≡ Menu

Aurat Wanita Menurut Empat Mazhab

 • Murah Giler barang-barang ni Jom Tengok dulu !!
 • PERBANDINGAN EMPAT MAZAHAB
  BERHUBUNG WANITA MERDEKA NISBAH
  PADA PANDANGAN LELAKI AJNABI

   

  MALIKIYY 

  Semua badannya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Mubah
  (harus) didedahkan muka dan dua tapak tangannya di jalan
  dan di hadapan lelaki ajnabi,tetapi sengan syarat aman
  daripada fitnah. Jika ditakuti fitnah, maka wajib ditutup.

   

  HAMBALIYY  Ada dua qawl:

   

  1.  Semua badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Muka
  dan dua tapak tangannya halal dilihat lelaki ajnabi,
  jika aman daripada fitnah. Tetapi wajib ditutup
  sekiranya ditakuti mendatangkan fitnah.

  2.  Semua badannya, tampa kecuali. Ini berdasarkan kepada
  satu riwayat daripada Iman Ahmad dan inilah qawl yang
  paling sahih.

   

  SHAFI’IYY Ada dua qawl berdasarkan dua riwayat daripada Iman Shafi’iyy:

  1.  Semua badan, tampa kecuali. Inilah qawl yang paling sahih
  atau paling nyata atau mu’tamad, sebagaimana diterangkan
  oleh Ibnu Hajar al-Haytamiyy di dalam az-Zawajir dan
  al-Baydawiyy di dalam Tafsirnya dan juga para Ulama’
  Shafi’iyyah.

  2.  Semua badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Mubah
  didedahkan muka dan dua tapak tangan di hadapan lelaki
  ajnabi dengan syarat aman daripada fitnah. Wajib tutup
  muka dan dua tapak tangan itu bukan kerana ianya aurat,
  tetapi kerana menutup pintu fitnah dan fasad.

   

  HANAFIYY  Ada dua qawl, derdasarkan dua riwayat daripada Iman Abu
  Hanifah:

  1.  Semua badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Mubah di
  dedahkan muka dan dua tapak tangan di jalan dan di depan
  lelaki ajnabi dengan syarat aman dari fitnah. Jika
  ditakuti mendatangkan fitnah atau membawa kepada fasad,
  maka wajib ditutup.

  2.  Semua badannya, kecuali muka, dua tapak tangan dan dua
  qadam (iaitu tapak kaki) dan pergelangannya.

  Comments

  comments

  { 0 comments… add one }

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.