Thursday, April 17, 2014

You are here: Home > Informasi Tambahan > Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

by Cahaya Purnama

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
- Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
- Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
- Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
- Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,semangat sayang,sifat kasih sayang,pidato muslim yang ada lagunya,@syaeng com,ceramah tentang kasih sayang,pantun sikap berterima kasih kepada negara,pidato yg berjudul sifat pemaaf lengkap dengan isinya,contoh pidato tentang puasa beserta dalil nya,contoh hikmah dan manfaat dari sikap persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat,karangan sayangi diri dan keluarga,kasih sayang dalam islam,pidato kasih sayang,ayat sayang keluarga,arti cinta dan sayang,berkasih sayang,kata kata sifat manusia,kata kata kasih sayang ibu,keindahan sabar dalam rumah tangga,pengertian kasih sayang menurut islam,teks pidato kasih sayang,ayat sayang untuk kekasih,ceramah tentang kasih sayang allah,ceramah khutbah lengkap beserta hadist,teks pidato bahasa sunda tentang akhlak,syair bhs arab dan terjamah,renungan jiwa dan doa untuk ayah yg sedang mencintai seorang gadis muslimah,pidato sunda agama,pidato tema kasih sayang,pidato tentang kasih sayang,naskah pidato yg pakek ayat dan pantun,arti cinta dan kasih sayang,ayat sayang kekasih,kata_kata tentang mencintai orang tua,kasih sayang sesama insan,images doa kasih sayang arab,karangan perilaku yang menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga,contoh pidato bertema kasih sayang,tulisan cerama tenang ibu,tulisan tentang cinta ibu,pidato singkat tentang kasih sayang,pidato persahabatan dalam islam,teks pidato tulisan bahasa sunda,kata mutiara untuk kekasih yang berhubungan dengan purnama bulan,ceramah islam cinta alam dan kasih sayang sesama manusia lengkap dengan dalil nya,cinta dan kasih sayang dalam islam,renungan hati wanita,deskripsi sikap kasih sayang,doa kepada tuhan dalam bahasa inggris,gambar dp insan,gambar dan ungkapan rasa kangen dalam bahasa sunda,gambar persaudaraan dalam islam,dakwah islami dengan firman hadis,contoh pidato tentang kasih sayang,Contoh teks pidato tentang pentingnya agama dalam keluarga,berkasih sayang kerana allah,pidato agama islam beserta hadistnya,kasih sayang menurut islam,hikmah kasih sayang,Karangan b sunda berbakti kepada ortu,karangan bebas singkat bahasa sunda,contoh kultum mengenal insan,kata2 percakapan dlm bahasa arab dan doa cinta,khutbah bertemakan kasih sayang dan cinta,kultum makna kasih sayang,kultum menghargai diri sendiri menurut islam,kepentingan kasih sayang dalam kehidupan,dalil dalil dakwah versi sunda,dalil syank,dp kata dua insan,dakwah yang berjudul wanita solehah,teks pidato judul ibu beserta dalil,sikap memberikan pertolongan dan kasih sayang terhadap sesama termasuk akhlak,syair saling menghormati sesama,teks ceramah agama dan hadist nya,teks ceramah singkat jelas tentang kesabaran,syair kasih sayang,ungkapan rasa sayang menurut islam,pidato singkat bahasa arab dan terjemahan nya,pidato bhs arab (dlm bhs latin indonesia) singkat,pidato singkat bahasa inggri dan hadisnya serta artinya,puisi ayah dan ibu bahasa inggris dan artinya,pidato tentang rasa kasih sayang,puisi tema kasih sayang singkat,rindu kasih sayang,puisi menghargai sesamanya,puisi cinta dan kasih sayang,kata-kata hikmah kasih sayang,Kata rindu bhs arab,ceramah beserta dalilnya,ceramah kebencian terhadap sesama,ceramah singkat ada al-quran dan hadist,carita pendek motipasi sunda,Cerpenmencintai lingkungan ciri orang beriman,cerita bergambar saling menghargai dan menyayangi,cerita tentang menyayangi sesama,ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu beserta tulisan alquran dan hadis,contoh dakwah beserta hadistnya,contoh ceramah islam beserta dalilnya,contoh ceramah tentang kasih sayang,contoh naskah pidato singkat bahasa sunda tentang anak soleh,contoh pidato bahasa arab dan artinya tentang kehidupan,contoh kasih itu sabar,contoh ceramah agama islam tentang kebaikan beserta hadisnya yang terbaik,contoh sikap kasih sayang,contoh teks cerita tentang cinta kepada keluarga,contoh pidato islami dengan dalilnya,contoh pidato kasih sayang,contoh pidato dengan tema guru beserta hadits nya,hadis tentang kasih sayang,hadist hadist dan firman Allah yang berisi tentang kasih sayang dan menghargai,gambar kasih sayang islami,gambar sayang keluarga,gambar puisi tentang pengertian seseorang,gambar al-qoran beserta artinya mengenai cinta,hadist sayang terhadap adik,mencari pidato tentang cinta alam dan beserta suratnya yang terdapat dalam al quran,mading / indah dalam kasih,naskah pidato bahasa sunda tema kekeluargaan,kumpulan hadist pendek tentang cinta,makna kasih sayang dalam islam,jelaskan ahklak yang berhubungan dengan keluarga dan dalil dalil nya,Kasih sayang,hamba seorang ilmuan tentang kasih sayang,Judul ceramah agama beserta hadisnya,karangan bahasa indonesia tentang taat kepada orang tua,ayat-ayat cinta dalam islam,berkasih sayang sesama insan,arti cinta bahasa malaya,berkasih sayang dengan allah,berdoa kepada allah dalam bahasa inggris,paragraf persuasif dengan tema kasih sayang sesama manusia,Pengertian kasih sayang dan contohnya,pidato bahasa arab tentang menuntut ilmu dan artinya,pidato agama islam 3 alinea,pengertian sikap kasih sayang,pentingnya cinta bagi kehidupan manusia,pidato ayah dan lagunya,pidato anak yang hebat krn ibu yang bijak,Pantun hadits,pidato 4 bahasa indonesia arab inggris jawa dengan tema akhlak yang baik,Pengertian hari kasih sayang,penjelasan tentang sikap kasih sayang,pidato bahasa sunda yang berjudul berbakti kepada orang tua,pidato bahasa sunda singkat cinta,pidato bahasa arab dan terjemahannya cara mencintai rasul,penertian cinta saling menghargai,pidato bahasa inggris tentang amalan islam dan artinya,pantun tema percintaan,pengertian kasih menurut para ahli,pidato bahasa arab singkat dan artinya,pidato bertema kasih sayang,pidato akhlak dan hadistnya atw dalilnya,pidato bertema agama singkat,pidato bahasa indonesia sama dalilnya,pantun cinta kasih sayang,paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,pantun ceramah hadits,pidato bahasa inggris kASIH SAYANG ANAK,pidato berbakti kepada kedua orang tua dengan latin,pembukaan ceramah bahasa arab dan kumpulan ceramah,pidato b inggris lengkap artinya judul perbedaan itu adalah indah,pantun dengan bahasa inggris tentang akhlak mulia beserta artinya,kata mutiara kasih sayang,kata rindu orang tua bahasa sunda,kata mutiara sunda religi,kata kata penyemangat kerja dalam bahasa sunda,kata sabar dan ikhlas,kata kata pendek pidato ceramah dakwah islam,kata mutiara persahabatan bahasa arab pendek,kata kata buat bersabar dlam bhsa inggris dan artinya,kata kata kasih sayang tuhan untuk pacar 2014,kata mutiara renungan indah islam saling mengasihi sesama makhluk hidup,kata mutiara hadist dalam bahasa inggris,kata kata saling menhargai sesama manusia,kata Cinta sayang religi,kata-kata mutiara untuk mengungkapkan perasaan sayang ke pada pasangn kita,kata kata bermakna dlm bahasa arab untuk orang tua,kata kata arti seorang kawan,kata kata pidato buat orang yang sabar,kata kata sayang keluarga dalam bahasa inggris dan artinya,kata kata bersabar untuk orang kita sayang,kata kata kasih allah,kata mutiara bahasa arab dalam bentuk teks beserta artinya,kata mutiara bahasa arab dan artinya,teks dakwah beserta hadist,teks pidato b arab dan artinya dan bahasa inggrisnya untuk anak sd,teks pidato tentang kasih sayang,teks ceramah agama islam singkat tentang ibu,teks pidato singkat tentang cinta beserta dalilnya,teks ceramah singkat tentang ibu,surat arab agar orang yg kita sayangi menyayangi kita lagi,tanda kasih sayang dalam agama islam,teks pidato singkat tentang kasih sayang ibu,teks pidato bahasa indonesia yang sudah ada tema dan judul,teks tazkirah cinta agama dan negara,sayangi sesama makhluk,teks ceramah tentang kelemahan akhlak,teks kultum pakai ayat,selamat tinggal sayang,teks pidato yang berjudul sabar dan pasra,Teks pidato berjudul kasih sayang,kultum kasih sayang yang benar,keutamaan sifat kasih sayang sesama manusia,kultum judul wanit,kata2 sayang,kultum tentang pengertian sesama makhluk,kumpulan ceramah islam singkat dan jelas bhs inggris,koleksi teks kultum pentingnya keluarga,kkultum tema pentingnya salong menyayangi sesama,kisah tema rindu kepada allah,kultum beserta ayatnya,kultum yg berjudul kasi sayang orng tua,kesah kesah kasih sesama insan,kultum bahasa arab dan terjemahannya,kultum singkat tentang cinta,kultum sinkat,kultum singkat tentang azab melawan orang tua beserta pembukaan,kultum singkat tentang KASIH TUHAN,kepentingan kasih sayang dalam keluarga,kultum b indo yg berjudul nikmat ALLAH SWT kepada manusia,kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga,kultum bahasa arab dan terjemah,kekasih saya dalam bahasa arab,dalil tentang kasih sayang sesama manusia,dakwah tentang cinta versi sunda,foto kasih sayang pacar,dp ikhlas dlm kehidupan,doa singkat pembukaan kultum dalam bahasa arab,doa singkat berbahasa inggris terjemahan,foto Dp tanda pacar tak sayang,dakwah tentang cinta singkat lengkap dengan dalinya,dialog 2 kekasih yang saling mencintai dalam bahasa inggris,DP kasih sayang pada bapak,download gambar ungkapan semua rasa,Download pidato tema iman dan takwa versi anak anak,dp ungkapan cnt wanita dlm bahasa arab,dp saling mencintai,dp sayang allah,dp bersikap sabar,Doa penutup ceramah dengan topik bersahabat dengan alam,Dalil tentang cinta dan kasih sayang dalam islam,erti doa dalam Islam,dp wanita penyabar,dp sayang keluarga,puisi dan doa untuk kedua orang tua,poto arti cinta yg sebenar ya,saling menyayangi menurut al quran,puisi cinta bahasa arab dan artinya,poto kasih syg islami,Puisi cinta gati bhasa ingris,puisi cerama,pidato terkait doa untuk ibu,puisi kasih sayang kekasih,poto2 ayat cinta kepada allah,renungan yang berjudul kasihku untuk sesama,pidato untuk ibu tapi ada puisinya,saling menyayangi sesama makhluk Allah,pidato tentang saling menyayangi sesama teman,sajak kasih sayang terhadap keluarga,sayang tuhan,pidato yg berjudul kesabaran dalam menuntut ilmu,saling menghormati bahasa arab,puisi latin arab beserta artinya buat kekasih,puisi berjudul terima kasih untuk ibu tapi dalam bentuk lagu,sajak kasih sayang keluarga,puisi kasih sayang sama pacar,sayang allah sayang kedua orang tua sayang pacar,ringkasan khotbah islam agama kasih sayang,sabar bhs sunda,tema yang cocok untuk berdakwah tentang ibu dan ayah,ungkapan kata sayang,tulisanarabtentangsabarpemaaf,tulisan terima kasih buat sang pacar,terima kasih sayangku,Ukuran Sayang Itu Pengertiannya Apa,ungkapan sayang,ungkapan sayang dalam bahasa arab,Temetema bahasa arab singkat padat,ungkapan rasa sayang kepada suami tercinta dalam bahasa inggris,Tugas pidato singkat bahasa indonesia tentang akhlak terhadap orang tua,PIDATO SINGKAT DAN JELAS BAHASA SUNDA TENTANG ILMU,pidato menghargai teman bertema bahasa jawa dan indonesia,pidato buat sang kasih,pidato bhs inggris tentang kesabaran,pidato erti cinta melayu,PIDATO TENTANG CINTA DAN KASIH SAYANG,pidato indahnya kebersamaan dalam menjalin persahabatan,pidato tentang cinta antara ibu dan kekasih,pidato kasih sayang seorang pacar,pidato singkat yg bertemakan pergaulan bebas yg memakai ayat al quran,pidato hubungan manusia dengan Allah,pidato singkat kasih sayang terhadap orang lain,pidato tentang kasih sayang sesama manusia,pidato tentang kasih sayang seorang ibu,pidato tentang kasih sayang rasulullah,pidato ceramah hadis,pidato singkat tentang pentingnya kasih sayang kedua orang tua,pidato bhs arab singkat,pidato mengenai agama islam beserta ayat dan Artinya,Pidato english yg ber judul kisah kasih d sekolah,pidato judul kasih sayang,pidato singkat yang berjudul beriman kepada allah,pidato islam lengkap dengan ayat al quran,pidato dalam bahasa inggris arti beserta hadistnya,cara keidahan dalam berkeluarga,artikan dalam bahasa inggris kasih sayang inih tak ter hingga,cara membangkitkan kasih sayang,ayat cinta bahasa inggris,cara cinta ikhlas dan sabar,bahasa arap tak sayang maka tak cinta,cara berterima kasih kepada orang yang menyayangi kita,ayat cinta sabda berkasih,ayat pendek sayang,Biantara tentang kasih sayang ayah,arti kasih sayang menurut islam,arti kasih sayang,ayat2 bahan ceramah,cari kata2 sayang dari orang tua buat anak,Ayat al-quran tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,@ ceramah tentang kasih sayang,5 makna dari sikap berkasih sayang,amalan kasih sayang melalui nama,cara berkasih sayang dalam alquran,berkasih sayang kerana allah dalam arab,3aig hibah,contoh pidato singkat menghargai orang lain,contoh pidato beserta ayatnya,contoh puisi dalam bahasa inggris kasih sayang pada sahabat,contoh pidato singkat beserta ayat nya,Cth teks cerita bahasa inggris tentang keluarga beserta pekerjaan ayah dan ibu,contoh pidato yg ada hdisnya dan adaa syairny,Dakwah mengenai kedua orang tua beserta ayat ayatnya,contoh pidato islam singkat beserta ayat dan arti,Contoh pidato saling menghargai,contoh teks pidato tema kasih sayang,contoh pidato pendek tentang agama islam bertema sabar,contoh teks dakwah singkat tanpa ada surat alquran,contoh pidato kata kata pendek tentang sabar,Dakwah pendek bahasa sunda,Contoh pidato bahasa inggris tema keagamaan beserta ayat al qurannya singkat beserta terjemahnya,contoh pidato bahasa inggris tentang arti keluarga,contoh teks ceramah akhlak dalam islam,ceramah dan hadisnya,cerpen yang bertemakan kasih sayang terhadap keluarga,cerita menyayangi sesama terhadap orang tua,ceramah bhs arab dan artinya,ceramah tentang berteman yang ada hadisnya,Ceramah cinta & sayang,cinta kasih sayang Allah,Ceramah tema tentang bebas,cerpen tentang keluarga dalam bentuk B inggris 2 paragraf,ceramah singkat kasih sayang orang tua,cerita pendek allah membenci anak nya,Cerita tentang keluarga bahasa inggris dengan pembukaan yang singkat,Cerita tentang orang ku sayang,ceramah singkat tentang cinta,cerpen : kasih sayang ahli keluarga,cerpen bahasa arab dan artinya,ceramah singkat tentang kebencian terhadap sesama,Ceramah singkat yang berjudul anak soleh,ceramah singkat yang brjudul ayah,cerita cinta kepada orang tua dalam bentuk bhs inggris,ceramah ilmu beserta firman,ceramah atau tausiah di sertai hadis dan ayat al quran,contoh ayat berterima kasih,cemburu tanda sayang,cerita 2 paragraf yang berjudul=kami sayang lingkungan,cerah tentang orang yg di benci allah,ceramah bahasa inggris yang berjudul cinta kepada pacar,ceramah agama islam singkat dengan hadisnya,ceramah tentang persaudaraan untuk SD,ceramah agama islam singkat dan brmakna,contoh ayat kasih sayang,ceramah agama yang ada arabnya,cerita bahasa arab beserta artinya,Ceramah uje indahnya kasih sayang mp3,contoh dakwah/pidato tentang kasih sayang menurut islam,contoh kultum singkat tentang ikhlas,contoh kasih sayang di sekolah,Contoh esey tentang kasih sayang orangtua bahasa sunda,contoh cerpen kemanusiaan tema orang tua,contoh ceramah singkat tentang menghargai orang lain,contoh pidato agama islam beserta ayatnya,contoh pembukaan ceramah yang bahasa arab yang bertema Allah maha esa,contoh kutipan pidato yg berjudul HARI IBU,Contoh Karangan pendek singkat tentang rahmat allah,contoh cara kasih sayang terhadap ahli keluarga,contoh paragraf persuasi tema“kasih sayang sesama manusia“,contoh dakwah islam dalil,contoh ceramah di sertai dengan ayat,Contoh paragraf persuasi tema kasih sayang,contoh kalimat pembukaan dalam padato yg bertemakan valentine,contoh dakwah pendek beserta hadist dan ayat al quran,Contoh pidato bahasa arab singkat dan terjemah tentang mencari ilmu,karangan dengan tema sayang,ikhlas dan sabar dlm islam,Hikmah dan dalil(contoh perilaku),kasih sayang kekasih,kasih sayang mama,kalimat ungkapan sayang inggris,karangan bahasa arab dan artinya,kasih sayang sesama manusia dalam islam,kasih Allah terhadap manusia,karangan bebas versi pendek,jelaskan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia yg berjudul cinta?,isi ceramah tentang ilmu versi ank2,karangan narasi judul kasih sayang seorang ibu,isi cerama yang berjudul tentang pentingnya sholat yg singkat dan jelas,karangan persuasif kasih sayang sesama manusia,karangan saya sayang keluarga dalam bahasa arab,karangan sayang kekasih,judul ceramah agama islam yang baik untuk anak sekolah,images sifat kasih sayang allah,Judul pidato tentang kasih sayang,image kata kata sayang yang singkat,kasih Tuhan,hadist tentang kasih sayang terhadap pasangan,kata bijak kasih sayang terhadap seorang adik,kata bijak sabar bahasa sunda dan artinya,hadits tentang kasih sayang sesama muslim,hadist tentang kasih sayang,kata bijak sayangi wanita inggris dan artinya,hadist tentang cinta kepada allah dan rasulnya teks arab,gambar tulisan kasih sayang allah,gambar ungkapan arti kehidupan dengan rasa ikhlas,gambar ungkapan sayang,gambar dan kata mencintai juga bahasa inggri,hadis kasih sayang arab indonesia,hadis tentang menyayangi pasangannya,gambar dua insan yg saling mencintai,gambar untuk sayangi islam,hadis panjang tentang dakwah,gambar kata kasih sayang sesama umat manusia,gambar ungkapan kasih sayang sama ibu,gambar tulisan kasih sayang,gambar semangat sayang,gambar kata kasih sayang Tuhan,gambar kasih sayang Alloh,gambar puisi kasih sayang,gambar2 saling menghargai,gambar kasih sayang,hadist menyayangi teman,gambar2 kasih sayang tuhan,hadis tentang cinta tak di balas pendek,hadis pidato cinta,gambar kasih sayang allah,naskah pidato indahnya kebersamaan,naskah pidato dengan tema kasih sayang ibu,maksud kasih sayang,kumpulan kata kata menyayangi dalam bahasa arab,marah tanda sayang,manfaat sifat kekeluargaan,naskah pidato tentang menghormati orang tua dan hadits,mengarang bahasa indonesia Tema:menghargai ciptaan tuhan,mading tentang kasih sayang,Mahabbah rindu kekasih hati bhs inggris dan artinya,naskah pidato hari kasih sayang,Naskah pidato bertema kan tentang sabar lengkap dengan pantun,maksud sayang diri,kumpulan mading tema kasih sayang,kumpulan pidato tentang keagamaan ibu,makna arab kasihsayang,makna dan erti kasih sayang sebenar,naskah pidato singkat dengan hadis nya,membuat teks dengan kata kasih dan sayang,muhadhoroh tema bisa memotivasi diri,pantun agama ttg ikhlas,kumpulan hadits tentang mencitai dan dicintai sesama mahluk,materi dan metode menyayangi sesama,naska cerama yg berjudul pentingnya agama,naskah ceramah kebersamaan dalam islam,kumpulan renungan pendek uje mp 3,mutiara hikmah cinta dlm bhs arab indonesia,mutiara hadist bahasa arab dan terjemahannya,motipasi pantun cinta sejati,menyukai ceramah keagamaan,mutiara kasih,mutiara kata kasih ayah kepada anak,mutiara kata kasih ibu bapa,mutiara kata sayang menyayangi,mutiara sabar dan ikhlas dalam bahasa inggris,menyayangi sesama makhluk,muhadhoroh singkat tentang akhlak perilaku yang baik terhadap sesama,motivasi hikmah bersikap baik dari segi komedi,muhadhoroh cinta sesama insan,Muhadhoroh b arab beserta arti nya serta memakai huruf latin,motivasi sayangi ibu,muhadhoroh singkat tentang persahabatan,muhadhoroh tema bagaimana cara membenahi akhlak yang mulia beserta hadistnya,motivasi kasih sayang orang tua terhadap anknya,muhadoroh bertema mencari cinta ilahi,motivasi kesabaran hidup kasih sayang,motivasi islamu untuk tetap sabar dlam bhasa inggris n terjemah,muhadoroh yang bertema tentang cinta kepada Allah,mutiara ingris dakwah,muhadoroh yg berjudul marah dan malu,mutiara arab untuk ayah dan ibu,Motivasi basa sunda islami,menyayangi sesama adalah merupakan ungkapan perasaan sayang suka atau cinta kepada seseorang,menyayangi sesama,mencari drama tentang saling menghormati di bulan ramadhan,mencari dalil tentang alam jasmani beserta arab dan arti nya,mencari dakwah yang singkat tentang menghargai saudara,mencari cinta dan kasih sayang Allah,menanamkan rasa saling mengerti berumah tangga sabar,menanamkan kepercayaan dengan sesama menurut Al quran,menanamkan kasih sayang kepada teman dan sesama,memiliki sifat kasihan,memcari ceramah tentang mengargai sholat,Membuat Status Untuk Facebook Tentang Tema Menghormati Orang Tua,membuat karangan bebas dengan bahasa inggris danterjemahannya,membuat karangan 3 paragraf pake bahasa arab tentang keluarga,membenci dalam hadits dan ayatnya dengan artinya,memahami sifat kasih sayang dan hikmahnya,memahami sifat cewe yang aku sayangi,memahami cinta bahasa malaya,Mencari kultum singkat arti baik,mencari sahabat dan mencari teman pendamping hidup bahasa arab,menyayangi kekasih dalam islam,menulis naskah pidato singkat benar tentang mencari ilmu,meningkatkan kasih sayang menurut dalil naqli,mengungkap perasaan sayang kepada kekasih dengan bahasa inggris,mendeskripsikan sifat seseorang melalui gambar,menghormati orang tua dalam islam disebut sifat,menghormati dalam bhs inggris,menghargai pacar menurut islam,menggargai isteri pada hari ulangtahun,mengatakan cinta menurut firman allah,mengarang tentang kasih sayang dikeluarga,mengagum dalam bahasa Arab,mencintai sesama dengan sifat baik,mencintai kebaikan dlm bhs inggris,mencintai dan menerima menurut kata bijak islam,menceritakan tentang seorang ibu dalam bahasa inggris dengan artinya,memahami arti kasih sayang,mutiarA syair renungan diri dalam menyikapi kehidupan,Pantun berkaitan dengan akhlak yang baik terhadap sesama,naskah pidato yang ada syair lagunya,naskah pidato yang ada arab nya tema menuntut ilmu,naskah pidato tentang wanita solehah yang punya 2 ayat dan 3 hadist,naskah pidato tentang sayangi diri sendiri,Naskah pidato tentang saling menyayangi teman,naskah pidato tentang saling menghargai orang,Naskah pidato tentang pengertian rahmat allah,naskah pidato tentang mencintai wanita beserta hadis dan firman nya,naskah pidato tentang kasih sayang,naskah pidato tentang cinta kepada semuaa,naskah pidato tentang anak sholeh beserta surat alquran nya,Naskah pidato tentang akhlak di sekolah yg memiliki firman dan AL-hadits,naskah pidato pendek islami hadist,naskah pidato menghargai ciptaan tuha,naskah pidato keagamaan tentang cinta,naskah pidato kasih sayang orang tua,naskah pidato kasih sayang,naskah pidato yang berjudul mencintai umat muslim,Naskah pidato yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua lengkap dengan hadisnya,Naskah puisi dalam bahasa inggris dan artinya secara singkat buat ibu,pantun benci tapi syg,pantun bahasa sunda religi dan artinya,pantun bahasa sunda di sertai bahasa indonesia,pantun agama-hukum,padanan kata kasih sayang menurut islam,pacar kesayangan basa sunda,orang yang sabar adalah orang yg beriman - bahasa arabnya?,orang sabar di sayang tuhan bhs arab,nyatakan cara anda menyayangi sesama manusia,nota pantun pidato dengan tajuk pentingnya hidup bermasyarakat,not lirik lagu sayang orangtua teman dan cinta alam,naskahpidato singkat bahasa arab dan ringkas,naskahpidato persahabatandan persaudaraan di dalam islam,naskah tema IBU,Naskah teks pidato kasih sayang seorang ibu,Naskah teks dialog tentang keluarga kasih sayang orang tua untuk 4 orang,naskah sayangi kedua orang tuamu,Naskah pidato islami versi anak,naskah pidato islami dalam pergaulan di sekolah,naskah dakwah islami tentang kebersihan diri dengan tulisan arab pada kata pembuka dan penutup,naskah ceramah tentang kasih sayang,naskah ceramah tentang ikhlas,naskah ceramah islam hidup rukun dengan orang kain,naskah ceramah beserta hadist pergaulan bebas,Naskah ceramah berjudul sifat sifat yang baik,naskah ceramah agama secara singkat tentang ikhlas,naskah ceramah agama islam tentang ibu,naskah ceramah ada pantun nya,naskah berdakwah memahami sifat kasih,naskah tek pidato untuk anak SD,nasehat saling menghargai bahasa sunda,nasehat bergambar menghargai manusia dgn ilmu,narasi ttg arti ibu,nama2 anak yg islami dlam bhasa arab serta artinya,nama perempuan arap serta artix,nama perempuan arap dan artix,naskah dakwah sunda dan hadisnya,naskah Kabaret untuk anak sd rindu rasul,Naskah kajian ahklak basa sunda,naskah pidato islam lengkap dengan ayat alquran,naskah pidato doa untukmu ibu,naskah pidato beserta tema dan judul,naskah pidato beserta hadis dan firman allah,naskah pidato berbahasa arab dan artinya,naskah pidato bahasa sunda beserta judul dan tema,Naskah pidato bahasa sunda beruema kan tentang ta\at pada kedua orang tua,naskah pidato bahasa sunda berbakti kepada kedua orng tua,naskah pidato bahasa inggris dengan arti bertemakan dicintai dan mencintai guru,Naskah pidato bahasa arab untuk anak-anak,naskah pidato bahasa arab tentang keutamaan al-quran,Naskah pidato b sunda tentang pengertian al-quran,naskah pidato ayat2 cinta,naskah pidato agama islam singkat tema berbuat baik dengan siapa saja,naskah pidato - pentingnya menghargai pendapat orang lain,naskah pendEk ceramah anak tema islami,naskah kata mutiara islam dua bahasa,nama kiasan rosululoh,memahami arti dari rasa sayang,kumpulan syair cinta arab dalam bahasa latin,kumpulan pidato sama judulnya bhs sunda,kumpulan pidato ibu pake bhs sunda,kumpulan pidato bhs arab lengkap dengan,kumpulan pidato beserta hadis nya,kumpulan pidato berserta hadis alquran,kumpulan pidato agama islam tentang ibu,kumpulan peribahasa rumah tangga bahasa arab,kumpulan naskah pidato bhs sunda,kumpulan naskah pidato beserta ayat,Kumpulan muqodimah ceramah dg tulisan latin,kumpulan lagu cinta bertema islam,kumpulan kultum yang isinya 2 hadis 3 ayat,kumpulan kultum yang berjudul akhlak mulia,kumpulan kultum tema persaudaraan,kumpulan kultum singkat tentang ikhlas,kumpulan kultum singkat menarik,kumpulan kultum lengkap dengan pembukaan dan ayat quran,Kumpulan pidato sedikit tapi bermakna,kumpulan pidato sunda tentang iman kepada allah,kumpulan pidato tema alam berbahasa arab dan terjemahnya,kumpulan gambar perilaku persatuan,kumpulan puisi untuk guru ber bahasa sunda,kumpulan puisi Terima Kasih kepada TUHAN,kumpulan puisi tentang ilmu hadis,Kumpulan puisi Tentang benci kepada orang tua,kumpulan puisi singkat bhs indonesia,Kumpulan puisi puasa dan persaudaraan,kumpulan puisi kasih sayang,kumpulan puisi kasih ibu yang memiliki teks panjang,kumpulan puisi islami bahasa sunda singkat,Kumpulan Puisi buat ayah yang lagi sakit bahasa inggris dan terjemahannya,Kumpulan puisi bhs inggris untuk tuhan,kumpulan puisi bhs inggris berikut artinya,kumpulan pidato/dakwah bahasa sunda,kumpulan pidato tentang sabar dan shalat beserta hadisnya dan dalilnya,Kumpulan pidato tentang keindahan diri sendiri,kumpulan pidato tentang kasih sayang,kumpulan kultum dan hadits nya,kumpulan kultum dan beserta hadis,kumpulan hadits tentang persaudaraan arab beserta terjemahan,kumpulan hadits tentang kasih sayang ibu,Kumpulan Hadits Pendek Dan Mudah Di Mengerti,Kumpulan hadits pendek beserta bahasa indonesia nya,kumpulan hadits cinta dan benci,kumpulan hadist tentang sabar bahasa arab,kumpulan hadist tentang orang tua beserta arab,kumpulan hadist sabar arab dan terjemahan,kumpulan hadist pendek tentang rumah tangga,kumpulan hadist pendek tentang kehidupan,kumpulan hadist pendek beserta terjemahannya,kumpulan hadist hadist pendek tentang cinta dan kasih sayang,kumpulan hadist bahasa indonesia tentang cinta,kumpulan hadist arab latin dan artinya tentang akhlak terhadap orang tua,kumpulan hadish-hadish dalam terjemaah bahasa sunda,kumpulan hadis tentang keriduan kekasih,kumpulan gambar tulisan kasih sayang,kumpulan judul kultum singkat menarik tuk ibu2,kumpulan judul puisa brrbakti pada orang tua,kumpulan karangan lirik lagu realigi,Kumpulan kultum bernafaskan islami,Kumpulan kultum bahasa indonesia,kumpulan kultum apa itu kasih sayang seorang ibu,kumpulan kultum anak sekolah yang bagus,Kumpulan kata2 teks arab Arti kehidupan hadist alquran beserta artinya,kumpulan kata2 sayang sesama,kumpulan kata-kata mutiara tentang kasing sayang kepada semua makhluk,kumpulan kata-kata bijak berdasa al quran dan hadits,kumpulan kata sayang dalam bahasa arab,kumpulan kata kata sabar menanti jodoh dalam bahasa arab serta terjemahan nya,kumpulan kata kata dalil,kumpulan kata ikhlas cinta agama,kumpulan kata ibu dan anak kepada ayah yang tidak ada perhatian dan kasih sayang,kumpulan kata bijak wanita soleha,kumpulan kata bijak bersyukur dlm hidup berkeluarga serta dalilnya,kumpulan kata bahasa arab cinta dan kekasih,kumpulan karangan yg berjudul tentang ibu yg ceritanya panjang,kumpulan gambar pernikahan beserta hadistnya,kumpulan teks ceramah bahasa sunda,Materi tausyah ilmu dan hikmah,masyarakat berkasih sayang terhadap alam,marah tapi sayang pictures,marah tanda sayang islamik,Manfaat sikap saling menyayangi,manfaat saling menghormati sesama islam,manfaat menyayangi sesama manusia,manfaat kasih sayang bagi kehidupan,Manfaat jika dalam keluarga ad cinta kasih,manfaat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,manfaat adanya rasa kasih sayang ?,manfaaat kasih sayang kepada sesama,maksud perkataan cinta kerana Allah dalam bahasa arab,maksud kasih sayang dalam islam,maksud firman menghormati dalam islam,maksud dari sayang diri sendiri,maksd dari kata iktn ibu dan ank,makna sikap kasih sayang,materi bahasa sunda tentang esey,Materi ceramah Merindukan Kasih sayang seorang ayah,materi ceramah serta dalil tex arab,materi singkat dakwah yg berjudul cinta rosululoh,materi pidato beserta dalil kesimpulan dan penutup tentang rukun islam,Materi kultum yang singkat tetapi mengandung banyak makna?,Materi kultum tentang saling memberi perhatian,Materi kultum tema saling menghormati sesama umat islam,materi kultum singkat tentang wanita,Materi kultum padat singkat dan jelas,materi kultum menghormati sesama manusia,materi kultum dgn tema kasih itu indah,materi kultum b arab dan artinya,materi dakwah bertema cita cita atau cinta,materi dakwah anak : aku butuh kasih sayang dan kepercayaan,materi ceramah yang menarik,materi ceramah ttg hadist,Materi ceramah tentang syukur dalam bahasa sunda,materi ceramah tentang kesabaran yg singkat,materi ceramah tentang ikhlas dan menghargai,makna sayang dan dalilnya,makna kehidupan syair arab,kutipan hadis nabi bahasa inggris,kutipan ayat Quran tentang rindu kekasih,kutipan al quran yang berisi mencintai seorang wanita,kurang kasih syg,kumpulkan pantun cinta/sayang untuk pacar beserta gambar nya,kumpulan2 hadis singkat dan bermakna,Kumpulan Ungkapan perasaan Cinta dan syair 2 kerinduan kpd Kekasih dalam Bahasa melayu Malaysia,kumpulan texs pidato,kumpulan tema kultum yg bagus,kumpulan teks pidato tentang menghargai perasaan orang,Kumpulan teks pidato singkat menarik tema kasih sayang anak pada orang tua,kumpulan teks pidato singkat kasih sayang seorang ibu,kumpulan teks pidato lengkap dalilnya,kumpulan teks pidato berjudul kasih sayang pacar,kumpulan teks khitobah dalam bahasa arab beserta artinya,kumpulan teks dakwah uje,Kumpulan teks ceramah yang berjudul cinta,lafadz arab allah beserta orang sabar,lagu anak anak sayang kepada allah,lagu bertema agama beserta artinya,makna kasih sayang menurut islam,Makna ilmu dan manfaat beserta hadisnya,makna cinta dan kasih sayang,MAkhluk yg d cinta dan di sayang allah,makalah kata sayang ibu,mading sekolah tema sayangi hewan,Mading kasih sayang seorang kekasi,madah kasih untuk kekasih,madah kasih syg buat kekasih,Macam macam pidato bhs sunda berjudul ibu,Lima contoh kasih sayang اَللّهُ,Laki2 yg menghormati wanita bhs arab nya,Lagu tentang terima kasih kepada kekasih telah menyayangi,lagu tentang cinta kepada orang tua/ guru,lagu sayangi tumbuhan,lagu muslim sayangi orang tuamu,Lagu islam yang bertemakan tentang dakwa dan cinta,kumpulan teks ceramah islami beserta ayatnya,contoh Kultum ada Hadisnya,contoh kultum meghargai sesama,contoh kultum bahasa arab dalam tulisan latin,Contoh kultum manfaat ilmu,Contoh Kultum bahasa arab yang baik dan benar,Contoh Kultum dengan ayat pendek,contoh kultum beserta arabnya,contoh kultum dan dalil tentang ikhlas,contoh kultum dalam bahasa inggris menghormati,contoh kultum beserta firman dan haidst,contoh kultum dalam bahasa indonesia,contoh kultum menghargai suami,contoh maksud ayat saya sayang keluarga saya,contoh makalah kasih sayang bapak ibu terhadap anaknya,contoh mading kasih sayang,contoh mading islami puisi sahabat,contoh mading bertema mencintai seseorang karena allah bukan karena nafsu,contoh mading 3 d tema kasih,contoh kumpulan mading kasih sayang,contoh kultum wanita soleha dalam islam,Contoh kultum tentang saling menghargai sesama,Contoh kultum tentang pacar dan sahabat,contoh kultum tentang mencintai mama beserta arabnya,contoh kultum tema kebersamaan,contoh kultum singkat dua paragraf beserta satu ayat,contoh kultum singkat dalam islam,contoh kultum pakai ayat yang pendek banget dalam bahasa inggris,contoh manusia yang memerlukan kasih sayang,Contoh kultu singkat tentang menghormati seorang ibu,contoh karangan tentang wanita solehah,contoh karangan tentang sifat sahabat kita,contoh karangan spm kepentingan ilmu daripada harta,contoh karangan singkat mengenai sikap menghargai,contoh karangan dengan tema kasih sayang,contoh karangan sayangi flora dan fauna,contoh karangan pidato singkat tentang akhlak dalam bahasa arab,contoh karangan persuasif mengenai menghormati orangtus,Contoh karangan persuasif bertemakan cinta seorang sahabat,contoh karangan pendek dalam bhs arab,contoh karangan orang sakit ke dalam b arab,contoh karangan narasi sebanyak 450 kata,contoh karangan muslim anak2,contoh karangan menumbuhkan sikap persaudaraan sejati,contoh karangan lagu sendiri yang bertemakan religius,contoh karangan ilmu adalah cahaya,Contoh karangan esai tentang tadarus di bulan ramadhan terlengkap ku b sunda,contoh karangan tulisan tentang kasih sayang,contoh karangan yang berdasarkan hadist,contoh kasih sayang kepada manusia di masyarakat,contoh khutbah yang pendek dan bermakna dalam bahasa latin,contoh khutbah singkat beserta ayatnya,contoh khotbah yang berjudul anak soleh,contoh khotbah tema kasih,contoh khotbah menjadi pribadi yang disukai menurut islam beserta ayatnya,Contoh khotbah dalam bentuk kultum,contoh khitobah bhs arab tentang ahklak,Contoh kesimpulan ceramah,contoh kebersamaan sesama teman,Contoh kata2 sayang dalam Bhs sunda,contoh kata2 menyayangi binatang,contoh kata penutup pidato islam,contoh kata pengantar berkhotbah tentang cinta kasih,contoh kata kata pendek kasih sayang,Contoh kata kata betema tentang keagamaan,contoh kasih sayang sesama teman,contoh kasih sayang sesama manusia,contoh karangan deskriptif dengan tema kekasih,contoh manusia yang mempunyai sifat sabar singkat,contoh pidato bahasa arab tentang persahabatan dan artinya hadits dan alquran,contoh perilaku kasih sayang dalam keluarga,Contoh percakapan bhs inggris persahabat beserta artinya,Contoh percakapan bahasa sunda tentang kehidupan beserta artinya,contoh percakapan bahasa arab penutup,contoh percakapan bahasa arab panjang beserta artinya,Contoh penutup mengormati orang tua,Contoh pembukaan Pidato tentang persaudaraan,Contoh pembukaan pidato beserta bhs arab nya,contoh pembukaan kultum singkat tentang sabar,contoh pembukaan kultum indah,contoh pembuka pidato dalam bahasa melayu,contoh paragraph cinta ke dua orang tua,contoh paragraf singkat bertema al-quran,contoh paragraf seorang anak yang mencintai ibunya,contoh paragraf sayang kepada keluarga bahasa inggris,contoh paragraf religi tentang iman kepada allah,contoh paragraf persuasif tentang pentingnya memilih teman dalam pergaulan,Contoh perilaku saling mencintai sesama muslim,contoh perilaku yang menyayangi sesama manusia,contoh perlakuan kasih sayang,Contoh pidato bahasa arab tentang ikhlas,contoh pidato bahasa arab singkat dan artinya tentang ilmu,Contoh pidato bahasa arab memakai pidato huruf latin,contoh pidato bahasa arab latin dengan arti nya,contoh pidato bahasa arab bertemakan islam,contoh pidato b inggris tentang perbedaan itu indah,contoh pidato atau nasehat terhadap anak tentang tingkah laku anak sekolah,Contoh Pidato arab huruf latin dan terjemahan,contoh pidato anak tema sayang keluarga,Contoh pidato anak soleh dan solehah beserta pengertiannya,contoh pidato akhlak sabar singkat,Contoh pidato agama yg berjudul pentingnya menuntut ilmu menggunakan bhs inggris beserta terjemahannya,contoh pidato agama yang bertema menarik,contoh pidato agama islam bahasa arab,contoh pidato agama disertai pembuka dan penutup,contoh pidato 600 kata dengan tema hukum,contoh persuasif dengan tema kasih sayang sesama manusia,Contoh paragraf persuasif tentang menghormati orang tua,contoh paragraf persuasif singkat,contoh naskah pidato persahabtan dan persaudaraan,contoh naskah pidato kasih sayang ibu,contoh naskah pidato islami cinta,contoh naskah pidato beserta hadis dan pantun,contoh naskah pidato berperilaku baik terhadap teman dan guru di sekolah beserta dalil naqlinya,Contoh naskah pidato bahasa sunda tema cinta ka allah,contoh naskah pidato bahasa inggris tema akhlak rasulullah,contoh naskah pidato bahasa inggris dengan tema menuntut ilmu lengkap dengan artinya,Contoh naskah kultum bhs arab,contoh naskah drama untuk 6 orang tentang saling menghormati sesama manusia,contoh naskah dialog bahasa arab dalam tulisan latin oleh dua orang,Contoh paragraf bertemakan CEMBURU,contoh naskah dialog antara dua orang ahli psikolog,Contoh naskah ceramah pendek tentang mencintai seseorang,contoh narasi tentang menuntut ilmu,contoh mukaddimah ceramah beserta latinnya,Contoh menghargai ciptaan Tuhan,contoh naskah pidato tentang ilmu beserta ayatnya,contoh naskah pidato tentang kasih sayqng sesama manusia,contoh naskah pidato tentang kesabaran,Contoh paragraf persuasif secara singkat tentang cita-cita,contoh paragraf persuasif pentingnya pertemanan di sekolah,contoh paragraf persuasif kasoh sayang sesama mabusia,Contoh paragraf persuasif dg tema kasih sayang sesama manusia,contoh paragraf persuasif dengan tema kasih sayang sesama mausia,contoh paragraf persuasi ttng kasih sayang sama manusia,contoh paragraf persuasi bertema kasih sayang sesama manusia,Contoh paragraf menyatakan rasa sayang kepada orang tua (mama),contoh paragraf essai tentang kasih sayang ibu,Contoh paragraf eksposisi dengan tema rindu pada orang tua,Contoh paragraf deskriptif bertemakan seorang sahabat dalam bahasa inggris beserta artinya,contoh paragraf deskripsi manfaat al-qur\an bagi manusia,contoh paragraf dalam bahasa arab beserta artinya,contoh pantun persaudaraan islam,contoh pantun kasih sayang sahabat sekolah rendah,contoh naskah pidato yang bertema pentingnya saling menghargai,Contoh naskah pidato tentang perumpamaan ilmu yang singkat beserta hadisnya,contoh mendapat kasih sayang daripada keluarga,contoh dakwah beserta hadisnya,contoh cerita tentang cinta kepada orang tua menggunakan b arab,contoh cerita singkat tentang sifat yang saya miliki,contoh cerita singkat tentang orang yang ikhlas,contoh cerita singkat orang yang bersikap ikhlas,contoh cerita persahabatan dlm tulisan bhs inggris beserta artinya,contoh cerita pendek bahasa inggris tentang ibu,contoh cerita menggunakan bahasa arab yang panjang tentang kekeluargaan,contoh cerita keluarga tulisan arab,contoh cerita karangan tentang pemaaf agama islam,contoh cerita deskripsi yang di sayangi,contoh cerita dalam bahasa arab N berseta artinya,contoh cerita bhs Arab singkat,contoh cerita berbahasa arab dengan tema motivasi,contoh cergam menghargai lingkungan ciptaan tuhan,contoh ceranah beserta hadits dan ayat,Contoh ceramahan tentan cinta dan kasih sayang,contoh ceramah yang berkaitan tentang agama islam yang ada dalil naqlinya,contoh cerita tentang menyayangi sesama,contoh cerita ttg menghargai ciptaan tuhan,Contoh cerita versi bahasa arab dan terjemah nya,contoh dakwah beserta dalilnya,contoh dakwah bertemakan ibu,contoh dakwah bahasa sunda yg ada hadistnya atau ayat al quran nya,contoh dakwah bagaimana cara menghargai seseorang,contoh dakwah agama islam tentang ibu,contoh dakwa islam arab ibu,contoh dakwa beserta dalil dan hadis,contoh crita pendek dan crita panjang,contoh contoh teks deskripsi dalam bahasa inggris dan terjemahanya,contoh contoh cerpen bertulisan latin,contoh cerpen yang mengandung nilai pendidikan kasih sayang orangtua sahabat dan cinta,contoh cerpen ttg agama,contoh cerpen tangga cahaya,contoh cerpen orang ketiga yang berjudul cinta ibu,Contoh Cerpen dengan tema ikhlas,Contoh cerpen bahasa arab tentang cinta,contoh cerpen bahasa arab dengan latinnya,contoh ceramah tentang pergaulan bebas beserta kultumnya dalam tulisan latin,contoh ceramah tentang pasangan,Contoh ceramah tentang orang tua tercinta,contoh ceramah beserta hadisnya,contoh ceramah beserta hadis atau ayatnya,Contoh ceramah bahasa sunda indonesia tentang ilmu,contoh ceramah bahasa jawa tema kasih sayang,contoh ceramah agama yang ada tulisan arab dan artinya,Contoh ceramah agama tentang keindahan dunia,contoh ceramah agama singkat dengan dalil,Contoh ceramah agama islam untuk anak sekolah dasar,contoh ceramah agama islam tentang ibu,contoh ceramah agama islam tentang cinta,contoh ceramah agama islam singkat anak dan dalam bahasa jawa,contoh ceramah agama bhs sunda,contoh bina ayat saya sayang keluarga,contoh biantara tentang percintaan,contoh biantara pentingna gotong royong pake basa sunda,contoh biantara pendek be dalil,Contoh biantara bahasa sunda tentangpentingnya menuntut ilmu,Contoh Ceramah dan dalil dalil nyaa,Contoh ceramah dan hadis hadisnya,contoh ceramah islami 3 paragraf,contoh ceramah tentang ibu yang didalamnya terdapat ayat alquran yang berbahasa arab,contoh ceramah tentang ibu beserta hadisnya,contoh ceramah tentang ayat al quran,contoh ceramah tentang ayah,contoh ceramah singkat tentang menghargai orang yang lebih tua dari kita,contoh ceramah singkat tentang ibu dan ayatnya,contoh ceramah singkat tentang dendam,contoh ceramah singkat serta dalilnya,contoh ceramah singkat pendek agama islam,contoh ceramah singkat disertai surah surah al quran,contoh ceramah singkat bahasa sunda tentang anak shaleh,contoh ceramah pendek dan jelas,contoh ceramah menghargai perasaan org yg menyanyangi,contoh ceramah mengenai menyayangi teman,Contoh Ceramah makai ayat2,contoh ceramah kultum tema kasih sayang ayah beserta hadis nya,Contoh ceramah karakteristik anak yg baik,contoh biantara bahasa sunda tema mahabbah,contoh dakwah beserta hadits dan ayat al-quran

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: