≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,adab pergi ke kubur,cara menziarahi kubur,syah tidak klo wanita lagi datang bulan menengij orang meninggal,doa masuk kawasan kubur,adab ziarah kubur,hukum ambil gambar jenazah,waktu sesuai ziarah kubur,melayat waktu haid,kelebihan meninggal hari khamis,mengambil gambar kubur,keadaan ruh ketika kluarga ziaroh kekuburnya,kalau lagi menstruasi boleh ngelawat orang meninggal apa gak?,kalau haid boleh ngak ngelawat orang meninggal,izma para alim ulama harus kah percaya,imej kubur islam,ibu meninggal bayi menangis,ibu hamil di larang ngelayat ke yg meninggal apa betul?,hukum2 melawat kubur,mengapa di galakkan mandi selepas pulang dari kubur?,hukum ziarah kubur bagi wanita para wali,hukum ziarah bagi kaum hawa yang memakai baju mewah,hukum wanita doa di makam org tua,kenapa gambar lelaki tua ada di setiap kedai makan,kenapa orang perempuan tak boleh masuk kubur,melawat orang meninggal,melawat jenazah bayi,mandi setelah ziarah jenazah,membawa anak ke pemakaman,membawa bayi ikut ziarah,mandi selepas ziarah jenazah,makan minum dimakam apa hukumnya,larangan nabi muhammad suami pulang malam,larangan mengandung menziarahi mayat,knpa di larang menangis di wajah jenajah,membawa bayi ke kubur,mengajak bayi ke kuburan,kesimpulan adab menziarahi kubur,kenapa perlu beri salam ketika berada di kubur,hukum tidur di kuburan,Hukum tangkap gambar orang mengaji di kubur,hukum tangkap gambar di kubur,hukum bayi meninggal dunia,hukum baca tahlil wanita disaat haid dalam ziarah,hukum ambil tali jenazah,hukum ambil gambar orang mati,hukum ambil gambar kubur,Hikmah ziarah kubur atau melayat ke orang yang telah meninggal,hikmah meninggal hari khamis,haruskah mandi setelah melayat,harra ziarah pergi kubur,haid boleh cium jenazah,Golongan yang dilarang melawat orang meninggal dunia,gmbar doa untuk keluraga,gambar orang yang sudah meninggal di dalam rumah,gambar orang mati hendak di kubur,hukum beri makan masa pengkebumian,hukum cium mayat ketika datang haid,hukum setiap hari ke kubur,hukum orang meninggal lagi tidur,hukum minum di tanah perkuburan,hukum menyentuh mayat ketika datang haid,hukum meninggal hari jumat,hukum mengambil gambar kubur,hukum mengambil foto orang meninggal,hukum mendoakan arwah di atas makam dan membaca ayat al quran,hukum menangis semasa ibu meniggal dunia,Hukum membawa bayi ke kuburan,hukum meletak lilin di tanah perkuburan?,hukum melawat kuburan,hukum letak gambar simati di pusara,hukum hanya golongan wanita tahkil yassin,gambar kawasan kuburan,menjiarah makam dalam hukum islam nya wajib atau,ziarah kubur mengajak anak kecil bolehkah,tafsir mimpi ngelayat ke tempat org meninggal dan saya memakai bju warna putih,tafsir mimpi mandikan anak dengan bacaan surah,tafsir mimpi arwah bapa bawak pergi ke kubur,tafsir mimpi ada mayat diletakkan ddalam rumah kita,surah untuk dibaca dikubur,simati tahu tak kita pergi melawat dikubur,seseorang soleh alim apa nikmat dalam kubur dan ada teman wanita,Sebab seseorang lelaki remaja terkena penyakit mentaklik,rumi doa melawat kubur arwah atuk,roh tidak ada pada hari jumat di makam nya,qpa yang di baca pada waktu meletakan jenazah di dalam kubur,prakara yg tidak boleh dilakukan terhadap kuburan,perlukah mandi pakai untuk mayat dalam islam,perkarq yang perlu dibuat ketika hendak tengok jenazah sambil bawa baby,PERKARA YANG TIDAK BOLEH PERGI KE KUBUR,tapak tangan merasa ditarik apabila berdoa di makam rasulullah,tata cara menjiarahi orgtua yg non muslim dlm hukum Islam,ziarah 4o hari setelah meninggal,zairah orang sakit,yhs-opera_14desktop,www kalau dtg bulan boleh melawat kubur,warna kain dilarang ke kubir,waktu terbaik menziarah kubur,waktu sesuai melawat kubur,waktu melawat kubur,upah kebumikan jenazah,tidak boleh ziara orang mati ketika mengandung,tidak boleh membersihkan makam sewaktu melayat,tertib ziarah kubur,tata tertib masuk kubur,ziarah orang mati,tata sedih suami meningal,perkara yang haram dilakukan di kubur,Perkara makruh bagi orang haidl,Mimpi mendoakan orang mati di atas pusara,mimpi menangis diatas kuburan ibu,mimpi melihat orang alim yang sudah meninggal,mimpi masuk kuburan di sore hari lalu membaca doa sebelum masuk kuburan,mimpi lalu kawasan kubur diraja,mimpi kubur islam dan bersih,mimpi ibu yang telah meninggal dunia beberapa kali,mimpi dimakam ibu,mimpi di doakan orang yang telah meninggal,mimpi berziarah ke makam orang alim,mimpi bertemu anak kecil yang sudah meninggal hidup semula,mimpi bagi mandi mayat,mimpi baca doa dikuburan bapak,mimpi anak dibawa pergi arwah suami,menziarahi kubur waktu malam,mimpi orang sudah mati malam jumaat,mimpi pigi kekuburan kristen,perkara ketika di kubur,perkara bidaah tentang kematian dan kubur,pantang larang untuk perenpuan,pantang larang tengok orang mati,pantang larang mandi jenazah,pantang larang ke kubur,pakaian untuk ke kubur,pakaian ketika menziarahi kubur,pahala ziarah kubur hari jumat,orang yang habis hubungan blum mandi apa bleh melayat,orang mengandung melawat orang meninggal,orang gaid ziarah kematian,orang di kubur,orang datang haid pergi ke kubur?,nabi di beri salam oleh dunia,Menurut hukum islam apa pulang melayat zenajah harus cuci muka,ayat ringkas meziarah kubur,Apakah keluarga kita melihat saat ziarah kekuburannya,apakah hukum upload gambar baby sebelum habis pantang,apakah habis melayat orang mati kita harus mandi dalam islam,apakah di alam kubur mayit makan dan minum dan menggunakan pakaian,apakah boleh wanita kekubur saat haid,apakah boleh ke kubur hari sabtu?,apakah beziarah kekubur orang alim mendapat pahala,apabila kits menziarah pusara adakah roh si mati dpt melihat kita,apa yang perlu dibawa semasa menziarah keluarga jenazah,Apa yang kita baca ketika di makam nabi,apa yang dilakukan ketika menziarahi kubur,apa yang dharapkan si mayat kalau sudah meninggal,apa kah maksut bercakap atas kubur,apa hukumnya orang makan minum di makam,apa hukumnya jika orang mninggal tp kitA sering ke makam dan sering bersihkan makam pagi dan sore,apakah mandi jika pulang dari kuburan salaf,apakah mayat bisa mendengar orang yang menziarahinya,arwah tahu kita melawat kuburnya?,arwah tahu kita melawat kubornya,arwah suami,arti sekeluarga tidur di dekat kuburan cina,arti mimpi ziarah dikubur,arti mimpi siarah kubur saudara,arti mimpi orang yang sudah meninggal minta minum,arti mimpi ngaji di kuburan ibu,arti mimpi membacakan doa orang meninggal,arti mimpi melihat bapak meninggal dan mengantarkan kekubur,Arti mimpi jln di kuburan cina,apakah yang patut dibawa ketika melawat orang kanser payudara,apakah wajib mandi setelah kita melihat org meninggal,apakah wajib mandi setelah ikut pemakaman,apakah orang berhalangan tidak boleh melayat,apa hukumnya baca al quran ke atas mayat,apa hukum wanita haid ziarah kubur,adab org sedang haid menziarah jenazah,adab menziarahi wafat guru agama,adab menziarahi orang mati,adab menziarahi makam rasulullah,adab menziarah kubur,adab membersihkan kubur,adab melawat orang meninggal,adab melawat kubur,adab masuk kubur,adab ketika menziarahi kubur,adab ke pusara,adab datang orang meninggal,adab berdoa di makam rasulullah,adab berada di kubur,ada kah boleh kita doa kan untuk orang bukan islam,adab setelah melayat,adab ziarah kubur wali allah,apa hukum jika belum mandi wajib tapi pergi ke kuburan?,apa betul waliallah yang meninga,anak kecil dibawa ziarah ke kuburan,amalan yg dibawa kekubur,Amalan yg di sunatkan bagi perempuan,amalan khurafat dikubur,amalan ketika menziarahi kubur ulama,alquran yg setiap hari dibaca selalu memeluk si pulan,adap masuk kwasan perkuburan islam,adao semasa menziarahi kuburan dan jenazah,adakah wanita boleh berada di makam rasulullah,adakah roh tahu kita menziarahi kubur,adakah roh melihat orang yang menziarahi kubur nya,adakah ketika orang meninggal tidak boleh makan,adab ziarah pusara,ada kah bagus untuk si mati jika kita selalu datang menziara kuburannya,ayat rumi untuk memanggil roh arwah,gambar doa untuk orang tua yang meninggal,doa ketika melawat jenazah,doa kekubur,doa jiara di makam,doa jauh dari azab kubur dalam rumi,doa agar mimpi anak meninggal,dibawa ziarah kubur,datang haid pergi kubur,datang haid pegi kubur,dapatkah ahli kubur merasai ziarah orang hidup,cara utk ziarah kubur dan bercakap di atas kubur,cara menziarahi wali,cara menziarahi jenazah,cara menjiarahi orang yang sudah meninggal,cara memberi salam kepada rasulullah bila melawat makam baginda,cara MeMasuki pemakaman mAu bersiH2 terus baca dOa aPa,doa ketika mencium muka orang mati,doa khamis rumi,gambar azab kubur,gambar adab kematian orang kristen,doa ziarah jenazah,doa yang sampai kekubur ibu,doa yang dibaca wanita haid saat ziarah,doa utk kubur anak in rumi,Doa untuk orang meninggal yg bisa dibaca saat menstruasi,doa untuk bayi mati,doa untuk baca di kubur,doa semasa pegang sunduk kuburan,doa semasa lalu kavasan perkubran,doa rasullullah ketika menziarahi kubur,doa org yg mati,doa melawat kubur,doa masuk ke kuburan orang soleh,cara islam melawat non muslim mati,bolrh kah ziarah ke kubur ketika datang tanda hiad,boleh atau tidak ziarah kubur ke parah wali menurut islam,BILA MENDENGAR NAMA NABI KITA JAWAB APA,bila lalu depan kubur baca apa,betulkah orang perempuan tak boleh masuk kubur,beri salam dikubur,beri salam bila lalu dikubur,bayi tidak boleh dibawa nyelawat,bayi tidak boleh di bawa tempat org meninggal,bayi meninggal setiap hari jumat minum,bayi dibawa ziarah kubur,bayi dibawa ziarah,bawa bayi ziarah kubur,baju mayat disedekahkan,bacaan yang harus dibaca untuk orang sekarat,Bacaan yang dibaca ketika menyiram makam,boleh bawa baby ziarah orang meningggal,boleh kah orang sedang haid melayat,bolehkah perempuan mengandung haid,bolehkah perempuan datang haid pergi ke kubur,bolehkah orang mengandung ke kubur,bolehkah orang haid datang ketempat orang meninggl,bolehkah mengambil gambar jenazah yang sedang dikebumikan,bolehkah melayat orang meninggal dalam keadaan haid,bolehkah letak gambar bayi selepas bayi itu meninggal,bolehkah jika haid mendoakan arwah anak,bolehkah gambar simati,bolehkah berziarah dengan membawa bayi,bolehkah bayi dibawa ke makam?,bolehkah bayi dibawa ke kuburan,bolehkah arwah tahu seseorang sudah memaafkannnya,boleh minta kubur doakan,boleh ke kalo bayi ke kubur,bacaan ketika menyiram kubur

3 comments… add one

 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… ;)

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: