Sunday, April 20, 2014

You are here: Home > Kisah 25 Nabi Dan Rasul > Sirah Dan Sejarah Nabi Musa Dan Nabi Harun a.s

Sirah Dan Sejarah Nabi Musa Dan Nabi Harun a.s

by Cahaya Purnama

NABI-MUSA2

Nabi Musa a.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra’il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir’aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya’qub adalah beribukan Yukabad. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu’aib yaitu Shafura. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu’aib a.s, Nabi Harun a.s dan Nabi Khidhir a.s. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu’il a.s serta Nabi Daud a.s.

Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S.W.T, Nabi Musa a.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya, tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu’aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin. Nabi Musa a.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh. Secara kebetulan Nabi Musa a.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka. Akhirnya Nabi Musa a.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu. Gadis itu adalah anak Nabi Syu’aib a.s

Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun, akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir’aun. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun, firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir’aun. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a.s iaitu Bani Isra’il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu.

Nabi Musa a.s berjanji kepada Bani Isra’il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari, dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S.W.T). Bani Isra’il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a.s kembali kepada mereka.

Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra’il itu, digunakan oleh seorang munafiq, bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengah- tengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.

Nabi Harun a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu, karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit. Dalam pada itu, Nabi Musa a.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya.

Selepas kejadian itu Nabi Musa a.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT.

Pada suatu hari Nabi Musa a.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a.s wafat dan Nabi Musa a.s pulang seorang diri. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a.s. Nabi Musa a.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.

Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s, dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi, barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s tidak membunuh Nabi Harun a.s. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki oleh mereka sehingga sekarang. Nabi Musa a.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun.

Incoming search :

@ilyang com loc:US,sirah nabi musa,hubungan nabi musa dan harun,teks cerita mtq 2014,@ilyang com,teks bercerita kanak-kanak kisah nabi,teks bercerita mtq,contoh teks bercerita kisah nabi,teks bercerita kisah nabi yusuf dengan zulaikha,nabi harun,pertandingan bercerita kisah nabi zulkifli,gambar nabi harun as,teks bercerita nabi yusuf dan zulaikha,contoh rangkuman cerita nabi,contoh teks pidato kanak-kanak,teks mtq 2014,KISAH nabi harun,bukit tursina nabi musa,teks pertandingan bercerita,teks bercerita kisah nabi zulkifli,Sifat nabi harun,skrip pertandingan bercerita Mtq,teks bercerita nabi zulkifli,teks bercerita lelaki mtq 2014,teks bercerita nabi syuaib dengan kaumnya,contoh teks pertandingan bercerita sekolah rendah,kisah nabi musa lengkap,teks cerita kisah nabi zulkifli,sirah nabi shuib,kisah nabi Musa AS,teks bercerita kisah nabi yusuf dan zulaikha,kisah nabi harun as,tajuk mtq kisah nabi syuaib,sirah nabi harun,teks bercerita nabi shuib,tajuk mtq 2014 lelaki kisah nabi muhammad,teks cerita kisah nabi syuaib dengan kaumnya sekolah rendah dan isu semasa,sejarah kelahiran nabi harun a s hingga wafatnya,teks pertandingan bercerita kisah nabi yusuf,nabi musa harun kembar,pokok nabi musa,sejarah nabi harun lengkap,Contoh teks pidato yg menjelaskan kebaikan nabi musa dan harun,nama ayah nabi harun,teks cerita nabi suaib dengan kaumnya,biodata nabi musa a s,pertandingan bercerita nabi syuaib dengan kaumnya,anak nabi harun,bercerita kisah nabi,contoh tajuk becerita kisah nabi ringkas,mtq bercerita,sejarah bukit firaun,salasilah nabi harun,skrip mari bercerita tentang nabi isa dan kaumnya yang ingkar,skrip bercerita kisah nabi mtq kota jembal,ringkasan kisah nabi musa,ringkasankisah nabi musa dan firaun,skema kisah nabi zulkifli mtq sekolah rendah 2014,sejarah firaun dan nabi musa,sejarahnabimusa,Sifat nabi harun a s,sifat nabi musa,Sirah Dan Sejarah Nabi Ayub a s - Cahaya Purnama,sirah dan sejarah nabi ismail a s - cahaya purnama,sejarah rasul d bukit tursina,sejarah perjalanan musa,sejarah nabi musa,Sejarah nabi muhammad dan firaun,sejarah nabi harun,sejarah ringkas nabi harun,riwayat nabi yunus as,Ringkasan isi penting kisah nabi musa,skrip syarahan teknik berdakwah,teks cerita nabi musa dengan firaun,teks cerita nabi zulkifli lengkap,teks cerita pendek anak,teks cerita pendek kisah nabi musa,teks cerita perempuan kisah nabi,teks kisah nabi shuib,teks kisah nabi syu\aib,teks mtq nabi syuib dengan kaumnya,teks pendek pertandingan bercerita kisah nabi,Teks pertandingan bercerita kisah nabi bertemakan wasatiyah,teks pertandingan bercerita kisah nabi mtq 2014,teks pertandingan bercerita nabi ismail,teks sejarah kisah nabi,teks syarahan kisah nabi,teks syarahan kisah nabi ibrahim,teks syarahan mtq nabi zulkifli,tmpat tidur nabi musa,teks cerita mtqss 2014,teks bercerita kisah nabi musa dan firaun,TAJUK BERCERITA TENTANG SAHABAT NABI,TAJUK CERITA NABI ZULKIFLI A S -MTQ 2014,tajuk cerita perempuan mtq 2014,tajuk nabi ibrahim,teks bercerita kisah nabi musa dengan firaun,teks bercerita kisah nabi shuib,teks cerita kanak-kanak kisah nabi,teks bercerita mtq kisah nabi zulkifli a s,teks bercerita nabi syuaib dan kaumnya,teks bercerita wahyu,teks cerita kanak-kanak,teks cerita kanak-kanak untuk pertandingan bercerita,teks cerita kisah nabi harun alaihi salam,teks cerita kisah nabi mtq,teks cerita Kisah Nabi Muhammad Lengkap,teks cerita kisah nabi musa dan kezaliman firaun,teks cerita kisah nabi syuib dan kaumnya,ugas utama nabi musa,ringkasan cerita tentang hidup musa,hubungan musa dan harun,contoh teks cerita kanak-kank tentang kisah nabi,contoh teks bercerita nabi syuib dengan kaumnya,contoh teks bercerita mtq 2012,contoh teks bercerita kisah nabi syuib dan kaumnya,contoh teks bercerita,contoh syair riwayat nabi,contoh syair riwayat cerita nabi muhammad,contoh syair riwayat cerita nabi,contoh teks cerita mtq,contoh teks cerita mtq 2012,contoh teks cerita mtq kisah nabi,hubungan harun dan musa,GAMBAR SEJARAH NABI IBRAHIM,doa nabi musa ketika mau berdakwa kepada firaun,dialog nabi musa dengan firaun,CONTOH KISAH ZALIM,contoh teks pertandingan bercerita kisah nabi yunus,contoh teks cerita nabi zulkifli mtq 2014,contoh teks cerita mtq perempuam,contoh ringkasan kisah 25 nabi,contoh pertandingan bercerita kisah nabi,cerita nabi musa as lengkap dan ringkas,cerita nabi harun,cerita kisah nabinsyuaib dengan kaumnya mtq,cerita kisah nabi musa,cerita kisah nabi mtq 2014,cerita kanak kanak tentangnabi musa dan firaun,biodata nabi musa,bani israel selepas musa terselamat,cerita nabi musa lengkap,Cerita perjalanan nabi musa,cerita ringasankisah nabi musa,contoh permulaan teks pertandingan bercerita,contoh nasyid dalam teks cerita mtq,contoh gambar untuk pertandingan bercerita,contoh cerita MTQ,contoh ceramah tentang nabi musa,contoh bercerita mtq 2014,cerita tentang sejarah nabi,cerita sejarah nabi musa dan harun,adakah nabi harun dan musa kembar,hubungan nabi harun dan nabi musa,ringkasan cerita nabi zulkifli,MTQSS Kisah Nabi MusaDi Istana,mtq nabi zulkifli,mari bercerita kisah nabi musa A S,mari bercerita kisah nabi,KISAH TENTANG NABI HARUN,kisah perjalanan nabi musa dalam menegakkan islam,kisah nabi yusuf dan zulaikha untuk bercerita sekolah rendah,kisah nabi syu\aib dengan kaumnya mtq,nabi dan bukit,nabi haru dan nabi musa kembar?,nabi ibrahim name picture,Ringkasan cerita nabi harun dari lahir sampai wafat,related:mymindstories blogspot com/2012/02/teks-cerita-dalam-al-quran-kesabaran html,Rangkuman cerita kisah nabi harun a s,pidato cerita pendek sejarah,pertandingan bercerita tentang nabi,peristiwa nabi musa dan nabi harun,Nabi musa menolong dua gadis anak nabi yakub,nabi musa bukit tursina,kisah nabi syuaib-mtq,kisah nabi musa dengan lembu emas,isu semasa tentang kisah nabi syuaib,isi teks cerita mtq 2014,isi penting teks cerita mtq 2014,isi penting bercerita kisah nabi 2014,isi cerita nabi syuib dengan kaumnya,hubungan nabi yusuf dengan nabi yunus,hubungan nabi syuaib dengan nabi harun,hubungan nabi musa dengan nabi harun,isu semasa yang boleh dikaitkan dengan kisah nabi syuaib a s,kembar nabi harun,kisah anak nabi shuib,kisah nabi musa dan nabi harun,kisah nabi ibrohim lengkap,kisah nabi harun yang lengkap,kisah nabi harun alaihissalam,kisah nabi harun a s,kisah isteri nabi shuaib,kisah haru nabi zulkifli,kisah dan sejarah firaun,hubungan nabi musa dan nabi harun

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: