≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,hukum bergambar di kubur,doa untuk arwah didalam kubur,adab ziarah kubur,alam kubur kanak-kanak,doa aruah rumi,menziarahi kubur di bulan ramadhan,hukum ambil gambar kubur,mimpi budak kecil meraung,doa ziarah kubur rumi,hukum ambil gambar di kuburan,bawa bayi ke kubur,doa majlis berseh kubur,hukum orang meninggal di kubur bukan tempat tanah perkuburan,jika datang bulan bolehkah cium jenazah,hukum perempuan datang haid ke kubur,isu bida\ah dan khurafat dalam berdoa,hukumnya bayi dibawa ziarah,hukum ziarah kubur,hukum tidak mandi wajib ke kubur,hukum wanita kubur jenazah kebumi,hukum wish birthday kepada orang yang tlh lama pergi,junub erti menurut wali,kisah nabi muhammad doa azab kubur,kenapa ziarah pake pakaian hitam,kenapa lelaki boleh menziarahi kubur hanya tiga kali dan perempuan hanya bolrh sekali,kenapa kita memberi salam pada kubur,keluarga kita ada yg meninggal bolehkah kita berpergian keluar kota,kelebihan pergi ke kubur pd bln ramadan,kebaikan membersihkan kawasan kubur,keadaan anak kecil di dalam kubur,kata kata buat ayah dan ibu,kuburan orang orang banyak dosa,kata kata berdoa untuk ibu yg meninggal,hukum nya membawa anak bayi ke kuburan,hukum meziarahi kubur bukan sanak saudara,hukum menziarahi pusara di bulan ramadhan,hukum bersih kubur,hukum baca doa di kuburan,doa yang perlu dibaca semasa melawat kubur,hukum ambil gambar di perkuburan,harus bersihkan kubor,gambar pembersihan mayat,gambar dan doa buat orang tua saket,erti sedekah baju untuk orang meningal,duduk dipusara tidak diperbolehkan,doa ziarah kubur uhud,hukum makan dan minum di kuburan,hukum makan minum dikawasan kubur,hukum makan/minum lebihan anak,hukum menziarahi kubur,hukum menziarahi jenazah dalam keadaan berhadas besar,hukum menangkap gambar mayat,hukum membersihkan kubur,hukum memberi salam kepada ahli kubur sekiranya lalu ditepi jalan,hukum memberi duit di kubur kepada kanak-kanak,hukum memakai baju hitam di tempat orang meninggal,hukum melayat kubur di hari raya,Hukum mandi setelah melawat orang meninggal,hukum mandi lepas dari kubur,doa yg dibaca ketika ziarah kubur,yang harus dilakukan pulang dari makam,perlukah membaca yasin selepas k3matian,perlukah membaca yasin di depan kubur,perkara yang dilarang ketika menziarahi jenazah,perkara yang di larang di pekuburan,perkara sunat ketika menziarahi kubur,pantang larang ziarah kubur,pantang larang pergi kubur,pantang larang ke kubur,pantang larang di kubur,pakaian semasa membaca quran bagi wanita,pakaian masa ziarah di tanah perkuburan,perlukah sedekahkan yasin andai sewaktu hidupnya tak pernah pun baca yasin,rahmat meninggal di bulan ramadhan,rumah yang di tinggal oleh si mati adakah boleh dibiar kosong,wanita tidak elok ke kubur,waktu yang paling baik mengunjungi makam,tidak mandi wajib seksaan di kubur,tata cara ziarah kubor,tahlil ringkas rumi,tahlil ringkas di kubur,tahlil dekat kubur,syarat melawat kubur,surah al baqarah utk arwah,si mati pada hari ramadhan,sebelum puasa melawat kubu,pakaian ketika menziarahi kubur,pakaian ke tanah perkuburan,pahala selalu bersihkan kubur,mengapakah kita digalakkan menziarahi jenazah,mengapa pagi raya mesti ziarahi kuburan,memberikan baju orang yang meninggal,memberi salam kepada ahli kubur,membawa balita ke pemakaman,membawa anak kecil ke makam,memakai pakaian di kubur,mayat meninggal tidak terus dikubur,mandi selepas melawat jenazah,mandi selepas ke kubur,lelaki yang berhadas besar ke kubur ap hukumnya,Meninggal dunia hari sabtu,menziarahi orang meninggal ketika haid,mimpi berada di kawasan pusara,pahala membersihkan kubur,pahala buat arwah suami,orang yang sah mencium mayat,orang hamil boleh ke kuburan,mngikut sunnah rassullah hari yg baik menziarahi kubur hari apa?,mimpi mengunjungi makam,mimpi memdoakan orang meninggal di kuburan,mimpi membersihkan kuburan,mimpi melawat tanah perkuburan,mimpi kita dibawa orang yang sudah meninggal dan kita kubur,mimpi berdiri di kawasan perkuburan ulamak,larangan membawa anak kecil berziarah kubur,doa utk arwah wanita,boleh bawa bayi ziarah kubur?,baca tahlil di kubur,aturan tahlil ziarah kubur,apakah hukum perempuan ziarah kubur ketika ibu atau saudara meninggal dunia,apakah hukum menangis ingat arwah,apakah hukum bergambar di kuburan,apakah habis ziarah ke kuburan wajib mandi?,apakah disaat ramadhan kuburan itu kosong dan arwah kembali ke rumah masing masing,apakah berziarah tanpa membawa al quran hukumnya tetap sah,apa yang perlu kan ketika berziarah,apa yang harus di bawa saat di pemakaman,apa pantang larang orang meninggal di dalam al quran,bacaan arwah diatas perkuburan,bacaan doa ziarah kubur,bacaan ketika melawat kubur,bilakah waktu sesuai ziarah kubur,bila kita pergi kubur,bersih kubur di bulan ramadan,bawa bayo ke kubur,bawa bayi ziarah orang meninggal,bawa bayi melawat jenazah,bawa bayi ke perkuburan,bawa bayi ke makam,bacaanketikaziarahkuburwaliyullah,Bacaan salam untuk kuburan perempuan,bacaan melawat kubur,apa hukumnya membawa bayi ziarah kubur,apa hukum ziara kubur,adab ziarah kubur dan doa,adab yang perlu dilakukan sekiranya sahabat yang berada di luar negara meninggal dunia,adab wanita mengandung pergi kubur,adab selepas berkunjung ke rumah orang,adab menziarahi kuburan,adab menziarah kubur,adab mengunjungi kuburan di hari raya,adab ketika menziarahi kubur,adab ketika di kubur,adab ketika berada dikubur,adab ketika berada di tanah perkuburan,adab-adab menziarahi kubur,adakah membaca yassin di pusara bidaah?,adap menjiarahi kuburan,apa hukum nya bila orang melayu datang melihat jenazah orang cina,apa hukum menziarahi kuburan pada hari raya,apa hukum memberi sedekah kepada kanak-kanak di kubur?,apa hukum ambil gambar di kubur,anak kecil ke makam,anak kecil boleh melihat roh di bulan ramadan,amalan ziarah kubur kanak-kanak,amalan bid\ah ketika menziarahi kubur,alam kubur balita,adat wanita melawat kubur,adat mengziarahi kubur,adab ke kubur,boleh kah jiarah ke makam baca ratib,doa untuk orang mato,doa ketika melawat kubur ibu,doa ketika berada di kuburan,doa jiarah makam,doa hadir ke kubur,doa hadiah zarah kubur pendek,doa dn cata berziaroh kemam,doa di pusara,doa di kubur,doa di depan kubur,Doa buat arwah suami,doa arwah rumi,doa ketika melawat kuburan,doa ketika menziarah kubur rumi,doa ketika ziarah ke makam anak anak,doa untuk arwah perempuan,doa untuk arwah ibu dalam rumi,doa untuk arwah dalam rumi,doa semasa menziarahi kubur,doa rumi ibu bapa di dalam kubur,doa rumi arwah orang tua,doa perlu di baca untuk orang meninggal dunia,doa pagi jumaat dalam rumi,doa menjiarahi kubur,doa melawat kubur ibu bapa,doa lawat kubur rumi,doa arwah ibu bapa rumi,dimana roh orang yang telah meninggal menurut islam,bolehkah perempuan bawa bacaan tahlil arwah,bolehkah pakai hitam bila orang mati,bolehkah membersihkan makam yang belum lama meninggal,Bolehkah membawa balita ke kuburan salaf,bolehkah membawa anak bayi siarah kubur,bolehkah membawa alquran ke kuburan,BOLEHKAH BERSIHKAN MAKAM DI HARI SABTU,bolehkah bawa bayi keziarah kubur,bolehkah anak balita ikut ziarah makam,boleh tak sedekah Al Fatihah di kubur ketika belum mandi wajib,boleh ke ambil gambar di tanah perkuburan,bolehkah roh melihat kita,bolehkah ziarah kubur di bulan puasa,bolehkan anak kecil ke kubur?,di mana roh muslim setelah mati melawat rumah,di dalam kubur ada apa,cara pakaian ziarah meninggal dunia,cara menziarahi keluarga kita ke kuburannya,cara membersihkan kubur,cara doa depan jenazah,cara bagi salam depan kubur,cara bacaan doa untuk ahli kubur,budak meningal hukum islam,bolih kah orang di dalam kubur menjawab salam orang berziarah,bolekah umat islam menziarahi maqam wali wali,boleh kah nenbawa bayi ke pemakaman

{ 2 comments… add one }

  • Tips Puaskan Pasangan

    Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
    soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
    terima kasih awak… ;)

  • saifuddin

    Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

Leave a Comment