Monday, April 21, 2014

You are here: Home > Ayat-ayat Al-Quran > Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

by Cahaya Purnama

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

Incoming search :

nama lain surah al fatihah,nama lain al fatihah,nama lain surat al fatihah,nama lain alfatihah,nama lain surah al-fatihah,nama lain surah alfatihah,nama lain dari surat al fatihah,Nama lain cahaya,Nama lain dari surah al fatihah,nama lain dari al fatihah,nama nama al fatihah,nama surah al fatihah,7 nama al fatihah,nama lain bagi surah al fatihah,Nama surah alfatihah,nama nama cahaya,nama lain surat al-fatiha,nama nama surah al fatihah,Umul kitab sebutan bagi surah,nama nama lain al fatihah,nama2 cahaya,nama-nama lain dari surat al-fatihah beserta arti,nama lain bagi al fatihah,nama lain bagi surah al-fatihah,nama nama alfatihah,nama nama surat al fatihah,nama lain dari surat alfatihah,namaa lain surat al fatihah sebagai surah as sholah,surah alfatihah,nama alfatihah,tujuh nama al fatihah,arti nama fatihah,kata al fatihah di qur\an,Surah Al Fatiha dan penjelesan,nama surah al fatiah,nama surah al-fatiha,nama surah 1999,surah al fatihah,surah al-fatiha beserta artinya,Nama nama surat alfatihah,Surah alfatihah beserta dalilnya,nama nama dari surat al-fatihah,nama nama islam assyfa,umul kitab adalah sebutan bagi surah,ummul Qur-an adalah nama lain surah,nama-nama lain surat al-fatihah,nama nama lain surah al fatihah,Tiga nama surah dan penjelasannya,www nama2 dari al-fatihah,soera arti nama anak,Sebutkan nama lain dari surat al fatihah,Nama-nama surat Al-Fatihah,nama-nama surah fatihah,nama-nama surah alfatihah,nama-nama surah al-fatiha,sebutkan 10 nama dari 14 sebutan fatihah,nama-nama lain dari surat al ikhlas beserta artinya,Sebutkan 3 nama lain dari surat al fatihah,Nama-nama lain al fatiha,nama-nama bayi menurut al-quran dan artinya,nama ummul kitab,sebutkan dua nama lain surat al fatihah,sebutkan nama lain dari al-fatihah,namanamalainalfatihah,Sebutkan nama lain dari pada surat al fatihah,nama surah alpatihah,sebutkan nama lain dari surah al fatihah,sebutkan nama lain dari surat A-alfatihah,sebutan lain surah al fatihah,10 nama surah,boleh namakan anak fateha,kata lain alfatihah,kata lain cahaya,nama anak dari surat2,nama anak diambil dari alquran surat apa,nama anak laki laki dari surat alfatiha,nama anak laki2 di ambil dari kata al fatihah,nama anak laki_laki dari surah yasin,nama anak pakai nama surah di alquran,nama anak surah alquran,bacaan surat dan al hadist serta makna ya,ayat al quran yang mempunyai banyak nama anak,10 nama surat,7 nama alfatihah,7 NAMA SURAH ALFATIHAH,AL fatiha nama,al-fatihah,al-kanzu pembendaharaan,Alasan al-fatihah di bagi 8 nama,alasan alfatiha mempunyai banyak nama,Apa surah Al fatiha ada 7 nama,arti al kanzu,nama bayi,nama bayi al fatihah,nama lain surah al fatihah beserta sebabnya,nama lain surah al fatihah dan artinya,Nama lain surah al-fatiha,bacaan al-fateha dangan erti nya,nama lain surat Al Fatihah adalah,nama lain surat alfatihah,nama lain surat alfatihah adalah,nama nama alfatihah dan penjelasannya,nama nama bayi baik dari surat Al fatihah,Nama nama bayi laki laki yang berkaitan dengan al fatihah,nama lain dr srt Alfatihah,nama lain dari surah al-fatihah,Nama bayi dri al-fatiha,nama bayi mengandung ayat al quran,nama bayi yang berarti cahaya,nama bayi yg berkaitan dengan purnama,nama cahaya,nama dari ayat alquran,Nama lain al-fatiha,nama lain al-fatihah,nama lain alfatiah,nama lain cahaya buat bayi,nama nama bayi permulaan al

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: