatihah,nama nama surat alfatihah,nama nama surat al fatihah,arti nama al fathah,nama lain dr al fatihah,al fatihah betina,arti kata al fatihah,nama2 surah,nama lain dari alfatihah,nama nama yang ada di al quran,nama orang al fatihah,nama orang yang mengandung isi alquraan,nama yang ada maknanya dalam al qur\an,Nama nama untuk bayi laki laki yg di ambil dari bacaan al qur an,nama orang di ambil di alquran,nama nama surat alfateha,Nama yang baik untuk anak tercantum dalamm hadis alquran,Nama yang mengarti kan dalam alkuran,nama perempuan dari ayat quran,nama perempuan terbaik dalam alquran,nama perempuan yang paling bagus menurut alquran,nama utk bayi laki2 yg trcantum dlm al-quran,nama yang bagus dalam ayat al quran,nama terbaik untuk anak di ambl dalam al qoran,nama yang bagus untuk anak di ambil dari al qur an,nama tempat yg ada di quran,nama surat di alquran untuk bayi perempuan,nama yang bagus yang terkandung dalam al quran,nama surat di alquran dan hadis,nama terbagus untuk perempuan dari al quran,nama yang baik di ambil dari al quran,nama surat al fatihah,nama sebutan yang bagus untuk anak perempuan,NAMA QS AL FATIHAH,Nama nama surah alfatihah,Nama nama surah alfatiha,nama nama al fatiha,NAMA NABI YANG DIJADIKAN NAMA SURAH DALAM A,nama manusia diambil dari kitab,nama manusia berdasrkan alquran,Nama Lelaki Lain:dari yang lain,nama laki2 yang terkandung di alquran beserta arti,nama laki laki terbaik dalam al quran,nama laki laki dari ayat alquran,nama laki islam surah al quran,nama lain yan terbaik,Nama lain untuk girlfriend,nama lain surat fatihah,nama lain surat al-fatihah,nama lain surah alfatiah,nama nama anak menurut arti dalam al quran,Nama nama bayi di kitab al quran dan artinya,nama nama dari surat al fateha,Nama nama surah al fatiha,nama nama perempuan yg ada arti d alquran,nama nama lain dari al fatihah,nama nama fathia,nama nama di ambil dari alqur an,Nama lain surah al fatihah dan dasar penamannya,nama nama dan artinya dalam islam,nama nama dalam al quran dan artinya 2 kata,nama nama bayi yg di ambil dari al quran,Nama nama bayi perempuan yang bagus diambil dari kitab,nama nama bayi perempuan dalam kitab islam,nama nama bayi menurut hadis dan alQuran,nama nama bayi laki2 3kata,nama lain surah al-fatiha,Nama yank bagus diambil dari nama2 kitab islam,Www surah al fatiha perempuan com,surah al fatiha betina,sebutkan nama~nama surah ?,sebutkan nama2 dan sebutkan pula surat yang ke berapa,sebutkan nama-nama untuk bayi perempuan islam,sebutkan nama lain dari surat al-fatiha,Sebutkan nama lain dari al-fatihah?,sebutkan nama bayi yg ada arka ya,sebutkan beberapa nama anak-anak bayi,sebutan perempuan yg baik dan bagus,sebutan lain surah alfatihah,sebutan alfatehah dalam alquran,Q S Surah al Fatiha Beserta Gambar,pengertian suratu taumil masalah dalam nama nama surah al fatihah,pembuka betina,nma yg bgus ada mkna ny,nma nma dri arti dlam alQuran,nma nama bayi ad di alkuran,surah al fatihah disebut dengan,surah al-fatehah,www nama2 lain alfatihah com,www nama2 bayi cara slami,www nama nama lain dari dari surat al fateha,tiga nama lain bagi surah al fatihah,surat dalam alkuran yang mengandung arti nama bayi laki,surat alquran mengandung arti paling dalam,surat al-fateha betina dan artinya,Surat al quran dadil tentang anak bayi,surat Al Quran arti ny baik untuk bayi,surah terbaik dalam alquran,surah terbaik dalam al quran,surah ruqyah,surah induk alquran,surah dalam alquran yang bisa dijadikan nama bayi,surah apa saja yang termasuk dalam fateha sembilan,surah alfatihah,Surah Al-fatihah,Nma dri alquran,nma bayi lki2 dan perempuan,nma bayi laki2 yg baik,nama2 bayi islam dan sebutannya,nama2 bayi diambil dari ayat2 alquran,nama2 bayi cewe,Nama2 bayi 2 3 kata lengkap,nama2 anak yg terkandung dlm Al-Quran,nama2 anak yg bagus dalam alquran,Nama2 anak laki2 dialquran dan artinya,nama2 anak laki 2 yg ad dalam kitap,Nama2 anak bayi perempuan n laki2 menurut al-quraan&hadits,nama2 al fatihah,nama-nama surah al-fatihah,nama-nama lain surah alfatihah dan sebabnya,nama-nama lain surah al-fatihah,nama-nama lain dari alfatihah dan penjelasannya,nama-nama lain al fatihah,nama-nama anak islami yang ada di al Quran,nama yng buat anak yng ada dlm alquran,nama2 bayi laki laki dalam al qur\an n terjemahnya,nama2 bayi laki laki dan perempuan islami satu kata,nma ank bayi laki yg bgus ngmbl dr alQuran,Nma anak laki2 dari ayat al-quran beserta artinya,nama_nama lain surah,nama2 untuk bayi di ambil dari quran,Nama2 tafsir alquran untuk anak,Nama2 surah alfatehah,nama2 perempuan terbaik dalam al quran,nama2 pembuka,Nama2 orang yg pling bagus dan ada arti ny di dlam al-qur\an,nama2 orang yg diambil dari al quran,nama2 indah dalm Alquraan bgi bayi perempuan,nama2 cahaya,nama2 beby tercantum dlm alquran,nama2 bayi yg diambil dri kita alquran,Nama2 bayi perempuan muslim yg diambl dr ayat al-quran,Nama2 bayi menurut hadist alquran,nama2 bayi laki2 yg pling bgus 3 kata,nama yg di ambil dari al kuran,nama lain surah al fatihah dan artinya,kitab2 nama bayi laki yg ada dlm alqur an,gambar ayat al fatihah,gambar alquran & artinya,gambar alfatiha,fatiha betina,erti nama fatihah,Dp surah al waqiah,doa alfateha betina,daftar nama surat alquran dan artinya,cari nma tuk bayi yg baik di alQuran,cari nama d kitab alquran,Cari nama bayi laki2 di ayat2 al-quran,Cari nama 2 alquran dan artiya,cari gambar indah dan bagus dri alam,cari gambar fateha,Bunyi surat alfatihah betina,bunyi ayat alfatiha betina,gambar ayat fatihah,gambar ayat islam dan artinya,gambar dan nama nama bayi yang di ambil dari alkur\an,kepanjangan nama surah ayat kursi,kepanjangan nama cahaya,kata-kata cewe terbaik didalem hadis,jelaskan nama nama alfatiha,isi surah alfatekah betina,Isi dan makna yg terkandung dlm kitap al quran,Isi Ayat ayat al quran yang bisa dijadikan nama untuk bayi,isi alfateha betina,imej ayat al quran,Himpunan Nama nama bayi perempuan yang terdiri dari dua kata,gambar surat dan artinya,gambar surat dalam al quran,gambar surah al fatihah,gambar kata suroh,gambar kata kata surah al qur an,gambar fatehah warnapink,bunyi ayat alfateha betina,bunyi alfateha betina,beberapa nama anak bayi perempuan dlm alquran,arti nama ardan dalam islam,Arti nama anak bayi dalam islam,Arti nama Alfatikhah,arti nama alfatia,arti nama al hothefi,Arti kata ruhlarina,arti arti nama yng bagus menurut islam t,apa kesimpulan yang dapat diambil dari surah alfatihah,apa arti dari nama quren dalam islam,apa arti dari nama ini mnrut islam,alhamdu alfatiha dan nama lain,alfatihah betina ladzny,al fatehah,Ai nma nama,7 nama lain surah al fatihah,33 nama al fatiha,Arti Nama bayi perempuan al fatiha,arti nama bayu cahya purnama,arti nama berdasarkan al quran,bacaan ayat al fatihah betina,bacaan alquran untuk anak bayi laki laki,bacaan alfatiha dapat menyembuhkan menurut ilmuan,bacaan alfatiha betina,bacaan alfatehah betina,bacaan alfateha betina,ayat ayat quran untuk nma prmpuan bserta,ayat alquran yang dijadikan nama bayi,ayat alkuran yg bagus buat nama anak perempuan,ayat alfateha betina,ayat al quran yang ada kata ardan,artinya nma hadist,artinama alfatihah,arti nama fatihah,arti nama fatia dalam islam,arti nama cahaya purnama,3 nama bagi surah al fatihah,kumpulan gambar Al fatihah,nama lain surah al fatihah adalah,nama bayi yang di ambil dari kitab alquaran,nama bayi yang di ambil dari alquan,nama bayi yang baik menurut islam dan artinya,nama bayi yang bagus dari ayat alquran,nama bayi perempuang nama al guraan,nama bayi perempuan menurut hadis,Nama bayi perempuan di ambil dalam kitap al quran,Nama bayi perempuan dari surat,nama bayi perempuan dari ayat ayat al-quran,nama bayi perempuan 4 kata,nama bayi muslim yang ada dalam kitab,nama bayi lelaki lebih 2 kata H,nama bayi laki2 yang artinya bagus dalam Islam,Nama bayi laki2 dlm al quran,nama bayi laki laki dari alpatihah,Nama bayi islami terindah kumpulan 4 kata dari al quran,Nama bayi yang terdapat dalam alquran,nama buat anak laki menurut hadist dan al quran,nama byi lki2 mnrt al quran,nama lain surah al,nama lain dari suroh alfatiha,nama lain dari surat alfatihah,nama lain dari surah al-fatihah,nama lain bagi surah al-fatihah,nama lain alhatihah,nama lain alfatihah,nama lain alfatiha,nama lain al-fatihah,nama lain al fatikha,nama lain al fatihah dan penjelasannya,nama kitab dan artinya,nama islam yg di ambil dr al beserta artinya,nama islam terbaik menurut alquran,nama dlm alquran utk bayi perempuan,nama daRi al,nama bayi dari quran,nama bayi dari fatekhah,nama bayi dalam bacaan al quran,nama alkhairaat diambil dari surah apa ?,nama - nama anak perempuan yang indah dan baik menurut islam yang tercantum dalam alquran,nama & arti nya dari hadizt alquran untuk wanita,mantera alfatehah betina,Mama2 bayi dam arti dalam alqur\am,maksud ayat quran berulang,makna nama bisnes yg baik dlm islam,makna nama al faqiem,lima nama manusia yg terkandung dlm surat alqur\an,lama lain surat alfatihah,Lafald alfatekah betina,kumpulan nama2 byi dlam al quran dan artiny,kumpulan nama yang ada di alquran,kumpulan nama orang dari hadis al quran,Kumpulan nama nama yg baik diambil dari al quran beserta artinya,kumpulan nama anak dari alqur`an,nama anak al fatihah,nama anak arka,nama anak dari alkuraan dan ayat,nama bayi dalam arti cahaya,nama bayi d ambil dri nma aspi,nama baik wanita dari al quran,nama bagus menurut alquran,nama bagi surah al-fatihah,nama baby lelaki 3 kata mgikut alquran,nama baby indah dalam islam,Nama ayat,nama anak sura,nama anak perempuan yang ada tercamtum dalam alquran,nama anak perempuan mengikut ayat Qur an,nama anak perempuan dlm al quran 2 kata,nama anak menurut hadits,Nama anak laki2 permpuan yg ada dlm alquran,nama anak laki-laki dalam surah al fatihah,nama anak laki laki yg bagus dalam alkuran,Kumpulan Gambar Kata Kata Dan Penjelasannya

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: