Wednesday, August 27, 2014

You are here: Home > Ayat-ayat Al-Quran > Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

Lebih 30 Nama-Nama Surah Al-Fatihah

by Cahaya Purnama

SURAH-FATHAH

Menurut kitab Khazanatul-Asrar karanganal-Ustadz Muhammad Hakky an-Nazily, Surah al-Fatihah ini mempunyai 30 nama. Nama-nama itu ada yang diambil dari berbagai hadis Nabi mengenai al-Fatihah dan ada pula nama yang ditetapkan oleh para Sahabat dan Tabi’in. Nama-nama tersebut adalah:

1. AL-FATIHAH ATAU FA-MATUL-KITAB

Ertinya: ialah Pembuka atau Pembuka Kitab. Dan nama ini terdapat di dalam banyak hadis

2. UMMUL-KITAB

Ertinya: Induk Kitab. Dan nama ini juga terdapat di dalil banyak hadis. Ummul Kitab diartikan bahwa Al-Fatihah mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Quran, yaitu Ketuhanan, Alam, Akhirat, lbadat, dan Sejarah-sejarah.

3. UMMUL-QURAN

Ertinya: Induk al-Quran. juga nama ini terdapat dalam hadist. Berbagai-bagai pendapat kenapa dinamakan Ummul-Quran. Di antaranya adalah karena al-Fatihah ini isinya dianggap sebagai keringkasan dari isi seluruh al-Quran.

4. AL-QURAN-AL-AZHIM

Ertinya: Bacaan Agung. Nama ini juga terdapat dalam hadits Dinamakan bacaan Agung kerana isi al-Fatihah ini semunya mengenai masalah-masalah yang amat besar atau agung.

5. AS-SAB’UL MATSANYA

Ertinya: TUJUH yang BERULANG-ULANG. Nama ini paling banyak tersebut dalam hadis-hadis. Dinamakan tujuh, karena memang terdiri atas 7 ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena memang banyak ayat-ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di dalam ayat -ayat al-Quran atau dalam shalat atau di luar shalat. Ada juga yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti 2 bagian, karena sebagai tersebut di dalam hadis al-Fatihah itu terbagi dua. Satu bagian untuk Tuhan dan satu bagian lagi untuk manusia. Dan ada pula yang mengartikan kata-kata Matsany itu berarti Sanjungan, kerana setiap ayat dari al-Fatihah itu berisi sanjungan atau pujian terhadap Allah.

6. AL-WAFIAH

Ertinya: Mencakup. Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan keterangan tentang manusia.

7. AL-WAQIAH

Ertinya: Tameng. Nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu Katsir, karena al-Fatihah ini dapat menamengi (menjaga) orang-orang yang membacanya dari berbagai-bagai bahaya dan penyakit, karena hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dailamy dari Imran bin Hushain r.a.: Telah berkata Rasulullah s.a.w.:”

Siapa yang membaca al-Fatihah dan ayat Kursi di rumahnya, tidak dapat menimpa kepadanya penyakit ‘ain dari manusia atau jin di hari itu.”

8. AL-KANZU

Ertinya: Perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-barang berharga. Nama ini diambil dari hadis: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Allah berkata bahwa al-Fatihah adalahsuatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan ArasyKu.”

9. AL-KAFIAH

Ertinya: Memadai. Karena al-Fatihah ini mencakup semua ayat-ayat dalam al-Quran, dan ayat-ayat lain tidak mencakup akan isi al-Fatihah ini. Dinamai al-Kafiah berdasarkan sebuah hadis mursal: Berkata Rasulullah s.a.w.: “Ummul-Quran dapat jadi ganti lainnya, tetapi lainnya tidak dapat menjadi gantinya.”

10. AL-ASAS

Artinya: Sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan bin Uyainah, karena dia dianggapnya sebagai dasar dari al-Quran dan ayat BISMILLAHIR-RAHMAANIRAHIIM dianggapnya sebagai dasar dari al-Fatihah.

11. FATIHATUL-QURAN

Ertinya: Pembuka al-Quran, karena letaknya di permulaan al-Quran. Atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk ke al-Quran.

12. SURATUN-NUUR

Ertinya: Surah Cahaya, karena surah ini banyak membawa penerangan kepada manusia.

13. SURATUL-HAMDI

Ertinya: Surah pujian, kerana isinya penuh dengan pujian kepada Tuhan.

14. SURATUS-SYUKRI

Ertinya: Surah Syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada Tuhan.

15. SURATUL-HAMDIL-ULA

Ertinya: Surah pujian Pertama.

16. SURATUL-HAMDIL-QASHWA

Ertinya: Surah pujian Terakhir.

17. SURATUR-RUQYAH

Ertinya: Surah Mantera atau obat, karena dengan surah ini dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, sebagai tersebut dalam hadis.

18. SURATUS-SYIFA’

Ertinya: Surah yang mengandung kesembuhan (obat).

19. SURATUS‑SYAFIYAH

Ertinya: Surah yang menyembuhkan.

20. SURATUS-SHALAH

Ertinya: Surah yang dibaca tiap solat.

21. SURATUD-DO’A

Ertinya: Surah yang berisi doa.

Tiap kita membaca surah ini bererti kita berdoa.

22. SURATUT-THALAB

Ertinya: Surah berisi tuntutan (perrnintaan).

23. SURATUS-SU’AL

Ertinya: Surah yang berisi permintaan.

24. SURATU TAUMIL MASALAH

Ertinya: Surah yang mengajarkan cara berdoa, yaitu dimulai dengan memuji dan mengenangkan kebesaran Tuhan.

25. SURATUL-MUNAJAH

Ertinya: Surah yang berisi bisikan terhadap Tuhan.

26.   SURATU’I’-TAJWIDH

Ertinya: Surah yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan.

27. SURATUL-MUKAFAAH

Ertinya: Surah Imbangan, yang diturunkan kepada Nabi sebagai imbangan terhadap harta Benda orang lain (hadis).

28. AFDHALU SUWARIL-QUIUN

Ertinya: Surah yang terbaik dalam al-Quran.

29. AKfIlRU SUNWARIL-QUIZAN

Ertinya: Surah penutup dari al-Quran.

30. A’ZHAMtJ SUWARIL-QURAN

Ertinya: Surah terbesar dalam al-Quran. Di dalaninya berbagai Kitab Tafsir, nama-nama tersebut di atas ini ditambah dengan beberapa nama lagi, yaitu:

31. SURATUL-MINNAH

Ertinya: Surah yang mengandung cita-cita.

32. SURATUL-MUJZIYAH

Ertinya: Surah yang meniberi balasan.

33. SURATUL-MUNJIYAH

Ertinya: Surah yang dapat rnembebaskan manusia dari berbagai-bagai kesulitan.

34. SURATUS-TSAQALAIN

Ertinya: Surah jin dan manusia.

 

Incoming search :

nama lain surah al fatihah,nama lain al fatihah,gambar surah al fatihah,nama lain dari surat al fatihah,nama lain surat al fatihah,nama lain bagi al fatihah,nama nama surah al fatihah,nama lain al-fatihah,gambar surat al fatihah,nama nama lain dari al fatihah,kelebihan nama2 surah,Nama lain dari surah al fatihah,nama lain dari surah al-fatihah,nama lain surat alfatihah,nama nama al fatihah,nama lain alfatihah,nama nama lain surah al fatihah,nama nama lain surat alfatatikhah,nama nama nabi dalam surat alfatiha,nama nama lain dari surat alfatihah,nama nama lain dari alfatiha,nama lain surah al fatihah beserta artinya,nama lain surah alfatihah,nama lain surah yunus,sebutkan nama lain surah al fatihah,nama nama alfatehah,nama nama lain bagi surah al fatihah,nama nama lain dari surah al fatihah,nama nama lain dari surah al-fatihah,nama nama surah alfatihah,nama selain al fatehah,www nama-nama bayi yang terdapat dalam surah yasin,namaa lain al fatihah,name lain al fatihah,pengertian nama lain dari surah al fatihah,sebutan al fatihah,sebutkan dan jelaskan nama-nama bacaan surat al fatihah,sebutkan nama-nama lain al quran dan penjelasanya,Sebutkan nama-nama lain dari surat al-fatihah beserta alasannya,surah Al fatihah & maknanya,Tentang nama-nama surat al fatiha,nama2 surah al fatihah,nama2 surah al fatiha,nama2 lain surat al fatihah,nama surahal fatihah,nama untuk bayi yg berhubungan dengan kitab,nama- nama surat al fatihah cahaya purnama,nama-nama alfatihah,Nama-nama lain dari surat alfatihah,nama-nama lain surat al-fatihah,nama-nama surah al fatihah,nama-nama surah al-fatihah,Nama2 fatiah,nama2 lain surah alfatihah,tiga nama lain surat alfatiah,3 sebutan lain untuk surat al fatihah,as-Sab’ul Matsany,Ayat alquran yg mengandung nama nama lain alquran,ayat ayat as syifa yg di ambil dari surah surah dari alquran,ayat untuk obat yg terkandung dalam al fatihah,dua nama lain dari surat al fatihah,gambar cahaya akfatihah,kata al fatiha,kenapa surat alfatiha di anggap ibu dari Quran,Makna nama firamisah dalam ayat jiwang,arti lain dari alfatihah,arti kata al-fatehah,7 nama al fatihah,9 nama lain untuk surat al fatihah,ada berapa nama di surat al fatihah,al fatihah ummul qur\an,al quran ada berapa surat dan ayat,alfatiha assyifa artinya,apa nama lain dari surah al fatihah,apa nama lain dari surat al fatihah,apakah nama lain bagi alfatihah selain daripada ummul kitab,maksud al fatihah,maksud nama fatihah,nama lain dari al-fatiha,nama lain dari alfatiha,nama lain dari alfatihah,Nama lain dari pada suratul ikhlas dan pengrtian dari pada nama2 tersebut,nama lain dari surah alfatihah disertai alasan penamaanya,Arti nama alfatiha,nama lain dari surat al-fatihah,nama lain dari surat alfatih,Nama lain dari surat alfatiha,nama lain cahaya,nama lain bagi surah al fatihah,Nama - nama lain al-fatihah,nama al-,nama bayi dari alquran dan artinya dalam surat alfateha,nama bayi perempuan yang berhubungan dengan surat alfatiah,nama bayi Perempuan2 & Al-Fatihah,nama berdasarkan cahaya alquran,nama laen cahya,nama laen dari surah Al fatihah,nama lain alfatikah,nama lain selain surat al fatihah

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: