≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,kasih sayang menurut islam,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,gambar tulisan kata sayang,kasih sayang keluarga dalam islam,kata kata kasih sayang ibu,kasih,Kasih sayang,hadist tentang cinta beserta tulisan arabnya,firman allah tentang cinta dan kasih sayang,dp kasih bapa,gambar kasih sayang tuhan,dp kasih sayang suami istri,hadits tentang kasih sayang,firman allah tentang kasih sayang,ARTI SAYANG DALAM ISLAM,arti kasih sayang menurut agama islam,kata kasih sayang,arti cinta dan kasih sayang,rindu kasih sayang suami,rindu kasih sayang kekasih,ucapan terima kasih untuk orang tua bergerak,ungkapan sayang pada ayah,ungkapan ksh syg,sayang karena allah,sifat sayang,tulisan arab saya cinta allah,tulisan arab allah bergerak,Trima kasih Tuhan dalam bahasa inggris,tulisan bergambar utk kekasih melayu,ucapan kasih sayang,tulisan bhs arab Allah bersama orang2 yg sabar dan ikhlas,ucapan doa untuk orang yang kita sayangi,ucapan doa buat seseorang yang di sayangi,ucapan doa buat kekasih,ucapan cinta kasih untuk seorang anak,Ucapan cinta kasih kepada sahabat bahasa inggris islami,ucapam sayang buat suami,tulisan sebuah puisi tentang kasih sayang,tulisan latin aku sayang kamu,tulisan kangen kamu sayang,translet latin bhs arab cintai aq karna Allah,tips menjadi ikhlas menurut alquran jg hadist bhs arab,tilisan yg indah buat kekasih kita yg kita sayangi yg ada di dlam alkuran,sayangi ALLAh,sifat kasih sayang,syair sayang dan cinta dari negri arab,syair tentang kasih sayang dalam islam,tabiat cinta sesama manusia,tanda allah sayang pada hambanya,tanda rasa syang pada ibu,Tanda sayang kepada si suami,tanda tanda sayang kepada pacar,tanda2 cinta sesama mukmin,tanpa harta orang tua,tentang memilih pasangan hidup menurut agama,terima kasih allah dalam bahasa inggris,terima kasih suami ku dalam bahasa arab,terima kasih ya allah bahasa inggris,sayang suami karena allah,ucapan kasih sayang pada istri,ucapan kasih sayang sahabat jepada istrinya,ungkapan kepada seseorang lewat ceramah,ungkapan rasa sayang ibu untuk suami dan anak,ungkapan rasa sayang pd suAmi dlm gambar,ungkapan rasa sayang terhadap seorang ibu,ungkapan rasa sayang untuk sahabat dalam bahasa arab,ungkapan rasa sayang untuk suami,ungkapan rindu kasih sayang ayah,ungkapan sayang buat suami,ungkapan sayang dengan suami,ungkapan sayang melalui pantun,ungkapan sayang pada pacar,ungkapan sayang pada suami,ungkapan sayang untuk suami,ungkapan trimakasih untuk nikmat dan rezeki dari Alloh dlm bhs inggris,ungkpan syg buat suami,untuk sayangku,wanita yang sayang keluarga,ungkapan kata sayang kepada suami,ungkapan kasih sayang bahasa inggris dan artinya,ucapan kasih sayang untuk keluarga,ucapan kata sayang ma istri bahasa arab,ucapan rasa sayang romantis bahasa melayu,ucapan sayang buat suami,ucapan sayang buat suami dalam bahasa inggris,ucapan sayang untuk suami,ucapan sayank pada anak bahasa inggris,ucapan sebuah kasih sayang,ucapan syukur kepada allah dalam bahasa arab,ucapan terima kasih bahasa sunda,ucapan terima kasih buat suami yg sayang sama kita,ucapan terimakasih dalam bahasa sunda untuk kedua orang tua,ungkapan cinta dan kasih sayank dalam bahasa inggris,ungkapan cinta kasih pada istri,ungkapan cinta untuk suami dalam bhs aeab,ungkapan hikmah,ungkapan kasih sayang anak dan ibu bahasa arab,yaallah aq sangat sayang ma suamiku,sayang sayang di terima cinta kamu,kelebihan memiliki sifat kasih sayang,mengaplikasikan rasa kasih sayang terhadap manusia,mutiara kasih syank,mutiara kata nilai kasih sayang terhadap keluarga,mutiara rindu allah,naskah mutiara cinta karena allah,naskah pidato tentang rasa kangen menurut islam,orang merindukan kasih sayang,orang sabar kekasih allah,pantun buat orang yang aku sayang,pantun cinta kasih sayang,pantun dalam bahasa arab beserta artinya,pantun dan kata agama islam indah untuk cewek,pantun kasih sayang sesama manusia,pantun mengenai sikap pemaaf dan sabar,pantun sayang ikhlas,pantun sayang suami,pantun sunda untuk suami,memahami kasih sayang allah,manfaat memiliki sifat kasih sayang,maksud sayang dalam islam,keperluan & kehendak dalam rumahtangga,ketika orang yang kita cintai sayang sama orang lain,konsem mencintai sesama makluk ciptaan allah dalam islam,konteks kasih sayang dari penilaian melayu pdf,ku butuh perhatian dan kasih sayangmu,kumpulan ceramah dan hadis bahasa sunda,kumpulan kata bergambar dalam al-quran,Kumpulan pidato pendek bahasa sunda tema kasih sayang ibu,lihat kata kata bhs sunda yg iklas,macam-macam judul pidato islami dan firman allah,makalah kata cinta buat suami,makan kfc saat hamil,makna cinta dan sayang,makna dari aku cinta kamu karna allah,makna kasih dalam islam,Maksud cahaya kasih,maksud mencintai karena Allah,pantun ttg persaudaraan,Pdato bhs inggris tntang ksih syang,puisi kasih sayang untuk kekasih,puisi rasa sayang,puisi selamat jalan sayang,puisi tentang sayang dan rindu,puisi terima kasih kepada Allah,rindu kasih sayang keluarga image download,Rindu kepada mu kasih,Rindu tak tertahankan pd suamiku bhs arab,sabar dalam cinta menurut islam,sabar menurut agama,sair cinta dan sayang sair arab,saya butuh alloh bahasa inggris,sayang,sayang emak,sayang mak dan ayah dalam bahasa inggeris,sayang pada diri sendiri,sayang sahabat kecil,puisi kasih sayang sama pacar,puisi kasih sayang kepada keluarga,puisi kasih sayang keluarga,pengertian dari kasih sayang menurut islam,pengertian mngasihi sesama,perkataan yg sesuai dikatakan utk kekasih,pertanyaan sayang kepada Allah,photo orang berkasih sayang,pidato bahasa inggris dan artinya singkat padat jelas namun tidak pasaran,pidato bhs inggris ttg cinta,pidato kasih sayang,pidato pendek bahasa sunda tema menjaga hubungan antara sesama,pidato tema rasa kasih sayang,Pidato tentang keikhlasan yang singkat dan padat,puisi cinta kepada allah,puisi cinta pada allah,puisi cinta pada allah sayang,puisi cinta yang berjudul tanda terima kasih,puisi islami bertulisan arab tentang arti hidup di dunia,Puisi kasih sabar islami,sayang sama suami dan anak,Kata bergambar tentang sabar dalam bahasa arab,kata bertahan tanpa kasih sayang ortu,kata bijak cinta cara rasul,Kata bijak sabar dalam tulisan arab latin dan terjemahannya,kata buat allah,karangan pendek rumah ku surga ku dalam bhs inggris,kata buat buah hati,karangaan pendek tema kasih sayang,kaliamat sayang anak inggris,istri terhadap suami dlm ajaran islam,ilmu-benci/kelebihan*kasih sayang,ikatan cinta kasih karena Allah,kasih say,kata bergambar menyayangi pacar,kasih sayang allah,kasih sayangku,kasih sayang suami isteri dalam bahasa inggres,kasih sayang sesama manusia,kasih sayang sesama insan,kasih sayang seorang sahabat,kasih sayg,kasih sayang sahabat dalam menuntut ilmu,kata ayah sayang sama pasangan hudup,kata bahasa arab cinta kepada sesama manusia,kasih sayang islami,kasih sayang seorang bapa,kasih sayang dalam hati,kasih sayang dalam bahasa inggris,kata cinta ungkapan terima kasih,Hikmah prilaku kasih sayang,gambar-gambar doa dalam bahas arab untuk kekasih yang sedang sakit,gambar yang menunjukan rindu dan kasih sayang,gambar ucapn sayang ke suami,gambar tulisan tentang kasih sayang,gambar tulisan sayang suami,gambar tulisan mengagumi tampa di cintai dp bbm,gambar tulisan aku sayang keluargaku,gambar sepasang kekasih soleh,gambar sayangku pada allah,gambar sayang buat suami,gambar sayang allah,gambar kata2 kasih sayang ibu,gambar kata tentang kesabaran bahasa arab dan artinya,gambar kata seorang anak yang rindu tuhan a,gambar kata rindu pada pasangan menurut sahabat nabi,gambar kata kata untuk suami yg ga perhatian,gambar kata kata sayang tapi tak sanggup untuk bertahan demi keadaan,gambar2 bergandengan tangan,gbr dp kasih bapa,hikmah kasih sayang,hikmah cinta allah sunda,hidup harus terus dalam bahasa arab,hati2 suami ku b arab nya,hati hati sayang dalam bahasa inggris,dp memahami dgn cinta,hadits kasih sayang,hadist ttg sayang keluarga,hadist kasih sayang,hadist atau ayat tentang perintah allah untuk berkasih sayang & caranya,Hadis dalam bahasa sunda,gmbr maksud sayang,gmbr kata aku cinta allah,gmbr bergerak macam macam doa latin,gmbar bntuk kta kasih syank,gbr menahan rasa kngen,gbr dp untuk ibu yg rindu pada anak gadisnya,gambar kata kata isi hati seorng gadis yg butuh kasih sayang ibunya,kata mutiara tanda kasih sayang orangtua,kata terima kasih kepada otang di sayang,kata terimah kasih sayang,kata ungkapan rasa terimakasih atas kasi sayang suami,kata ungkapan sayang,kata-kata buat kepercayaan ayah untuk anaknya dalam bahasa inggris,kata-kata butuh kasisayang keluarga pake bahasa inggris dan artinya,kata-kata sayang buat suami,kata-kata sayangkan isteri,kata sebuah rasa terimakasih kepada kekasih,kata sayang untuk istri,kata ngucapin kasih sayang ke pacar,kata rindu allah,kata sabar dalam bahasa inggris dan terjemahaan y,kata sayang dalam bahasa islam,kata sayang dalam tuhan,kata sayang kata cinta buat suami,kata sayang sabar islam,kata sayang tapi bukan pacar,kata-kata tentang agama in english,Kata-kata ungkapan sayang buat pacar dalam bahasa arab,kata2 cinta buat istri dng bhs sunda,kata2 mutiara tulisan arab ucap syukur,kata2 romantis bhs arab syang km,kata2 sayang untuk istri dlam bhsa arab,kata2 seorang wanita yg di sayang allah,katakata bahasa arab romantis,katakata basa sunda tentang kurang kasih sayang orang tua,katakata pemahaman sifat,katamutiara bhsa sunda buat ayah,kata2 mutiara tentang rasa sayang terhadap anak dalam bahasa inggris,kata2 mutiara cinta dalam gambar x pandang harta,kata2 hati2 sayang,kata2 hikmah cinta karena allah,kata2 islam arab untuk kekasih,kata2 islam sifat kasih sayang,kata2 kasih syang tu seperti apa sih,kata2 kesabaran sesama makhluk,kata2 memahami islam,kata2 merindukan kekasih karena agama,kekasihku dalam bahasa arab,kata cinta untuk anak dan suami,kata kata buat kakak sayang,kata kata buat kekasih yang mencintai karena allah,kata kata cinta bahasa inggris beserta artinya,kata kata dari arti kata sayang,kata kata dlm kasih tuhan,kata kata islami tentang cinta kepada orang tua,kata kata kangen dia tuhan,Kata Kata Kangen Pada Seseorang yg Keluar Di Jalan Allah,kata kata Bahasa arab aku sayang kamu,kata kata aku sayang kamu karena alloh,kata hati bahasa arab,kata indah buat kekasih dlm alqur\an,kata islami pada kekasih,kata istri butuh kasih chyank,kata kasih sayang Allah,kata kasih sayang saling menguatkan bhs inggris dan artinya,kata kasih sayang tausiyah cinta,kata kata aku cinta kamu bahasa arab dalam bentuk gambar,Kata kata kasih sayang bahasa arab dan artinya,kata kata kasih sayang seorang ibu kepada anaknya,kata kata kasih support,kata kata terima kasih untuk sayang,kata kata terimakasih untuk suami,kata kata ungkapan kkasih sayang di dalam satu kelurga,kata kata ungkapan sayang seorang cewek,kata kata untuk mendapatkan kasih sayang orang tua,kata mutiara allahkepada hambanya,kata mutiara bahasa inggris cintailah sesama,kata mutiara cintai aku karena allah dalam bahasa arab,kata kata suami kesal istri bahasa sunda DP BBM,kata kata sayang sama allah,kata kata kecil di sayang sayang dan seterusnya,kata kata kurang kasih sayang keluarga,kata kata makasih sayang,kata kata mengenai kehidupan,kata kata penilaian trhadap seorang kekasih,kata kata rindu allah swt,kata kata sabar bahasa inggris dan artinya,kata kata sayang hadis,kata mutiara rindu kasih sayang,gambar kata kata dalam al-quran beserta artinya tentang jodoh,don lod kata kata bahasa in dia cinta sesama tmn,butuh kasih sayang islami dp,butuh kasih sayang orang tua,cara mencari pasangan hidup menurut agama islam,cara nerjemahin selamat tinggal ayahku tercinta dalam bhs inggrisnya,carita sayang allah bahasa english makna makayu,ceramah saling memahami antara satu sama lain,Ceramah singkat tentang kasih sayang pacar dan ibu,ceramah tanda kasi sayang allah,butuh kasih sayang ibu,butuh kasih sayang dari suami,bahasa inggrisnya semangat ia sayang,basa arab cinta dan kasihsayang,berceramah untuk anak anak memakai sabda bhs arab,berkasih sayang,bersyukur pada kasih sayang allah,bhs arab aku rindu kasih sygmu Allah,bhs arab nya sayang untuk suami,butuh kasih sayang dalam bahasa inggris,Ceramah tema saling membantu bahasa sunda,ceramah tentang seorang pemaaf,contoh rasa sayang allah terhadap makhluknya,dalam sayang,definisi kadih ibu,doa bahasa arab untuk kekasih,Doa cinta Allah kepada orang yang di sayang,doa menyuburkan dan menyatukan kasih sayang tulisan latin,agama Allah dalam bahasa arab,Doa untuk menjalin kasih sayang tulisan arab,contoh pidato bahasa inggris tentang pengertian alam menurut agama islam,Contoh khitobahan arti kasih sayang,Cerita tentang kehidupan kasih sayang sesama makhluk hidup,cermah agama tentang kasih sayang,cinta kamu karena allah bahasa arab,cinta kasih sayang,cinta kasih sayang dalam hati,cinta kasih sayang versi islami,cinta keluarga dalam bahasa arab,cintai aku karena allah,bahasa inggris dari kamu seorang cewek yang paling aku sayank,bahasa inggris bulan penuh kasih sayang bagi keluarga kecilku,arti dari kata sayang,arti kasih sayang,arti kasih sayang dalam islam,arti sebuah kehidupan manusia dalam islam,arti ucapan sayang,atas dasar apa kata sayang itu,ayat al quran mengenai berkasih sayang,ayat al quran yang menjelaskan sesama makh ciptaan allah harus saling menyayangi,arti dan makna cahaya dan kasih sayangmu,apa kata2 sayang yang di bolehkan dalam islam,aku sayang kamu seorang bukan yang lain,aku sayang suamiku bahasa arabnya,Al-Mahabbah terjemahan dalam bahasa melayu,allah dan ibu yang saya cinta,allah sayang ibu,allah sayang kamu,apa arti bahasa arab nya aku sayang ayah,apa bhs inggrisx aku mencintai mu sebagai mana aku mencintai kedua orang tua khu,ayat ayat sayang ibu bapa,ayat cintaku sayang,bahasa arab nya kangen kamu,bahasa arab utuk anak yang memberi kasih sayang,Bahasa arab yg romantis untuk suami,bahasa arabnya aku cinta kam karena allah dan hadistnya,bahasa arabnya sayangi keluargamu,bahasa bahasa sunda sayang dan cinta ke suami,bahasa inggris aku sayang kamu tapi kamu sayang yang lain sabar,bahasa Inggris Aku sayang Sinon,bahasa arab latin sayang atau cinta,bahasa arab hubungan cinta,ayat kasih sayang istri,ayat kasih sayang suami isteri,ayat sayang pada seorang,ayat tentang kasih thp istri,ayat ttg kasih sayang Allah kpd hambanya yg salin cinta krn Allah,b inggris sabar ya sayang,bagaimana cara mngungkap kn persaan terhadap kekasih sndiri mnurut islam,bahasa arab aku rindu,aku sayang kamu karena allah dalam bahasa arab,gambar kata kata cinta & kasih sayang,Foto doa seorang wanita buat pcr trsayang islami,foto dp bacaan kasihan amat,foto foto gambar mencintai wanita karenah allah,foto kasih sayang,foto kasih sayang ayah ke anak,foto kata aku sabar sayang nak,foto salam kasih mesra rindu,foto salam rindu kasih mesra,firman Allah tentang menyayangi hewan,firman allah tentang makan,DP sayang suami n anak,DP sifat istri-istri rasulullah,dp suami istri dalam bahasa jawa,dp syukur nikmat,dp ucapan sayang pd suami,dp ucapan terima kasih untuk ke baikan mu,dp ucapan terimakasih atas ksh sayang dr pacar,firman allah tentang harta,gamar kata ksh syg,gamar kata sayng istri dan anak,gambar kangen kpd orgtua menurut agama,gambar kasih bapa,gambar kasih sayang ayah dan ibu menurut islam,gambar kasih sayang hamil sama pacar,gambar kata cinta kehidupan ketentuan tuhan,gambar kata com/terima kasih sayang,gambar kata kangen ceramah,gambar kata kata arti kata sayang,gambar doa untuk seseorang yg kita sayang,gambar dan kata trima kasih pada tuhan,gamba dp butuh perhatian dan kasih sayangmu,gambar bbm kalimat pujangga kasih sayang kepada semua makhluk hidup,gambar bergerak rindu sama suami,gambar bergerak ungkapan sayang anak,Gambar Buat Ungkapan Kasih sayang Pada Pacar,Gambar dan kata kata bijak yg penuh kasih sayang tentang seorang ayah,gambar dan kata kata persahabatan dan kasih sayang yg tulus,gambar dan kata kata seorang anak rindu sama ibunya,dp rindu inggris arti,dp rindu bhs arab,dp bbm ak hanya btuh ksih syang dri km,dp bbm bhsa sunda,dp bbm doa bah<b>asa arab</b>,dp bbm foto bapak dgn anak bergandengan tangan,dp bbm hadis pakai bahasa inggris beserta artinya,dp bbm hadits tentang syukur,dp bbm kata kata firman tuhan,dp bbm mengenal diri sendiri dari pandang ilmu psikolog,dp arti kasih sayang dan perhatian,dp aku suka kamu bahasa arab,download foto rindu bahasa arab,download gambar kata sayang yg tak terungkap,download gambar tema sayang,download kta rindu pda org yg kita sayangi dgn bahasa malesia dan artinya,download puisi terima kasih sayang,download video ceramah cinta rindu kekasih,Downlod gambar islami tentang jodoh atas kehendak Allah,downlot kata 2 d sayang suAMI,dp bbm nikmatnya sabar,dp bbm prinsip hidup bahasa arab dan artinya,dp hati kasing sayang,dp kasih sayang ibu ke anak,Dp kata aku cinta anak anak ku bahasa inggris,dp kata kata bahas inggris dan artinya tentang kasih sayang,dp kata rindu dan sayang,dp kata sayangbuat suami,dp maksut Allah,dp rindu bahasa arab,Dp hadits hadits dalam bahasa inggris,dp gambar kata cinta kasih sayang Allah,dp bbm sayang suami bergerak,dp bbm tangan bergandengan,dp bbm tulisan arab aku rindu kamu,dp bbm ungkapan sayang untuk orang tua,dp bhs melayu,dp cinta dan kasih sayang,dp doa tuk org tersayang dlm bhs arab,dp firman allah hari ini,dowenloqd gambar tulisan sayang pake arab

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: