≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,adab pergi ke kubur,waktu sesuai melawat kubur,waktu sesuai ziarah kubur,hukum ambil gambar jenazah,syah tidak klo wanita lagi datang bulan menengij orang meninggal,kelebihan meninggal hari khamis,kematian dalam islam,kenapa gambar lelaki tua ada di setiap kedai makan,keadaan ruh ketika kluarga ziaroh kekuburnya,kbaca yasin salah kt org mati,kenapa perlu beri salam ketika berada di kubur,kelakuan org dtg haid,hukum wanita period sedekahkan al fatihah di kubur,hukum ziarah bagi kaum hawa yang memakai baju mewah,hukum ziarah kubur bagi wanita para wali,ibu hamil di larang ngelayat ke yg meninggal apa betul?,imej kubur islam,izma para alim ulama harus kah percaya,kalau haid boleh ngak ngelawat orang meninggal,kalau lagi menstruasi boleh ngelawat orang meninggal apa gak?,kalo pulang melayat apa kita harus membasuh muka,Kesalahan yg biasa berlaku semasa bacaan yassin,knpa di larang menangis di wajah jenajah,larangan mengandung menziarahi mayat,meninggal dunia pada hari sabtu,mengp kt hrs mandi sesdh ngelayak dlm islam,mengambil gambar kubur,mengajak bayi ke kuburan,membawa bayi ke kubur,membawa bayi ikut ziarah,membaca yasin dari jauh kepada jenazah,melayat waktu haid,melawat orang meninggal ketika haid,melawat orang meninggal,mandi setelah ziarah jenazah,mandi pake air yasin boleh tidak,maksud mimpi datang haid ketika hamil,m uallaf boleh lawat bapa meninggal,lepas melawat jenazah perlu mandi ke,larangan nabi muhammad suami pulang malam,Menurut hukum islam apa pulang melayat zenajah harus cuci muka,hukum wanita haid membaca surah ketika ziarah jenazah,hukum bergambar di kubur dalam islam,hukum bayi meninggal dunia,hukum bawa masuk kenderaan dikawasan perkuburan,hukum balita dibawah kekuburan,hukum baca tahlil wanita disaat haid dalam ziarah,hukum ambil tali jenazah,hukum ambil gambar orang mati,hukum ambil gambar kubur,Hikmah ziarah kubur atau melayat ke orang yang telah meninggal,haruskah mandi setelah melayat,harra ziarah pergi kubur,hari bila roh simati ada dikuburnya,haid peegi kubur,haid boleh cium jenazah,hadith duduk tahlil di kubur,hadiahkan kepada org yg tlh meninggal dunia,hukum beri makan masa pengkebumian,hukum cium mayat ketika datang haid,hukum tidur di kuburan,Hukum tangkap gambar orang mengaji di kubur,hukum tangkap gambar di kubur,hukum setiap hari ke kubur,hukum orang meninggal lagi tidur,hukum menyentuh mayat ketika datang haid,hukum meninggal hari jumat,hukum mengambil hari untuk orang meninggal,hukum mengambil gambar kubur,hukum mendoakan arwah di atas makam dan membaca ayat al quran,hukum menangis semasa ibu meniggal dunia,hukum membawa tidur pakaian arwah,Hukum membawa bayi ke kuburan,hukum meletak lilin di tanah perkuburan?,hukum melawat kuburan,hukum hanya golongan wanita tahkil yassin,Golongan yang dilarang melawat orang meninggal dunia,ziarah wali yasin atau al ikhlas,tafsir mimpi ngelayat ke tempat org meninggal dan saya memakai bju warna putih,tafsir mimpi mandikan anak dengan bacaan surah,tafsir mimpi ada mayat diletakkan ddalam rumah kita,syarat masuk kuburan,surah untuk dibaca dikubur,simati tahu tak kita pergi melawat dikubur,seseorang soleh alim apa nikmat dalam kubur dan ada teman wanita,Sebab seseorang lelaki remaja terkena penyakit mentaklik,saat haid bolehkah kita ke makam,roh tidak ada pada hari jumat di makam nya,perlukah mandi pakai untuk mayat dalam islam,perkarq yang perlu dibuat ketika hendak tengok jenazah sambil bawa baby,PERKARA YANG TIDAK BOLEH PERGI KE KUBUR,Perkara makruh bagi orang haidl,perkara ketika di kubur,perkara bidaah tentang kematian dan kubur,tafsir mimpi ulama meninggal tapi diberitahu oleh orang tua kita sendiri,tahlil ringkas di kubur,ziarah kubur waktu malam,ziarah kubur pagi jumaay,yhs-opera_14desktop,yang perlu dilakukan saat mengunjungi makam anak agar si anak selalu dekat,www kalau dtg bulan boleh melawat kubur,warna kain dilarang ke kubir,waktu melawat kubur,upah mengaji di kubur,upah kebumikan jenazah,tunjukkan ayat bila orang sudah meningal,tiga mayat lelaki yang di tattak dekat kuburan china,tidak boleh membersihkan makam sewaktu melayat,tertib ziarah kubur,tata tertib masuk kubur,tata sedih suami meningal,tapak tangan merasa ditarik apabila berdoa di makam rasulullah,period boleh baca yasin untuk orang mati,pantang larang untuk perenpuan,pantang larang tengok orang mati,nabi di beri salam oleh dunia,mimpi pigi kekuburan kristen,mimpi pergi melawat kubur,Mimpi mendoakan orang mati di atas pusara,mimpi melihat orang alim yang sudah meninggal,mimpi lalu kawasan kubur diraja,mimpi kubur islam dan bersih,mimpi jiarah ke pusara,mimpi ibu yang telah meninggal dunia beberapa kali,mimpi dimakam ibu,mimpi di doakan orang meninggal,mimpi bertemu anak kecil yang sudah meninggal hidup semula,mimpi bagi mandi mayat,mimpi baca doa dikuburan bapak,mimpi arwah meminta air minum,mimpi anak bayi kita dibawa pulang oleh teman kita,nabi larang mandi air di dalam tanah,nabi melarang wanita dan kanak kanak melawat kubur,pantang larang mandi jenazah,pantang larang ke kubur,pandangan islam ibu hamil dan anak kecil tidak boleh melayat,pakaian ketika menziarahi kubur,pahala ziarah kubur hari jumat,org kubur menangis,orang yang habis hubungan blum mandi apa bleh melayat,orang meninggal mudah mudahan kuburan nya,orang mengandung melawat orang meninggal,orang kubur boleh tau siapa yang melawat kuburnya,orang hamil pergi melayat menurut islam,orang gaid ziarah kematian,orang di kubur,orang datang haid pergi ke kubur?,orang da pergi kekubur,ngelayat orang meninggal bawa apa,menyiram air yasin kekuburan,bacaan al fatihah untuk orang meninggal,apakah rasul menyuruh kita membaca surah yasin atau surah lainnya saat berziarah kubur,apakah membaca alquran dengan suara besar depan jenazah,apakah mayat bisa mendengar orang yang menziarahinya,apakah mandi jika pulang dari kuburan salaf,apakah kita wajib mandi setelah melayat dlm ajaran islam,Apakah keluarga kita melihat saat ziarah kekuburannya,apakah ibu hamil tidak boleh ngelayat,apakah ibu hamil boleh melayat kekuburan,apakah hukum upload gambar baby sebelum habis pantang,apakah harus mandi kalau habis melayat,apakah habis melayat orang mati kita harus mandi dalam islam,apakah di alam kubur mayit makan dan minum dan menggunakan pakaian,apakah boleh ke kubur hari sabtu?,apakah beziarah kekubur orang alim mendapat pahala,apakah bayi boleh ke kuburan,apa yg harus dibawa untuk pergi ziarah ke makam,apakah ruh yang kita ziarahi melihat kita,apakah setelah pulang dari makam harus mandi wajib,apakah wajib mandi setelah ikut pemakaman,baca apa saat kita layat orang meninggal,ayat rumi untuk memanggil roh arwah,arwah tahu kita melawat kuburnya?,arwah tahu kita melawat kubornya,arwah syuhada pada malam hari,arwah suami,arti sekeluarga tidur di dekat kuburan cina,arti mimpi ziarah dikubur,arti mimpi siarah kubur saudara,arti mimpi orang yang sudah meninggal minta minum,arti mimpi ngaji di kuburan ibu,arti mimpi membacakan doa orang meninggal,arti mimpi melihat bapak meninggal dan mengantarkan kekubur,areah pulang selepas asar hari khamis,apakah yang patut dibawa ketika melawat orang kanser payudara,apakah wajib mandi setelah kita melihat org meninggal,apa yang perlu dibawa semasa menziarah keluarga jenazah,apa yang dilakukan ketika menziarahi kubur,adakah ketika orang meninggal tidak boleh makan,adakah ahli kubur tahu orang melawat,adab ziarah kubur wali allah,adab tahlil di kuburan,adab setelah melayat,adab menziarahi orang mati,adab menziarah kubur,adab membersihkan kubur,adab melawat kubur,adab masuk kubur,adab ketika menziarahi kubur,adab ke pusara,adab kaum wanita menziarahi kubur,adab di kuburan,adab berdoa di makam rasulullah,adab berada di kubur,adakah orang dialam kubur mengetahui jika kita menziarahi kuburnya,adakah roh melihat orang yang menziarahi kubur nya,adakah roh tahu kita menziarahi kubur,apa yang dharapkan si mayat kalau sudah meninggal,apa kta buat d alam kubur,apa kah maksut bercakap atas kubur,apa hukumnya memberi salam orang yang sedang mengaji dengan orang yang sedang makan,apa hukumnya baca al quran ke atas mayat,apa hukum wanita haid ziarah kubur,apa hukum nya bagi orang yg sedang haid tapi ikut nyelawat,apa hukum menangis depan jenazah,apa hukum jika belum mandi wajib tapi pergi ke kuburan?,apa betul waliallah yang meninga,anak kecil dibawa ziarah ke kuburan,amalan yg dibawa kekubur,Amalan yg di sunatkan bagi perempuan,amalan ketika menziarahi kubur ulama,alquran yg setiap hari dibaca selalu memeluk si pulan,alam kubur kanak kanak yg telah wafat,ada kah boleh kita doa kan untuk orang bukan islam,bacaan doa saat menyiram mayat yang sudah dikubur,gmbar doa untuk keluraga,doa ketika dikubur,doa kekubur,doa jiara di makam,doa jauh dari azab kubur dalam rumi,doa di maqam nabi,doa agar mimpi anak meninggal,dibawa ziarah kubur,cuci kaki abis ngelayat menurut al quran,cara menjiarahi orang yang sudah meninggal,cara menemui orang alim yg sudah meninggal,cara mendoakan anak yg baru meningggal sedangkan ibunya lg haids,cara membuat air yasin unutk ziarah kubur,cara memberi salam kepada rasulullah bila melawat makam baginda,cara islam melawat non muslim mati,cara bemberi sadakah alfatihah kepada nabi dan wali,bolrh kah ziarah ke kubur ketika datang tanda hiad,doa ketika melawat jenazah,doa ketika menyiram kubur,doa masuk ke kuburan orang soleh,gambar orang yang sudah meninggal di dalam rumah,gambar orang mati hendak di kubur,gambar kawasan kuburan,gambar azab kubur,gambar adab kematian orang kristen,foto jenazah siksa kubur,doa ziarah jenazah,doa yang sampai kekubur ibu,doa utk kubur anak in rumi,Doa untuk orang meninggal yg bisa dibaca saat menstruasi,doa terbaik semasa ziarah makam rasulullah,doa sentiasa sampai di alam barzakh,doa semasa pegang sunduk kuburan,doa semasa lawat kubur,doa semasa lalu kavasan perkubran,doa rasullullah ketika menziarahi kubur,bolehkan orang yang belum mandi wajib pergi melayat,bolehkah perempuan mengandung haid,betulkah orang perempuan tak boleh masuk kubur,beri salam dikubur,beri salam bila lalu dikubur,bayi tidak patot berada di tempat kematian,bayi tidak boleh dibawa nyelawat,bayi tidak boleh di bawa tempat org meninggal,bayi meninggal setiap hari jumat minum,bayi melawat orang meninggal,bawa bayi ziarah kubur,baju mayat disedekahkan,baju buat orang meninggal,bagi salam di makam rosulallah ikut assunnah,Bacaan yang dibaca ketika menyiram makam,bacaan saat dikuburan orang tua,bacaan ketika menziarahu kubur,bacaan ketika melayat kuburan,betulkah orang yang habis junub di larang melayat dan menyentus mayat,bila lalu depan kubur baca apa,BILA MENDENGAR NAMA NABI KITA JAWAB APA,bolehkah perempuan datang haid pergi ke kubur,bolehkah orang mengandung ke kubur,bolehkah orang haid datang ketempat orang meninggl,bolehkah mengambil gambar jenazah yang sedang dikebumikan,bolehkah menangis ketika ada saudara meninggal,bolehkah melayat orang meninggal dalam keadaan haid,bolehkah jika haid mendoakan arwah anak,bolehkah gambar simati,bolehkah berziarah dengan membawa bayi,bolehkah bayi dibawa ke makam?,bolehkah arwah tahu seseorang sudah memaafkannnya,bolehkah anak perempuan ziarah kekuburan ayahnya,bolehkah anak kecil ke makam,boleh minta kubur doakan,boleh ke kalo bayi ke kubur,boleh kah orang sedang haid melayat,bacaan doa ziarah sedang haid

3 comments… add one

 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… ;)

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: