≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,menziarahi kubur,hukum mengambil gambar kubur,orang mati cara dikebumi kan,menziarahi makam balita,Tertib ziarah kubur,hukum ziarah mayat ketika haid,hukum menziarahi kubur waktu petang,hukun wanita berziarah kmkam ayahnya,jiarah baca yasin di kuburan apa kah kaharus tuntunan,kalau dari ngelayat atau ke kuburan harus mandi dan basah rambut,kalau ziarah apa jasad didalam kubur duduk atau tidur,Kalaupergimelayatpulangapaharusmandi,hukum ziarah kubur setiap hari,hukum ziarah ke makam wali dan membacakannya yasin,hukum nyiram air doa ke makam dan baca yasin,hukum orang hamil memegang mayat,hukum orang mati malam sabtu,hukum orang yg habis sakit berangkat ngelayat,hukum pegi ziarah kematian pakai baju warna hitam,hukum sampai salam kpd nabi muhammad semasa dimakam baginda,hukum tanah kubur,hukum wanita yang mempunyai bayi ziarah kubur,kalo ingin menyelawat jenazah di haruskan mandi dahulu atau sesudah nyelawat jenazahnya baru mandi,keadaan alam kubur sesudah jenasah di makam kan,Kubur Terbaik Untuk Dikebumikan,lagi halangan nyelawat mandi lagi tidak,larangan mengaji di makam,mandi junub saat melayat,mandi lebihan orang apa hukumnye,mandi setelah dari kuburan,mandi setelah melayat,Mandi setelah pergi ke kuburan menurut islam,knapa org haid setiap hari jumat,knapa kta mimpi org yg sdh meninggal?,kesalahan berada dikubur,kebaikan membersihkan kubur,kehidupan kanak kanak meninggal awal di alam barzah,kenapa harus ziarah,Kenapa seseorang yang habis nyelawat harus mandi?,ketika membersihkan kubur yang meninggal apa tau?,ketika org mati dibawa kekuburan,kirim alfatiha ziarah,mayat di kubur saat rahinan purnama,doa menyiramkan air di kuburan,gambar gambar orang sedang Ziarah,gambar kata2 doa kiriman untuk orang yg telah meninggal,gambar orang mati kuburan alam kubur,gambar org berdoa di atas kubur,habis dari melayat harus mandi dan langsung mencuci pakaian menurut islam,habis ziarah kubur apakah harus mandi wajib,hari melawat kubur,haruskah mandi setelah dari kuburan,Etika ke kubur malaysia,etika berdoa disaat ziarah kubur,doa menziarah kubur,doa sebelum membaca yasin buat ahli kubur,doa untuk anak yang meninggal,doa untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia,doa untuk si mati,doa utk si mati di kubur,doa yang dibaca saat berziarah ke makam orangtua,doa ziaroh makam orang alim,haruskah ziarah ke makam orang tua harus membaca yasin,hikmah ziarah kubur dan melayat orang mati,hukum ambil gambar pusara,hukum melawat kubur setiap hari,hukum melayat orang meninggal saat sedang haid,hukum membawa bayi jiarah,hukum membawa sesai atau makan diata kuburan,hukum membersihkan kawasan kubur,hukum memfoto di tempat ziarah,hukum menangis saat ziarah kubur,hukum mengobrol terhadap orang meninggal saat ziarah,hukum melawat jenazah ketika haid,hukum mandi setelah melayat jenazah,hukum anak kecil ikut melayat,hukum belum mandi wajib ke kubur,hukum bergambar di kubur,Hukum islam membawa balita ke makam,hukum lihat kuburan,hukum makan di kubur,hukum mandi pulang dari kuburan,hukum mandi sesudah melayat orang mati,hukum menziarahi jenazah,melawat orang meninggal,ziarah kubur mak,syarat pulang dari melawat,Tafsir mimpi datang berdoa d makam ibu,tahlil arwah di kubor,tanah kubur boleh atau tak d gambar,tata cara ibu hamil melayat dalam islam,tatacara nyelawat org meninggal,tengah hari jumat orang hamil boleh mandi atau tidak,tertib menziarahi kubur,surah yasin makai,surah untuk ziarahi kubur,rumi doa untuk ibubapa yg sudah meninggal,salah atau tidak bersih kan tanah kubur,selepas melawat jenazah kena basuh kaki,seperti apa orang dalam kubur menerima doa anak yg soleh,sepulang dari kubur apa harus mandi,setelah pulang dari pemakaman,setelah taziah apakah hrs mandi dan berganti pakaian,surah khas semas di kubur,tuntunan ziaroh syari#,ucapan khas sebelum bawa jenazah ke kubur,yang boleh dibawa saat ziarah,yang dibaca ketika menziarahi kubur,yang dilakukan di makam saat haid,yang paling di utamakan waktu ziarah kubur,ziarah di saat haid,ziarah ke makam membawa anak bayi,ziarah kemakam orang yang baru meninggal,ziarah kematian bawa bayi,waptrick ziarah kubur dan wali dlm dunia islam,wanitahamil bolehnggk membacakan yasin di tempat pemakAman?,ucapan salam ketika menziarahi kubur wali,Wajib atau sunnah orang habis melayat itu mandi,wajib kita mandi\ setelah menjenguk orang yang meninggal,wajib memberi salam didepan kubur,wajib menziarahi orang mati,waktu menziarahi kubur,waktu terbaik ziarah kubur sebelum hari raya,wanita haid boleh berziarah,roh melawat rumah,pulang ziarah kubur apa harus mandi,mimpi berniat ngebersihin makam,mimpi ibu yang meninggal minta air minum,mimpi melayat sampai ke makam,Mimpi melihat anak lagi Ngaji,Mimpi membaca yasin untuk mengrim orang tua meninggal,mimpi meminum air mandian jenazah,mimpi mengajikan jenazah,mimpi pergi ke kuburan suami tpi kubur nya bolong,mimpi berbicara dengan orang tua didalam kubur,mimpi bedoa dikubur,membawa orang hamil di tempat orang meninggal,memberi salam apabila melalui perkuburan,membersihkn kubur,Mendoakan di kuburan dalam keadaan menangis apakah diperbolehkan,mengapa kubur nampak terjaga,menziarah kubur,menziarahi kubur pada hari jumat,menziarahi orang meninggal menurut islam,mimpi sedang haid dan mandi saat hamil,mimpi suami meninggal dalam islam,pengebumian bila mati waktu malam,perbedaan mimpi dan ilham,pergi ke kubur Di bulan Ramadan apa hukum nya ?,Persyaratan yg dibawa untuk ziarah kekuburan,pulang antar jenazah junub,pulang dari makam apakah wajib mandi?,pulang kuburan apakah harus mandi,pulang ziarah harus mandi,pemakaman orng mati islam foto,orang yang tidak wajip kan melawat ke kubur,ngelayat mayat dalam keadaan hbis berhubungan,ngelayat meninggal tata,ngelayat orang yang baru di kubur,nyekar ke makam orang tua hari saptu boleh gak hukum islam?,nyelawat orang meninggal di depan mayit baca apa,orang meninggal dipasaran atau hari apa yang ngajak teman ikut mati juga?,orang soleh di alam kubur,orang yang lagi haid dilarang mengaji benarkh,membawa bayi ke makam,doa menyiram kuburan,apa doa menyiram kubur,apa yang dibawa untuk ziarah,apa yang dilakukan saat kemakam bayi,apa yang harus di baca jika menziarahi kuburan,Apa yang harus dilakukan jika anak kecil pulang dari makam,apa yang harus dilakukan saat haid bila ingin ke makam,apa yang kita buat semasa menziarah orang yang meningal dunia bukan islam,apa yangvharus dilakukan sepulang dari makam?,apa yg dibaca ketika menyiram makam,apa yang dibaca saat ziarah ke makam waliyullah,apa ke hukum nya di buat kan tempat baring jenazah lepas saja di kubur,apa haram bila berdoa di makam menurut ajaran islam,Apa hukum jika pergi kekuburan untuk mendoakan saudara yang mati tapi kita sedang haid menurut agama islam,apa hukum nya jiia kita tidak menziarahi kubur,apa hukumnya bila mengajak anak balita ikut ziarah kubur,apa hukumnya mandi setelah melayat,apa hukumnya upload gambar arwah dan makam,apa hukum\a bagi umat muslim berfoto di pemakaman,apa kah diharuskan mandi setelah ziarah kubur,apa yg harus kita baca waktu ziarah,apabila orang tua meninggal bolehkah kita mencium jasadnya?,Apakah ahli kubur mengetahui orang yang menziarahinya dan mendoakannya,apakah mengirim alfatihah ke arwah orang yang sudah meninggal salah,apakah orang india buat di dalam kubur,apakah orang wanita hait boleh menyelawat orang meninggal,apakah orang yang sedang haid bisa ke kuburan,apakah orang yg sdh mati tau saat kita menjiarahi kuburnya,apakah org haid boleh kekuburan,apakah org hamil bisa pergi melayat,apakah selesai ziarah ke kuburan wajib mandi?,apakah melihat orang wafat diharuskan mandi,Apakah mandi wajib sebelum atau sesudah ziarah kubur,apakah amalan yang nak di buat oleh orang di kubur,apakah anak kecil bisa ke perkuburan,Apakah arti mimpi ngaji al-qur\an di kuburan,apakah berziarah kubur pada hari sabtu di larang,apakah boleh kalo lagi halangan ziarah ke kuburan,apakah boleh menyirami kuburan dengan air setiap kali ziarah,apakah di bln ramadan boleh menziarah makam,apakah mandi sepulang dri siarah kubur dlm islam harus,apakah setelah melayat pakaian harus dicuci,*Mimpi tanah perkuburan dan orang mati,adab menziarahi kubur bagi wanita dan lelaki,adab menziarahi makam menurut al-quran,adab menziarahi tanah perkuburan,adab orang haid menziarah orang mati,adab ziarah jenazah dalam haid,adab ziarah ke makam orang tua,adab ziarah kubur,adab ziarahi kubur,adab menziarahi jenazah dan kubur,adab membersihkan kuburan,ada bayi dan ziarah kematian,adab bertamu k kubur dlmislam,adab berziarah kekuburan,adab berziarah makam ibu,adab di kubur,adab ke kubur,adab melawat orang meninggal dunia,Adab melawat org meninggal,adab-adab masuk kedalam kuburan,adab-adab menziarahi maqam,adakah dalil mandi sepulang melayat dari orang meninggal,anak balita habis dari makam sakit,anak kecil dilarang di bawa ke daerah kuburan,anak kecil ziarah kubur,anak rajin ngaji orangtua di alam kubur memakai perhiadan,anakku sayang kamu sedang melakukan apa dialam barzah?,apa arti jikalau adik kita yang 4 menigal dunia,apa bacaan terbaik semasa melawat kubur,apa bila halangan boleh kekubur,anak balita boleh ke makam tidak,amalan yg dibaca ketika orang tua wafat,adakah haram makan diatas kubur?,adakah org meninggal boleh tshu bila kita mengunjungi pusaranya?,adakah wajib hari raya ke kubur,Adap menziarahi kuburan,ahlil kubur tau siapa yang menziarahinya,amalan ketika ziarah kubur,amalan mengaji hari sabtu,amalan terangkan kubur,apa boleh ajak anak kcl ngelayat orang mati menurut agama,apakah wajib mandi setelah dari pusara,bolehkah hamil ketempat makam,bolehkkah membawa bayi ke makam,cara baca yasin di makam,Cara bagi salam dekat orang meninggal,cara bagi salam pada orang yang sudah meninggal,cara melayat ke kuburan,cara melayat ke makam,cara mengirim al fatihah untuk ahli kubur,cara menyiram kn air di makam,bolehkan membawa bayi berziarah,bolehkan ibu yang punya baby melayat ke rumah orang meninggal,bolehkah membawa anak kecil ke kuburan,bolehkah membawa bayi ke kuburan,bolehkah punya bayi ziarah,bolehkah saat haid melayar ke makam?,bolehkah wanita haid melayat jenazah,bolehkah wanita hamil menziarahi orang meninggal,bolehkah wanita ikut melayat,bolehkah wanita udzur datang ke makm wali,Cara menyiramkan alfatiha ke tuju makam diri,cara menziarahi kubur,cara menziarahi kubur kanak-kanak,doa bacaan saat melayat di depan mayat,doa dan cara menyiran kuburan dalam islam,doa di atas kubur,doa doa ketika menziarahi kubur,doa ketika menyiram kuburan,Doa membersihkan makam,doa menyiram air di atas kubur,doa menyiram air dikuburan,doa arwah orang tua dan ziarah kubur ke makam orang tua,doa apa kah yg terbaik diamal ketika kita mati orang melihat wajah nampak berseh,cara mimpi si mati,cara wanita dalam haid melawat prang meninggal dunia,cewek kalo lagi menstruasi bolehkah ke makam/pusara dalam islam,dalam keadaan haid adakah kita boleh menziarahi orang meninggal,datang haid melawat makam rasulullah,Dialam kubur apa roh orang mati tidur,dilarang melayat di saat haid,doa agar bisa bertemu dengan suami yang telah meninggal didalam mimpi,doa menyiram kubur,apakan boleh anak perempuan membaca doa setelah tahlil di pemakaman,Ayat apa yang kita baca saat ziarah,azab bagi orang yg mengambil tanah 7gengam di tempat kubur,Bacaan menyiram kuburan,Bacaan menyiram kurburan,bacaan saat menyiram kubur,bacaan semasa menziarahi orang mati,bacaan waktu jarah ke makom wali agar ruhnya bisa hadir dengan tek arab,bacaan waktu menyiram kubur,arti mimpi Ziara kubur tp teryata org yg kta ziarahi masih hidup,Arti mimpi orng meninggal dan ada bayi,Apakh kalau blm mndi bersih boleh pergi k kubur,apakh tnda mpi org dh mati bg tanah,arti mimpi melayat,arti mimpi melihat ibu kita yg sudah pergi ke negara lain tapi udah pulang,arti mimpi membaca doa di makam,arti mimpi membacakan yasin pada orang meninggal,arti mimpi nyapu makam bpk,arti mimpi orang tua meninggal kita kuburin menurut islam,bacaan ziarah kubur wali,bagaimana hukum orang yang berhadas besar mengikuti proses pemakaman,bawa bayi ke kubur,boleh ke bawa baby ziarah orang meninggal,boleh ke orang datang bulan ziarah orang meninggal,boleh tak kita mengambli gambar ketika ada org mningal dunia,boleh tak masa period melawat orang meninggal,bolehkah anak balita dibawa ke pemakaman,Bolehkah anak kecil ziarah kubur,Bolehkah balita ikut ke kubur,bolehkah bayi dibawa ke kuburan,boleh kan ibu hamil pergi ke jiarah kubur,boleh kah mandi kalau tetangga belum di kebumikan,bawa bayi ziarah orang meninggal,bawak baby lawat orang meninggal,belajar mengaji semasa ada org mninggal adakah satu kesalahan,benarkah disaat kita berziarah d kuburan ruh bisa melihat orang yang sedang berziarah,benarkah jika berziarah ke kuburan tidak boleh memakai pakaian berwarna merah,berdoa dikubur adakah sampai kepada roh,bila berfoto di makam wali bagaimana hukum a,bila ziarah kubur,bolehkah berfoto di kuburan?,ziarAh kubur orang alim,ziarah kubur pada pagi jumaat,ziarah kubur sebelum hari raya,ziarah kubur waktu malam,ziarah orang meninggal,ziarah orang yang meninggal apa yang perlu dibawa

Comments

3 comments… add one

 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… 😉

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: