≡ Menu

Adab-Adab Menziarahi Maqam / Kubur Dan Khurafat Yang Berlaku Sekitarnya

adab-menziarahi-kubur

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

Pada zaman permulaan Islam, Rasulullah melarang umatnya menziarahi kubur. Ini kerana orang yang menziarahi kubur pada masa itu akan melakukan perkara-perkara yang dilarang antaranya duduk di atas kubur, menangis, merintih-rintih, mengoyak-ngoyak baju, memukul pipi dan sebagainya  Setelah orang-orang Islam mengetahui perkara-perkara yang sepatutnya yang dilakukan apabila menziarahi kubur, maka Rasulullah saw menggalakkan umatnya menziarahi kubur untuk melembutkan hati, mengingatkan tentang azab kubur dan hari pembalasan di Padang Mahsyar agar umatnya sentiasa dalam keadaan sederhana di dunia tidak bermewah-mewah hanya berbelanja atas dasar keperluan bukan atas dasar kemampuan. Di saamping itu kita sentiasa menambahkan untuk kehidupan di akhirat.

 

 

Imam Tarmizi menambahkan riwayat di atas:

 

Imam Ibnu Majah menambah daripada riwayat Ibnu Mas’ud r.a.

 

Khadi Abu Taib mentaklik kata-kata Ibnu Hajar di dalam yang mana seseorang digalakkan menziarahi teman-teman semasa hidup, demikian juga teman-temannya apabila telah meninggal dunia.

 

Adapun bagi mereka yang jauh hubungan kekeluargaan  disunatkan juga menziarahinya. Apabila man ziarahi kubur hendaklah mengingati mati atau merasa belas kasihan kepada teman kita yang meninggalkan kita, lalu kita ,mendoakannya. Di sunatkan juga keatas kita apabila menziarahi kuburagar memohon rahmat Allah supaya si mati di dalam pemeliharaan dan kesejahteraan di samping memohon ampun bagi segala kesalahan mereka, membaca Al-Quran sebagai hadiah untuk mereka. Jika si mati  daari kaum keluarga kita adalah lebih-lebih lagi digalakkan kita meminta ampun dan rahmat Allah agar mereka berada di dalam kerahmatan Allah selamanya.

Ketika kita menziarahi kubur itu, kita berniat untuk si mati mestilah meraangkumi semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Adapun menziarahi kubur untuk tabarruk maka disunatkan  kita menziarahi  kubur orang-orang alim dan soleh kerana mereka ini sentiasa di dalam keberkatan yang tidak terhingga

Mudah-mudahan keberkatan orang alim yang kita ziarahi kuburnya itu akan melimpahi kepada kita yang menziarahinya. Disunatkan juga kita dalam keadaan bersih dan berwudu’ seperti yang difatwakan oleh :

 

HUKUM

 

Para ulama berpendapat hanya orang lelaki sahaja Islam sahaja yang disunatkan menziarahi kubur.(5) Ibnu Hajar dalam syarahnya dan al-Azra’ei : “Tidak disunatkan kita bermusafir semata-mata ujntuk menziarahi kubur  orang alim dan soleh seperti yang diceritakan daripada tanpa kita melawat ketempat-tempat lain. Tetapi dikecualikan makam nabi kita Nabi Muhammad S.A.W . Diharuskan kirta bermusafir hanya bertujuan bermusafir untuk menziarahi makan nabi kita di Madinah. menegaskan bahawa lebih diutamakan kepada ahli keluaraga kita yang meninggal dunia terutama ibubapa untuk menziarahi mereka, walaupun mreka dikebumikan di negara lain. (1) Telah diriwayatkan oleh Al Halim daripada Abu Hurairah.

 

Dalam riwayat yang lain :

Dalam riwayat Abu Mu’aim:

Al-Baihaqi juga meriwatakan:

 

Adapun menziarahi kubur bagi khunsa dan orang-orang perempuan hukumnya makruh .Ini ditakuti akan berlakunya fitnah yang mana pada kebiasaannya orng perempuan tidak menahan suaranya apabila meratapi orang yang meninggal dunia sekalipun perempuan itu sudah tua .Tetapi menziarahi makam Rasulullah S.A.W adalah sunat bagi semua golongan ()Berkata orang perempuan dibolehkan menziarahi makam Rasulullah S.A.W setelah mendapat keizinan daripada suami atau ibubapa .bahkan (berkata dalam orang perempuan boleh menziarahi kubur para anbia orang soleh dan juga para syuhada, bagi pula, beliau

tidak pernah melihat perempuan salaf menziarahi kubur orang-orang soleh .(ÅÈä ÍÌÑ)dan (ÇáÔÑæÇäì) menjelaskan mengapa orang perempuan dibenarkan menziarahi kubur orang alim ,para anbia dan para syuhada ,sedangkan makruh bagi mereka menziarahi kubur saudara mara dan sahabat handai .Ini kerana menziarahi kubur orang alim ,para ambia dan syuhada mereka dapat mengambil iktibar daripada kesolehan mereka ,kemuliaan para ulama dapat dizahirkan melalui menziarahi kubur mereka .Dengan keadaan demikian dapat mengingatkan kembali tentang amalan yang mereka lakukan semasa di dunia .Seterusnya mendorong mereka untuk menghitung kembali amalan-amalan mereka yang telah dilakukan supaya dapat menjauhkan mereka daripada azab Allah .

 

Manakala orang perempuan dimakruhkan menziarahi kubur sanak saudara dan sahabat handai kerana kebiasaannya mereka akan mengenang kembali jasa-jasa dan kasih _aying serta hubungan antara mereka semasa hidup di dunia .Ini boleh menyebabkan mereka akan meratapi dengan meraung-raung ,memukul badan sendiri serta mengoyak baju di kawasan perkuburan lebih-lebih lagi sekiranya orang yang meninggal dunia itu dikasihi sehingga membawa mereka menyalahkan takdir .

 

 

Tidak dibenarkan memakai bau-bauan dan perhiasan semasa menziarahi kubur .Bahkan lebih baik jika perempuan yang hendak menziarahi kubur samada  bersamanya penjaga atau wali .Jika perempuan tersebut pergi bersama ajnabi hendaklah ia menaiki kenderaan yang dapat melindungi dirinya dari sebarang fitnah disepanjang perjalanan ke sana .

 

HUKUM BAGI WANITA MENZIARAHI KUBUR

 

Setelah ulama’ mengatakan bahawa diharamkan bagi wanita menziarahi kubur berdasarkan sebuah hadith :

 

Sekiranya seseorang perempuan pergi menziarahi kubur boleh menimbulkan fitnah atau menyebut-nyebut sifat orang yang meninggal dunia tentang kelakuannya dan meratapi pemergian dan meraung-raung. Maka hukumnya tetap haram.

 

Setelah ulama’ berpendapat perempuan yang menziarahi kubur hukumnya harus ini bagi  mereka yang tidak melakukan perkara-perkara  yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan satu peristiwa di zaman Rasulullah saw di mana pernah satu ketika Rasulullah s.a.w tidak menegah perempuan itu. Para ulama’ menjawab bahawasanya Rasulullah s.a.w tidak menegah tersebut kerana dia melakukan adab-adab menziarahi kubur(1)

 

HARI YANG DISUNATKAN MENZIARAHI KUBUR

 

Orang ramai biasanya menziarahi kubur pada pagi jumaat (2) kerana pada hari tersebut roh-roh orang yang meninggal dunia pergike kubur masing-masing bermula waktu asaar hari khamis hinggalah paagi sabtu (3). Oleh itu kebanyakkan orang mengkhususkan haari untuk menziarahi kubur saudaranya pada pagi jumaat.

Diceritakan oleh Ibnu Qasim di dalam syarah Manhaj bahawa roh orang meninggal dunia sentiasa membuat perhubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur (4) walaupun rohitu tiada hadir ke kubur. Diriwayatkan bahawa roh orang-orang muslim sentiasa dating setiap malam ke langit dunia dan berada bertentang  dengan rumahnya dahulu semasa hayatnya. Roh itu memanggil beribu-ribu kali setiap ahli keluarganya dengan suara yang sedih, katannya : “Wahai ahli keluargaku, kaum kerabatku, anak-anakku dan semua orang yang mendiami rumahku. Wahai orang yang memakai bajuku dan orang-orang yang membahagikan hartaku adakah kamu sekalian sentiasa ingatkan dan memikirkan akan keadaan diriku yang sedang dalam perantauan. Aku kini berada dalam tahanan yang amat lama sekali dan sungguh kukuh keadaannya. Kasihanilah keadaan diriku di sini, Insya Allah kamu akan dirahmatinya. Jangan kamu semua tidak memperdulikan keadaan dariku, sesungguhnya kamu juga akan merasai dugaan-dugaan seperti yang aku rasai ini”.

Diriwayatkan juga bahawa orang yang berada di dalam kubur seperti orang tenggelam kelemasan sedangmeminta pertolongan. Sentiasa menanti doa-doa daripadaa saudara mara atau teman-temannya. Jika simati tadi menerima pahala doa daripada ahli keluarga yang hidup maka pahala itu lebih baik bagi simati daripada apa yang terdapat di dalam dunia ini.(5)

Nabi kita pernah menziarahi para syuhada’ di Uhud pada hari sabtu. Ini kerana jarak antara perkuburan Uhud dan Madinah adalah terlalu jauh tambahan pula baginda sibuk dengan tugas-tugas amal kebajikan yang telah dipertanggungjawabkan.

 

ADAB-ADAB MENZIARAHI KUBUR

 

Perkara utama yang tidak harus dilupakan apabila kita melawati tanaah perkuburan atau meziarahi kubur oarng-orang alim, disunatkan kita memberi salam (1) samada dalam keadaan berdiri atau duduk dalam menghadap muka si mati.

Sabda Rasulullah saw :

 

“Berkata orang yang hendak memberi salam kepada simati hendaklah berada dekaat dengan kuburnya. Menurut adab kebiasaannya dengan erti kat yang lain, sekiranya orang yang meninggal itu masih hidup tentu mereka dapat mendengar ucapan salam tersebut. Disunaat juga membaca Al-Quran(2) dan seboleh-bolehnya dalam keadaan duduk dan menghadap kearah muka simati. Di dalam kitab(           ) menyebut di antara amalan yang afdhalnya ialah membaca lima ayat dari awal surah al-Baqoroh tiga ayat akhir surah Al-Baqarah dan suraah yaasin. Kemudian terus berdoa kepada simati sekalipun tidak mnengangkat tangan. Keadaaan kita berdoa afdhalnya selepas membaca Al-Quran(3) dan hendaklah mengadap kiblat sebaagaimana yang dinukilkan daripada kitab kitab(            ) dan ulama’ Khurasaan juga berkata muka orang yang berdoa itu mengadap ke muka simati ketika berdoa. Ini kerana berdoa untuk simati selepas aahaja membaca Al-Quran adalah lebih diharapkan agar doa itu diperkenankan. Orang-orang yang mati juga diharapkan segala rahmat Allah melimpahinya. Segala pahala bacaan al-Quran dan doa akan sampai kepada simati walaupun bacaan itu dibaca jauh daripada tempat perkuburan dengan syarat oaring yang membaca itu tidak mendapat upah. Setengah ulama’ menyatakan sekiranya pembaca mendapat upah maka pahalanya tidak sampai kepada simati(4) Ibnu Qosim menungkilkan kata-kata imam Ramli yang mengatakan walaupun si pembaca itu tidak mendapat pahala bacaannya kerana mendapat upah si mati tetapi akan mendapat pahala bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepadanya.(5)

Diceritakan daripada sebahagian ahli ilmu bahawasanya terdapat seorang lelaki telah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia telah melihat sebuah tanah perkuburan. Seolah-olah mereka sedang mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Maka orang yang bermimpi itu merasa hairan keadaan yang demikian itu lalu bertanya kepada seorang yang duduk menyendiri di hujung sana tidak bersama-sama dengan yang lain mengambil sesuatu : “apakah yang diambil oleh mereka semua ? Orang mati yangmenyendiri itu menjawab

“mereka mengambil pahala-pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup seperti membaca al-Quran, pahala sedekah dan pahala doa. Orang yang bermimpi itu menyambung soalannya “adakah daapat sesuatu yang lain menyebabkan kamu tidak mengambil pahala itu”? Jawab orang mati yang sedang duduk itu ‘Ya, aku mendapat pahala bacaan al-Quran yang dibaca oleh anakku, kemudian pahala itu dihadiahkan kepadaku setiap hari. Anakku ini sedang berniaga di pasar. Apabila orang yang bermimpi itu terjaga dari tidurnya. Dia pun terus ke pasar seperti yang diberitahu oleh lelaki semasa dalam mimpinya. Didapatinya seorang lelaki sedang berniaga dan bibirnya bergerak-gerak seoalh-olaah membaca sesuatu. Orang yang bermimpi itu bertanya “Mengapa kamu menggerak-gerakkan kedua bibirmu” ? Pemuda itu menjelaskan, aku sedang membaca Al-Quran dan pahala bacaan ini aku hadiahkan kepadav bapaku yang telah meninggal dunia.

Selang beberapa lama kemudian, orang yang bermimpi itu telah bermimpi dalam tidurnya sekali lagi semua orang yang mati diperkuburan itu keluar dikubur masing-masing dan mengambil pahala yang disedekahkan kepada mereka, tiba-tiba dia terpandang lelaki yang dahulunya tidak mengambil pahalanya itu tetapi kali ini turut serta mengambil pahala tersebut. Lelaki yang bermimpi tidak berlengah lagi dan terus pergi kepasar  untuk mengetahui berita tentang pemuda yang menjaga di pasar tersebut. Diberitahu kepadanya pemuda itu telah meninggal dunia (1)

Upah tidak boleh diambil untuk membuat sesuatu ibadah yang mewajibkan niat dimana sah atau tidaknya ibadah itu bergantung kepada niat yang diqasadkan. Apabila sesuatu ibadah itu sah tanpa menggunakan niat, maka dibenarkan melakukan ibadah disertai dengan mengambil upah. Antaranya azan, iqamah, khutbah, mengajar Al-Quran  dan sebagainya. Oleh itu pembaca Al-Quran boleh mengambil upah dalam beberapa bentuk:

 

 

a)         Bacaan Al-Quran itu dibaca di tempat perkuburan dan pahala bacaan itu diambil manfaatnya dengan turunnya rahmat Allah kepada si mati. Si mati sememangnya mengharapkan pahala orang yang hidup untuk dimanfaatkan. Samada dengan doa atau pahala bacaan Al-Quran itu akan diperolehi oleh pembacanya dan sampai kepada si mati dengan niatnya.

 

b)         Bacaan Al-Quran itu tidak di buat di kawasan perkuburan. Selesai saja membaca Al-Quran maka diikuti dengan doa untuk disedekahkan pahala bacaan kepada si mati kerana doa tersebut lebih hampir untuk diterima oleh Allah SWT dan lebih banyak barakahnya.

 

c)         Bacaan Al_Quran itu dibaca dihadapan orang yang memberi upah. Ketika membaca Al-Quran diniatkan bacaan tersebut di atas suruhan orang yang memberi upah. Sekiranya disebut namaorang yang memberi upah akan turut mendapat pahala atau rahmat ketika rahmat ketika rahmat itu diturunkan kepada pembaca.

 

Maka boleh mengambil upah semata-mata membaca Al-Quran dengan disertakan kepada si mati sepertimana telah disohehkan oleh sebahagian ahli fatwa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Subki dan pengarang kitab.

As Syikh Sulaiman al Jamal menukilkan daripada kata-kata bahawa sunat dengan doa ini selepas memberi salam kepada si mati.

Diriwayatkan oleh ulama’ salaf bahwa barangsiapa membaca surah AlIkhlas 11 kali dan disedekahkan pahalanya kepada orang mati didalam satu perkuburan maka dosa-dosa si mati akan di ampunkan. Begitu juga dengan membaca tahlil kepada si mati dengan bacaan:

Imam berkata bahawa masalah ini mempunyai di sisi ulama’ tetapi tidak seharusnya dilupakan. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan , “Apabila kamu menziarahi kubur maka bacalah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al falaq dan An Nasr. Sedekahlah pahala itu kepada semua orang di perkuburan itu. Semua pahala itu akan sampai kepada si mati selepas membaca surah-surah dan di akhirnya bacalah:

 

PERKARA- PERKARA MAKRUH DAN KHURAFAT

 

1)         Orang yang yang duduk atas kubur dan bersandar-sandar adalah termasuk dalam perkara-perkara yang makruh(4) walaupun  sudah hilang kesan-kesannya. Di dalam  di terangkan, jika sebuah kubur itu tidak ada lagi jasadnya melainkan tulang   maka dibolehkan membuat kubur semula dan dimanfaatkan. Tidak makruh berjalan-jalan di antara dua kubur mengikut pendapat yang masyhur. Tetapi haram jika terdapat najis yang

basah pada kasutnya (5) dan membawa ke kawasan perkuburan. Diingatkan agar tidak membuang najis di kawasan perkuburan. (6)

 

2)      Penziarah kubur dilarang memijak kubur kerana menghormati jasad yang berada di dalam kubur itu kecuali dalam keadaan terpaksa (7). Perkara-perkara tersebut adalah makruh tetapi sesetengah ulama’ mengharamkan. Demikian juga memegang binaan kubur walaupun kubur Rasulullah S.A.W dan mencium binaan kubur adalah termasuk dalam perkara bid’ah.

 

3)         Begitu juga makruh bagi orang yang menziarah kubur orang alim dan mengetuk binaan kuburnya(8). Sebaliknya orang yang ingin menziarahi kubur hendaklah mengetahui dan mengamalkan adab-adab menziarahi kubur.

 

4)         Diceritakan daripada kitab(      ) dan bahawa perbuatan yang dimakruhkan dan dianggap perkara bid’ah ialah menyentuh binaan kubur dengan tapak tangan dan mencium bendul-bendul kayu binaan kubur. Demikian juga mnecampakkan saputangan atau baju dan kertas yang ditulis ke dalam binaan kubur ketika berada di kawasan perkuburan tersebut(9).

 

Dinukilan daripada kata-kata( bahawa tawaf tidak diharuskan dan dianggap sebagai satu dosa (1). Apa yang dinuat oleh kebanyak orang ketika menziarahi kubut melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Setengah daripada mereka berdiri sebentar di pintu kubur untuk meminta izin masuk tawaf mengeliling kubur tersebut sambil mencium penjuru-penjuru binaan kubur dan menyentuh binaannya. Semua perkara ini tidak termasuk dalam amalan yang di syara’kan . Allah SWT dan RasulNya tidak menyuruh umatnya berbuat demikian. Bahkan orang-orang alim atau si mati sendiri akan marah sekiranya fenomena ini berlaku demikian semasa mereka hidup(2). Sepatutnya orang yang menziarahi kubur itu berdoa untuk dirinya dan si mati agar di ampunkan dosa. Kebanyakan perempuan-perempuan akan memotong pakaiannya d an diletakkan ke atas binaan kubur orang alim.

Mereka menganggap kononnya khurafat ini boleh memelihara diri mereka daripada orang-orang zalim. Begitulah juga setengah yang lain meletakkan lilin atau pelita yang dinyalakan disisi kubur orang alim. Ab Aziz Gharim menegaskanbahawa semua I’tiqad ini adalah diharamkan oleh Islam(3).

Dinukilkan daripada kitab bahawa setengah daripada anggapan yang salah di kalangan orang awam ialah mereka percaya bahawa binaan kubur orang alim atau soleh itu dianggap boleh mengubati pelbagai penyakit. Sesetengahnya pergi ke kubur dengan membawa anak-anak yang sakit dan meninggalkan anak mereka dalam jangkamasa tertentu. Mereka sering berulang alik dan percaya dengan cara begini dapat menyembuh penyakit anak mereka.

Sebahagian amalan orang-orang jahilliyah yang diharamkan oleh Islam ialah menconteng pipi muka dan badan dengan warna hitam(4). Mereka yang lain pula membuat tempat yang khas untuk tidur di kubur, makan, minum di perkuburan. Begitulah perangai Syaitan yang ingin merosakkan aqidah umat Islam yang kurang pemahaman tentang Islam. Apabila ada kaum keluarga mereka meninggal dunia, mereaka akan membuat satu perkhemahan dan tinggal di sisi kubur si mati itu selama beberapa hari. Apa yang kurang menyenangkan mereka akan membuat tempat tinggal di perkuburan. Di sana wujudlah tempat-tempat untuk membuang air, mandi, mencuci pakaian. Akibatnya lebihan kooran dan najis akan turun meresap ke dalam kubur si mati. Ini sudah tentu akan mencemari mayat. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah bercanggah dengan sunnah. Oleh itu jauhkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat dan bid’ah yang mana telah dilarang oleh agama.(5).

 

 

bua tduit dengan youtube adsense

 

Incoming search :

adab menziarahi kubur,hukum mandi setelah ziarah,hukum mandi setelah takziah,hukum mandi setelah takziyah,hukum upload gambar kubur,mandi setelah ziarah kubur,doa menyiram kubur,ziarah ke makam bayi,kenapa harus membasuh kaki setelah pergi ke kuburan,ke kuburan saat junub,Kenapa kita harus mandi selepas menziarah kubor,kata kuburan,mandi saat habis ngelayat ke kuburan ?,kata gambar ziarah yang jauh,kalau tak mandi wajib boleh ke ziarah kubur,kalau kita pulang dari taziah harus mandi,kalau habis nyelawat haruskah mandi?,junub masuk kubur,jika kita tak basuh baju dari tanah kubur dan selepas peluk jenazah,jarah kubur bayi yang meninggal,kenapa pulang melayat harus mandi,kenapa pulang ziarah kubur baju kita harus diganti,mandi air tanah kubur,lawat kubur selepas asar,larangan mencium anak kecil kecuali orang tuanya menurut islam,larangan khurafat,laki2 yang belum mandi wajib ke makam,lagi junub bolehkah makan/minum,kuburan bayi meninggal,kubur yg elok,khurafat dalam mandi wajib,ketempat orang meninggal ketika lagi haid,kesalahan kecil dan ganjaran di alam kubur,kenapa setiap habis dari makam dianjurkan untuk mandi,imej gambar kubur Tua,hukun mandi dan mencuci pakaian setalah melayat,hukum ziarah tapi bepum mandi junub,hukum melayat membawa anak kecil,hukum melayat makam wali,hukum mandi setelah ziarah jenazah,hukum mandi selepas ziarah orang meninggal,hukum mandi selepas melawat kubur,hukum mandi besar melayat,hukum dan pantang larang seorang perempuan dalam keadaan haid memasuki kawasan perkuburan,hukum cium jenazah ketika haid,hukum bertakziah dalam kondisi janabat,hukum berfoto di kuburan,hukum bercakap di kubur,hukum bercakap di atas kubur,hukum melayat saudara bila rumah jauh,hukum membawa bayi ke makam,hukum ziarah kubur membawa anak kecil perempuan apakah boleh,hukum ziarah kubur bagi wanita haid,hukum upload gamvar perkuburan,hukum upload gambar mayat,hukum taziah membawa anak kecil,hukum tangkap gambar kubur bayi,hukum sebelum mandi besar ke kuburan,hukum menggambar kubur,hukum mengambil gambar jenazah,hukum mengambil gambar di tsnah perkuburan,hukum mengaji untuk orang meninggal dalam keadaan belum mandi wajib,hukum mengaji orang mati,hukum bercakap dengan kubur,ziarah kubur pada bayi,Siara saat haid,setelah ziarah kubur harus mandi,selepas menziarahi kubur mandi,selepas menziarahi kubur,sehabis ngelayat apakah harus mandi,pulang melayat mandi benar kah ?,pulang dari kuburan harus mandi,perlu istri pergi makam suami dan mendoakan,perkara d sunatkan dalam islam ketika ziarah kubur,pergi kubur ketika haid,pantangan wanita haid di makam wali,pantangan habis junub buat agama,pantang larang perempuan melawat kuburan islam,surah yang baik dibaca ketika menyiram kuburan,tata cara menyiram kubur,ziarah jenazah bawa bayi dalam islan,ziarah harus keadaan bersih,YANG HARUS DI BACA KETIKA JIARAH KUBUR,www doa mandi sehabis layad,warna hitam untuk kaum wanita ketika menziarahi kubur,waktu sesuai menziarahi kubur,waktu sesuai melawat kubur,wajibkah mandi setelah melayat?,wajibkah mandi besar setelah takziyah,tertib menziarahi kubur,tertib ke kubur,terlepaskah azab kubur untuk simati,taziah orang mati apa harus mandi,pantang larang orang meninggal dunia,panduan membersihkan kuburan lama,pakaian yg diutamakn utk ke pemakaman menurut islam,melayat orang meninggal dalam keadaan belum mandi junub,melayat orang mati itu apa wajib islam,melayat membawa anak kecil,melayat blm mandi wajib,melayad yang meninggal saat dalam keadaan belum adus sah atau tidak,masa ziarah kubur elok baca apa,Manfaat baju yang baru di pakai setelah pulang dari kuburan tidak di cuci,mandi sunat setelah melawat jenazah,mandi sunat selepas ziarah orang meninggal dunia,mandi setelah ziarah menurut islam,mandi setelah melayat,mandi selepas melawat kubur,mandi sehabis melayat dalam islam,membasuh setelah melayat,membawa balita ke makam,pakaian selepas ziarah org mati,pakaian melayat,org yg dri kubur klu blum mandi tdk bleh mencium bayi,Orang yg berhadas besar bisa nggak masuk kuburan,orang menstruasi boleh melayat orang meninggal?,orang memberi salam kepada ahli kubur,Napa ibu hamil tidak boleh ke kuburan,mimpi menziarahi kubur bersama anakku,mimpi membawa jenazah,menziarahi kubur dengan bacaan 3kul,mengapa baju yg dipakai ziarah harus dicuci,mengajak anak ke kuburan,mencium jenazah saat haid,mandi sehabis melayat,hukum ambil gambar batu nisan di kubur,berhadas besar melayat,arti mimpi d bawa k kuburan imam besar,apakah ziarah kubur harus ganti pakaian,apakah wajib mandi jika habis dari kuburan,apakah setelah nyekar harus mandi,apakah pulang ziarah kekuburan harus mandi,apakah pulang melayat harus mandi,apakah perkara haram yang tidak dapat di lakukan oleh orang yang haid ketika menziarahi kubur,apakah orang yang melayat harus mandi wajib dan apa hukumnya,apakah hukumnya kalau kita mengajar mengaji tidak pasang tudung,apakah hukumnya bila habis melayat harus cuci kaki,apakah hukum jika seseorang tu belum mandi wajib atau junub tetapi dia ketanah perkuburan orang islam,Apakah hrus mandi Pulang dri takziah,apakah harus mandi sesudah melayat,aturan islam siap melayat harus mandi,azab kubur orang pake ilmu Hitam,bercakap di kubur,bercakap dengan kubur,benarkah dalam islam dianjurkan berpakaian gelap ketika melayat,Benarkah bayi tidak boleh kemakam,belum mandi junub ziarah kubur,belum mandi bersih memasuki tanah perkuburan,belum mandi bersih apakah bisa jiarah ke kuburan,balita didalam kubur tidak menyentuh tanah,baju yang sesuai untuk menziarahi kubur perempuan,bagaimana hukumnya kalau kita pergi makam orang alim dan terus berdoa di ssna,Bagaimana dalam pandangan islam mengenai mandi sehabis melayat / takziah ? Apa hukumnya ?,Bagaimana dalam islam apakah tidak boleh membawa bayi melayat?,bacaan siara ke kuburan yang awam,apakah di perbolehkan kita layat tp masi punya hadas besar,apakah di bolehkan taziah dalam islam,apakah blh klu dlm keadaan junub dbwa tidur,anak kecil boleh gak dibawa ke kuburan?,AMALAN ZIARAH QUBUR ORG ALIM,Amalan ketika melalui kubur,adakah wanita hamil boleh mandikan jenazah,adakah arwah suami dapat melihat isteri,adab ziarah kubur bagi wanita haid,adab setelah takziah,adab pergi ke tempat orang meninggal,adab pakaian ke makam,adab melawati jenazah,adab depan jenazah,adab dan bacaan surah menziarahi kubur,adab bersih dari ziarah makam,anak kecil melayat menurut islam,apa benar setelah melayat wajib mandi junub,apakah benar setelah pulang dari kuburan harus mandi ?,apakah benar apabila sudah dari kuburan harus mandi wajib,apakah abis nyelawat harus mandi,apa setelah melayat jenazah harus mandi,apa saja yang d larang saat melayad orang meninggal,apa hukumnya pulang melayat harus mandi dan bersih2,apa hukumnya pulang dari kuburan diwajibkan mandi?,apa hukum perempuan menziarahi kubur semasa suami meninggal dunia,apa hukum nya memberi sajian di kuburan orang soleh,apa hukum jika pulang melayat harus mandi,apa harus kita lakukan bila pergi dikuburan,apa boleh tanah kuburan di pdg d bwa ke bdg,Apa boleh anak kecil ikut berziarah ke makam wali,adab adab menziarahi kubur ibu bapa,bersihi kuburan kalau belum 1 tahun boleh gak,Haruskah mandi setelah melayat menurut islam,doa menyiram kuburan,doa menyiram air di kuburan,doa masuk tanah perkuburan rumi,doa masuk kawasan perkuburan,Doa mandi wajib setelah melayat jenazah,doa ketika ziarah kubur yang diajar Nabi,doa jiara kubut,cara menjenguk org yg meninggal sedangkan kita lagi menstruasi,cara membuat konkrit kubur,bolekah orang zunub ikut nyelawat orang mati,bolehkh berpoto di makam wali,bolehkan lg mens baca yassin,bolehkan anak kecil ikut melayat,Doa menzi,doa menziarahi kubur,haruskah mandi setelah melayat,haruskah mandi jika pulang dari pemakaman,hal yang diharamkan untuk berangkat melayad,haid boleh liat mayat,habis pulang dari makam harus mandi,habis nyelawat ke kuburan apakah diwajibkan membasuh kaki dan tangan,habis melayat wajibkah mandi,gambar sedang jiarah kubur,doa yang dibaca ketika menyiram kubur,doa yang di baca saat menyentuh nisan saat ziarah,doa wajib di baca jika menziarah kuburan,doa untuk ziarah makam bayi,Doa turun tanah bagi wanita lepas pantang setelah melahirkan,bolehkah ziarah membawa anak kecil,bolehkah wanita haid ziarah kubur dan mengirimkan alfatihah,bolehkah tidak mandi dan berhubungan badan setelah ziarah,bolehkah anak selalu makam,bolehkah anak kecil ikut ziarah,bolehkah anak kecil ikut melayat,boleh wanita haid membersihkan kuburan,boleh tidak saat haid kirim doa untuk ahli kubur,boleh tak uzur ziarah kubor,boleh roh lihat kita ziarah kubur,boleh kan baca yasin tapi jenazah blm di mandi in,Boleh kah melayat dlm k ada an junub,boleh kah kekubur tidak mandi bersih,boleh doakan arwah ketika nifas,boleh bawa bayi ke kubur,bila berlakunya kematian apa perlu kita lakukan,bolehkah bawa anak kecil nyelawat,bolehkah bayi 4 bulan dibawa ziarah kubur,bolehkah takziah bawa bayi,bolehkah org yg sedang menstruasi berziarah k makam suaminya,bolehkah orang yang sedang haid membaca yasin di depan mayiy,bolehkah non muslim mencium jenazah saudaranya yg muslim,bolehkah mengajak bayi ziara,bolehkah membaca yasin waktu melayat ketika sedang haidh,bolehkah melayat orang meninggal ketika belum mandi junub,bolehkah melayat dlm keaadaan habis berhubungan suami istri belum mandi wajib,bolehkah melayat dalam keadaan junub?,bolehkah belum mandi wajib kekuburan,bolehkah bayi ikut melayat,bolehkah bayi dibawa ke kuburan,bolehkah bayi di bawa nyelawat?,berziarah lupa bawa yasin membaca apa

Comments

3 comments… add one
 • Tips Puaskan Pasangan

  Mak saya selalu pesan… kena selalu ucap terima kasih kepada org yg berbudi pada kita ..
  soo .. saya nak ucap terima kasih kat awak atas maklumat yg bermanafaat nie..
  terima kasih awak… 😉

 • saifuddin

  Terimakasih byk2. Ilmu yg berguna.

 • Eyfa Eva

  Saya nak tanya apa hukumnya kalau kita ambil gambar pusara/kubur?? setelah itu kita share atau tunjukkan pada orang lain?? sedangkan niat kita hanya sekadar mengingati…..
  adakah hukumnya haram??
  (Sekadar renungan)

Leave a CommentNext post:

Previous post: