≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Duit Tambahan Dengan Hanphone

Incoming search :

kasih sayang dalam islam,hadist tentang cinta dan kasih sayang,maksud kasih sayang,Sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,pantun cinta kasih sayang,kasih sayang,sayang suami karena allah,ayat kasih sayang,erti kasih sayang dalam islam,hikmah kasih sayang,konsep kasih sayang dalam islam,doa suami istri kasih sayang,cetakan timbul tema kasih sayang,kata sabar dalam al quran,arti cinta dan kasih sayang,gambar hadis pendek dan erti,bersifat kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,cara berkasih sayang ama orang membenci bgmn ya,foto kasih sayang,aku sayang kamu karena allah dalam bahasa arab,kasih sayang dalam bahasa arab,pengertian sayang menurut islam,tulisan arab cinta dan artinya,pengertian sayang dalam islam,Terima kasih sayang,pengertian kasih sayang dalam islam,tanda Allah sayangkan hambanya,tanda sayang dengan tulisan bahasa inggris,tanda sayang seorang ibu,Tausyiah untuk hati yg merindukan org yg di sayangi,teguh kasih seorang suami,teks ceramah tentang kasih sayang,teks ceramah tntg kasih syg thd makhluq,tajuk utama bertema cinta tuhan dan kasih sayang sesama,Surah tentang kasih sayang dlm bahasa inggris,sayang menyanyangi dalam islam,Sayang semua dalam bahasa arab,sifat kasih dan sayang,sifat kasih sayang,Sifat mudah kasihan dan penyabar dalam pandangan islam,SIFAT SAYANG,sifat sayang menyayangi,sifat suami isteri dalam bahasa arab,suami istri dalam kasih sayang Allah,teks pidato buat anak mts beserta hadista,Teks pidato dendam sesama keluaga,teks pidato tentang menjalin kasih dengan sesama,ucapan terima kasih ibu dalam bahasa arab,ungkapan dari kekasih allah,ungkapan kasih sayang ayah dan ibu,Ungkapan kasih sayang buat kekasih dalam bahasa inggris dan terjamahan,ungkapan sayang seorang istri kepada suami dalam bahas inggris dan terjemahannya,ungkapan kesabaran istri trhdp kelakuan suami,ungkapan sayang islam,ungkapan sayang kepada istri,ucapan sayang dalam bahasa arab,Ucapan kasih sayang,ucapan hary kasih sayang buat cowok ku,teks tausia tentang lebih sayang mana pacar atau orang tua,tulisan arab doa utk kekasih yg kita syg,terima kasih suamiku bhasa arab,terima kasih ya allah dalam bahasa inggris,terjemahan ayat aL-Quran membuat suami mencintai dan menyayangi istri,tulisan arab dan artinya tentang cinta,tulisan cinta karna allah dlm bahasa arab,tulisan kasih sayang suami istri,ungkapan sayang mama dalam bahasa arab,pengertian cinta kepada sesama dalam bahasa arab,Pidato b inggris tentang arti cinta menurut islam,pidato cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,Pidato rindu kasih sayang ayah,pidato singkat bahasa inggris tentang hari kasih sayang,Pidato tentang cinta beserta firman dan hadist,pidato tentang kasih sayang,pidato tentang kasih sayang seorang teman ke dalam bahasa inggris,pidato tentang makhluk tuhan yang paling disayang,poto tulisan kasih sayang,Pidato b indo judul cinta kasih kepada sesama,perempuan itu juga butuh kasih sayang,pengertian cinta menurut para ahli,pengertian kasih sayang dalam konsep islam,pengertian kasih sayang dan contohnya dalam islam,pengertian kasih sayang menurut islam,pengertian kasih sayank memurut al quran dan al hadits,pengertian sayang dalam agama,perbedaan kasih sayang ibu dengan pacar,Percakapan 2 orang tentang kasi sayang seorang sahabat versi inggris dan terjemahannya,percakapan kasih sayang seorang ibu dan anaknya translate dalam bahasa inggris dan indonesia,pto Tentang kehidupan dan kasih sayang,puisi cinta kasih sayang,sabar dalam cinta menurut islam,sabar dan ikhlas dalam cinta,sabar sayang,saling mencintai sesama karena cahaya Allah,saling menyayangi sesama makhluk,saling pengertian dalam rumah tangga,sayang dan benci bahasa inggris,sayang dan cinta keluarga karena allah,sayang dan kasih,rindu menurut para ahli,rindu kasih sayang orang tua,puisi cinta suami karena allah,puisi cinta utk swami sbg ungkapan terimakasih,puisi erti isteri,puisi kasih buat ank,puisi kasih sayang pada ibu,puisi kasih sayang seorang ibu,puisi ungkapan syg untuk suami,Puitisasi terjamahan al-quraan,renungan islam kasih sayang sesama,sayang kekasih dalam arab,kata bijak ibuku sayang,kata bijak yang pendek tapi ada gambar atau foto tulisan arab,kata cahaya zuhud,kata bahasa arab dan artinya tentang sayang seseorang,kata aku cemburu sama kamu dalam bahasa arab,kasih syg,kata bijak bahasa arab islami dan artinya,kasih syang dlam bentuk apa untuk orang yg disayang,kasih sejati dalam al quraan,Kaimat bijak seorang istri kepada suaminya sebagai tanda kasih sayang,kasih sayangku hanya untuk suami karna Allah,kata cinta dalam islam,kata cinta karena allah,kata kata allah yang bergerak,kata kata bijak sabar dalam menyangi pacar,kata kata butuh kasih sayang,kata kata butuh kasih sayang seorang ibu,kata kata cinta bersbar dan lihat keadanya dn pengertian,kata kata cinta dalam islam bahasa arab dengan artinya,kata kata cinta islam untuk kekasih,kata kata firman allah,kata kasih sayang untuk istri,kata kasih sayang untuk anak anak ku,kata kasih sayang panjang,kata gambar butuh keyakinan,kata gambar gerak tuhan jaga ayah,kata gambar sayang kepada allah,kata hikmah bergambar ibnul qayyim,kata hikmah pendek dalam bahasa arab,kata indah dalam agama,kata islami tentang batas pergaulan,kata kasih sayang,kata kata hikmah nya bergambar,kasih sayang sesama hamba alloh adalah,kasih sayang seorang kekasih,huraian mengutamakan orang yang lebih tua,hukum sayang menyayangi menurut agama islam,hikmah perilaku kasih sayang,hari kasih sayang Tuhan,hadits kasih sayang,hadist nabi ttg kasih sayang,hadist mencintai suami karena allah dalam islam,hadis tentang sabar dalam tulian bahasa inggris,hadis tentang renungan kasih sayang,hadis tentang benci dan cinta dengan tulisan arab gambar,Hadis Rasulullah tentang pertemanan,hadis mengenai kasih sayang ibu dan ayah,hadis kata-kata hikmah inggris islami dan terjemahan,hadis hadis sayang,hadis dan kata mutiara tentang kasih sayang,gambr kat sayang past prhatian,ilmu ikhlas dalam cinta dan pertemanan,imej apakah erti cinta,imej cetakan timbulan tema kasih sayang,kasih sayang islam,kasih sayang image,kasih sayang di dalam islam,kasih sayang dan harta dunia,hadis tentang cinta kasih sayang,kasih sayang bermaksud,kasih sayang bahasa inggris,kasih sayang allah swt pada makhluknya,kasih rindu puisi cinta,kasih pada anak kata hikmat,karena sayang dan cinta,kalimah islam kasih sayang,jangan marah sayang,jaga diri sayang dalam arab,islam arti kasih sayang,imej orang berkasih,gambar2 suami yg tk tahu erti kasih sayang dan menghargai pasanganya,pendidikan islam tentang mencintai sesama muslim dalam bahasa arab,koleksi foto hamba allah,konsep kasih sayang menurut islam,kumpulan hadits tentang saling memahami pasangan,lelaki soleh sayang haiwan,mading pantun pendidikan,mading tentang kasih sayang sesama muslim,makalah ungkapan sayang,makna kasih sayang,Klasifikasi manusia dengan cinta kasih serta gambarnya,kesimpulan renungan hati kasih sayang bunda kasi sayang Allah,kata-kata tentang kasih sayang Allah,kata2 cemburu dalam bahasa arab,kata2 ungkapan sayang pada pacar orang,kata2cintakepadaanakdalambahasaarab,Kata_kata cinta & syang kpda kekasih krena allah,kats hikmah kasih sayang sesama manusia,kelebihan kata sayang daripada kata cinta,kesabaran cinta dalam islam,maksud dipupuk,maksud kasih sayang dalam islam,naskah drama tentang cinta dalam bahasa aran dan terjemahannya dalam bahasa indonesia,Naskah drama tentang kasih sayang anak terhadap orang tua,orang sabar kekasih allah,panton cinta dan kasih sayang buat suami,pantun dengan kata kasih sayang,pantun islami cahaya allah,pantun kasih sayang keluarga,pantun sayangi islam,mutiara kata islam tentang kehidupan dalam kalimah arab,mutiara hikmah sanyang istri,maksud kasih sayang dari sudut islam,maksud sayang dalam islam,marah dalam kasih sayang dalam islam,Memahami kasih sayang,mencintai dalam bahasa arab,menjelaskan sifat ibuku dengan bahasa inggris,MENYAYANGI SESAMA MAKHLUK,merindukan kasih sayang dalam bahasa arab,kata-kata kasih sayang bahasa arab,kata-kata butuh kasih sayang,kata kata rindu dalam bahasa arab dan artinya,Kata Kata Rindu Terhadap Dari Ahli,kata kata romantis arab terjemah indo,kata kata romantis bahasa inggris dan artinya untuk suami,kata kata sayang buat istri,kata kata sayang dalam islam,kata kata sayang kepada suami dan bahasa inggrisnya,kata kata sayang suami,kata kata rindu buat kekasihku istri orang lain,kata kata rindu bahasa arab dan artinya,kata kata indah untuk bakal suami,kata kata kasih sayang ayah,kata kata kasih sayang ibu,kata kata kasih sayang untuk semua bahasa inggris,kata kata kemaafan kepada kekasih,kata kata kepada suami yang tidak sayang pada istri,kata kata menolak hari valentine,kata kata mutiara ungkapan rasa syg dalam bahasa arab,kata kata sayang untuk ibu bapa dalam bi,kata kata tentang mahabah allah dan rasull,kata rindu bahasa inggris artinya,kata romantis singkat buat pacar dalam bahasa arap latin,kata sayang,kata sayang kpd suami,kata sayang untuk suami bahasa arab,kata ungkapan sayang untuk suami,kata ungkupan ksh syg buat suami,kata untuk memahami sifat orang,kata pendek bahasa arab cinta,kata mutiara sayang,kata kata ungkapan kasih sayang untuk pacar,kata kats nabi tentang islam,kata makasih atas pengertian buat pacar,kata merindukan kasih sayang seorang ibu,kata mutiara bahasa arab dan artinya,kata mutiara bahasa arab untuk kekasih,kata mutiara bahasa inggris tentang sabar,kata mutiara berkasih sayang islami,kata kata indah menurut ahli tentang sayang,gambar ungkapan kasih sayang buat suami,dp cinta karena allah dlm bahasa arab,cetakan timbulan kasih sayang terhadap manusia,cinta dan kasih sayang dalam kehidupan manusia,cinta dan kasih sayang suami,cinta dan sayang dalam islam,cinta kamu dan allah,cinta karena harta,cinta kasih sayang dalam hati,cinta ksih syang pada suami anak,cetakan timbulan kasih sayang,ceramah tentang cinta dan kasih sayang,butuh kasih sayang,cahaya allah dalam hati,Cari Gambar tentang kesabaran hati dalam mencintai kekasih,ceramah bertajuk kasih ayah,ceramah islam bahasa inggris,ceramah kasih sayang,ceramah masjid yang menyatakan apabila kamu sayang dengan kekasihmu lebih sayangkan pada ibumu,ceramah singkat tentang ayah,contoh berkasih sayang,contoh kasih sayang allah kepada makluknya,doa kasih dan sayang pada suami tercinta,download foto kasih sayang seorang ayah,download gambar butuh kasik sayang,download gambar tulisan agama,download gmbr kata bermakna alquran,dp bergerak kasih sayang ayah,dp bergerak menghargai sikap,dp buat kekasih yang memandang rendah pacarnya,doa dalam bahasa arab untuk sang kekasih beserta artinya,demi kasih sayang,Contoh pidato arti mahabah,contoh pidato islam cinta yang mahal,contoh pidato kasih sayang,contoh risalah hati tentang kekasih,contoh teks ceramah tentang kasih sayangg,dalam ilmu agama tentang kasih sayang,dalil allah sayang,definisi sayang menurut islam,berkasih sayang sesama manusia,berkasih sayang dgn kekasih,arab cinta islam,arti anak buat ibu menurut agama,arti cinta dan sayang,Arti dari kasih sayang menurut banyak ilmuan,arti kasih sayang buat kamu,arti kasih sayang menurut agama islam,arti sebuah cinta dan kasih sayang,arti sikap menyayangi dalam islam,arab aku sayang ibu,apakah maksud kasih sayang,allah lebih menyangi makhluknya daripada makhluk itu dendiri,anak ayah yang tercinta uangkapan bahasa arab,apa arti aku butuh kasih sayang dalam bahasa inggris,apa artinya kasi sanyang,apa definisi sayang kepada pasanga menurut islam,apa itu sayang dalam islam,apakah bahasa inggris cahaya purnama,apakah haiwan yang sering disebut oleh kekasih,ayat alquran tentang cinta dan kasih sayang,ayat alquran tentang kasih sayang sesama manusia,bagaimana mengaplikasikan al hikma\h dalam diri,bahas arab suami istri saling mencintai,bahasa arab kasih sayang allah,bahasa arab terima kasih sayang,bahasa arabnya purnama merindu apa?,bahasa inggiris sayang sinkat,bahasa inggris terimakasih udah perhatian karena sayang,berkasih sayang dalam islam,ayat rindu dalam bahasa inggris,ayat pemahaman buat kekasih,ayat ayat motivasi kasih sayang sesama insan,ayat ceramah tentang cinta,ayat cinta bahasa arab,ayat cinta pendek dalam bahasa arab,AYAT CONTOH IBUKU SAYANG,ayat kekasih di dalam hadis,ayat menerima pasangan,ayat panjang syg islam,allah kata syg,gambar ungkapan kasih sayang,gambar kasih sayang ayah kepada anaknya,gambar kasih sayang pada sesama manusia,gambar kasih sayang tuhan,gambar kasih syg kpd istri,gambar kata cinta dalam pengertian islam,gambar kata cinta yang tidak memahami,gambar kata kata berterima kasih di ayah,gambar kata kata sayang seorang,gambar kasih sayang,gambar kasi sayang,gambar DP dengan bahasa arab,gambar dp terima kasih pada allah,gambar gambar kasih sayang,gambar hari valentine ayah dari mama,gambar hari valentine menurut hukum islam,gambar ibu dalam islam,gambar kalimat butuh bantuan,gambar kash syang,gambar kata sikap tidak sayang,gambar kata untuk suami terima kasih atas kasih sayangmu,Gambar tanda sayang buat suami bahasa inggris,gambar teks tentang kasih sayang,Gambar tulisan Aku sayang imam,gambar tulisan al quran tentang cinnta,gambar tulisan arab doa untuk kebaikan,Gambar Tulisan Ikhlas Dalam Hidup,gambar tulisan rindu kasih sayang ibu,gambar ungapan perasan k ibu,gambar tanda kasih sayang untuk suami,gambar sayang terima kasih ya untuk semuanya,gambar kata-kata merindukan Allah,gambar kata-kata sabar untuk saling pengertian,gambar kata2 kasih sayang kepada allah,gambar merindukan kasisayang,gambar merindukan orang yg d sayang,gambar reklame arab tentang kadih sayang ibu,gambar rindu dalam Inggeris,gambar sayang allah dan suami,gambar dan kata kata beserta tulisan al qurannya,gambar dan kata kata berdoa serta ayatnya,dp sabda nabi tentang kasih sayang,dp sayangi ibuku ya allah,dp sesungguh nya kesabaran tiada batas hanya sifat nabi,dp tulisan arab dan artinya,drama anak yang mempunyai hikmah ada 5 pemeran,drama kasih sayang kepada sesama untuk 6 orang perempuan,erti sayang yang sebenar,firman allah tentang berkasih sayang,DP Rindu Terhadap Allah,dp menyayangi kekasih karena Alloh,dp gambar bergerak persaudaraan kata bijak,dp gerak firman tuhan kasih,dp hidup prlu cinta dan kasih sanyang,dp islam sayangi sesama,dp kasih sayang sejati,dp kasisayang,dp kata indah saling menyayangi,dp memahami sikap,firman Allah tentang menghormati orang lain dalam bahasa inggeris,firman allah tentang menyayangi sesama,Gabar kasih sayang islam,gambar arab syg suami,gambar ayat bercinta berkasih sayang dan download,gambar ayat ceramah,gambar ayat rindu kekasih download,gambar bergerak sayang karena allah,gambar bertemakan kasih sayang,gambar cinta sayangmu,Fto2 cinta islami karena allah,foto2 orang yg tanpa kasih sayang,firman tentang kasih sayang,firman tuhan dalam bahasa inggris,foto ayat cinta,foto butuh kasih sayang,foto cinta allah dan sesama,foto tanda kasih sayang ibu,foto tulisan Hadits Cinta,foto2 kasih sayang sesama muslim,dp cinta kasih sayang allah

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: