Wednesday, April 23, 2014

You are here: Home > Informasi Tambahan > Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

by Cahaya Purnama

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
- Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
- Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
- Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
- Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,semangat sayang,sifat kasih sayang,pidato muslim yang ada lagunya,pantun sikap berterima kasih kepada negara,@syaeng com,ceramah tentang kasih sayang,pidato yg berjudul sifat pemaaf lengkap dengan isinya,contoh pidato tentang puasa beserta dalil nya,contoh hikmah dan manfaat dari sikap persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat,karangan sayangi diri dan keluarga,kasih sayang dalam islam,pidato kasih sayang,ayat sayang keluarga,arti cinta dan sayang,berkasih sayang,keindahan sabar dalam rumah tangga,teks pidato kasih sayang,kata kata kasih sayang ibu,kata kata sifat manusia,ayat sayang untuk kekasih,ceramah tentang kasih sayang allah,ceramah khutbah lengkap beserta hadist,ayat sayang kekasih,arti cinta dan kasih sayang,images doa kasih sayang arab,karangan perilaku yang menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga,contoh pidato bertema kasih sayang,kasih sayang sesama insan,pidato sunda agama,pidato tema kasih sayang,pidato tentang kasih sayang,syair bhs arab dan terjamah,renungan jiwa dan doa untuk ayah yg sedang mencintai seorang gadis muslimah,teks pidato bahasa sunda tentang akhlak,tulisan cerama tenang ibu,naskah pidato yg pakek ayat dan pantun,pidato agama islam beserta hadistnya,paragraf persuasif dengan tema kasih sayang sesama manusia,pidato singkat tentang kasih sayang,kata2 percakapan dlm bahasa arab dan doa cinta,pidato persahabatan dalam islam,kasih sayang menurut islam,kata mutiara untuk kekasih yang berhubungan dengan purnama bulan,ungkapan sayang,tulisan tentang cinta ibu,teks pidato tulisan bahasa sunda,renungan hati wanita,Contoh teks pidato tentang pentingnya agama dalam keluarga,contoh pidato tentang kasih sayang,berkasih sayang kerana allah,cinta dan kasih sayang dalam islam,ceramah islam cinta alam dan kasih sayang sesama manusia lengkap dengan dalil nya,dakwah islami dengan firman hadis,deskripsi sikap kasih sayang,doa kepada tuhan dalam bahasa inggris,karangan bebas singkat bahasa sunda,hikmah kasih sayang,Karangan b sunda berbakti kepada ortu,gambar dp insan,gambar dan ungkapan rasa kangen dalam bahasa sunda,gambar persaudaraan dalam islam,contoh kultum mengenal insan,contoh ceramah tentang manusia,contoh dakwah beserta hadistnya,contoh kasih itu sabar,contoh ceramah islam beserta dalilnya,contoh naskah pidato singkat bahasa sunda tentang anak soleh,contoh ceramah tentang kasih sayang,contoh ceramah agama islam tentang kebaikan beserta hadisnya yang terbaik,ceramah singkat ada al-quran dan hadist,Cerpenmencintai lingkungan ciri orang beriman,carita pendek motipasi sunda,ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu beserta tulisan alquran dan hadis,ceramah beserta dalilnya,ceramah kebencian terhadap sesama,cerita tentang menyayangi sesama,cerita bergambar saling menghargai dan menyayangi,contoh pidato dengan tema guru beserta hadits nya,contoh puisi untuk memahami ayat alquran,contoh teks cerita tentang cinta kepada keluarga,contoh pidato islami dengan dalilnya,contoh pidato bahasa arab dan artinya tentang kehidupan,contoh sikap kasih sayang,contoh pidato kasih sayang,berkasih sayang sesama insan,ayat-ayat cinta dalam islam,arti cinta bahasa malaya,berkasih sayang dengan allah,berdoa kepada allah dalam bahasa inggris,ayat ceramah pendek,gambar sayang keluarga,gambar semangat sayang,gambar puisi tentang pengertian seseorang,gambar kasih sayang islami,gambar al-qoran beserta artinya mengenai cinta,dakwah yang berjudul wanita solehah,dp kata dua insan,dalil syank,dalil dalil dakwah versi sunda,hadis tentang kasih sayang,Judul ceramah agama beserta hadisnya,karangan bahasa indonesia tentang taat kepada orang tua,hadist hadist dan firman Allah yang berisi tentang kasih sayang dan menghargai,hamba seorang ilmuan tentang kasih sayang,hadist sayang terhadap adik,Kasih sayang,jelaskan ahklak yang berhubungan dengan keluarga dan dalil dalil nya,hadis tentang cinta tak di balas pendek,puisi tema kasih sayang singkat,rindu kasih sayang,teks ceramah singkat jelas tentang kesabaran,teks ceramah agama dan hadist nya,syair saling menghormati sesama,sikap memberikan pertolongan dan kasih sayang terhadap sesama termasuk akhlak,syair kasih sayang,sajak kasih sayang keluarga,pidato bahasa arab tentang menuntut ilmu dan artinya,pidato bhs arab (dlm bhs latin indonesia) singkat,pidato singkat bahasa arab dan terjemahan nya,pidato kasih sayang sesama manusia,pidato singkat bahasa inggri dan hadisnya serta artinya,puisi menghargai sesamanya,pidato tentang rasa kasih sayang,puisi ayah dan ibu bahasa inggris dan artinya,puisi cinta dan kasih sayang,naskah pidato bahasa sunda tema kekeluargaan,pantun cinta kasih sayang,Pengertian kasih sayang dan contohnya,pidato agama islam 3 alinea,pidato anak yang hebat krn ibu yang bijak,pengertian sikap kasih sayang,pidato ayah dan lagunya,pentingnya cinta bagi kehidupan manusia,kultum makna kasih sayang,kepentingan kasih sayang dalam kehidupan,kepentingan kasih sayang dalam keluarga,kultum menghargai diri sendiri menurut islam,Kata rindu bhs arab,kata renungan islam tulisan arab,kata-kata hikmah kasih sayang,ungkapan rasa sayang menurut islam,teks pidato judul ibu beserta dalil,mading / indah dalam kasih,kumpulan hadist pendek tentang cinta,mencari pidato tentang cinta alam dan beserta suratnya yang terdapat dalam al quran,makna kasih sayang dalam islam,kumpulan kata kata menyayangi dalam bahasa arab,kultum tentang pengertian sesama makhluk,materi dan metode menyayangi sesama,mengarang bahasa indonesia Tema:menghargai ciptaan tuhan,kumpulan mading tema kasih sayang,maksud kasih sayang,kultum yg berjudul kasi sayang orng tua,kumpulan hadits tentang mencitai dan dicintai sesama mahluk,makna arab kasihsayang,membuat teks dengan kata kasih dan sayang,kumpulan ceramah islam singkat dan jelas bhs inggris,Mahabbah rindu kekasih hati bhs inggris dan artinya,mading tentang kasih sayang,makna dan erti kasih sayang sebenar,kultum sinkat,marah tanda sayang,kumpulan pidato tentang keagamaan ibu,kultum singkat tentang KASIH TUHAN,maksud sayang diri,kumpulan renungan pendek uje mp 3,manfaat sifat kekeluargaan,kultum singkat tentang cinta,kultum singkat tentang azab melawan orang tua beserta pembukaan,pidato akhlak dan hadistnya atw dalilnya,naskah ceramah kebersamaan dalam islam,pantun kasih syg,pantun kasih sayang terhadap keluarga,Pengertian hari kasih sayang,naskah pidato singkat dengan hadis nya,penertian cinta saling menghargai,pantun ceramah hadits,Pantun hadits,pantun dengan bahasa inggris tentang akhlak mulia beserta artinya,pengertian kasih menurut para ahli,pidato 4 bahasa indonesia arab inggris jawa dengan tema akhlak yang baik,naskah pidato indahnya kebersamaan,Naskah pidato bertema kan tentang sabar lengkap dengan pantun,naskah pidato hari kasih sayang,naskah pidato dengan tema kasih sayang ibu,pantun tema percintaan,paragaf persuasip tema kasih sayang sesama manusia,pidato b inggris lengkap artinya judul perbedaan itu adalah indah,naskah pidato tentang menghormati orang tua dan hadits,pantun agama ttg ikhlas,pembukaan ceramah bahasa arab dan kumpulan ceramah,penjelasan tentang sikap kasih sayang,muhadhoroh tema bisa memotivasi diri,naska cerama yg berjudul pentingnya agama,pidato bahasa arab dan terjemahannya cara mencintai rasul,paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,pidato hubungan manusia dengan Allah,pidato erti cinta melayu,pidato mengenai agama islam beserta ayat dan Artinya,pidato menghargai teman bertema bahasa jawa dan indonesia,pidato bertema kasih sayang,pidato judul kasih sayang,pidato kasih sayang seorang pacar,pidato indahnya kebersamaan dalam menjalin persahabatan,pidato bhs arab singkat,pidato berbakti kepada kedua orang tua dengan latin,pidato bahasa inggris kASIH SAYANG ANAK,pidato cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,pidato bertema agama singkat,pidato islam lengkap dengan ayat al quran,pidato bahasa sunda singkat cinta,pidato buat sang kasih,pidato dalam bahasa inggris arti beserta hadistnya,pidato bahasa sunda tentang pentingnya menepati janji,pidato bhs inggris tentang kesabaran,pidato bahasa indonesia sama dalilnya,Pidato english yg ber judul kisah kasih d sekolah,pidato bahasa sunda yang berjudul berbakti kepada orang tua,pidato ceramah hadis,pidato bahasa arab singkat dan artinya,selamat tinggal sayang,teks ceramah agama islam singkat tentang ibu,saling menghormati bahasa arab,syg syg cinta,Tazkirah tajuk kepentingan kasih sayang,saling menyayangi menurut al quran,sayang tuhan,sayang allah sayang kedua orang tua sayang pacar,renungan yang berjudul kasihku untuk sesama,saling menyayangi sesama makhluk Allah,sayangi sesama makhluk,teks ceramah tentang kelemahan akhlak,sifat kasih sayang rasulullah,ringkasan khotbah islam agama kasih sayang,surat arab agar orang yg kita sayangi menyayangi kita lagi,sabar bhs sunda,teks ceramah singkat tentang ibu,tanda kasih sayang dalam agama islam,sajak kasih sayang terhadap keluarga,pidato singkat yang berjudul beriman kepada allah,puisi berjudul terima kasih untuk ibu tapi dalam bentuk lagu,poto arti cinta yg sebenar ya,poto2 ayat cinta kepada allah,pidato tentang kasih sayang seorang ibu,poto kasih syg islami,pidato tentang kasih sayang rasulullah,puisi latin arab beserta artinya buat kekasih,pidato tentang kasih sayang sesama manusia,pidato singkat tentang pentingnya kasih sayang kedua orang tua,pidato singkat yg bertemakan pergaulan bebas yg memakai ayat al quran,puisi kasih sayang kekasih,puisi kasih sayang sama pacar,pidato tentang menghargai teman beserta dalil nya,puisi dan doa untuk kedua orang tua,pidato untuk ibu tapi ada puisinya,puisi cerama,PIDATO SINGKAT DAN JELAS BAHASA SUNDA TENTANG ILMU,pidato tentang cinta antara ibu dan kekasih,pidato tentang saling menyayangi sesama teman,pidato singkat judulnya orang yg beriman,pidato terkait doa untuk ibu,pidato singkat kasih sayang terhadap orang lain,PIDATO TENTANG CINTA DAN KASIH SAYANG,pidato tentang al quran singkat dan padat,Puisi cinta gati bhasa ingris,pidato yg berjudul kesabaran dalam menuntut ilmu,puisi cinta bahasa arab dan artinya,teks pidato singkat beserta hadis,Teks pidato berjudul kasih sayang,teks pidato bahasa sunda tentang pentingnya menepati janji,teks pidato tentang kasih sayang,Ukuran Sayang Itu Pengertiannya Apa,ungkapan rasa sayang kepada suami tercinta dalam bahasa inggris,teks pidatopendek agama islam,teks kultum pakai ayat,teks pidato b arab dan artinya dan bahasa inggrisnya untuk anak sd,ungkapan kata sayang,teks pidato singkat tentang cinta beserta dalilnya,teks pidato bahasa indonesia yang sudah ada tema dan judul,Tugas pidato singkat bahasa indonesia tentang akhlak terhadap orang tua,teks pidato yang berjudul sabar dan pasra,teks dakwah beserta hadist,tema yang cocok untuk berdakwah tentang ibu dan ayah,Temetema bahasa arab singkat padat,tulisan terima kasih buat sang pacar,teks tazkirah cinta agama dan negara,terima kasih sayangku,ungkapan sayang dalam bahasa arab,tulisanarabtentangsabarpemaaf,kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga,kultum b indo yg berjudul nikmat ALLAH SWT kepada manusia,koleksi teks kultum pentingnya keluarga,kkultum tema pentingnya salong menyayangi sesama,kata-kata mutiara untuk mengungkapkan perasaan sayang ke pada pasangn kita,kata2 sayang,kultum beserta ayatnya,kesah kesah kasih sesama insan,kultum bahasa arab dan terjemahannya,kultum kasih sayang yang benar,kultum judul wanit,keutamaan sifat kasih sayang sesama manusia,kata rindu orang tua bahasa sunda,kultum bahasa arab dan terjemah,kisah tema rindu kepada allah,kata sabar dan ikhlas,kata bijak sayangi wanita inggris dan artinya,kasih Tuhan,kata kata penyemangat kerja dalam bahasa sunda,kata mutiara kasih sayang,kata mutiara persahabatan bahasa arab pendek,kata bijak sabar bahasa sunda dan artinya,kasih sayang sesama manusia dalam islam,kata kata arti seorang kawan,kata mutiara bahasa arab dan artinya,kata kata sayang keluarga dalam bahasa inggris dan artinya,kata kata pendek pidato ceramah dakwah islam,kasih sayang dan keredhaan Allah,kata mutiara sunda religi,kata kata buat bersabar dlam bhsa inggris dan artinya,kata mutiara hadist dalam bahasa inggris,kata kata bermakna dlm bahasa arab untuk orang tua,kata kata kasih sayang tuhan untuk pacar 2014,kata kata bersabar untuk orang kita sayang,kata kata kasih allah,kata Cinta sayang religi,kata bijak kasih sayang terhadap seorang adik,kata kata pidato buat orang yang sabar,kasih sayang kekasih,kata kata saling menhargai sesama manusia,kasih sayang mama,Judul pidato tentang kasih sayang,hadist tentang kasih sayang terhadap pasangan,jelaskan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia yg berjudul cinta?,karangan persuasif kasih sayang sesama manusia,Hikmah dan dalil(contoh perilaku),hadist menyayangi teman,hadist tentang cinta kepada allah dan rasulnya teks arab,karangan dengan tema sayang,karangan narasi judul kasih sayang seorang ibu,judul ceramah agama islam yang baik untuk anak sekolah,karangan bebas versi pendek,ikhlas dan sabar dlm islam,karangan saya sayang keluarga dalam bahasa arab,karangan sayang kekasih,hadis tentang menyayangi pasangannya,hadist tentang kasih sayang,hadits pendek dan artinya,kasih Allah terhadap manusia,isi ceramah tentang ilmu versi ank2,hadits tentang kasih sayang sesama muslim,karangan bahasa arab dan artinya,isi cerama yang berjudul tentang pentingnya sholat yg singkat dan jelas,kalimat ungkapan sayang inggris,isi al-quran tentang perasaan cinta,images sifat kasih sayang allah,image kata kata sayang yang singkat,contoh pidato kasih sayang sesama manusia,contoh pidato singkat beserta ayat nya,contoh pidato pendek tentang agama islam bertema sabar,Contoh pidato bahasa arab singkat dan terjemah tentang mencari ilmu,contoh pidato singkat menghargai orang lain,contoh tema: kasih sayang sesama manusia,contoh teks pidato tema kasih sayang,contoh pidato agama islam beserta ayatnya,contoh pidato beserta ayatnya,contoh pidato islam singkat beserta ayat dan arti,contoh pidato yg ada hdisnya dan adaa syairny,contoh teks ceramah akhlak dalam islam,contoh pidato kata kata pendek tentang sabar,contoh puisi dalam bahasa inggris kasih sayang pada sahabat,contoh pidato bahasa inggris tentang arti keluarga,contoh teks dakwah singkat tanpa ada surat alquran,Contoh pidato saling menghargai,contoh ringkasan karangan sebagai tanda kasih sayang terhadap ibu,Contoh pidato bahasa inggris tema keagamaan beserta ayat al qurannya singkat beserta terjemahnya,contoh paragraf persuasi tema“kasih sayang sesama manusia“,Contoh paragraf persuasi tema kasih sayang,contoh ceramah singkat tentang menghargai orang lain,contoh ceramah di sertai dengan ayat,contoh kalimat pembukaan dalam padato yg bertemakan valentine,contoh dakwah/pidato tentang kasih sayang menurut islam,contoh kutipan pidato yg berjudul HARI IBU,contoh cara kasih sayang terhadap ahli keluarga,contoh kasih sayang di sekolah,contoh ayat kasih sayang,contoh dakwah islam dalil,contoh cerpen kemanusiaan tema orang tua,contoh pembukaan ceramah yang bahasa arab yang bertema Allah maha esa,Contoh esey tentang kasih sayang orangtua bahasa sunda,contoh dakwah pendek beserta hadist dan ayat al quran,contoh dakwah cinta kepada sesama,Contoh Karangan pendek singkat tentang rahmat allah,contoh ayat berterima kasih,ceramah singkat yang brjudul ayah,ceramah singkat tentang kasih sayang,ceramah agama islam singkat dan brmakna,ceramah singkat tentang kebencian terhadap sesama,Ceramah singkat yang berjudul anak soleh,ceramah agama yang ada arabnya,ceramah atau tausiah di sertai hadis dan ayat al quran,cerpen bahasa arab dan artinya,ceramah dan hadisnya,ceramah ilmu beserta firman,Ceramah cinta & sayang,Cerita tentang keluarga bahasa inggris dengan pembukaan yang singkat,ceramah bhs arab dan artinya,Cerita tentang orang ku sayang,ceramah singkat tentang cinta,cerita 2 paragraf yang berjudul=kami sayang lingkungan,ceramah singkat kasih sayang orang tua,cerita bahasa arab beserta artinya,cerpen : kasih sayang ahli keluarga,cerpen tentang keluarga dalam bentuk B inggris 2 paragraf,Ceramah tema tentang bebas,cari kata2 sayang dari orang tua buat anak,ceramah bahasa inggris yang berjudul cinta kepada pacar,cerita menyayangi sesama terhadap orang tua,ceramah tentang persaudaraan untuk SD,cemburu tanda sayang,cerah tentang orang yg di benci allah,cinta kasih sayang Allah,ceramah tentang berteman yang ada hadisnya,Ceramah uje indahnya kasih sayang mp3,cerpen yang bertemakan kasih sayang terhadap keluarga,cerpen yang bertemakan kasih sayang dalam hubungan kekeluargaan,cerita cinta kepada orang tua dalam bentuk bhs inggris,ceramah agama islam singkat dengan hadisnya,dp sayang keluarga,dakwah tentang cinta singkat lengkap dengan dalinya,download gambar ungkapan semua rasa,Download pidato tema iman dan takwa versi anak anak,download mp3 ceramah uje indah nya kasih sayang,dp sayang allah,DP kasih sayang pada bapak,doa singkat pembukaan kultum dalam bahasa arab,dp bersikap sabar,Doa penutup ceramah dengan topik bersahabat dengan alam,dialog bahasa inggris ke indonesia tentang memahami Al-Qur\an,dp ikhlas dlm kehidupan,dalil pembukaan pidato,dp saling mencintai,Dalil tentang cinta dan kasih sayang dalam islam,dakwah singkat beserta dalilnya,Dakwah pendek bahasa sunda,erti doa dalam Islam,dakwah islam beserta pembuka penutup dan bacaan alquran dengan cara tulisan,dakwah tentang cinta versi sunda,doa kasih mengasihi antara manusia,doa singkat berbahasa inggris terjemahan,dp wanita penyabar,dp ungkapan cnt wanita dlm bahasa arab,arti kasih sayang menurut islam,ayat pendek sayang,cara berkasih sayang dalam alquran,Biantara tentang kasih sayang ayah,Ayat al-quran tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,bahasa arap tak sayang maka tak cinta,bahasa arab rindu kekasih,arti kasih sayang,ayat cinta sabda berkasih,berkasih sayang kerana allah dalam arab,ayat cinta bahasa inggris,artikan dalam bahasa inggris kasih sayang inih tak ter hingga,cara berterima kasih kepada orang yang menyayangi kita,cara cinta ikhlas dan sabar,3aig hibah,amalan kasih sayang melalui nama,@ ceramah tentang kasih sayang,ayat2 bahan ceramah,cara membangkitkan kasih sayang,cara keidahan dalam berkeluarga,5 makna dari sikap berkasih sayang,ayat sayangi keluarga,foto kasih sayang pacar,gambar dan kata mencintai juga bahasa inggri,gambar tulisan kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang allah,foto Dp tanda pacar tak sayang,gambar2 kasih sayang tuhan,gambar puisi kasih sayang,gambar kasih sayang,gambar kasih sayang allah,gambardptentangakidahislam,gambar kasih sayang Alloh,gambar2 saling menghargai,gambar dua insan yg saling mencintai,gambar kata kasih sayang sesama umat manusia,gambar ungkapan kasih sayang sama ibu,gambar DP kesabaran dalam islam,gambar ungkapan sayang,gambar untuk sayangi islam,hadis panjang tentang dakwah,gambar atau tulisan rasa sayang dan cinta untuk pasangan,gambar kata kasih sayang Tuhan,hadis pidato cinta,hadis kasih sayang sesama makhluk,hadis kasih sayang arab indonesia,gambar ungkapan arti kehidupan dengan rasa ikhlas,gambar motivasi kasih ibu,gambar orang yang saling menhargai,gambar seorang muslimah sayang am seseorang,gambar motivasi kasih kpd ibu dan bapa,gambar muslim beserta hadistnya,gambar percakapan kasih sayang,gambar orang yang saling menghargai,gambar perasaan sayang bahasa inggris,gambar pasangan guru saling mencintai,Gambar perkataan syg kepada islam,gambar syair cinta berbahasa arab dan terjemahan nya,gambar singkat qur\an arti,gambar sifat sifat anak 1,gambar sepasang kekasih yang saling memberi semangat,gambar saling pengertian,gambar saling menyayangi sesama muslim,Gambar saling memahami,gambar rasa terima kasih,gambar rasa cinta kasih sayang,gambar puisi untuk kekasih yang kalimat allah,gambar puisi tentang wanita yg baik akhlaknya,gambar photo iman dan taqwa,Gambar puisi versi sunda ibu,Gambar poto2 kata2 menghargai orang,gambar motifasi memahami,gambar kata terima kasih bhs ingris,gambar kata sifat sabar,gambar kata sayang untuk kekasih orang lain,gambar kata sayang rumah tangga,gambar kata sayang karena allah,gambar kata sayang ibu,gambar kata sayang bahasa melayu,gambar kata sayang anak bahasa inggris,gambar kata saling keparcayaan,gambar kata sabar dalam hub,gambar kata persaudaraan dalam islam,gambar kata mutiara yang ikhlas,gambar kata mutiara ungkapan sayang ibu kepada anak,gambar kata mutiara sabar dalam taqwa,gambar kata mutiara kasih sayang Allah kepada kita semua,gambar kata menghormati orang tua,Gambar Kata kata tentang seseorang yg saling menyayangi,gambar kata terima kasih kepada orang tua,gambar kata terima kasih untuk keluarga,gambar kata2 benci dalam bahasa arab,gambar menghormati ayah dalam islam,Gambar mading realiji,gambar kepercayaan dan sabar,gambar keluarga dan kata kata islam,gambar kata_kata tentang ibu tercinta,gambar kata2 sayang anak,gambar katauntuk orang kita sayangi menyayangi orang lain,gambar kata2 tentang sifat asas manfaat,gambar kata2 syg,gambar kata2 sUami kurang kasih sayang,gambar kata2 saling menghargai,gambar kata2 kasih sayang islam,gambar kata2 islami bhs sunda,gambar kata2 hikmah sunda,gambar kata2 cinta tulisan alkur an dp bm,gambar kata2 bijak islami untuk orang yang tak menghargai saudaranya sendiri,gambar kata2 bijak dlm hakikat islam,gambar kata kata tentang sabar,gambar tulisan 2 orang saling mencintai,hadis dan dalil memotifasi,hadis dan arti cinta,hadis dalil mencintai wanita,hadis berkenaan kasih sayang,Hadis berbuat baik tulisan arab latin dan arti nya,hadis berbakti kepada kedua orang tua arti dalam bahasa inggris,hadis bahasa arab tentang perasaan,hadis arab untuk wanita dan arti nya,hadis al qur an tentang pendidikan dengan arti bahasa sunda,gmbr rsa sakit hati bhs sunda,gmbar kta2 arab dalam merindukan,gmbar kata orang tua motifasi,gambarungkapankasihterhadaptuhan,gambaran sikap orang2 beriman sayang menyayangi dan kasih mengasihi,gambar-gambar tanda sayang cinta,gambar-gambar kasih sayang ayah,Gambar yang berjudul Indahnya Agama Islam,Hadis Dan Latin ALLah indah dan mencintai keindahan,hadis dialog rasul dg sahabat bhscarab dan terjemah,hadis pendek yang bermakna,hadis pendek tentang menghormati sesama,hadis pendek sifat,hadis pendek beserta ayat nya,hadis pasal berbakti kepada diri sendiri,hadis padilah ilmu persi sunda,hadis nabi tentang cinta sesama manusia,hadis nabi tentang bersikap tenang dalam bhs arab,hadis mengenai kasih sayang,hadis latin tentang kasih sayang sesama umat muslim,Hadis latin tentang cinta dan artinya,hadis kasih sayang sesama muslim,hadis kasih sayang sesama manusia,hadis kasih sayang,Hadis hadis tentang cinta denagn bahasa arab serta artinya,hadis hadis pendek tentang arti kehidupan,hadis hadis atau ayat al-quran pidato tentang orang tua,gambar wanita muslim dgn puisi cinta kpd Allah,gambar wanita menghormati pacarnya,gambar untuk mading kasih sayang pada kedua orang tua,gambar tulisan kata sayang,gambar tulisan kasih sayang saudara,Gambar tulisan karangan pendek,gambar tulisan huruf arab tentang cinta dan kasih sayang,gambar tulisan hadist rasulullah tentang menyayangi istri,gambar tulisan firman alloh tentang hari valentain,gambar tulisan cinta kepada nabi,gambar tulisan bunda sayang ayah,gambar tulisan bhs arab aku sayang kamu,gambar tulisan bergerak sayang,Gambar tulisan arab ayah,gambar terima kasih lehidupan,gambar terima kasih cinta bahasa sunda,gambar tentang kasih sayang ibu dan anak,gambar tema untuk ibu,gambar tema ayah,gambar teks dp untuk anak tersayang,gambar tulisan kesabarn ada hikmah,gambar tulisan muslim ikhlas,gambar ungkapan sayangkmuslim,gambar ungkapan sayang buat istri,gambar ungkapan rindu orangtua,Gambar ungkapan rasa rindu,gambar ungkapan rasa maaf terhadap orang tua,gambar ungkapan kasih sayang untuk ibu,gambar ungkapan kasih sayang,gambar ungkapan ibu sayang anak,gambar ungkapan hati untuk orang tua,gambar tulsan kata kasih,gambar tulisan yg tak menghargai tenaga orang lain,gambar tulisan ttg perilaku yg baik,gambar tulisan tentang arti al quran,gambar tulisan sayang allah,gambar tulisan saling pengertian,Gambar tulisan rindu indonesia,gambar tulisan rindu ayah dan sayang ibu,gambar syang menyangi,gambar kata kata sabar dan ikhlas,gambar dan kata2 sabar,gambar beserta tulisan rindu,gambar bertulisan terima kekurangan,gambar berserta tulisan,gambar bergerak sayang ayah,gambar bergerak kasih syank pd org tua,gambar bergerak kasih sayang,gambar benci sama wanita dlm bahasa sunda,gambar ayat sayang,gambar ayat menyangi ibu bapa,gambar ayat ceramah,gambar ayah sayang keluarga,gambar atau tulisan ungkapan rasa sayang kepada orangtua,gambar arab makna patuh pd orang tua,gambar allah bhs arab,gambar aku benci kamu dalam bhs inggris,gambar ada tulisan arap tentang perasaan,gambar 5 tandah kasih sayang,gambar cerah kata2 islami,Gambar cinta alam dan kasih sayang,gambar cinta kasih Tuhan,gambar dan kata- kata kasih sayang,gambar dan kata yang menyayangi seorang kekasih,gambar dan kata wanita yang mencintai dengan ikhlas,gambar dan kata sayang orang tua,gambar dan kata mutiara kasih sayang orang tua,gambar dan kata mutiara cinta kerinduan bahasa sunda,gambar dan kata kata sayang ortu,gambar dan kata kata saling menyayangi,gambar dan kata kata sabar religi islam,gambar dan kata kata rindu mama bahasa sunda,gambar dan kata iklas dlm islam,gambar dan kata cinta saling memahami,gambar dan kata berbakti sama pacar,gambar dan kata bahasa inggris mencintaimu juga,gambar dan kata allah cinta sama orang yg sabar,gambar dan foto ucapan kepada Allah SWT,gambar dan cerita tentang sayang,gambar /foto ungkapan rasa trimakasih ibu,gambaar tulisan ungkapan sayang,gamabar kata kata ikhlas menyayangi,Firman tulisan al quran allah tentang sabar beserta artinya,firman singkat tentang KASIH,firman pendek dan artinya,Firman dan hadist allah dalam bahasa indonesia,firman alloh dan hadisnya,Firman allah yang menceritakan tentang menyayangi perempuan,firman allah yang hidup artinya dan dalil hurur latin,firman allah untuk hidup saling menghargai,firman allah terhadap sifat kasih sayang,firman allah tentang pergaulan muslim,firman allah tentang percintaan,firman Allah tentang kasih sayang antar sesama muslim,firman Allah tentang berkasih sayang,firman allah dan sunnah,firman allah dan hadist nabi teks arab,fhoto arab tentang kesabaran dan kasih sayang,example pidato bahasa inggris tentang dakwah,fitrah rindu menurut tokoh islam,foto 2kekasih saling mencintai,foto bertulisan sayang,Foto2 orang arab menghormat pada ibu,foto2 kasih sayang,foto ungkapan sayang keluarga,Foto ungkapan rasa sayang versi islam,foto tulisan kasih sayang#,foto tulisan kasih sayang,foto tentang kasih sayang,foto syair cinta yang suci,foto kata2 syang bhasa inggris,foto kata-kata saling pengertian,foto kata kata rindu keluarga,Foto kata kata ikhlas,foto kasih sayang untuk kekasih,foto indah tentang kasih orang tua,foto ibu sayang pada anaknya,foto dp terimakasih ya Allah,foto dp kucing menurut psikolog,esei pendek sayangi negara,gambar kata kata rindu yang disana dalam bahasa jawa,Gambar kasih sayang tentang agama,gambar kasih sayang sesama,gambar kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya,gambar kasih sayang seorang ibu,Gambar Kasih sayang ibu pada anak nya bertulisan,gambar kasih sayang ibu,gambar kasih sayang dengan kekasih,gambar kasih sayang dan doa orang tua,gambar kasih sayang dalam islam,gambar kasih panjang sabar,GAMBAR KASIH ALLAH,gambar kasih,Gambar kash sayang rindu,gambar islami tentang cinta sama allah,gambar islami keluarga ibu ayah dan 5 anak,Gambar ibu bapak dan kata2 nasehat,gambar hurup arab tentang ibu,gambar kasih sayang terhadap keluarga,gambar kasih sayang tuhan,gambar kasih tuhan,Gambar kata kata Renungan islami sunda,Gambar kata kata pepatah sunda,gambar kata kata mengenai hubungan anak dan ibu,gambar kata kata memahami,gambar kata kata kesabaran manusia terbatas,gambar kata kata benci ama teman,gambar kata kasih sayang untuk keluarga,gambar kata hadist tentang sifat,gambar Kata Cinta Arti bahasa Arab,gambar kata bijak saling memahami,gamBar kata bijak bHs sundA,gambar kata bijak aqidah cinta,gambar kata benci dan cinta rindu,gambar kata aku islam dan aku iman dala bahasa inggris,gambar kata 2 sayang anak,gambar kata 2 benci diri sendiri,gambar kasihsyg allah,gambar hikmah pasal cinta,gambar hikmah arti kesabaran,gambar hadits ttg rencana allah,gambar dp orang tua terkasih,gambar Dp merindukan kasih sayang,gambar dp memahami seseorang,gambar dp memahami,gambar dp mantap soleha,gambar dp makna kehidupan,gambar dp kata sayangi sesama,gambar dp ikhlas,gambar dp cahaya,gambar dp b inggris ibu dan anak,gambar dp al quran dan hadist,gambar doa agar orang insab,gambar dan ungkapan rasa sayang buat anak,gambar dan ungkapan rasa rindu tapi benci,gambar dan tulisan tentang kebaikan seorang ibu,gambar dan tulisan rasa trima kasih,gambar dan tulisan menyayangi,gambar dp rindu allah swt,gambar dp sabar dalam hubungan,gambar dp sabar dan ikhlas,gambar hadits tentang benci,gambar hadisttentang kasih sayang,gambar gerak ucapan selamat hari kasih sayang untuk teman,gambar gambar kasih Tuhan,gambar foto wujut rasa trimakasih pd allah secara islam,gambar foto kasih sayang,gambar foto dp mengenali kekurangan diri sendiri,gambar dua insan manusia,gambar dp wanita yg kita sayang,gambar dp wanita lagi rindu bahasa inggris,gambar dp terimakasih pada kekasih,gambar DP terima kasih pada Allah,gambar dp tema cinta anak,gambar dp suami yang kurang kasih sayang,gambar dp sayang orangtua & saudara,gambar Dp saling menghargai sesama teMan,gambar DP sabar kepada orang yang di sayang,gambar dan kata2 ungkapan kasih untuk ibu,dp gambar kasih semangat untuk pasangan,doa untuk anak2 supaya rukun saling sayang dan saling memahami,dp gambar kata bijak buat cow yang khianat,dp gambar kata rindu dan benci,Dp gambar kebaikan antar sesama muslim,dp gambar kasih sayang ortu sama anak,dp gambar kasi sayang sama ke kasi,dp gambar bergerak tentang kesabaran seorang wanita terhadap pacar nya,dp gambar arti alquran,dp fungsi anak bagi orang tua,Dp doa islam bahasa inggris,dp cinta menghargai,doa tema kasih sayang persahabatan,Dp gambar menghargai hidup orang lain,dp bergerak orang tua kualat,dp ikhlas dalam hubungan,doa singkat untuk pacar dalam bahasa inggris,dp ihlas buat pacar,dp harta,dp hadist tentang hubungan sesama jenis,dp gmbar dan kata2 menghargai suami,dp gerak sobat hiyanat,dp gambar yg ada tulisannya tentang sayang,download tulisan kata kata ikhlas atau sabar,dp gambar tulisan tentang kata mutiara tentang rmh tangga dan kluarga,dp gambar terima kasih mencintai,dp gambar sayang keluarga,doa supaya pasangan menyayangi secara islam,dp gambar saling mengasihi,dp cinta itu saling memaafkan,Doa untuk kasih sayang sama pacar english,dp cinta ibu pada anaknya,doa untuk membuat rindu pasangan,doa untuk orang yang di sayangi beserta artinya,dp alloh,dp allah menyayangi orang sabar,download teks pembuka\an pidato bahasa arab,download puisi bahasa arab tentang kerinduan,donlot ceramah pentingnya ibu dan ayah,Download naskah pidato tentang sifat allah,download naskah pidato berjudul sabar dalam mencari ilmu pendek,dowload kultum singkat beserta terjemahannya,download kta2 cinta dn gambar ghairah,download kata mutiara islam untuk seorang kekasih dan wanita,download Contoh dakwah atau ceramah beserta dgn dalilnya,download gambar ungkapan sayang tuk suami,download gambar ibu dan anak serta kata indah,dp alquran dan isi nya,dp arti doa ibu,dp cerah cinta,DP bijak untuk orang sabar dan ikhlas,Dp bhs inggris yg ada artinya,dp bhs arab,doa untuk kekasih dalam bahasa inggris,dp bergambar tentang sabar,dp bergambar agama islam,dp bentuk tulisan mengenai kesabaran hidup sesuai agama islam untuk bb,dp benci ma diri sndri,dp bahasa inggris cinta anak,doa untuk kekasih yg paling di sayang,dp bahasa inggris allah,dp ayat Allah beserta artinya,dp atau tulisan ayat-ayat atau arti dari AlQuran,dp arti sebuah cinta n ksih syang,download DP kata kata balas dendam,esai harus saling menyayangi,dp tentang sifat yang sama antara anak sama ibunya,dp tentang kasih kepada teman,dp tentang cinta kasih manusia,Dp tentang cinta bahasa arab,dp tausiyah cinta,dp syg nya pilih kasih,dp sayang teman,dp sayang sama orang lain,dp sayang sahabat,dp sayang pacar,dp sayang ibu,DP sayang Bapak,DP sayang ayah ibu paling bermakna,dp sayang anak,dp sayang adik,dp indah nya cinta,dp rindu dgn kt islami,dp terima kasih tuhan,dp tidak diperdulikan pacar,dp ttg ayah,esai cuplikan watak,erti sayang yang sebenar,DPseorang sufi,dp yg bertema islami,dp watak manusia dari alqur\an,dp wanita dimata agama islam,dp ungkapan rasa sayang dan perhatian,dp ungkapan rasa cinta,dp umat bersama allah,dp tulisn arab dan arti a,dp tulisan sabar dalam rasa sakit hati,dp tulisan pengertian tentang cinta,dp tulisan iklaS seorang istri yang merawat suaminya,dp tulisan bersumber dari hadist tentang kehidupan,dp tulisan bersabar untuk kekasih,dp tulisan bergambar tentang kasih syg thd orgtua,dp ttg persahabatan krn Alloh,dp renungan quran,dp religi keluarga,DP rasa Sayang dan ikhlas,DP kata kata menghargai orang tua,dp kata kata masalah pasti ada hikmah nya,dp kata kata kasih Tuhan,dp kata kata ikhlas bergerak,dp kata gambar islami kita harus mengasihi,Dp kata bijak bergerak tulisan alquran,dp kata bergerak bahasa inggris tentang arti kebersamaan,dp kasih sayang suami kepada keluarga,dp kasih sayang kepada kekasih,dp kasih sayang Ibu terhadap anak,dp kasih sayang buat kekasih,dp kasih sayang buat anak,dp kasih sayang,dp indahnya kasih sayang,dp iman takwa,dp iman dan taqwa,dp ikut kehendak orang tua,dp kata kata untuk hubungan orang tua dan anak,dp kata mutiara bijak singkat padat jelas,dp kata mutiara cinta bahasa arab,dp puisi kehidupan,dp pic nasehat uje,dp peribahasa bhs arab & arti,dp perhatian kasih sayang dan harta,dp pengertian seseorang,dp muslim untuk kekasih,Dp motivasi kasih sayang,dp motivasi islam tentang pekerjaan,dp menghargai perasaan kekasih,dp makna sayang,dp lebih baik di sayang dari pada menyanyangi,dp kumpulan kata2 bijak ttg khidupan,dp ksih syank buat seorang kekasij,dp kebersamaan dalam islam,dp kata-kata kerja berkorban demi keluarga,dp kata sabar sayang,dp kata mutiara menghargai perasaan wanita,dp iklas arap,dalil naqli kebersihan tanah air udara,Dalil cinta hurup latin,dalil cinta dlm agama,dalil cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,dalil beserta arabnya menghargai orang lain,Dalil Bersikap menyayangi,Dalil atau kiasan bahasa arab tentang cinta,DALIL ARAB DAN HADIS TENTANG PERHIASAN DUNIA,dalil alquran yang menjelaskan tentang saling menerima sesama manusia,dalil alquran tentang bekerja karena kasih sayang terhadap orang lain,dalil allah tentang menyanyangi semu makhluk,dalil al quran maupun hadis tentang seorang muslim saat bekerja demi rasa kasih sayang terhadap orang laen,dalil - kebersamanndalammkeluarg,dalail dalam bahasa latin,dakwahtentang Wanita yg baik,Dakwahan judul ayah ibu versi sunda asli,dakwah yang berjudul persahabatan,Dakwah yang ada hadis dan dalil,dalil cinta sunda,dalil dalam bahsa atab tentang istri sholeha,Dalil dan hadis bahasa arab yg ada artinya tentang cinta,dalil naqli entang kasih sayang ibu,dalil naqli doa ayah,dalil naqli berbahasa arab tentang persaudaraan,dalil naqli arab tentang dendam beserta artinya,dalil naqli arab dan terjemah tentang pendidikan,dalil naqli allah menciptakan manusia bukan untuk saling dendam,dalil motivasi sifat bosan islami,dalil menghargai karakter orang lain,dalil mencintai dalam islam,dalil kata sunda,dalil kasih sayang islam,dalil kasih sayang ibu,dalil hurub latin dan artinya,dalil hibah dalam bahasa arab beserta maksud,dalil dari hikmah sikap sabar,Dalil dan Hadist dalam Islam tentang Kasih sesama Mahluk Ciptaannya,dalil dan hadisnya tentang manusia,dakwah tentang persaudaran pake bhs inggris dan terjemahan,dakwah tentang kesabaran dalam basa sunda,dakwah pendek bhasa sunda,dakwah pendek beserta hadist dan ayat al,dakwah pendek bermakna,dakwah pendek berbahasa arab,dakwah menyayangi alam,dakwah menuntut ilmu yg ada hadist dan quran ayat,dakwah mengenai akhlak beserta dalil-dalilnya,Dakwah jawa tentang dalil terpendek,dakwah islami beserta dalil naqli,dakwah islam sesama teman,Dakwah dan hadis tentang rasa persaudaraan,dakwah dalil indonesia arab,dakwah ceramah berkenaan dengan wanita,Dakwah bhs arab dan artinya,Dakwah beserta dalil al-quran dan hadisnya,Dakwah basa sunda tentang elmu lengkap dengan hadisnya,dakwah basa sunda dan arab

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: