Sunday, April 20, 2014

You are here: Home > Informasi Tambahan > Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

by Cahaya Purnama

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,doa menziarahi kubur,adab menziarah kubur,doa ketika menziarahi kubur,bawa bayi ziarah kubur,hukum ambil gambar kubur,ziarah kubur mayat duduk diatas,cara menziarahi kubur,adab menziarahi kubur islam,hukum orang yg tidak ziarah ke makam anaknya yang sudah lama meninggal,melawat kubur,bacaan doa ziarah kubur,doa untuk arwah ibu rumi,tahlil arwah dalam rumi,mandi setelah dari makam,Bacaan ketika menyiram Kubur,gambar orang sedang sudah makan,perkara yg perlu d lakukan bila berlakunya kematian dlm keluarga islam,doa yasin bahasa jawa,apa kita wajib sekar kekuburan,apakah roh sentiasa berada dalam kubur,tahlil ringkas rumi,doa arwah rumi,doa menyiram kuburan,gambar suami menangis,perkara yang dilarang semasa kematian ahli keluarga,alam roh selepas mati menurut islam,anak yg meninggal menurut islam,arti mimpi orang yang sudah meninggal bangkit dari kubur memeluk kita dan dikubur kembali,bacaan doa untuk arwah suami,ayat quran semasa dipadang mashar yang menlindungi kita masuk negara,mimpi membersihkan makam orang tua,hukum membaca surah yasin dan tahlil di pekuburan,hukum membawa bayi ke kuburan,jiarah kemakam ke dua orang tua ke ibu dulu atau bapak dulu,bolihkah isteri dalam edah melihat kawan meninggal,ketika kita menangisi ahli kubur,kl lg datangbulan boleh tdk antar zenasah,Mimpi bayi yg sudah meninggal pake baju yang di tinggalnya,mimpi datang ke makam orang tua yang sudah wafat,mimpi kita nggak pakai baju,menziarahi kubur,mimpi duduk dengan orang yang sudah meninggal,mimpi melihat kuburan yang masih baru,foto di makam bolehkah,hadist yang menyatakan tanah makam harus selalu basah,hukum foto makam,hukum dlm islam antar jenazah sekalian ziarahi makam,hukum baca alfatihah kepada jenazah bukan islam,hari pergi kubur kepercayaan kaum cina,doa arwah ketika di kuburan,doa apa yang dibaca saat menyiram makam orang tua,doa tahlil dan terjemahannya,di sunah kan mandi setelah melayat jenajah,bacaan doa masuk kuburan,arti mimpi memeluk orang yang sudah meningga,arti mimpi berdoa di makam,arwah manusia setiap malam jumat turun kekuburnya,setiap hari jumat ruh orang mati berkunjung ke rumah,Seorang meningal menurut islam,sampai ke doa isteri kepada arwah suami,orangyangdalamtidakberhadasdoaditerima,Orang meningal menurut islam,pakaian yang di pakai saat dikubur,adab di kubur,amalan buat bertemu wali allah di makam,adab melawat kubur,adab di tanah perkuburan,adab ziarah ke makam,cara sedekah yasin buat ortu,cara bagi bermimpi melihat arwah menurut islam,bolehkah seorang anak menangisi ayahnya yg sudah meninggal,surah yang biasa di baca pada jenazah,tata cara/doa ziaroh kubur/waliyulloh,wajib bawa semasa ziarah kubur,sunnah yang dilakukan pada saat melayat,apa kah bayi yg bru lahir meningal akan tahu ibu nya,apakah ibu hamil boleh berkunjung kerumah orang meninggal,berdoa apa saja ketika berziarah dan membaca apa,boleh kah bercakap dgn orang yang dah meninggal di kubor,boleh kah orang mengandung menziarahi orang meninggal dunia,bole ke kite kubur bercakap dengan simati,bacaan niat untuk mengirim doa buat yg sudah meninggal(wanita),berziarah dalam keadaan menstruasi boleh tidak?,bagaimana cara membacakan fatehah buat anak,bacaan semasa menziarahi kubur,istri menggal apakh dia dtg liat suamix?,hukum islam menangis waktu jenazah,hukum membersihkan kuburan,hukum ziarah kubur dan membca surah yaasin,hukum wanita haid mencium jenazah,Kasiat doa Ayat2 pendek Yg apdal,hukum ziarah saat belum mandi wajib,hukum membawa anak kecil ke kuburan,kalau mimpi kta menangis dgn org yg sudah meninggal,hukum mengambil gambar kubur,kamis dan jumat roh melihat keluarganya pandangan islam,kalo anak yang baru lahir meninggal bagaimana dialam kubur,hukum membaca alquran di kuburan orang alim dengan mengharapkan doa utk sendiri,Jika orang melakukan hubungan suami istri belum keramas ke kuburan /makam hukum nya,hukum setelah melayat,Hukum pria yg berhadast besar ke kuburan,Hukum pergi ke makam memakai baju hitam,ingin berjumpa dengan ayah yg sudah meninggal,ingin bertemu dgn arwah bapak,istri membaca yasin apakah sampai pada suami yang telah meninggal dunia,istri ziarah ke luar kota suami dan anak dirumah apa hukumnya?,hukum mengambil gambar di kubur,hukum memotret jenazah dalam islam,Hukum makan di perkuburan,hukum kirim fatihah pd orang mati mdnurv nabi,hukum istri mencium suami yg telah meninggal,hukum melawat orang meninggal sewaktu haid,hukum islam tentang mengirim doa kepada arwah,sedekah untuk arwah,Primbon mimpi mengajak pergi orgtua yg meninggal tp tdk mau,nikmat menziarahi kubur pada pagi jumaat,setelah melayat apakah harus keramas walaupun mayat sudah d kubur,pahala membersihkan kubur,mntak doa orang mati mnurut islam gmna,Pada hari apa arwah ada di makam nya,semut bersihkan mayat,semut mayat banyak di sekitar orang sakit,pakaian bagi orang Islam menziarahi kubur,perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah semasa meninggal,saat jasad menanggis dialam kubu,ruh org sudah meninggal apa masih mau mengunjungi keluarganya dirmh,perempuan datang haid mencium jenazah,siapa yg utama di doakan suami atau orangtua jika sudah meninggal,orang yang sedang menstruasi boleh melayat,saat ziarah di dalam kubur arwah,mimpi menangis d kubur mak,menziarahi kuburan wali,menurut agama islam bolehkah lg hamil berziarah ke kubur?,mimpi baca alquraan depan kubur,Mimpi melihat teman mandi tetapi masih pakai baju,mimpi memberi makanan di kuburan,mimpi dirumah kita ada kuburan 2,mimpi budak lelaki roh ayahnya baca alquran,mimpi membersihkan kuburan,menyiram kubur,mimpi mencium wanita hamil,mimpi ketemu ama kedua orang tua yg suda meninggal,mimpi ibu meninggal tapi hidup lagi,mimpi ziarah kubur brsma org yg sdh meninggal,mimpi ke kuburan dan bertemu laki laki yang di suka,mimpi melihat tanah kuburan dibuat jalan,mimpi para syuhada,mimpi bersihin makam,meninggal masih haid,Makna Mengirim Al~fatiha Buat Suami Masih Hidup,kirim doa alfatihah buat anak bayi yg sudah meninggal,larangan makan saat melayat di kuburan menurut islam,kirim doa untuk arwah,melawat orang meninggal dunia semasa isteri mengandung,Mana yang lebih utama mengirimkan doa atau menziarahi kuburanya,makan di kuburan,ketika jiarah kubur apakah ruh tau,kenapa cina menangis semasa pengebumian,membaca al fatihah untuk orang yang jauh agar pulang,masa datang haid boleh pergi kubur ke?,mendoakan orang mati pada zaman nabi,mendoakan mayat di kuburan,macamana nak temukan roh dalam mimpi,mati dikubur tiap hari kamis dan jumat,mendoa kan para wali di kuburan apakah boleh oleh nabi,membawa bayi menziarah kubur,membaca alfatihah ketika minum apakah bidah,yang utama dilakukan ketika orang yang disayangi meninggal,ziarah ke wali wajib,ziarah k kubur apakah di mayit mengetahui siapa yg datang,arti mitos hamil besar melihat mayat/ meninggall,Arti jika seseorang meninggal mengajak arwah seseorang yang hidup,arti hari bagi orang meninggal,arti mimpi membersihkan kuburan,arti mimpi melihat banyak lilin dan arwah orang yanf sudah mati,bacaan doa agar orang tua masuk islam,bacaan di kubur,arti datang bulan hari jumat,arti mimpi melihat tanah kuburan,arti mimpi ke makam saudara,arti mimpi masuk ke makam,arti mimpi mama dan anak jalan di kuburan dan anak hilang,arti mimpi ank kecil yang hampir meninggal,arti mimpi lagi hamil kekuburan,arti mimpi melihat orang yang sudah meninggal tidak memakai baju,apakah wajib setiap malam jumat kita berdoa untuk yg mnggal,bacaan doa muslim apa yg harus di baca oleh orang tua untuk anaknya yang laki laki,bacaan doa utk arwah bapak rumi,arti mimpi bertemu dengan anak yang pada waktu bayi sudah meninggal,arti mimpi orang yg sudah meninggal mengajak orang untuk pergi mengikuti nya dalam jangka waktu satu bulan setengah,Bacaan kalimat salam dimakam wali,apakah sedang menstruasi boleh mencium jenazah?,baca alfatihah untuk orang meninggal boleh gk?,hukum bagi lelaki melawat kubur tanpa mandi wajib,hukum baca yassin depan kubur,gambar kata doa buat seorng ibu yang tiada,gambar nasehat muslim,hukum berdoa di makam ayah,hari apa yang baik ke makam,habis ziarah kubur harus cuci kaki dan muka,doa yang wajib dibaca saat dikubur,hukum bawa bayi ke kubur,gambar orang sedang dikubur,habis ke kuburan mandi,gambr fhoto ahli kubur yg d siksa,hukum ibu menziarahi kubur anak yg meninggal,doa yang dibaca saat ziarah dimakam bapak ibu,doa yang apdal pada hari apa,hukum islam jika melayat saat haid,hadiah mengirim surat al fatehah buat orang mati non muslim apakah diterima oleh Allah,doa ziarah kubur rumi,hari yang tidak boleh ke makam,doa yang di baca ketika ziarah kubur anak dan artiya,haid apa boleh kirim doa buat anak bayi meninggal,doa ziarah kubur dan untuk orang yang sudah meninggal,doa ziarah makam saat haid?,habis melayat wajibkah mandi,doa menziarahi orang sakit,dalam keadaan haid boleh ke kita berdoa baca ayat suci,doa masuk kawasan kubur,doa untuk arwah bapa rumi,doa untuk anak yg pergi,doa salam ketika ziarah kekubur para wali,doa buat makan yg dikubur,doa saat berziarake makam anak,dilarang memaki orang sudah mati,Doa dan cara agar kita mendapat hadiah dari bank dari walli Allah,datang kotor boleh kah mencium jenazah,dampak wanita haid pergi penguburan,doa melalui kwasan kubur,doa menyiram kubur,doa di makam bayi,doa menziarahi kuburan,doa menziarahi orang meninggal,doa kirim doa arwah,doa untuk orang tua yang sudah wafat,doa ketika datang ke makam,doa pergi ke kuburan,doa ketika lalu di kubur rumi,doa apa yg kita baca saat ziarah kubur anak kita,doa ketemu kuburan,doa ketika menziarahi makam para wali,doa ketemu dengan wali Allah yang sudah wafat,doa niat mengkhusus kan arwah,doa untuk istri yang sudah lama meninggal dunia,cara untuk bersihkan tanah kubur,dalil setelah ke makam harus mandi,bagai mana kalau mau melayat pakai baju hitam,bacaan zairah ke maqam nabi Muhammad,boleh ke masuk kekubur kalau diri tidak bersih,bertemu wali saat ziaroh,boleh kah wanita hamil pergi melawat orang cina meninggal,bacaan semasa melawat kubur,boleh baca yasin utk org sakit,bacaan sesuai untuk arwah,bagaimana cara nak bertemu dengan arwah suami dalam mimpi,bacaan tahlil dan doa arwah,boleh kah seorang istri yg lg haid kirim doa pda suami yg telah meningal dunia,belum junub masuk makam?,bagai mana kalau orang meninggal di hari jumat dan orang yang sakit nya lama meninggal,beri salam kepada ahli kubur,boleh kah membaca yasin kalau kita lagi haids,bacaan yang dibaca ketika ziarah kubur,bergambar ketika ziarah kubur,boleh mencium jenazah ketika haid?,bayi dilarang ke kuburan,baguskah kita sering kekuburan melihat makam ibu,bacaan ngirim do a yg udah meninggal,boleh tak baca al fatihah untuk sedekah kepada orang meninggal semasa datang haid,bila waktu terbaik melawat kubur dalam islam,bawa anak kecil melawat kematian,bacaan membasu kubur,bawa bayi ke kubur,bagaimana cara berziarah dan mendoakan orang tua yang sudah meninggal?,bacaan semasa menziarah kubur,boleh nggak bagi baju orang yang sudah meninggal,bacaan niat kirim doa al fatehah ke Nabi Muhammad SAW,tertib kirim al fatihah,surat2 yang harus di baca pada waktu hamil muda,urutan membaca yasin buat orang mati,waktu terbaik mendoakan ayah dimakam,www cara sedekah doa kpd arwah,tahlil lengkap rumi,wanita haid boleh cium mayat,tata cara bacaan hadiah untuk arwah,warna pakaian ziarah jenazah islam,ucapan terimakasih untuk bacaan yasin si mati,Tata cara berdoa kepada waliyullah,syarat syah berziarah wali,tahlil ringkas dikubur,tatacara membersihkan kubur,teks bacaan tartib ziarah kubur aulia dan orng sholeh,wajib atau tidak bacaan yassin sebelum jenazah dikebumikan,tahlil ringkas dalam rumi,yang harus di baca ketika ziarah ke makam,urutan kiriman alfthah dlam tahlil,surah untuk melawat arwah,Warna pakaian orang Islam utk menziarahi kubur,yang diwajibkan untuk orang haid membaca apa,tatacara melayat kubyuran dlm islam,anak yang meninggal masih bayi,amalan dan doz yang perlu dilakukan untuk disayangi suami,apa arwah pada hari apa diturunkan ke kubur dan rumahnya,adab islam ketika menstruasi,adab ke makam berziarah,adab ke kubur,amal baik seorang anak buat aruah ibu bapa,anak bayi meninggal ibunya tidak memegang,adab hari jumat,alasan tidak boleh mandi ketika ada orang meninggal,Anak bayi yg meninggal malam jumat,adakah di alquran kalau ahli kubur setiap hari jumat keluar utk melihat keluarga yg msh hidup,apa artinya kalau kita mimpi berdoa dikuburan,adab selepas menziarahi jenazah,anak kecil yang meninggal pada malam jumat disiksa kubur,amalan2 untuk mendoakan oarangg tua didalam kubur,adab ziarah kubur makam wali allah,amalan yg perlu ada utk ketanah cuci,adab wanita haid menziarah kematian,adab membaca yasin ketika ziarah kubur,adab-adab dalam berziara ke kuburan,adab-adab menziarahi kubur,anak kecil yang mati dihari jumat adakah siksa kubur,apa arti mimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal marah-marah bahkan memukul,adab melawat makam,amalan pakaian surah yassin,apa hukum apabila lelaki ke kubur dalam keadaan hadas besar,ada semut di kuburan,adakah roh pulang rumah selepas mati,adab pulang dari makam,ahli kubur menangis,apa doanya untuk membacakan arwah,adab berdoa di makam,adap kekubur apakah harus pakai baju hitam,adab berziarah dan doa yg dibaca,aku seorang ibu dilarang ke makam anak ku,apa bisa orang lagi datang bulan bisa dengan mayat,cara mengingati kata-kata arwah ibu,bolehkan buat bacaan tahlil di kubur,bolehkah membawa bayi ke kawasan kubur,cara mengetahui keadaan arwah bapanya,cara membersihkan makam menurut islam,cara mengirim doa al fatihah kepada wali allah,cara kirim surat yasin untuk banyak orang,cara baca kirim fatihah,bolehkah orang yang sedang haid ziarah ke makam Rasullullah?,cara kirim surah yasin,cara kirim hadiahal fatihah untuk orang hidup,cara mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dan surat alquran apa,cara mengirimkan fatiha k orang yg sdh meninggal,Cara beri salam kepada sahabat wali allah sebelum berdoa,bolehkah kita kirim surat yasin buat arwah,cara doa kemakam anak,bolehkah anak balita dibawa kemakam?,Cara mengirim hadiah alpatihah kepada orang tua yang sudah meninggal,bolehkah anak kecil dibawa ke kuburan,cara supaya mimpi dengan roh orang tua kita,bolehkan membaca yassin di saat sedang dtg bulan?,bolehkan orang hamil pergi ke pusara menurut ajaran islam,bolehkah seseorang yang belum berhadas membaca yasin untuk orang meningal,cara tahlil ke makam,bolehkah memberi gambar dimakam menurut isam,bolehkah saat junub pergi ke kuburan untuk mencari bunga,bolehkah bawa balita saat jiarah,bolehkah pergi ke kubur apabila ada anak kecil di rumah?,apa orang mati bisa datang ke mimpi,apakah boleh melayat dalam kondisi haid,Apakah boleh kita pergi kemakam sodara kita tiap hari,apa orang yang telah meninggal bisa men doa kan kita yang masih hidup,apakah orang meninggal dunia bisa mengetahui keadaan kita,apakah benar arwah orang mati mengunjungi rumahnya,apa hukumnya tahlil utk ortu yg bru meninggal ?,apakah boleh mengirim doa kepada ahli kubur tanpa berziarah ke makam nya,apa yang kita lakukan saat berkunjung di petilasan,Apakah sampai doa buat kakak yang sudah meninggal sedangkan ke2 ortua sudah meninga,apa terjadi kepada si mati jika kita menangis kerana si mati,apa yang dilakukan ketika batita melihat orang meninggal,apakah dilarang wanita haid mengirimkan al fatihah untuk orang meninggal,Apakah di dalam kubur kita bisa bertemu keluarga,apakah makna mimpi brada dimakam nabh yusuf a w dn hadiahkan al fatihah,apakah boleh suami ngelayat kalo istri sedang hamil,apa yang harus dilakukan suami setelah istri meninggal menurut islam,apakah orang yang sudah mati perlu makan dan minum,apakah anak bayi yang meninggal akan masih ada di sekitar rumah dan melihat ke dua orang tua nya,apa hukumnya dalam islam apabila kita memotret orang yang sudah meninggal,apakah ruh suami tau bila istri menangisi kematiannya,apakah roh balita yang meninggal masih ada di rumah,apa hukum kalau saudaramara sebelah istri meninggal suami tak pergi ziarah keluarga isteri,apakah org yg meninggal dunia selalu dtg kemimpi kita dia minta doa?,Apakah arwah ahli kubur setiap malam jumat menangis,apa hukumnya gambar pusara,Apakah arti mimpi seorang suami yang istri nya lagi hamil dan suami bermimpi di minta membaca yasin agar bisda melihat anak nya lahir,apakah dilakukan oleh roh keyika anak membacakan surah yassin dikubur dan duduk di atas kepala ayah,apakah didalam islam diperbolehkan membaca yassin di makan ayah,Apakah di perbolehkan jika perempuan lagi haid pergi nyekar ke makam,apakah di larang orang tua ikut ke pemakaman anak yang meninggal,apakah boleh orang yg sedang haid masuk makam wali 5,apakah di larang jika seseorang belum mandi wajib pergi ke kubur,apakah boleh saat ke kuburan dalam keadaan haid,apakah boleh suami melayat orang yg meninggal sedangkan istri sedang hamil secara islam,apakah anak kecil yg sudah meninggal dilupakan dri orang tuanyq,Apakah anak yg meninggal rohnya balik kermh hari jumat,apakah dalam islam anak kecil boleh ikut berziarah,apakah hamil besar boleh ke kubur,Apakah dilarang wanita yang haid ikut kebumikan,apakah habis ziarah harus mandi?,Apakah anak balita boleh dibawa ke kuburan,Apakah dosa seorang istri menangis tiap mengenang suami yg meninggal?,apakah dosa mayat tidak dikubur dimakam keluarga,apakah anak bayi boleh melayad orang mati,apakah dosa ketika kita duduk di atas makam ?,Apakah doa yang kita kirim buat yang meninggal bisa menghilangkan siksa kubur,Apakah doa untuk org yg telah kita buat sakit dalam islam,apakah doa untu arwah bisa sampai,apakah doa sampai nangis itu boleh ?,Apakah doa kakak diterima adik yg dah meninggal,apakah doa isteri utk arwah suami diterima,apakah doa isteri untuk suami yang sudah meninggal bisa sampai,apakah doa anak perempuan bisa sampai ke orang tua yang sudah meninggal,apakah disaat hamil diperbolehkan untuk ziarah,apakah boleh orang yg bukan islam ke makam para aulia,apakah boleh menziarahi kubur dengan dibaca bukan di hafal,apakah boleh mens baca yasin di makam,apakah benar pada jaman nabi muhamad seorang perempuan tidak bole jiarah ke kuburan,apakah benar orang yang sudah meninggal malam jum at pulang kerumah,Apakah arwah yang meninggal merasakan orang zarah kekuburnya,apakah arwah yang telah meninggal mengetahui ketika ada yang menziarahinya,apakah bayi yang sudah meninggal bisa melihat orang tuanya di dunia,apakah bayi yang meninggal mengharapkan doa dari orang tuanya,Apakah bayi yang baru lahir meninggal harus di kasi mandi,apakah bayi tahu orangtuanya menjiarahi kuburnya,apakah bayi meninggal masuk alam kubur,apakah bayi meninggal arwahnya akan tinggal untuk beberapa hari dirumah?,apakah baik berkunjung k pemakaman setiap hari jumat,apakah baca yaasin pahalanya sampai kepada anak kita yg sdh meninggal?,apakah ayah yg sudah wafat bisa melihat anaknya di dunia,Apakah arwah yg sudah meninggal tau ttg klg,apakah arwah yang uda meninggal ibu bisa liat kita,apakah benar pada malam jumat arwah datang ke keluarganya,apakah arwah sedih bila kuburannya jauh dari keluarga yang masih hidup,apakah boleh istri ber sodaqoh unt suami yg sdh meninggal,apakah boleh mengirim doa untuk para nabi atau wali atau para ulama,Apakah arwah disana melihat jika keluarganya berziarah,apakah arwah masih ada dirumah dalam 7 hari meninggal,apakah boleh menangisi orang yg sdh meninggal ajaran islam,Apakah boleh membaca doa dkuburan saat haid wkt berziarah,apakah boleh melayat orang non muslim?,apakah boleh melayat jenazah ke makam belum mandi besar?,apakah arwah melihat kita datang ke kuburan,apakah arwah orang meninggal ada dirumah,apakah boleh di saat haid kita ziarah ke kubur,Apakah boleh bayi di bawa ziarah ke kubur ?,Apakah bisa mendoakan arwah di rumah tanpa ziarah kubur,apakah bila habis ziarah boleh memegang bayi,apakah betul malam jumat para arwah pulang ke rumah,apakah arwah di kubur mendoakan kita,APAKAH RUH SUAMI YANG SUDAH MENINGGAL BISA PULANG KERUMAH SETIAP MALAM JUMAT,apakah orang yang sudah meninggal setiap malam jumat pulang kerumah,apakah orang yang sudah meninggal itu tau kalau kita datang di makamnya,apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat kita,apakah orang yang sudah meninggal bisa masuk ke mimpi dalam islam,apakah orang yang sudah mati mengetahui kita waktu datang ke makamnya untuk mendoakannya,apakah orang yang setelah meninggal tidak pakai baju di alam lain juga tidak pakai baju??,apakah orang yang sedang mens boleh ngelawat ?,apakah orang yang sedang datang bulan boleh mengikuti yasin dan tahlil,Apakah orang yang meninggal bisa pergi ke dunia ?,apakah orang yang haid diperbolehkan masuk ke makam wali,apakah hukum ambil gambar di kubur,Apakah orang tua yang sudah meninggal pulang kerumah melihat anaknya untuk meminta doa,apakah orang setelah meninggal tau tentang keluarga,apakah orang menstruasi boleh mengikuti ziarah wali?,apakah orang menstruasi boleh mengikuti ziarah wali lima,apakah orang menstruasi boleh melayat,apa kita kalau sudah meninggal dapat bertemu dengan keluarga kita yang sudah lebih dulu meninggal,apakah orang yang sudah wafat bisa melihat kita didunia,apakah orang yg meninggal makan dn minum,apakah ruh suami tau ketika kita sedang sedih,apakah ruh para wali yang di kirim alfatehah ikut ziarah,apakah ruh orang ada di makamnya,apakah Ruh itu selalu ada di atas kuburan setiap hari jumat ?,apakah ruh istri tau jika suaminya menziarahi makam nya,apakah ruh bisa menyaksikan jasad yg sedang berziarah ke makamnya,apakah roh sentiasa ada didalam kubur,apakah roh orang meninggal kalau jenasah belum di kubur masih di sekitar,apakah roh orang meninggal bisa melihat kita kalau kita ziarah kemakamnya,Apakah roh ibu kita yg meninggal bisa melihat kehidupan kita,apakah Roh anak kita bisa lihat kedua orang tuanya di dunia,apakah orng tua kita yg sudah meninggal taw kalau kita menziarahi kuburnya,apakah orgtua yg sdh meninggal suka dtg ke rumaah,apakah org yg sdh meninggal dtg menemui keluarganya,Apakah org haid tdk boleh pergi ke orang mati?,apakah orang ziarah kubur harus keadaan suci,apakah orang yg sudah meninggal masih datang,apakah orang meninggal bisa melihat keadaan dunia,apakah orang mati bisa mengunjungi kita yang di dunia,apakah orang hamil dilarang melihat mayat,Apakah kita harus kekuburan orang tua kita setiap hari setelah meninggal,Apakah kita Doa dimakam mereka tahu,apakah kita boleh menangis di depan makam ibu,apakah kelebihan menziarahi makam anbiya dan auliya,apakah kalau kita sedang junub terus kita mendoakan orang tua yg mati bisa di trimah,apakah kalau kita sedang haid diperbolehkan ke makam?,apakah kalau habis dari kuburan harus mandi?,APAKAH JENIS PAKAIAN DI PAKAI ROH KETIKA BERADA DI RUMAH SELAMA 7 HARI,apakah jenasah boleh difoto,apakah istri boleh ziarah ke kuburan suami yang sudah meninggal,Apakah hukumnya orang haid yang membaca tahlil dan alfatihah?,apakah hukumnya menziarahi makam orang tua dengan membaca yasin,apakah hukum setelah pergi dari kuburan,apakah hukum ny makan dan minum disaat berhadas,apakah hukum kita memikirkan keadaan si mati,apakah hukum bila kita makan sedang kita junub bagi pria,apakah hbs ngelawat org meninggal hrs mandi,apakah kita lagi haid tdk boleh jiarah kubur,apakah kita pulang dari pemakaman wajip mandi,Apakah orang haid boleh membacakan yasin untuk orang sakit?,apakah orang haid boleh melayat,apakah orang haid boleh ikut masuk ziarah,apakah orang haid bisa melayat,apakah orang dikubur bs melihat kita saat berkunjung ke kuburan,Apakah orang dari kuburan itu di wajibkan mandi,apakah orang belum mandi hadas besar haid tidak boleh ke makam,apakah mengirim hadiah doa pada orang meninggal di benarkan,Apakah Mengirim doa kpd orang tua yg sdh meninggal harus d makam,Apakah mengirim al fatihah pd org yg sdh mati dilarang?,apakah menangis berarti tdk iklas krna anak meninggal,apakah membaca yasin utk org yg telah meninggal apakah bagus,apakah manusia waji pergi siara kubur,apakah manfaat bg ahli kubur bila pergi menziarahi kuburnya,apakah kt d dunia ini bisa mendoakan orang yg telah meninggal dunia mohon d ampuni dosanya selama dia d dunia,apakah klo lagi datang bulan itu blh ngelayad orang yang meninggal,apakah klo kita tidak pernah ziarah ke kuburan orang tua hukum nya dosa,apakah haram hukum nya membaca yasin dikuburan,Apakah akan berlaku jika orang mati hidup semula d kuburan,apa tafsir dan hikmah nya mimpi dikubur,apa roh nampak setelah dia dikebumikan,apa pernah seorang wanita yang sedang haid meninggal dunia,apa perlu di baca bila melawat kubur?,apa perlu buat di makam nabi,apa pakai baju merah waktu ziarah itu boleh,apa pahala orang baca yasin di makam muhammad,apa pahala ketempat orang meninggal,apa orang yg dh mati masih ada di sekeliling kita,apa orang yang sudah meninggal tahu jika kuburannya di ziarahi oleh anaknya,Apa orang yang sudah mati dapat melihat kita pada hari jumat,apa orang yang sedang haid di larang ke kuburan pas idul fitri,apa orang hamil tidak boleh melihat orang mati secara islam,apa mitos ngimpi nyekar ke makam buyut dan ayah,apa manfaat alfatiha bagi ruh orang yang meninggal,Apa Maksud Nya kalau kita mimpi datang haid,apa maksud mimpi seorg sahabat yg dah meninggal dtg dlm keadaan menangis,apa maksud mimpi bagi arwah bapa makan,apa ruh suami tau keadaan istri,apa saja bacaan dalam tata cara berziarah dikuburan,Apa saja bacaan diwaktu berjiarah,Apa suami yg meninggal akan bertemu istri di alam kubur?,Apa sih arti mimpi jika kita pergi ke makam untuk nyekar,apa sampai doa anak yg lagi berhalangan pada orangtuanya,apa saja yg perlu dilakukan setelah orang tua kita wafat,apa saja yg dibaca pada saat mengunjungi makam,apa saja yg bisa kita lakukan buat ortu yang meninggal,Apa saja yang tidak boleh dilakukan orang haid pada saat ada yang meninggal,apa saja yang tidak boleh di bawak ke kuburan,apa saja yang harus dilakukan saat di makam rosullah,apa saja yang dilakukan saat berkunjung nazar ke makam keramat?,apa saja yang dilakukan saat berkunjung ke makam keramat?,apa saja yang dibaca saat kita ke kuburan ?,apa saja yang dibaca pada saat ziarah wali,apa saja yang dibaca kalau kita mengirimkan fatihah pada orang tua,apa saja yang akan dibaca ketika ziarah,apa saja doa yang harus dibaca untuk mengirimkan doa untuk arwah,apa saja bacaan tahlil,apa makna semut hitam ada di kuburan,Apa makna orang meninggal saat berangkat tahlil,Apa makna mimpi bertemu anak sendiri yg sudah meninggal saat baru lahir,apa hukumnya dalam islam jenaza menunggu anak untuk dikuburkan,Apa hukumnya bila seorang istri pergi ke kuburan suaminya tiap hari,Apa hukumnya bila minta doa rasul allah jika sudah mati,Apa hukumnya bagi yg tidak mandi setelah ke makam,apa hukumnya bagi wanita yang sedang haid ikut melayat orang meninggal,apa hukum tahlil untuk anak bayi yg baru lahir tapi meninggal dunia,apa hukum orang perempuan lawat makam nabi,Apa hukum nya orang yg lagi haid pergi ke makam,Apa hukum nya menyebut kenangan dg orang yg sdh m ninggal,apa hukum nya kalo orang minta mati,apa hukum nya kalau kita junub mendoakan orang tua,apa hukum mengambil gambar ketika menziarahi kubur,Apa hukum mencium jenazah bagi keluarganya,apa hukum membaca alfatiha kalau datang haid,apa hukum memakan rambut orang alim,apa hukum kalau haid belum disunat,apa hukum jika sedekahkan jenazah,apa hukumnya datang di makam,Apa hukumnya datang ke tempat orang yang bisa menambah,Apa hukumnya haid jiarah ke makam wali,apa kuburan tidak boleh hadas besar,apa kuburan tidak boleh di foto,apa kesan jika suami megali kubur ketika isterinya hamil,Apa kata rosululoh yang harus dilakukan saat ibu hamil?,apa kah wajib orang ninggal di baca yasin,apa kah besar bacaan yaasin,Apa hukumnya seorang istri melihat makam suaminya tiap hari,apa hukumnya saat orang sedang sakit di yasinin,apa hukumnya pergi kubur sebelum mandi wajib,Apa hukumnya orang melayt orang meninggal kita harus mandi,apa hukumnya memakai pakaian orang tua yang meninggal,apa hukumnya memakai baju orang yang telah meninggal,apa hukumnya kalo melihat org meninggal tidak mandi,apa hukumnya kalo kita menangisi keluarga yang meninggal,apa hukumnya kalau kuburan anak kita hilang atau tidak ketemu?,apa hukumnya jila umat islam pergi kekuburan cina,apa hukumnya jika lagi haid pergi kekuburan,Apa hukum istri ke makam suami setelah 3hari pemakaman,Apa tdk boleh laki2 yg istrix hamil pergi kekuburan pada saat ada org yg meninggal,apakah Ahli kubur tahu kalau kita kemakam,apa yg harus kita lakukan saat haid,apa yg harus dilakukan saat ziarah kubur,apa yg harus dilakukan dimakam rasulullah,apa yg harus dilakukan bila berdosa kepada ibu tapi sdh meninggal,apa yg harus di baca melihat jenasah,apa yg dilakukan saat ziarah di kuburan wali,apa yg dilakukan manusia sudah meniggal dialam kubur,apa yg dilakukan ketika kita menstruasi pd mlm jumat sodakoh apa buat org tua yg sdah meninggal,apa yg dilakukan dlm kubur setelah meninggal,apa yg di lakukan ibu hamil 9 bulan saat pagi hari,apa yg di baca wanita haid ketika ziarah kubur,apa yg dbuat utk sedekah kepada simati ketika dtg bulan,apa yang terjadi jika kita tak pernah jiarah ke makam ibu kitA,apa yang terjadi bila seseorang di kubur hidup hidup,apa yang terjadi apabila seorang anak menangis di makam orang tuanya yang sudah meninggal,apa yang seharusnya dibaca bila memasuki makam kuburan,apa yang sedang di lakukan orang yang meninggal di alam kubur,apa yg harus kita perbuat setelah ibu meninggal,apa yg kita lakukan untuk keluarga yg sudah meninggal,apa yg meninggal dtg k rmh apa dia tidak tenang,apakah ada mandi setelah melihat orang meninggal,Apakah ada hukum islam mengenai pencucian kaki setelah pulang ziarah,Apakah ada alasan dari agama islam mengapa ketika orang baru pulang ziarah harus cuci kaki,apahukumnya memberi hadiah pakaian buat orang yg telahmeninggal,Apabila seorang wanita mens ap boleh ikut kemakam,apabila orang hendak ke makkah bolehkan kita kirim salam?,apabila melawat makan nabi,apabila kita menziarah kubur adakah roh ada bersama kita?,apabila ibubapa sudah meninggal,apabila ibu di dalam kubur apa masih bisa berhubungan dengan orang hidup,apabila belum mandi junub apakah boleh melayat,apa yg wajib dilakukan waktu ziarah makam ibu,apa yg trjadi di dlm kubur jika 7 langkah orng meninggalkn kuburn,apa yg terjadi setelah mayat di kebumikan menurut islam,apa yg terjadi ketika anak mengirimkan doa untuk orangtua yang sudah meninggal,apa yg terjadi dlm kubur apabila kita mati,apa yg perlu dilakukan oleh anak apabila ibubapa meninggal,apa yang sebaik nya dilakukan di makam orang tua,apa yang perlu di bawa ke rumah orang yang meninggal,Apa yang perlu baca ketika berada di kubur,apa yang dilakukan setelah dari kuburan,apa yang dilakukan saat berkunjung ke makam?,apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal yang sdang di doakan,apa yang dilakukan disaat anak meninggal dunia,apa yang dilakukan di depan makam rasulullah,Apa yang dilakukan bila pulang dari kuburan,apa yang diharuskan ketika ziaroh wali,Apa yang dibaca waktu menziarahi kuburan nabi muhammad saw,apa yang boleh dilakukan bila nenek meninggal dunia,apa yang bisa kita lakukan utk orang tua yg sudah meninggal,apa yang bikin disiksa kubur,apa yang berlaku setelah mati,apa yang akan terjadi pada arwah bila kita datang melawat,Apa wanita sedang berhalangan boleh megang Surat yasin,apa wanita haid boleh pergi ke makam,apa wajip kita mandi bila kita ngelayatl,apa wajib ziarah k makam,apa yang dilakukan umat islam setelah mayat dikubur,apa yang harus buat apabila menziarah orang yang sudah meninggal dunia,apa yang harus di lakukan orang tua bila di tinggal mati bayi nya,apa yang mesti dilakukan dikuburan,apa yang kita tidak boleh buat bilah datang bulan,apa yang kita lakukan saat orang meninggal,apa yang kiat bawa kalau berziarah,apa yang harus kita lakukan ketika berziarah kubur ke makam orang tua,apa yang harus kita lakukan jika ortu teman meninggal,apa yang harus dilakukan setelah dari kuburan,apa yang harus dilakukan seorang ibu yang sedang mengandung dalam islam,apa yang harus dilakukan saat haid menurut Islam,apa yang harus dilakukan orangtua ketika anaknya meninggal dalam islam,apa yang harus dilakukan ketika keluarga kita meninggal dan kita seorang lelaki,apa yang harus dilakukan ketika ibu meninggal sakit,apa yang harus dilakukan dikuburan,apa yang harus dilakukan apabila ingin membacakan doa kepada yang sudah meninggal,apa yang harus dibawa ke tempat ngelayat orang cina,apa yang harus dibaca ketika datang ke kuburan orang muslim,apa yang harus di lakukan sesudah dari makam / kuburan,apa wajib ketika anak bayi kita meninggal lalu kita melakukan 3harinya,bermimpi ketemu orgtua yg sdh meninggal dlm kondisi sedih,besarnya doa anak untuk arwah orangtua,Berziarah kemakam ibu,berziarah berpakaian yang kena najis,berdosakah seorang anak yang sudah dewasa mencium pipi ibu bapaknya,Berdosa tidak jika seseorang haid ke makam wali,berdoa sambil menangis bpk yg sudah meninggal di makam/,betol ke orang perempuan tidak boleh pergi kubur?,berdoa ketika menstruasi,berziarah ke pemakaman paling bagus hari apa,Berziarah utk anak yg meninggal lebih bagus hari biasa atau hari jumat,berjiarah ke makan,Berjiarah sunat apa tidak,bermimpi melihat istri mati dikubur,bermimpi pergi tmpt orang meninggal,Berziarah kubur kalau kita tak bisa baca yasin kita harus baca surat apa,Bermimpi menangisi makam ibuku,berjiarah ke makan/kuburan tanpa tujuan,berziarah haruskah mandi,bermimpi rumah saudara berada di tanah kuburan,Berziarah dan membaca yasin saat haid,berdoa di makam selama 7 hari setelah meninggal,berdoa di makam rasulullah,berdoa di makam ayah,bayi meninggal 11 hari hidup lagi,bayi melihat ibunya mengziarahi kuburnya,bayi mati meninggalkan roh,Bayi di ajak ziarah kubur,bayi berkunjung ke orang meninggal,bayi 8 bln di beri makanan dari keluarga orang meninggal,bawa untuk melawat orang sakit,bawa kanak melawat orang meninggal,bawa bayi menziarahi kematian,bawa bayi melawat orang sakit,bawa baby ziarah jenazah,bawa anak kecil ziarah orang mati,bawa anak bayi ke pemakaman,batas istri mengunjungi makam suami,basuh kaki dan tangan selepas melawat jenazah,barang siapa menjiarahi seorang alim di samping kuburnya dan membaca satu ayat Dr kitab allah,bayi meninggal dalam adat cina,bayi meninggal dalam al quran,berdoa apa saja ketika berziarah ke makam doanya harus berurut,berapa hari kita di haruskan membaca yasin untuk suami meninggal,benarkan selama bulan ramadahan arwah2 yg meninggal pulang kerumah,benar roh orang meninggal msh dtg ke rmh,benar rasulullah hadir di alam barzah,belum mandi junub boleh ziarah tidak?,belum mandi besar tapi datang melayat,belum mandi besar pergi ke kuburan,bayi yg hidup lagi setelah 7 hari,Bayi perempuan belum sunat sudah meninggal bagaimana hukumnya,bayi meninggal tanpa siksa kubur,bayi meninggal setelah d makam kan d ke alam apa?,Bayi meninggal dunia apa hrs di doakan,bayi meninggal dilarang ibunya ikut kepemakaman apa hukumnya,bayi meninggal dalam islam,bayi meninggal dalam alquran,balita berdoa minta adik,betul ke orang yang baru mati akan turun lepas subuh melawat anak,boleh tidak ziara kemakam nabi ketika menstruasi,boleh ke perempuan uzur ziarahi kubur,boleh ke mengandung melawat kematian,boleh ke kubur semasa mengandung,boleh ke baca yasin untuk org meningal jika sedang period,boleh ke baca yasin untuk orang meninggal jika sedang period,boleh ke ambil gambar makan nabi,boleh kan menangis dikuburan keluarga,boleh kan ke kuburan sebelum mandi wajib?,boleh kah wanita yang sedang haid ziarah kubur sambil membaca tahlilan,boleh orang period datang melawat jenazah dan mencium jenazah,boleh kah tahlilan ketika sedang berhadas besar ?,boleh kah suami melayat orang yg meninggal sedangkan istri sedang hamil secara islam,boleh kah pusara islam dalam rumah,boleh kah org islam di kubur d kuburan org bukan islam,boleh kah ngelawat orang meninggal jika sedang hamil muda,Boleh kah lelaki yang dalam keadaan belum mandi junub berjiarah kubur,boleh kekuburan klu lg halangan,Boleh ndak baca alquran hadiah pahala utu anak bayi yg meninggal?,boleh nggak kalo haid melihat mayat ayah,boleh tidak wanita sedang hamil ziarah kekuburan,boleh tidak wanita haid mengirim al fatihah,boleh tidak wanita haid melayat,boleh tidak seseorang duduk dimakam,boleh tidak mengambil gambar makam orang yg meninggal,boleh tidak mencium orang habis meninggal,boleh tidak mencium oarng yg sdh meninggal,boleh tidak anak kecil ziarah kubur,boleh tak pergi kubur tak mandi wajib,boleh tak orang uzur baca yassin untuk orang sakit,boleh tak bawa bayi ke kubur,boleh tak bangsa cina pergi kubur islam,boleh sedekah bacaan ayat al quran kepada si mati?,boleh pakaian org mati,boleh orang period mandikan jenazah,boleh orang islam lawat saudara kristian mati,Boleh kah Lelaki di sunat wanita dalam islam,boleh kah kita menziarahi makan dengan dibaca memakai buku,boleh kah kita doain bpk yg meninggal dengan surah al ikhlas,boleh atau tidak berjikir d depan makam waliallah,boleh atau tidak bayi dibawa jiarah,boleh anak kecil ke pemakaman,boelhkan wanita ziarah dan baca fatihah dalam keadaan haid,bisakah suami istri yang hidup didunia jika meninggal bisa bertemu kembali di alam kubur maupun di akhirat?,bisakah ibu hamil ziarah kubur,bisa tidak pada saat haid kita ziarah kuburan,Bisa kah baca surat ALIKHLAS kalau sedang haid,bila orang yg kita sayang ada orang lain,bila mimpi suaminya di peluk seseorang perempuan,Bila mau jiarah harus ucap salam apa,bila kita sering mimpi melihat org tua yg sd meninggal dunia,bila kita sering mencium balita kita,bila kita rindu seseorang yang dah mati,bila berziarah boleh hari apa saja,bgmna cara nya kita berdoa sdng kan kta sdng dtng bln,boleh atau tidak habis ziarah terus pergi,Boleh atau tidak jika perempuan haid mengirim doa untuk arwah?,boleh atau tidak melawat pusara ketika haid,boleh kah apabila wanita lagi hamil melihat orang yang sedang meninggal,boleh gk sih org hamiL melayat tapi udh di kubur dan dtg ke kuburannya,Boleh gak ya kalau belum mandi kita sudah pergi ke kubur bagi laki 2?,boleh gak sih kalau lagi puasa nyekar ke kuburan,boleh gak saat hamil baca surah yasin,boleh gak klo lagi datang bulan ziarah ke kuburan,boleh gak kita minta doa pd kuburan/pd org yg sdh mati,boleh gak ke kuburan pas lagi datang bulan,boleh gak kalau sehabis 7hari meninggal suami istri kerja,boleh gak duduk di makam ketika berziarah,boleh gak azan pada saat orang dikubur,boleh gak anak d bawa ke pemakaman,boleh ga lagi haid membaca tahlil,boleh ga baca yasin di samping makam keluarga,boleh dan tidaknya jarah kubur,boleh atau tidak membawa anak bayi untuk ziarah ke makam,bgmn cara baca doa bt arwah,Bacaan ziarah kuburan nenek,Bacaan yang di baca bila ziarah ke makam,bacaan yang cocok d baca untuk doa yg sudah meninggal,bacaan yang baik berziarah kemakam bapak,bacaan yang bagus dalam islam diwaktu hamil,bacaan yang ada di makam,bacaan waktu melayat,bacaan wajib ketika ke makam,bacaan utk jenazah ketika period,bacaan untuk ziarah kkubur sebelum membaca surah yasin,Bacaan untuk wanita muslim mau melahirkan,bacaan untuk sedekah jenazah semasa haid,bacaan untuk orang yang sudah meninggal sebelum membaca doa,bacaan untuk mengirim hadiah surat AL fatehah buat yg sudah meninggal,bacaan tahlilan apa bs dtrima ahli kubur,bacaan tahlil untuk keluarga sudah meninggal,bacaan tahlil saat melayat,bacaan tahlil ringkas dalam rumi,bacaan yang di baca pas ada di depan makam,bacaan yang dibaca ketika tahlil kubur,Bacaan yang dibaca saat ziarah,bacaan ziarah kubur sebelum duduk,bacaan ziarah kubur apabila sedang haid,bacaan ziarah kemakan para wali allah,bacaan ziara kakak waliyulloh,Bacaan yg sesuai untuk disedekahkan pada arwah,bacaan yg harus di baca ketika ada yg meninggal tetapi kita sedang haid,Bacaan yg di utamakan ziarah ke kubur,bacaan yg di perbolehkan saat berziarah,bacaan yg di baca sewaktu ziara,bacaan yg d baca sewaktu melewati kuburan,bacaan yassin dan tahlil rumi,bacaan yasin dan doa jenazah,bacaan yasin dalam rumi,bacaan yang utama untuk orang meninggal menurut islam,bacaan yang telah pergi,bacaan yang harus kita baca bila sedang ziarah kubur wali,bacaan yang dibaca sebelum membaca yasin untuk orang yang meningal,bacaan tahlil dan ziarah kubur lengkap,Bacaan Tahlil dan doa kubur yg tidak pake yassin,bacaan niat kirim doa,Bacaan niat dan terjemahan saat menyiram jenazah,bacaan niat apabila kita ingin sedekah membacakan yassin tuk mayit,bacaan menziarahi makam,bacaan menyiram kuburan,Bacaan mengirim arwah yg sdh meninggal dunia,bacaan mengirim alfatiha atau yasin kepada roh org tua ÿª♌g telah tiada,bacaan mendoakan orang yang sudah meninggal,bacaan melalui pusara,bAcAan masuk ke makam wali allah,bacaan masuk ke dalam mimpi seseorang,bacaan masuk k makom waliyuallah,bacaan kirim fatihah saat ziarah,bacaan kirim fatihah,bacaan kirim doa untuk arwah,bacaan kirim doa pd org yg jauh,Bacaan Kirim arwah buat anak kecil,bacaan niat mandi wajib setelah haid,bacaan niat untuk mendoakan ibu yang meninggal,Bacaan pada ketika mengunjungi makam para Nabi,bacaan tahlil dan doa arwah lengkap,Bacaan surat yasin untuk mengirim arwah,bacaan surah yasin zikir doa sampai ke arwah,Bacaan ketika mau masuk ziaroh wali,bacaan sebelum memulai membaca yasin saat ziarah,bacaan sebelum membaca yasin untuk kirim doa,bacaan sebelum membaca surat yasin ketika ziarah,bacaan salam waktu memasuki kubur dan artinya,Bacaan Salam ketika ziarah sebelum duduk,bacaan salam ketika ziarah kubur auliya,bacaan salam ketika masuk kubur,bacaan salam berziarah,Bacaan saat menyiram kubur,Bacaan saat memasuki kuburan dan doa apa saja,bacaan saat masuk alam kubur,Bacaan saat berziarah ke makam aulia,bacaan pertama waktu ziarah ke makam waliyullah,bacaan ketika ziarah kubur,Bacaan ziarah saat haid,balik dari rumah jenazah dalam kedaan haid hukum mandi wajib atau tidak,bagaimana menurut pandangan islam yang lagi hamil muda boleh melayat orang meninggal,bagaimana menurut hukum islam pembelian tanah makam jauh sebelum meninggal apa diperbolehkan,Bagaimana Mengunjungi makam dengan membaca yasin,bagaimana mengirim hadiah doa dan bacaan surat yasin untuk arwah,bagaimana mengetahui keadaan orang tua yang dikubur?,bagaimana kita berdoa dengan membawa istri Dan anak Dan orang Tua kita,Bagaimana kirim doa malam jumat untuk para arwah arwah terutama untuk orang tua yang sudah meninggal,bagaimana keadaan orang yg sudah meninggal dialam sana,bagaimana keadaan didalam kuburan bila seseorang sudah meninggal?,bagaimana keadaan anak kecil setelah meninggal dunia,bagaimana kalau orang suda meninggal hidup kembali,bagaimana kalau kita pergi melawat orang sakit,bagaimana kalau ibu yang sedang hamil meninggal dan apa hukum nya,bagaimana jika mati tapi tidak tau baca ayat,Bagaimana hukumnya orang islam membersihkan kuburan cina,bagaimana hukumnya nyelawat pakai baju hitam menurut islam,bagaimana hukumnya kedua orang tua memukuli anak nya yang sedang hamil,Bagaimana orang yang mimpi berhubungan dengan suami yang sudah meninggal menurut islam,bagaimana suami di alam kubur jika istri selalu menangisi dan rindu,bagaimanakAh caranya agar kita bisa berjumpa dengan orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia di dalam mimpi,baju yg digunakan ketika ziarah ke makan rasul,baju yang pas untuk ziaroh,baju yang cocok untuk pergi ziarah ke wali 5,Baju warna apakah yang harus digunakan ketika melayat orang cina,baju warna apa untuk ke kuburan,baju warna apa sesuai ketika melawat org cina meningal,baju orang yg meninggal hrs di berikan kpd orang lain,baju orang yang sudah meninggal,baju orang meninggal,baju melayat harus dicuci bid\ah kah?,baju apa yang di larang masuk kuburan cina,baik kah orang yang dikubur pada hari jumat,baik kah meninggal di hari sabtu,bagus tidak dikubur hari jumat,bagimana mendoakan orangtua kita yg telah meninggal tapi kita dlm keadaan haid,bagi wanita haid boleh melawat makan nabi,bagamana cara ijin anak mau khitan sama orang tua yg sudah meninggal,bagaimana hukumnya kalau kita belum mandi wajib tetapi memakai baju baru?,Bagaimana hukum nya bila hapalan doa - doa kalau lagi haid,bagaimana cara mendoakan orang yang lagi unas tetapi kita sedang haid?,bagaimana cara mendoakan dr rmh utk anak yg tlah meninggl yg tdk bidah,Bagaimana cara kita ingin mimpi dgn suami yg telah meninggal,bagaimana cara kirim doa kepada suami yg sudah mati,bagaimana cara jika kita mendapat mimpi ayah kita meniggal,bagaimana cara arwah ortu mwengunjungi anaknya meminta doa,bagaimana cara agar orangtua kita yang didalam kubur mendapat rahmat,bagaimana bayi yang meninggal pada 10 hari untuk keluarganya,bagai mana hukumya makan dan minum di pekuburan,Bagai mana hukumnya jiarah mkam urang tua di hari jumat,bagai mana hukumnya di mata agama islam anak bayi yang meninggal,bagai mana cara nya agar kita dekat sama yang sudah meninggal,bagai mana cara ngirim doa alfateha kepada nabi,bagai mana cara mengirim doa kepada org yg suda meningal,bagai mana cara kirim doa untuk alm,bagai keadaan dikubur menurut agama islam,Bacan tahlil hadiah sebelum baca qur an untuk yang sudah wafat maupun masih hidup,bagaimana cara mendoakan orangtua kalau sedang halangan,bagaimana cara mendoakan org tg sudah meninggal sedangkan kita sedang dtg bulan,bagaimana cara mendoakan org yg meninggal sedangkan kita sedang haid,bagaimana hukum membuat hari untuk orang yang telah meninggal dunia,bagaimana hukum dalam islam tentang membaca kan yasin di depan kubur,BAGAIMANA HUKUM CUCI MUKA DAN TANGAN SETELAH BERZIARAH MAYIT MENURUT ISLAM,bagaimana hendak sedekahkan ayat quran untuk orang meninggal walaupun sedang uzur,Bagaimana doa jika berziarah tetapi sedang haits,Bagaimana doa anak menjauhkan orang tua dari azab kubur,bagaimana doa agar bisa bertemu istri yang sudah meninggal didalam mimpi,Bagaimana caranya untuk kita memohon ampun kepada ibubapa yang sudah meninggal,bagaimana caranya mengatasi ketika kita rindu dengan anak kita yg masih kecil meniggal,bagaimana cara rasulullah mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan sebelum islam hadir,Bagaimana cara nya agar kita bisa tahu bagaimana kuburan kelurga kita yang jauh,Bagaimana cara nabi mendoakan istrinya yg telah meninggal,bagaimana cara mohon ampun kepada ibu yang telah meninggal,Bagaimana cara mengirim doa@yasin kepada arwah,BAGAIMANA CARA MENGIRIM ALFATIHAH KE WALI-WALI,bagaimana cara menemukan makam orang alim,Bagaimana cara mendoakan suami yang meninggal jauh di negara lain,Bacan doa ziarah ke makam alm ibu,doa menyiramkan arir diatas makam ketika ziarah,doa pagi buat ibu yg telah tiada,Doa pada saat melayat jenazah,Doa menyiram air dikubur,doa pada ayah yg tlah meninggal,doa mengunjungi makam ibu,doa menyiram makam,doa nabi dulu apa ibu dulu,doa ortu buat bayi yg sdh meninggal,doa nabi apabila ziarah dan pulang dari kubur,doa nampak kubur islam,Doa ngirim orang tua yg sedang meninngal,doa menziarahi orang meninggal bagi ibu mengandung,doa ngirim surat yasin buat ortu

{ 2 comments… read them below or add one }

Tips Puaskan Pasangan September 15, 2013 at 6:03 am

Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
terima kasih awak… ;)

Reply

saifuddin March 21, 2014 at 9:00 pm

Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

Reply

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: