≡ Menu

Saudah binti Zam’ah ( Srikandi Islam )

 • Murah Giler barang-barang ni Jom Tengok dulu !!
 •  

  Ummul Mu’minin Saudah binti Zam’ah


  Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi SAW sesudah
  Khadijah r.a. dan dia sendiri yang bersama Nabi SAW selama kurang
  lebih 3 tahun sehingga beliau berumah tangga dengan ‘Aisyah r.a.

  Adalah para sahabat -radhiyallahu ‘anhum- memperhatikan
  kesendirian Nabi SAW sesudah Khadijah r.a. wafat dan berharap
  kiranya beliau menikah, barangkali dalam pernikahan itu ada yang
  menghibur kesendiriannya. Akan tetapi, siapa yang berani bicara
  kepada beliau soal itu ?

   


  Khaulah binti Hakim maju untuk melakukan tugas itu. Maka
  dia berbicara kepada Rasul SAW dan menawarkan ‘Aisyah binti Ash-
  Shiddiq r.a. namun dia masih kecil. Maka biarlah dia dipinang,
  kemudian ditunggu hingga dewasa. Akan tetapi, siapakah yang akan
  memperhatikan urusan-urusan Nabi SAW dan melayani putri-putri
  serta memenuhi rumah beliau ? Pernikahan dengan ‘Aisyah tidak akan
  berlangsung sebelum 2 atau 3 tahun lagi. Siapakah gerangan wanita
  yang memimpin urusan-urusan Nabi SAW dan memelihara putri-putrinya ?
  Dia adalah Saudah binti Zam’ah dari bani Ady bin Najjar.

  Rasul SAW mengizinkan Khaulah meminang keduanya. Pertama
  Khaulah datang ke rumah Abu Bakar r.a., lalu ke rumah Zam’ah. Dia
  menemui puterinya, Saudah, dan berkata : “Kebaikan dan berkah apa
  yang dimasukkan Allah kepadamu, wahai Saudah ?” Saudah bertanya
  karena tidak tahu maksudnya, “Apakah itu, wahai Khaulah ?” Khaulah
  menjawab :”Rasulullah SAW mengutus aku untuk meminangmu.” Saudah
  berkata dengan suara gemetar, “Aku berharap engkau masuk kepada
  ayahku dan menceritakan hal itu kepadanya.” Maka terjadi kesepakatan
  dan berlangsunglah pernikahan.

  Saudah mengalami situasi yang menyebabkan Rasulullah SAW
  mengulurkan tangannya yang penyayang untuk menolong masa tua dan
  meringankan kekerasan hidup yang dirasakan oleh Saudah. Saudah

  telah hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama bersama suami,
  putra pamannya. Kemudian suaminya meninggal sebagai muhajir dan
  Saudah tinggal sendirian. Saudah menjadi janda yang hidup di tanah
  perantauan sebelum tiba di Ummul Qura. Rasul SAW telah terkesan
  oleh wanita muhajir yang mu’min dan janda itu. Ternyata, Saudah
  setuju untuk menikah dengan Rasulullah SAW.

  Saudah menjadi ibu rumah tangga di rumah suaminya, Rasul
  SAW sampai ‘Aisyah r.a. datang ke rumah kenabian. Dia mengetahui
  kedudukan ‘Aisyah terhadap hati Nabi SAW. Maka dia berikan harinya
  kepada ‘Aisyah dan melapangkan tempat pertama baginya di dalam
  rumah. Saudah berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan keridhoan
  pengantin yang masih muda dan menyenangkannya (‘Aisyah). Setelah
  menginjak masa tua yang dingin, Saudah sangat berharap untuk tetap
  menjadi isteri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat serta tidak
  diharamkan dari kemuliaan yang besar ini, sekalipun dia berikan
  harinya kepada ‘Aisyah setelah merasa dia tidak menginginkan apa
  yang biasa diinginkan kaum wanita.

  Saudah hidup bekerja keras dalam mengurusi rumah kenabian,
  sementara hatinya sarat dengan keridhoan dan iman hingga Nabi SAW
  pergi menghadap Tuhannya. Saudah wafat dalam masa khilafah Umar
  ibnul Khaththab r.a. ‘Aisyah r.a. sering menyebut kebaikan dan
  memujinya atas kebaikan itu. Dia berkata, “Tidak seorang pun yang
  lebih aku sukai dalam dirinya daripada Saudah binti Zam’ah, hanya
  saja dia agak keras wataknya.” [Al-Istii’aab 4/1867]

  Ketika Saudah wafat, Ibnu Abbas sujud. Ditanyakan kepadanya
  mengenai hal itu, maka dia menjawab, “Rasulullah SAW bersabda :
  “Apabila kamu melihat suatu tanda, maka sujudlah.” Dan tanda ketika
  wafatnya isteri-isteri Nabi SAW itulah yang menyebabkan dia bersujud.
  [Thabaqat Ibnu Sa’ad, Al-Ishaabah oleh Ibnu Hajar dan Usudul Ghaabah
  oleh Ibnu Atsiir]

  Saudah meriwayatkan lima hadits dari Rasulullah SAW. Di
  antaranya satu hadits diriwayatkan dalam Sahihain [Ibnul Jauzil, Al-Mujtanaa]. Dalam satu riwayat, bahwa Bukhari meriwayatkan dari Saudah
  dua hadits. [Al-Maqdisi, Al-Kamaal bii Ma’rifatir Rijaal]

  Semoga Allah SWT merahmatinya. Saudah menyukai sedekah dan
  berbudi luhur. Dari ‘Aisyah r.a. dia berkata : “Bahwa sebagian isteri-
  isteri Nabi SAW berkata, “Wahai Rasulullah, siapakah di antaraa kami
  yang paling cepat menyusulmu ?” Nabi SAW menjawab, “Yang terpanjang
  tangannya di antara kalian.” Kemudian mereka mengambil tongkat untuk
  mengukur tangan mereka. Ternyata, Saudah adalah orang yang terpanjang
  tangannya di antara mereka. Kemudian kami mengetahui, bahwa maksud
  dari panjang tanganya adalah suka sedekah. Saudah memang suka memberi
  sedekah dan dia yang paling cepat menyusulnya di antara kami.” (H.R.
  Syaikhain dan Nasai). Dalam suatu riwayat lain oleh Muslim :”Yang
  paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang terpanjang
  tangannya di antara kalian.” ‘Aisyah berkata, “Mereka saling mengukur
  siapa di antara mereka yang terpanjang tangannya. Ternyata yang ter-
  panjang tangannya di antara kami adalah Zainab, karena dia melakukan
  pekerjaan tangan dan mengeluarkan sedekah.”

  Comments

  comments

  { 0 comments… add one }

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.