≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,Sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,pantun cinta kasih sayang,ayat kasih sayang,kasih sayang,hikmah kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,Terima kasih sayang,pidato tentang kasih sayang,pidato kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,cetakan timbul tema kasih sayang,gambar kasih sayang,foto kasih sayang,gambar hadis pendek dan erti,folio kasih sayang terhadap keluarga,berkasih sayang dalam islam,makna kasih sayang dalam islam,ceramah tentang kasih sayang,bahasa arab kasih sayang allah,aku sayang kamu karena allah dalam bahasa arab,apakah maksud kasih sayang,cetakan timbulan kasih sayang,kasih sayang menurut islam,Kata kata di benci pacar bahasa ingris dan indonesia,kat kata yang untuk orang yang di benci dalam bahasa inggris,kata cinta dan kasih sayang,kata - kata sayang untuk teman dalam bahasa arab dan latinnya,kata butuh kasih sayang asli,kata bagus beserta gambar,kata bahasa inggris marah sama suami dan artinya,kata bijak untuk menolak cinta dalam bahasa sunda,kata bergambar ancaman bagi orang bakhil,kata bijak mencintai seseorang karena Allah,kata bergambar sifat cewek,kata cinta kepada allah swt,kata kata indah menurut ahli tentang sayang,kata kata kasih sayang untuk semua bahasa inggris,kata kata kemaafan kepada kekasih,kata kata memahami seseorang,kata kata menolak hari valentine,kata kata mutara bahasa sunda buat ceramah,kata kata mutiara kasih sayang arab,kata kata nggak punya harta kasih pacar,kata kata romantis arab terjemah indo,kata kata hikmah nya bergambar,kata kata hadis untuk orang tua yang suka membalas dendam anaknya,kata kata firman indah bahasa inggris,kata cinta kerana sayang aku bersabar,kata firman allah bergerak,kata islami tentang cinta dan sayang,kata kasih sayang buat kekasih,kata kasih sayang untuk anak anak ku,kata kasih sayang yang terbatas cinta com,kata kata cinta dalam islam bahasa arab dengan artinya,kata kata cinta islam untuk kekasih,kata kata firman allah,kata kata romantis bahasa inggris dan artinya untuk suami,Kasih sayang sesama manusia didalam islam,hukum sayang menyayangi menurut agama islam,hukum islam kata syg kepada pcr,Hikmah mencintai bahasa kita,hikmah ikhlas dalam cinta,Hikmah erti kasih sayang,hikmah cinta sesama,hidup dengan kasih,hati hati syang bhsa arab,hari kasih sayang Tuhan,hadits kasih sayang,hadist ttg kasih sayang,hadist tentang cinta dalam tulisan latin,hadist nabi ttg kasih sayang,hadis yang berkaitan dengan sabar dalam bercinta dalam bahasa latin,hadis tentang sayang,Hadis Rasulullah tentang kasih sayang manusia,huraian mengutamakan orang yang lebih tua,imej apakah erti cinta,imej cetakan timbulan tema kasih sayang,kasih sayang sesama manusia,kasih sayang pada suami,kasih sayang keluarga dalam islam,kasih sayang islam,kasih sayang dalamislam,foto2 kasih sayang sesama muslim,kasih sayang dalam bhasa inggris,kasih sayang bermaksud,kasih,kalimat sayang,kalimah islam kasih sayang,jaga pergaulan dalam islam,islam arti kasih sayang,imej sayang Allah,imej orang berkasih,imej kasih sayang sahabat,hadis mengenai kasih sayang ibu dan ayah,kata kata sabar sayang,mutiara cinta hadist bahasa arab dan artinya,konsep kasih sayang menurut islam,konsep kata kata cinta,kta2 ksh syg istri,kultum bahasa arab dan terjemahannya,kumpulan gambar binatang kata dan bertulisan,kumpulan gambar doa kasih sayang,kumpulan hadist bahasa arab dan terjemahannya,kumpulan kata-kata seorang muslimah yang rindu kasih sayang seorang ayah,kisah para sahabat berkenaan kasih sayang dan cinta,kelebihan kasih sayang dalam kehidupan seseorang manusia,kata2 sahabat menurut para ahli bahasa inggris,kata2 sayang keluarga,kata2 sayang untuk keluarga dalam bahasa sunda,kata2 ungkapan sayang pada pacar orang,katakata berterimakasih atas kasih sayang ayah,Kata_kata cinta & syang kpda kekasih krena allah,kebaikan sifat sayang menyayangi dalam kehidupan,kelebihan kasih sayang,kumpulan pantun cinta kasih orang tua,kumpulan sikap cinta dan kasih sayang,maksud kasih sayang dari sudut islam,maksud kasih sayang sesama islam,maksud sayang dalam islam,marah tanda sayang bahasa inggris,mencintai dalam bahasa arab,mengungkap erti rindu,menjelaskan sifat ibuku dengan bahasa inggris,merindukan kasih sayang dalam bahasa arab,maksud kasih sayang dalam islam,makna kasih sayang seorang ibu,lagu Arab buat kekasih hati,lelaki soleh sayang haiwan,mutiara kata tentang hidup bergambar,mading pantun pendidikan,makalah bersifat kasih sayang,makalah ungkapan sayang,makna hadis tentang kamu akan bersama orang yangbkamu cintai,makna kasih sayang dari sifat Allah,kata2 mutiara dlm bhsa arab dn brgambar,kata2 memahami tentang karakter orang,kata mutiara bijak hubungan anak dan orang tua dalam islam,kata mutiara cinta islam tulisan arab,kata mutiara kasih sayang alami islami,kata mutiara kasih sayang allah,kata mutiara menyayangi sesama manusia,kata mutiara ucapan terimaksih ALLAH bahasa ingris terjema,kata pendek bahasa arab cinta,kata rindu kasih sayang orang tua yang telah hilang,kata mutiara berterima kasih pada Allah SWT,kata mutiara bergambar kasih sayang,kata kata sayang yang islami,kata kata tera kasih buat pacar yg penyabar,kata kata ungkapan kasih sayang,kata kata untuk ayah yg sakit,kata kata untuk makin sayang tuhan,kata kats nabi tentang islam,kata mutiara arab pendek cinta,kata mutiara bahasa arab tentang sayang rindu terjemahan,kata romantis bahasa arab,kata romantis singkat buat pacar dalam bahasa arap latin,kata-kata untuk tempat tinggal,kata2 antara cinta dan harta untuk rumah tangga,kata2 bahasa arab ungkapan perasaan,kata2 bahasa inggris mesra buat istri,kata2 cemburu dalam bahasa arab,kata2 ceramah tentang cinta,kata2 cinta dan kasih sayang,Kata2 cinta mutiara dan kata bijak dlm bahasa arab beserta artinya,kata-kata terima kasih telah memberikan seseorang yang sabar dengan sifat saya,kata-kata saling memahami,kata sayang,kata sayang terhadap istri bahasa inggris,kata sifat2 sayang,kata ungkapan rasa rindu dlm bahasa arab & artinya,kata ungkapan sayang untuk suami,kata ungkupan ksh syg buat suami,kata-kata bergambar tanda lelaki sayang,kata-kata mutiara kasih sayang pacar untuk keluarga,kata kata sayang allah,google gambar bergerak rindu ksh syg keluarga,download gmbr kata bermakna alquran,contoh kisah pendek dlm arab dan terjemah,contoh kasih sayang anak kepada orang tua islmai,contoh karangan bahasa arab tema kasih sayang,contoh karangan apa erti kasih sayang,contoh hadis alquran tentang cinta,contoh drama kasih tulus seorang ibu,contoh berkasih sayang,cipan syg buat kasih,cinta sesama manusia dalam islam,cinta sesama dlm bhsa arab,cinta ksih syang pada suami anak,Cinta kepada manusia atas dasar Allah menurut islam,cinta dan kasih sayang suami istri,cinta dan kasih sayang seorang istri,cinta dan kasih sayang kalau nggak dipupuk dia akan hilang,cinta dan kasih sayang dalam islam,cetakan timbulan tema kasih sayang,contoh pantun penutup pidato islam judul sebarkan salam,contoh percakapan bahasa arab dengan tema pemandangan alam beserta artinya yang dilakukan dua orang,contoh pidato cinta Dan kasih sayang,Download gambar ucapan syg,download gambar butuh kasik sayang,doa untuk suami dlm al-quran,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,doa pendek dlm bahasa latin,doa pendek dgn artinya memahami hidup,doa kasih sayang kepada Allah,doa dalam bahasa arab untuk sang kekasih beserta artinya,dialog 10 orang dalam bentuk kasih sayang dalam bahasa ingris,definisi sayang menurut islam,definisi sayang haiwan,dalam ilmu agama tentang kasih sayang,contoh teks ceramah tentang kasih sayangg,contoh sifat mahabbah,Contoh Pidato untuk masyarakat dengan tema Dimata Allah Manusia itu Sama,contoh pidato tentang kasih sayang,contoh pidato kasih sayang,cetakan timbulan kasih sayang terhadap manusia,cetakan timbul kasih sayang,cermah kasih sayang,arti sayang dalam islam,arti sayang,arti kasih menurut islam,arti hidup menurut Al-Quran,arti hati dalam islam,arti hadist tentang ari sayang menyayangi dan kasih mengasihi,arti cinta ikhlas terhadap wanita,arti cinta dan kasih sayang,arab aku sayang ibu,ape maksud kasih,apakau buat dalam bahasa arab,apakah maksud cinta,apa perbedaan cinta dan kasih sayang menurt pandangan islam,apa itu arti kasih sayang,apa arti aku butuh kasih sayang dalam bahasa inggris,anak ayah yang tercinta uangkapan bahasa arab,aku sayang kamu kasih,arti sayang menurut islam,arti sebuah kata sayang kata bijak sunda,ayat berterima kasih kepada ibu bapa,ceramah tentang kasih seorang ibubapa,ceramah tentang hak anak terhadap ibu bapa nya bahasa sunda,ceramah tentang cinta dan kasih sayang,ceramah singkat sederhana tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,ceramah memahami makna hidup,cara untuk menyuburkan sifat sayang menyayangi di kalangan masyarakat,cara guru agama sayang dan senang sama kita,butuh cinta bahasa arab nya,berterima kasih kepada allah memiliki pacar,bahasa arab saling menyayangi sesama manusia,bahan ceramah bahasa sunda tentang kasih sayanh sesama manusia,bagaimana bentuk kasih sayang terhadap teman ketika dalam kesenangan,ayat2 kasih sayang,ayat rindu untuk berkasih,ayat latin cinta karena Allah,AYAT KASIH INDONESIA INGGRIS,ayat bijak bahasa arap,ada hikmahnya menahan rindu dengan kekasih,gambardpbergeraktentangcintakasihpadasuami,gambar kata apa guna punya suami,gambar kata antara cinta dan rindu,gambar kasih sayang tuhan,gambar kasih sayang manusia,gambar kasih sayang allah,gambar kasi sayang,gambar hari valentine menurut hukum islam,gambar hari valentine ayah dari mama,gambar gambar dp hadits,gambar foto tentang khidupan buat orang ygq syg,gambar DP tulisan arab aku rindu,gambar dp terima kasih pada allah,gambar dp kasih sayang istri,gambar dan kata2 tentang akhlak manusia,gambar besar tanda terimah kasih islam,gambar bertulisan perasaan cinta,gambar bertulisan benci,gambar kata kata bahasa arab tentang cinta kepada allah,gambar kata kata cinta allah,gambar kata kata sayang seorang,gambar uraian kata indah arab beserta isinya,gambar ungkapan kasih sayang untuk suami,gambar ungapan perasan k ibu,gambar tulisan rindu kasih sayang ibu,gambar tulisan kesabaran ada hikmahnya,Ceramah taks orang yang terutus hikmah dariada allah,Gambar Tulisan Ikhlas Dalam Hidup,gambar tulisan hikmah dalam bentuk arab,gambar tulisan aku dan anak- anak sayang kamu,gambar tema kasih sayang,gambar rindu dalam Inggeris,gambar perintah berkasih sayang,gambar kata2 rindu ayah pakek bahasa arab,gambar kata-kata sabar di sayangi allah,GAMBAR KATA SYUKUR DALAM BAHASA ARAB DAN ARTINYA,gambar kata saling memberi pada pacar,gambar kata kata ucapan sayang suami buat istri yg sedang mengandung,gambar bertemakan kasih sayang,gambar berkasih sayang lah kalian,gambar ayat bercinta berkasih sayang dan download,dp tulisan seneng balas dendam,dp syg anak dan suami,dp sesungguh nya kesabaran tiada batas hanya sifat nabi,dp memahami sikap,dp kata kata sebel dalam bercinta,dp kata kata bahasa sunda buat istri,dp kata indah saling menyayangi,dp kasih sayang suami istri,dp islam tentang harta,dp insan lemah yang butuh allah,dp hidup rukun sesama saudara,dp doa orang yang di sayang,dp cinta karena allah dlm bahasa arab,dp allah sayang sama umatnya,Download Pidato bahasa inggris tentang keikhlasan Dan terjemahan nya,download pantun cinta dan sayang,download kata kata indah allah dan rasul,drama anak yang mempunyai hikmah ada 5 pemeran,drama kasih sayang kepada sesama untuk 6 orang perempuan,Erti doadalam bahasa rumi untuk bnyk disukai teman,Gambar 2 anak 1 ibu kata kata sayang kalian,gabar kata2 benci keluarga,Gabar kasih sayang islam,Fto2 cinta islami karena allah,foto ucapan terimah kasih karna menjadikan kita sebagai teman,foto tulisan perasan,foto tulisan Hadits Cinta,foto tentang kasih sayang,foto dp keluarga rukun,foto butuh kasih sayang,firman allah tentang sikap sabar,firman allah tentang seorang ibu,firman Allah tentang menghormati orang lain dalam bahasa inggeris,firman allah tentang kasih sayang kepada suami istri,Erti sayang dan rindu yang ringkas,Erti Sayang dalam perhubungan,erti rindu cinta dan sayang,download gratis gambar dan kta2 pujian sayang buat pacar,syair arab rindu kpd ibu trjamah,syair arab tentang ikhlas,syair bahasa arab tentang cinta,syair mahabbah bahasa arab terjemah,tajuk utama bertema cinta tuhan dan kasih sayang sesama,tanda kasih sayang,tanda kasih sayang seorang ibu,tanda pacar sudah tidak sayang kata kata,tausiah kasih syg ibu,tausiah pendek tentang sayang kepada orangtua,teks ayat kasih sayang cinta,sayang menurut islam,Surah tentang kasih sayang dlm bahasa inggris,sayang terima kasih untuk semua download,sayank dn islam,seorang istri butuh kasih sayang suami,seorang istri yang patot dengan suamikata kta istri setia pada suami,setatus cinta kasih alloh,sifat allah ceramah,sifat kash sayang pendidikan menurut ahli,sifat kufur istri terhadap suami,sifat penyabar rasulullah,SIFAT SAYANG,sifat suami isteri dalam bahasa arab,suami istri dalam kasih sayang Allah,suami sayang dalam bahasa arab,teks pidato mengasihi sesama manusia,teks pidato tentang kasih sayang,ucapan sayang dalam bahasa arab,ucapan syukur pada tuhan suami bahasa inggris,ucapan terima kasih ibu dalam bahasa arab,ungkaapan cinta untuk ibu ayah terkasih,ungkapan cinta bahasa arab,ungkapan kasih sayang,ungkapan rindu secara islami untuk orang tua,ungkapan sayang anak,ungkapan sayang buat keluarga,ungkapan sayang islam,ungkapan sayang islami,ungkapan sayang pada anak,UCAPAN KASIH SAYANG UNTUK SUAMI DAN ANK,ucapan kasih sayang untuk suami,Ucapan kasih sayang,tuilisan bergerak romantis ucapan terimakasih buat suami,terima kasih sayang bahasa inggrisnya,terima kasih sayang dalam bahasa arab,terima kasih sayangku,terima kasih udah sayang sama aku,terima kasih untuk sayangmu,tulisan arab doa utk kekasih yg kita syg,tulisan kasih sayang suami istri,tulisan kata cinta dalam bahasa arab,tulisan terimakasih allah dalam bahasa inggris,tuliskan paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,ucapan hary kasih sayang buat cowok ku,yang dimaksud dari sebuah kasih sayang kepada seorang pri,sayang karena allah,Nama dari kata bahsa arab buat orang yang kita sayang,pengertian kasih sayang menurut islam,pengertian kasih sayank memurut al quran dan al hadits,pengertian sayang dalam agama,percakapan bahasa arab cinta,percakapan bahasa arab kasih sayang,perintah sayangi anak,photo doa untuk kekasih tulisan arab,Pidato b indo judul cinta kasih kepada sesama,Pidato b inggris tentang arti cinta menurut islam,pidato bahasa inggris yang beraliran islam,pidato pendek arti cinta sesungguhnya,pidato SINGKAT ANAK SHOLEH DAN MENGANDUNG AL-QURAN DENGAN TULISAN LATIN,pengertian kasih sayang dalam konsep islam,paragraf persuasi tema kasih sayang sesama manusia,naska drama sahabat sejati9 orang pendek,naskah drama tentang cinta dalam bahasa aran dan terjemahannya dalam bahasa indonesia,Naskah drama tentang kasih sayang anak terhadap orang tua,orang sabar kekasih Allah bahasa arab nya,pantun dengan kata kasih sayang,pantun kasih sayang,pantun kasih sayang pendidikan,pantun kasih sayang pendk,Pantun kasih untuk suami,pantun redha bahasa arab,pantun untk org yank di syg,paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,pidato singkat bahasa inggris tentang hari kasih sayang,pidato tema kasih sayang menurut islam,Pidato tentang cinta beserta firman dan hadist,puisi tentang rasa syukur kepada Allah dalam bahasa inggris,puisi terima kasih Allah dalam bahasa inggris dan artinya,puisi terima kasih sayang,renungan islam kasih sayang sesama,sabar sayang,sabar ya allah,sajak kasih sayang seorang ibu,saling mencintai sesama karena cahaya Allah,saling menyayangi sesama makhluk,saling merindukan kasih sayang,satu cinta manusia bahasa arab,sayang & cinta pada kekasih wanita islam terjemah,puisi rindu ayah dalam bahasa inggris,puisi rindu akan kasih sayang ibu,pidato tentang ilmu dan mencintai sesama,pidato tentang kasih sayang dalam bahasa inggris,pidato tentang kasih sayang seorang teman ke dalam bahasa inggris,pidato tentang menyayangi sesama,pingin d saynk k kasih,puisi agama tentang cinta,puisi bahasa inggris tema kasih sayang orangtua,puisi cinta kasih sayang,puisi cinta kepada suami yang tidak menghargai istri,puisi cinta untuk suami,puisi erti isteri,puisi hari valentine,sayang ayah ibu

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: