≡ Menu

Tip Mengelak daripada Menzalimi Pekerja

3

1. Memberikan gaji yang berpatutan sesuai dengan produktiviti dan keuntungan syarikat.
 
2. Dapatkan maklumat kos hidup setempat.
 
3. Ambil kira kadar inflasi dalam membuat perubahan yang sesuai terhadap gaji pekerja.
 
4. Ambil kira pandangan pekerja sebelum membuat sesuatu keputusan
 
5. Laksanakan penyertaan dalam pengurusan (participation management) dengan melibatkan keseluruhan pekerja.

Comments

0 comments… add one

Leave a Comment


Next post:

Previous post: