≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,adab menziarahi jenazah dan kubur,mandi setelah dari kuburan,hukum mandi setelah ziarah,habis melayat harus mandi,hukum mengambil gambar kubur,Tertib ziarah kubur,kalau ngelayat harus mandi dulu,Jika ada yg meninggal kta mlayat trs ikut k kburan apakah it hrus,Kalaupergimelayatpulangapaharusmandi,hukumnya wanita haid pergi nyelawat,hukum ziarah ke makam wali dan membacakannya yasin,hukum wanita sedang haid duduk diatas makam,hukum upload gambar kubur,hukum upload gambar jenazah,hukum tidak menziarahi kubur anak,hukum pergi orang meninggal pake baju hitam,hukum orang muslim melayat orang kristen memakai baju warna hitam,hukum muatnaik gambar kubur,kalo ingin menyelawat jenazah di haruskan mandi dahulu atau sesudah nyelawat jenazahnya baru mandi,kedudukan yang sesuai semasa melawat kubur,membuat anak nurut dengan tanah kuburan,membawa balita melayat,melayat yang baru di kubur,Melayat orang meninggal ketika sedang haid,melayat apa harus mandi?,melawat orang meninggal,mandi selepas ziarah kubur,mandi pulang dari kuburan,mandi besar pulang dari kuburan,lagi haid ziarah ke kuburan msti baca apa?,knapa kta mimpi org yg sdh meninggal?,ketika ziarah melihat cahaya warna merah,ketika selesai menzarahi orang meninggal,ketika membersihkan kubur yang meninggal apa tau?,kenapa kalau kita dari melayat diharuskan kita mandi,men apa boleh di kuburan,hukum menziarahi kubur waktu petang,hukum gembur tanah kubur,hukum bergambar di kubur,hukum belum mandi besar melakukab ziarah,hukum anak2 ikut ke kuburan,hukum ambil gambar pusara,hukum ambil gambar kubur,hukum ambil gambar di kubur,hubungan ziarah kubur dan roh,haruskah ziarah ke makam orang tua harus membaca yasin,Harus pakai tudung melawat rumah orang meninggal,hari hari wajib menziarahi kubur,haid dilarang melayat,hadiah yasin untuk orang meninggal dari jarak jauh,habis ziarah mandi,hukum jiarah ketempat orang meninggal,hukum lihat kuburan,hukum menziarahi jenazah,Hukum menziarah kubur,hukum menangis saat mengaji di makam orang tua,hukum menangis di kubur,hukum membersihkan kawasan kubur,hukum membawa sesai atau makan diata kuburan,hukum membawa bayi jiarah,hukum melawat kubur setiap hari,hukum melawat jenazah ketika haid,hukum masuk makam wali dengan hadas besar,hukum mandi sesudah melayat orang mati,hukum mandi pulang dari kuburan,hukum makan dikuburan,hukum makan dan minum dikuburan,habis ziarah kubur apakah harus mandi wajib,ziarahi kubur si mati nampak kita,wajib mandi setelah melayat,ucapan khas sebelum bawa jenazah ke kubur,tatacara nyelawat org meninggal,tata cara menyiram kubur,tarta tertib bila menziarah kubur,tahlil di kawasan perkuburan,tahlil arwah di kubor,syarat islam bagi orang yg akan di kebumikan,surah yasin boleh kah d\baca saat haid,setelah ziarah kubur apakah di wajibkan mandi,setelah k kuburan apa harus mndi besar,setelah dari makam harus mandi,seperti apa orang dalam kubur menerima doa anak yg soleh,selesai melayat harus mandi,wajib memberi salam didepan kubur,wanita haid boleh berziarah,wanita haid pergi ngelayat boleh kah,ziarah wali tidak boleh pakai baju warna,ziarah orang meninggal,ziarah makam bayi,ziarah kubur sebelum hari raya,ziarah kubur mak,ziarah kubur di hari sabtu pagi bagi si mati,ziarah kematian bawa bayi,ziarah ke makam bayi,yang paling di utamakan waktu ziarah kubur,www doa yg dibaca ketika menyiram kubur,waptrick didunia ini negara mana yang paling di ujung dunia,wanitahamil bolehnggk membacakan yasin di tempat pemakAman?,wanita yang menstruasi bolehkah ikutziarah wali,wanita p boleh kekuburan,saat sedang haid apakah bisa mengajikan orang meninggal?,rumi doa untuk ibubapa yg sudah meninggal,mimpi menziarahi kubur dan membersih kubur,Mimpi membaca yasin untuk mengrim orang tua meninggal,mimpi melihat makam orangalim,mimpi dalam kubur dengan orang india,mimpi bersih di kawasan kubur islam,mimpi berdoa dipusara kedua oiang tua tapi aneh pusara menghaap kiblat dan banyak tapak kaki disekitarnya apa artinya mimpi tersebut,mimpi arwah suami setiap hari,menziarahi orang meninggal menurut islam,menziarahi kubur pada hari jumat,menziarah kubur,menurut islam setelah melayat haruskah mandi,menurut islam boleh kah melayat membawa bayi,mengndung boleh melawat orang meninggal\,mengapa jika ke makam tidak boleh memakai baju merah,mimpi orang yang udah meninggal baca yasin di rumah,mimpi suami meninggal dalam islam,orang yang tidak wajip kan melawat ke kubur,pulang melayat wajib mandi ya,pulang kuburan apakah harus mandi,pulang dari ziarah kubur sebaiknya,pulang dari makam apakah wajib mandi?,poto2 jiarah malam ke makom,perlu ke tahlil di buat banyak kali,perkata dilarang di kubur,perkara yang harus dibuat selepas menziarahi orang meninggal,perkara yang diharuskan ketika menziarahi kubur,pantang larang pergi kubur,pakaian dicuci setelah dari kuburan,pahala orang pergi k kuburan,pahala menziarahi kubur,orang ziarah kubur perlu dibawa,mengajak bayi berpergian ke makam,bacaan saat menyiram kubur,Apakah mandi wajib sebelum atau sesudah ziarah kubur,apakah diharuskan baca yasin setiap ziara kuburan suami,apakah boleh kita sedang haid nyelawat orang meninggal,Apakah boleh di saat kita belum mandi boleh ke kuburan apakah hukumnya,apakah boleh buat ziarahi kubur,apakah berziarah kubur pada hari sabtu di larang,apakah anak anak yg meninggal dapat bertemu dengan orang tuanya di alam barza,apabila orang tua meninggal dunia boleh tidak kita mencium jenazah sedangkan kita sedang haid,apa yg mesti dibuat bila pegi kubur,Apa yg hrs d baca ketika menyiram air d atas kuburan,apa yg dibaca ketika menyiram makam,apa yang harus dilakukan ketika pulang melayat,apa yang harus di baca jika menziarahi kuburan,apa yang dilakukan saat kemakam bayi,apakah roh suami menerima hadiah al fatihah dari istri,apakah setelah melayat pakaian harus dicuci,apakah tidak boleh jika seorang wanita sedang haid lalu pergi mlayat,bacaan menziarahi kubur orang wali,bacaan menyiram kuburan,bacaan kubur janin,bacaan ketika menyiram kubur,bacaan kepada si mati ketika haid,bacaan doa ke makam suami,baca apa bila 7 langkah keluar dari perkuburan,azab bagi orang yg mengambil tanah 7gengam di tempat kubur,arti mimpi mati dan berdoa sendiri di atas makam,apakh nabi saw mnziarah kubur dgn mngaji n menyirami kubur,Apakh boleh mengmbil gambar orang meninggal,apakan boleh anak perempuan membaca doa setelah tahlil di pemakaman,apakah wanita haid boleh ke makam dan mengaji?,apakah wajib mandi setelah ziarah,apa tidak boleh memakai baju warna merah pergi ziarah kubur,apa nak kena buat kalau ziarah kubur,amalan ketika ziarah kubur,Adap menziarahi kuburan,adakah roh arwah akan tahu bila kita melawat kuburnya,adakah org meninggal boleh tshu bila kita mengunjungi pusaranya?,adakah ahli kubur mendengar bacaan yasin,adab ziarah kubur bagi wanita haid,adab ziarah ke makam orang tua,adab pergi kubur,adab pakaian ziarah orang meninggal,adab menziarahi ulama,adab menziarahi jenazah,adab membersihkan kuburan,adab membersihkan kubur,adab ke kubur,amalan perlu dibuat bagi orang meninggal,amalan yg dibaca ketika orang tua wafat,amalan ziarah jenazah ketika uzur,apa masalah kalau memakai baju merah di kuburan,apa kuburan yang tudak pernah di ziarahi akan marah,apa kita perlu buat apabila di perkuburan,apa kah kita di larang mandi jika ingin pergi ke tempat orang meninggal,apa kah bisa menyiram kuburan apabila keadaan haid,apa hukum\a bagi umat muslim berfoto di pemakaman,apa hukumnya bila sedang haid melayat orang yang meninggal,apa hukum mandi setelah m,Apa hukum jika pergi kekuburan untuk mendoakan saudara yang mati tapi kita sedang haid menurut agama islam,apa doa menyiram kubur,apa boleh membacakan yasin untuk orang tua walaupun kita jauh,apa bisa siara kubur baca alpateha surat alikhlas kalo kita haid,apa bisa kalau haid pergi antar orang mati,anak kecil ziarah kubur,adab berziarah makam ibu,habis pulang dari kuburan,doa lawat jenazah,doa hadiah bagi arwah,doa berziarah ke makam anak bayi,doa arwah orang tua dan ziarah kubur ke makam orang tua,do a mengambil tanah k,dilarang mencium dan angkat bayi setelah ke kubur,Dialam kubur apa roh orang mati tidur,Dasar mengaji di kubur di negara malaysia,cara mengirimkan doa untuk orang meninggal,cara mengaji untuk orang yg meninggal,cara melayat ke makam,cara bagi salam pada orang yang sudah meninggal,bolehkkah membawa bayi ke makam,bolehkah zikir disedekahkan kepada simati,doa mandi selepas menzerahi orang meningal,doa mandi seteh ke makam,doa melawat jenazah ketika haid,bolehkah tidak mandi pulang dari makam,habis berhubungan belum mandi junub boleh melayat,gambar kuburan yg selalu bersih dan baik,gambar gambar anak kecil lgi berdoa di kuburan,gamarorg nyelawat,doa ziaroh makam orang alim,doa yg harus di baca kalau ziarah ke makam wali,doa untuk si mati,doa untuk anak yang meninggal,doa sebelum meninggalkan kuburan,doa menziarahi kubur,doa menyiramkan air di kuburan,doa menyiram kubur,doa menyiram air dikuburan,bolehkah wanita yg sedang haid melayat,bolehkah wanita melayat m,boleh gk lagi hamil melayat atau ziarah kubur menurut islam,boleh berfoto dimakam wali,bercakap dengan arwah di kubur,benarkah harus mandi besar setiap selesai ziarah kubur,belum mandi wajib yasinin orang meninggal,bayi boleh melawat jenazah,bawak baby lawat orang meninggal,Bawa budak kecik lihat jenazah,bawa bayi ke kubur,bawa bayi,bawa anak kecil pergi kubur,baju yg sudah dipakai kekuburan apakah harus dicuci,baguskah seorang ibu mengaji di kuburan anaknya,bacaan waktu menyiram kubur,boleh ka wanita haid megajar budak mengaji,boleh kah anak kecil melihat mayat,boleh kah bayi melawat jenazah?,bolehkah saat haid baca doa di orang meninggal,bolehkah membawa bayi ke kuburan,bolehkah melayat saat haid,bolehkah melayat orang meninggal tapi belum mandi junub,bolehkah mandi jika ada keluarga yang meninggal,bolehkah kita melayatb tapi belum mandi wajib,bolehkah ke makam hari minggu,bolehkah kanak-kanak melawat tanah perkuburan,bolehkah brfoto di makam,bolehkah bayi dibawa ke kuburan,boleh tak kita taruk bunga untuk kubur,boleh kh bayi 2 bulan dbwa ziarah ke makam,boleh ke bergambar di kubur,boleh kah membawa bayi ke kuburan?,bacaan waktu jarah ke makom wali agar ruhnya bisa hadir dengan tek arab

Comments

3 comments… add one

 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… 😉

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: