≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,adab pergi ke kubur,doa melawat kubur rumi,kematian dalam islam,waktu sesuai melawat kubur,waktu sesuai ziarah kubur,kelakuan org dtg haid,larangan mengandung menziarahi mayat,kalau orang selalu ge kuburan,larang tidak boleh memfoto orang meninggal,knpa di larang menangis di wajah jenajah,ketika nabi melawat orang meninggal,Kesalahan yg biasa berlaku semasa bacaan yassin,kalau sedang period boleh ke tanah perkuburan,kesalahan saat ngelayat,kenapa tidak boleh makan dan minum waktu melawat jenazah,kenapa gambar lelaki tua ada di setiap kedai makan,kalo pulang melayat apa kita harus membasuh muka,kbaca yasin salah kt org mati,kena haidh hari sabtu,ke makam sebelum mandi junub,hukum setiap hari ke kubur,kelebihan meninggal hari khamis,larangan nabi muhammad suami pulang malam,lelaki bergambar semasa menangis,lepas melawat jenazah perlu mandi ke,menyiram air yasin kekuburan,meninggal dunia pada hari sabtu,mengp kt hrs mandi sesdh ngelayak dlm islam,mengajak bayi ke kuburan,menangis ketika membaca yassin,memfoto org yg meninggal dalam islam,memberi salam kepada arwah,membawa bayi ikut ziarah,membaca yasin di kubur sedang haid boleh tidak?,membaca yasin dari jauh kepada jenazah,melayad makam,melawat orang meninggal ketika haid,melawat jenazah ketika haid,mandi setelah ziarah jenazah,mandi pake air yasin boleh tidak,maksud mimpi datang haid ketika hamil,m uallaf boleh lawat bapa meninggal,mimpi ada makam baru depan rumah,imej kubur islam,hukum membawa tidur pakaian arwah,hukum membacakan yasin kesuburan bagi wanita menurut sjaran islam,hukum melihat kubur,hukum melawat kuburan,hukum mandi semasa jenazah belum dikebumikan,hukum beri makan masa pengkebumian,hukum bergambar di kubur dalam islam,hukum bayi meninggal dunia,hukum bawa masuk kenderaan dikawasan perkuburan,hadith duduk tahlil di kubur,hukum balita dibawah kekuburan,hukum baca tahlil wanita disaat haid dalam ziarah,hukum ambil tali jenazah,hukum ambil gambar kubur,Hikmah ziarah kubur atau melayat ke orang yang telah meninggal,hari yg dilarang untuk membersihkan makam,hari bila roh simati ada dikuburnya,hukum menangis semasa ibu meniggal dunia,hukum mendoakan arwah di atas makam dan membaca ayat al quran,ibu hamil di larang ngelayat ke yg meninggal apa betul?,Hukumnya orang haid melayat orang mati,hukumnya menangis ketika mengunjungi makam,hukum ziarah kubur bagi wanita para wali,hukum ziarah bagi kaum hawa yang memakai baju mewah,hukum wanita period sedekahkan al fatihah di kubur,hukum wanita haid membaca surah ketika ziarah jenazah,hukum wanita haid baca yasin untuk jenazah,hukum tidak melawat ibu yang tenat,Hukum tangkap gambar orang mengaji di kubur,hukum tangkap gambar di kubur,hukum perempuan ke kubur setiap hari,hukum perampuan haid duduk dikubur,hukum menzairahi makam,Hukum mengenakan pakaian pada jenazah,hukum mengambil hari untuk orang meninggal,hukum mengambil gambar di kubur,haid peegi kubur,mimpi ada mayat di rumah,ziarah wali yasin atau al ikhlas,tafsir mimpi ulama meninggal tapi diberitahu oleh orang tua kita sendiri,tafsir mimpi ngelayat ke tempat org meninggal dan saya memakai bju warna putih,tafsir mimpi menurut islam mengajak istri ke kuburan,tafsir mimpi membersihkan kuburan dalam islam,tafsir mimpi membersihkan kburan keluarga,tafsir mimpi mandikan anak dengan bacaan surah,tafsir mimpi ada mayat diletakkan ddalam rumah kita,syarat masuk kuburan,surah yg dibaca waktu ziarah kubur,surah wajib dibaca setelah mengaji,simati tahu tak kita pergi melawat dikubur,saat melayat baca doa apa,saat haid bolehkah kita ke makam,Ruh yang mendapatkan kiriman doa dari orang akan merasa bahagia,roh tidak ada pada hari jumat di makam nya,pulang melayat harus mandi,perlukah mandi pakai untuk mayat dalam islam,tahlil ringkas di kubur,tapak tangan merasa ditarik apabila berdoa di makam rasulullah,tata sedih suami meningal,ziarah kubur waktu malam,ziarah kubur pagi jumaay,ziarah kubur hari sabtu,yhs-opera_14desktop,yg dibawa saat ziara kubur dalam islam,yang perlu dilakukan saat mengunjungi makam anak agar si anak selalu dekat,www kalau dtg bulan boleh melawat kubur,Wanita haid bisa melayat orang meninggal,wajib mandi setelah ziarah kubur,wajib apabila ziarah kubur,upah mengaji di kubur,upah kebumikan jenazah,tunjukkan ayat bila orang sudah meningal,tiga mayat lelaki yang di tattak dekat kuburan china,tidak boleh membersihkan makam sewaktu melayat,tegahan makan minum di kubur,tata tertib masuk kubur,perkarq yang perlu dibuat ketika hendak tengok jenazah sambil bawa baby,perkara yang perlu dilakukan semasa membawa jenazah ke kubur,nabi melarang wanita dan kanak kanak melawat kubur,nabi larang mandi air di dalam tanah,nabi di beri salam oleh dunia,mimpi pigi kekuburan kristen,mimpi pergi melawat kubur,mimpi orang meninggal ziarah orang yang masih hidup,mimpi nampak air kubur hitam,Mimpi mendoakan orang mati di atas pusara,mimpi membaca al fatihah di kuburan,mimpi jiarah ke pusara,mimpi ibu yang telah meninggal dunia beberapa kali,mimpi di doakan orang meninggal,mimpi bertemu anak kecil yang sudah meninggal hidup semula,mimpi bagi mandi mayat,mimpi baca doa dikuburan bapak,mimpi arwah meminta air minum,mimpi anak bayi kita dibawa pulang oleh teman kita,ngelawat d hari sabtu,ngelayat orang meninggal bawa apa,niat mandi selepas melawat jenazah bahasa rumi,perkara sunat menziarahi jenazah,perkara sunat ketika menziarahi kubur,period boleh baca yasin untuk orang mati,perempuan tidak di galak kan ke kubur,pantang larang untuk perenpuan,pantang larang mandi jenazah,pandangan islam ibu hamil dan anak kecil tidak boleh melayat,pakaian ketika menziarahi kubur,pahala ziarah kubur hari jumat,org kubur menangis,oranghaidmelihatorangwafat,orang yang habis hubungan blum mandi apa bleh melayat,orang meninggal mudah mudahan kuburan nya,orang mandi yang gak pakai baju,orang kubur boleh tau siapa yang melawat kuburnya,orang hamil pergi melayat menurut islam,orang da pergi kekubur,mimpi air dan mayat dalam rumah,hadiahkan kepada org yg tlh meninggal dunia,bacaan doa ziarah sedang haid,apakah ruh yang kita ziarahi melihat kita,apakah rasul menyuruh kita membaca surah yasin atau surah lainnya saat berziarah kubur,apakah membaca alquran dengan suara besar depan jenazah,apakah mandi jika pulang dari kuburan salaf,apakah kita wajib mandi setelah melayat dlm ajaran islam,Apakah keluarga kita melihat saat ziarah kekuburannya,Apakah kalau mau khitanan harus jarah kekuburan,apakah ibu hamil tidak boleh ngelayat,apakah ibu hamil boleh melayat kekuburan,apakah hukum upload gambar baby sebelum habis pantang,Apakah hukum membaca yasin di kubur,apakah harus mandi kalau habis melayat,Apakah haram mengaji orang meninggal,apakah habis melayat orang mati kita harus mandi dalam islam,Apakah habis kekuburan harus mandi lagi,apakah di alam kubur mayit makan dan minum dan menggunakan pakaian,apakah boleh membaca yasin dimakam untuk mendoakan,apakah setelah pulang dari makam harus mandi wajib,apakah yang patut dibawa ketika melawat orang kanser payudara,apakah yang patut kita buat apabila melalui kawasan kubur,bacaan doa saat menyiram mayat yang sudah dikubur,bacaan al fatihah untuk orang meninggal,baca apa saat kita layat orang meninggal,ayat rumi untuk memanggil roh arwah,arwah wanita yang meninggal saat hamil,arwah tahu kita melawat kuburnya?,arwah tahu kita melawat kubornya,arwah syuhada pada malam hari,arwah suami,arti mimpi siarah kubur saudara,arti mimpi pergi umeroh membawa bayi,arti mimpi orang yang sudah meninggal minta minum,arti mimpi membacakan doa orang meninggal,arti mimpi melihat org yg udah meninggal mengoyak ngoyak celana istrinya,arti mimpi melihat orang menyiram kuburan,arti mimpi melihat bapak meninggal dan mengantarkan kekubur,areah pulang selepas asar hari khamis,apakah bayi boleh ke kuburan,apakah anak kecil diperbolehkan ziarah kubur,apakah anak kecil boleh ziarah,alam kubur kanak kanak yg telah wafat,adap rasul melayat org meninggal,adakah roh melihat orang yang menziarahi kubur nya,adakah orang dialam kubur mengetahui jika kita menziarahi kuburnya,adakah ketika orang meninggal tidak boleh makan,adakah ahli kubur tahu orang melawat,adab ziarah kubur wali allah,adab tahlil di kuburan,adab menziarah kubur,ADAB MENZIARAH,adab menyiram kubur,adab membersihkan kubur,adab melayat dalam keadaan hadas besar,adab melawat kubur,adab ketika menziarahi kubur,adab kaum wanita menziarahi kubur,adab di kuburan,alquran yg setiap hari dibaca selalu memeluk si pulan,amalan ketika menziarahi kubur ulama,amalan yang terbaik buat arwah bapak yang baru meninggal dunia dari sabda rasulullah,Apabila Kita Berziarah Dan Berdoa Di Depan Makam Si Mayat Tahu Nggak ?,apa yg perlu dibaca sewaktu dengar berita sedih,apa yg harus dibawa untuk pergi ziarah ke makam,apa yang dharapkan si mayat kalau sudah meninggal,apa wajib orang dari makam harus mandi,apa mana nya mimpi tanah kubur,apa kta buat d alam kubur,apa kt jasad saat ruh ditarik,apa hukumnya memberi salam orang yang sedang mengaji dengan orang yang sedang makan,apa hukumnya baca al quran ke atas mayat,apa hukum wanita haid ziarah kubur,apa hukum nya bagi orang yg sedang haid tapi ikut nyelawat,apa hukum menangis depan jenazah,apa hukum jika belum mandi wajib tapi pergi ke kuburan?,apa dosa anak kalau tak tengok kubur ibu,amalan yg dibawa kekubur,Amalan yg di sunatkan bagi perempuan,ada kah boleh kita doa kan untuk orang bukan islam,Golongan yang dilarang melawat orang meninggal dunia,doa ketika dikubur,doa kekubur,doa jauh dari azab kubur dalam rumi,doa di maqam nabi,doa apa yang di gunakan saat mengaji untuk org yang suda meninggal,doa al fatihah untuk si mati rumi,doa agar mimpi anak meninggal,datang haid boleh cium jenazah,datang bulan tidak dpt melayat,cuci kaki abis ngelayat menurut al quran,cara menemui orang alim yg sudah meninggal,cara mendoakan anak yg baru meningggal sedangkan ibunya lg haids,cara membuat air yasin unutk ziarah kubur,cara memberi salam untuk orang yang sudah mati,cara memberi salam kepada rasulullah bila melawat makam baginda,cara islam melawat non muslim mati,cara bemberi sadakah alfatihah kepada nabi dan wali,doa ketika melalui kubur,doa ketika menyiram kubur,doa mandi wajib apaboleh artinya aja dibaca,gmbar doa untuk keluraga,gambar kawasan kuburan,gambar azab kubur,gambar adab kematian orang kristen,Foto kuburan orang yg baru mati,foto jenazah siksa kubur,doa ziarah jenazah,doa untuk air yang d bawa ke kubur,doa terbaik semasa ziarah makam rasulullah,doa sentiasa sampai di alam barzakh,doa semasa pengebumian,doa semasa pegang sunduk kuburan,doa semasa lawat kubur,doa semasa lalu kavasan perkubran,doa rasullullah ketika menziarahi kubur,doa pulang dari makam,doa masuk ke kuburan orang soleh,bolrh kah ziarah ke kubur ketika datang tanda hiad,bolekah mandi JUMAAT seorang hawa walaupon dlm keadaan haid?,bolehkan orang yang belum mandi wajib pergi melayat,bayi tidak patot berada di tempat kematian,bayi tidak boleh dibawa nyelawat,bayi tidak boleh di bawa tempat org meninggal,bayi melawat orang meninggal,baju sesuai jenazah,baju mayat disedekahkan,baju buat orang meninggal,bahan mandi sepulang pemakaman,bagi salam di makam rosulallah ikut assunnah,bagi salam di kubur,bagaimana keadaan roh yg selalu d doakan anak sholeh,bagaimana baca kubur,bagai mana cara mimpiin anak kita yang meninggal,bagai mana cara berdoa untuk orang tua yg sudah meninggl klo dalam keadaan haid,bacaan semasa melalui perkuburan,bacaan saat dikuburan orang tua,bacaan ketika menziarahu kubur,beri salam bila lalu dikubur,betulkah orang yang habis junub di larang melayat dan menyentus mayat,BILA MENDENGAR NAMA NABI KITA JAWAB APA,bolehkah perempuan mengandung haid,bolehkah perempuan datang haid pergi ke kubur,bolehkah orang mengandung ke kubur,bolehkah orang haid datang ketempat orang meninggl,bolehkah mengambil gambar jenazah yang sedang dikebumikan,bolehkah menangis ketika ada saudara meninggal,bolehkah membawa balita ke kuburan,bolehkah melayat orang meninggal dalam keadaan haid,bolehkah kt sementara haid pergi melayat?,bolehkah gambar simati,bolehkah datang haid pegang mayat,bolehkah bayi dibawa ke makam?,bolehkah arwah tahu seseorang sudah memaafkannnya,bolehkah anak perempuan ziarah kekuburan ayahnya,bolehkah anak kecil ke makam,boleh ke pergi ke tanah perkuburan semasa datang haid,boleh kah orang sedang haid melayat,bacaan ketika melayat kuburan

3 comments… add one

 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… 😉

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: