≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

bua tduit dengan youtube adsense

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,kasih sayang allah,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,ucapan kasih sayang,Kasih sayang,pantun cinta kasih sayang,foto kasih sayang,rindu kasih sayang suami,sayang suami karena allah,gambar kasih sayang dengan kekasih,ceramah tentang kasih sayang,definisi sayang menurut islam,kata terima kasih sayang,dp kasih bapa,doa kasih sayang istri dan anak bahasa inggris,makna kasih sayang dalam islam,kata sayang buat suami dan anak,pengertian sayang dalam islam,hadits kasih sayang dan artinya,pengertian kasih sayang menurut islam,dp bbm al qur\an dan artinya bhasa sunda,kata2 hikmah tntg kasih syg,ucapan kasih sayang untuk suami,ungkapan rasa sayang untuk suami,ucapan kasih sayang untuk pacar,ungkapan sayang untuk suami,ucapan buat orang khitanan di terjema kn dlm bhs inggris,ucapan sayang untk suami,ucapan tanda sayang,tulisan arab doa amalan kasih sayang,ucapan terima kasih dalam bahasa arab untuk laki-laki atas perhatiannya,ucapan terima kasih untuk istri,ucapan terimakasih dalam bahasa arab,ucapan yang kata-kata panjang terimakasih untuk orang yang dicinta dengan kesabaran atas sikapnya,ucapan yerimakasih bahasa arab untuk suami,ucapan sayang buat suamiku,ucapan sayang buat suami,tulisan arab sayang,tulisan ungkapan sayang buat suami,ucapan kasih sayang buwat pacar,tulisan kasih sayang anak kepada ibu,surat tentang trimakasih anak kepada orang tua bahasa inggris dan terjemaah nya,ucapan kasih syg,tulisan kasih sayang,tulisan bahasa arab kasih sayang,ucapan sayang,tulisan anak ku sayang,ungakapan kasih sayang untuk suami,ungkapan cinta kasih sayang dalam seminggu,ungkapan sayang bahasa AlQur an,ungkapan sayang bahasa arab untuk kekasih,ungkapan sayang bt suami,ungkapan sayang kamu,ungkapan syg buat istri,ungkapan terima kasih aku tuhan bahasa inggris sama artinya,Ungkapan terima kasih kpd kekasih karena sudah menyayangi kita,Ungkpn rasa sayang persi islami,unkapan persa\an kepeda Allah pakek bhs inggris,wallpaper gerak sayang ayah,ungkapan sayang,ungkapan rindu kasih sayang allah,ungkapan cinta kasih sayang yg tinggi,ungkapan kasih anak terhadap ibu persi arab,ungkapan kasih sayang pada ibu,ungkapan kasih sayang untuk ibu dari hati paling dalam,Ungkapan kasih untuk suami,ungkapan kata sayang dalam bahasa inggris beserta artinya,ungkapan rasa kasih sayang,ungkapan rasa sayang buat suami,ungkapan rasa sayang ke suami pake bahasa arab,ungkapan rasa sayang ke wanita lain,www pantun cinta kasih sayang com,tips untuk kasih s,pidato singkat anak tk tema kasih sayang,rindu bhsa ingrisnya,rindu kasih sayang allah,rindu kasih sayang ayah bahasa arab,rindu ksh syg alloh,sabda rasulullah tentang cinta dan kasih sayang,sabda rasulullah tentang kasih,Sakit c syng bahasa English artinya,salam kasih sayang arab,saling memahaami sifat orang yg dicintai,saling menyayangi sesama makhluk nya ilmu hakekat,renungan kasih sayang yang tlus ikhlas,renungan kasih sayang sunda,rasa sayang menurut islam,Pidato singkat berjudul cinta kasih,pidato singkat cinta kasih hidup menjadi indah,pidato singkatcara menumbuhkan rasa kasih sayang com,pidato tentang rasa kasih sayang terhadap orang tua versi b sunda,puisi arab tentang kasih sayang ibu,puisi bergambar tentang doa doa kepada allah bahasa english,puisi cinta dan nilai kasih sayang,puisi tentang kasih sayang seorang ibu,puisi tentang kasih sayang seorang ibu dan ayah,puisi ungkapan cinta kpd allah,saya amat merindukanmu dalam bahasa arab,sayang,sayang artinya,syair kata rindu dan kasi sayang,syair panjang ungkapan kerinduan dan ucapan trimakasih kepada mama dan papa,syng allah,tausiah iklas karna Allah,tausiyah anak TK tentang sayang terhadap sesama,tausyiah anak gambar berdoa,tazkirag ringkas tentang cinta bahasa arab,terima kasih atas perhatiannya sayang,terima kasih ya allah dalam bahasa arab,terima kasih ya allah dalam bahasa inggris,syair kasih dan sayang sesama insan,syair cinta bahasa arab,status tentang kasih sayang untuk suami istri,sayangku percuma,sebutkan sifat sifat kasih,sesama Hamba2 Allah harus saling kasih sayang,sifat kasih sayang,sifat kasih sayang dalam kehidupan,sifat kasih sayang manusia,Sifat kasih sayang untuk berdakwah,sifat nabi penuh kasih sayang dalam bahasa arab yaitu,sifat-sifat kasih sayang,sketsa gambar ksih sayang ibu,terimakasih allah atas kasih sayangmu melalui orang yang aku sayang_logo,kata Allah dalam gambar,kasihsayangku,kasih seorang istri,kasih sayang yang sesungguhnya Îtu seperti apa,kasih allah bahasa arab nya ?,kata - kata bbm ayat sabar,kata - kata saling menyayangi sesama,kata arab tentang saling jaga perasaan,kata aku sayang kamu pake hurif alquran,kata alquran tentang sabar,kata arti kasih sayang,kata b inggris yang bisa membuat cowok ibah,kata kata berkasih sayang bergambar,kata kata bersyukur atas cinta dan kasih sayang,kata kata buat abang,kata kata butuh kasih sayang keluarga,kata kata ceramah tentang cinta pd alloh,kata kata istri untuk suami bahwa istri hanya butuh kasih sayang dan perhatiannya,kata kata kasih sayang pacar,kata kata merindukan kasih sayang ayah,Kata kata bahasa inggris sayang kepada al qur\an dan allah,kata kasih sayang dn ucapan,kata bahasa sunda kehidupan bermakna,kata bijak bahasa arab buat orang yg kita sayang,kata bijak kasih sayang suami sama sebagaimana ia menyayangi ibunya,kata gambar benci atau sayang dalam islam,kata brgambar rsa Rindu kta pda Alloh dan Nabi,kata cinta menurut al ghazali,kata cinta sayang dan rindu,kata hati kasih tuhan,kata kata mutiara saat hari valentine untuk sahabat dan orang tua,kasih sayang terhadap suami,imej ayat ayat hikmah,hadis arab tentang kasih sayang,ibu sayangi aku seperti kau menyayangi saudara ku,huraian tentang sayangi menyayangi,hikmah suami istri saling menyayangi,hikmah menyayangi sesama makhluk,hikmah kasih sayang sesama makhluk,hikmah kasih sayang ibu,hikmah berkasih sayang,hati2 dalam cinta,hati hatitentang sesorang dp menurut ahli bahasa,hanya butuh perhatian dan kasih sayang dalam bahasa inggris*,hakekat cinta bhsa arab,hadits2 pendek berkenaan hati dlm bhs arab,hadist tentang sesama makhluk bahasa arab,hadist kasih sayang ayah,hadis tentang hidup berkeluarga,imej ayat kasih sayang seorang anak,imej untuk ayat sayang kamu,kasih sayang terhadap makhluk,kasih sayang suami istri agama Kristen,kasih sayang sesama manusia dalam islam,kasih sayang sesama manusia,kasih sayang seorang keluarga,Kasih sayang seorang ibu valentine,kasih sayang perhatian pengertian dalam rumah tangga,kasih sayang menurut pandangan islam,kasih sayang menurut,kasih sayang dan hikmsh ALLAH SWT,kasih sayang adalah,kasi sayang terhadap mama,jurnal tentang menyayangi sesama,jelaskan akibat keluarga kurang kasih sayang,Istilah sayang dalam islam,isi pidato tentan aku sayang ibu karna Allah,insan berkasih dalam pandanga al quran,hadis orang yg sayang,Kata kata Rindu Bahasa Arab Download,pidato kultum pakai pantunyq,panggilan sayang buat pacar dalam bahasa arab,orang yg di sayangi ALLAH,operet tema kasih sayang terhadap sesama anak TK,ngaji diri tausiyah sunda,merindukan suami yg telah tiada dlm kata2bahasa inggris,mencintaimu dlm bhsa arab,mencari kata2 dan gbr buat dp bbm,mencari karangan tentang kasih sayang minimal 2 paragraf dalam bhsa sunda,membutuhkan kasih sayang dan perhatian,materi cinta dan kasih sayang,manfaat sifat kasih sayang,maksud emoticon wink bbm,makna ksih sayang islam,makna kasih sayang sejati,makna kasih sayang pada diri sendiri,makna kasih sayang,makna hidup dalam islam,pantun beserts artinya,pantun cinta menggunakan kta2 alquraan,pantun kasih sayang ibu kepada anaknya,pidato dengan tema cinta kasih hidup menjadi indah,pidato cara menumbuhkan kasih sayang,pidato bahasa arab tentang sayang sm pacar,Pidato arab yang berjudul saling menyayangi,pic berkasih sayang,perhatian kasih sayang lewat bbm,percakapan b arab untuk kekasih tercinta,pentingnya memupuk cinta lewat ungkapan menurut islam,pentingnya kasih sayang,Penjelasan manfaat dari sifat saling menyayangi antar sesama,pengertian ungkapan terima kasih,pengertian tentang sifat ksh syg,pengertian pentingnya memupuk cinta dengan tindakan dan ungkapan,pengertian kasih sayang menurut bahasa dan istilah,pengertian cinta menurut islam versi pendeknya,pembunuh hati dan cinta dalam bahasa english,pantun kasih sayang seorang ayah,makna cinta dan kasih sayang mendapat bantuan,macam macam kasih sayang dalam islam,kata ucapan tanda kasih sayang untuk ibu,kata ucapan syukur kepada tuhan,kata terimakasih untuk ortu pake bahasa arab sama artinya,kata tanda sayang,kata sayang untuk anak dan suami,kata sayang seorang ibu pada anak nya dal bahasaarab,kata sayang sama suami,kata sayang kepada teman,Kata sayang dalam bahasa arab di sebut,kata sayang buat keluarga,kata sair sayang seorang,kata mutira menyayangi pacar n keluarga,kata mutiara kasih dalam bahasa malaysia,kata mutiara cinta bahasa arab dan artinya tentang cinta buat istrinya,kata mutiara aku sayang suamiku,kata merindukan nabi bhsa arab besarta arti,kata kata ungkapan sayan untuk imam keluarga ku,kata ucapan trimaksih atas kasih syg nya,kata ungkapan kasih sayang,kata unkapan terima kasih pd keluarga,latin ayat tentang cinta kasih sayang antar umat,kumpulan kata mutiara kangen tanah kelahiran bahasa sunda,ktipan cramah rsa syang dan pengertian seorang wanita,kta bhs inggris apa kata alloh,kt utk kakak yg ku sayang,khotbah singkat tentang arti dr kasih sayang,kataa2 ucapan terima kasih atas perhatiannya,kata2cahaya hati,kata2 ungkapa kasih sanyang,kata2 tentang ksh syg pada suami dan anak2,kata2 tausyiah tentang kasih sayang,kata2 mutiara mahabah urg sunda,kata2 hari kasih sayang,kata2 cahaya kaseh,Kata-kata untuk ibu sebagai orang yang disayangi dalam bahasa arab,kata-kata terima kasih kepada allah dalam bahasa inggris,kata-kata cinta kasih Tuhan,kata kata sayang menurut islam,gmbr2 skit hti dlm bhs arab,dp bbm ayat Al Quran tentang sabar dan syukur,cara untuk mempercayai orang yang kita sayang bahasa melaysia,ceramah agama tentang kasih sayangibu terhadap kita yang begitu besar,ceramah berjudul saling menyayangi,Ceramah sunda tema kasih sayank,cinta kasih sayang dalam hati,cinta rindu kasih dan syg,contoh dialog pendek bahasa inggris beserta artinya tentang penolakan cinta demi pertemanan,contoh kasih sayang yang islami,cara mreayu pacar supaya tindak marah lagi lewat bbm,cara mengaplikasikan kasih sayang kepada seorang anak,bahasa inggrisnya sayang dan rindu,bahasa ingrisnya trimakasih sayangku,berkasih kasih sesama manusia - kata mutiara,berkasih sayang dalam islam,bhs arab ny merindukan orang yg kita sayangi,bhs inggrisny sayangilah suami kt sbgmn menyanyangi dr sdr,bhs sunda tentang kasih sayang kepada istri dan anak,cara agar mmlk sifat kasih sayang mnr islam,contoh keutamaan kasih,curahan hati dalam bhs arab ttg cinta kpd Allah,donload gambr dua tagan tanda sayang,download gambar firman allah tentang cinta,download gmbar rasa syank pcar sperti rsa syank ibu,download kata kata tiada dendam untuk sahabat english,download kata rasa sayang terhadap istrimu,download kata-kata sayang,dp arti dan makna cinta dan sayang,dp bahasa arab untuk pacar beserta atrinya,doa untuk orang yang ku sayang,doa untk suami,dalil penuh kasih sayang arab,definisi sayang menurut para ahli,demi tuhan aku mencintaimu bhs arab,doa ayat pendek bergerak,doa cinta untuk kekasih bahasa arab nartinya,doa doa seorang muslimah buat kebaikan keluarga,doa kasih sayang huruf arab,doa kasih sayang untuk keluarga ku,bahasa inggris nya aku sayang ibu suami dan anak anak ku,bahasa Arabnya aku sayang kamu karna Allah anaknya yg mengatakan kepada ibu,apa itu kasih sayang,apa yg paling utama dalam menjalin hubungan rasa sayang apa kasihan,apakah tanda menyukai seseorang walaupun tidak mengenali sesama sendiri,arti bahasa Inggris aku Berniaga ini karena dirimu,arti cinta dan sayang,arti dan makna kata sayang,arti dari jagalah perasaan suami dalam bahasa inggris,arti dari kasih sayang menurut islam,apa bahasa arabnya aku sayang kamu karna Allah,antara kasihan atau sayang,aku cinta ibu dalam bahasa arab,aku cinta kamu bhsa arabnya adalah,aku cinta kamu karena allah bahasa arab,aku rindu kamu dalam bahasa arab,aku sayang kamu karena allah dalam bahasa arab,aku sayang suami,aku syang ku lafaz arab,Allah sabar rindu,arti ibu dalam kehidupan,arti kasih sayang menurut agama islam,ayat-ayat sayang kepada mama,b sunda ungkapan sayang anak sama orang tua,bahasa arab aku sayang kamu,bahasa arab butuh kasih sayangmu,bahasa arab hadis ketika kangen dia untuk aeaeorang kekasih,bahasa arab semangat sayang,bahasa arab terima kasih teman teman sayang,bahasa arabnya aku rindu seseorang,ayat kata2 sayang,ayat kasih sayang dan cinta kepada pakwe,Arti Menyayangi dalam bahasa sunda,arti sayang menurut islam,arti sebuah kasih sayang,artikel tentang kasih sayang ibu,ayat alquran tentang kasih sayang ibu bapa,ayat arab dan latin buat sang pacar,ayat berkasih sayang,ayat butu kasih sayang,###################################################################,dp bbm bahasa araf cahaya,gmbr2 menguatkan iman,gambar dp bbm dlm bhs arab ucapa syukur,gambar DP dengan tema tausiyah cinta,gambar dp hati-hati di jalan yah papah dalam bahasa arab,gambar dp perpecahan islam,gambar dp tentang ikatan yg di anjurkan agama islam,Gambar dp ttg ungkapan cinta kepada Allah rosul n sesama manusia,gambar islami ungkapan sayang,Gambar kasih sayang seorang pacar dalam bahasa china,gambar dp bbm ayat al qur\an tentang sabar terhadap keburukan teman,gambar butuh perhatian bhs inggris,Foto2 Dp Bbm Kakak tersayangku Makasih perhatiannya ♡,gambar anak kecil memberi salam bahsa arab,gambar anak TK bertema kasih sayang,gambar bbm bahasa sunda saling sayang a sama lain,gambar bbm bergerak kata kata mahabbah,gambar bergerak berkasih mesrah,gambar bergerak berkata sayang untuk wanita yg disukai,gambar bertuliskan kata2 sayang untuk suami dan anak,gambar kata Allah Maha cinta kasih syang com,gambar kata kasih Tuhan dalam keluarga,gambar tangan kangen muslimah,gambar tentang kasih sayang orang tua,gambar tulisan arab rindu sayang,gambar tulisan penuh hikmah,gambar ungkapan sayang seorang cewek kepada kekasihnya,gbr kata2 sayang orang tua,gbr pp&tulisan mengenai kasih sayang anak kepada mama melalui perilaku,gmbr bcaan arab sunda,gambar kata2 tausiyah tajamn,gambar kata2 latin doa ibu dan ayah,gambar kata kata abi kangen kamu bahasa sunda,gambar kata kata aku cinta ibu karena allah,Gambar kata kata arab dan artinya tentang kerinduan,gambar kata kata motivasi islam beserta alkurannya,gambar kata motivasi sayangilah istri,gambar kata pengertian sama istri,gambar kata sayang kekasih Islami,gambar kata sayang pacar dan anaknya,foto ucapan kasih sayang,foto tulisan arti sayang,dp bbm saling menyayangi sesama keluarga,Dp BBM Sayangilah Diri Sendiri,dp bbm tangan wanita berdoa,dp bbm tausiyah cinta,dp bbm tema rela berkorban,dp bbm trima kasih guru,dp bbm tulisan arab kangen,dp bbm watak,dp bbm sabar bahasa melayu,dp bbm rindu kasi sayang mama,dp bbm bergerak aku menyayangimu lebih dari teman,Dp bbm berserah kepada allah bahasa inggris,dp bbm cinta kshsyg yg hilang,dp bbm doa seorang ayah kepada anaknya free,dp bbm hikmah sakit,dp bbm menguatkan hati dalam bahasa arab singkat,dp bbm orang tua menyayangi anak nya,dp bbm rasa sayang bhs inggris,dp cintai aku karena allah bahasa arab,Dp doa disayang orang tulisan arab,dp ucapan trima kasih untuk perhatian kakak,emoticon kasih sayang seorang pacar,firman Allah di alquran tentang cinta,Firman Allah SWT dan Sabda Nabi tentang rasa benci dan dendam,firman allah tentang cinta dan kasih sayang,firman allah tentang sayang srsama makhluk,firman mengenai kasih sayangkeluarga,foto islami Tanda CaYang,dp ucapan terima kasih buat suami bahasa arab,dp tausiyah cinta dalam islam,dp gambar tulisan ungkapan renungan hati kasih ibu,dp islami kasih sayang untuk anak,dp kangen seseorang karena allah,dp kangen suami karena allah,dp kasih sayang,Dp kata dzikir tulisan arab,dp percuma kangen kamu,dp tanpa kasih sayang,dp bbm bergambar hakekat dunia

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: