≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

cara buat duit dengan affiliate

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,pantun cinta kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,kasih sayang menurut islam,arti sebuah cinta dan kasih sayang,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,kasih sayang keluarga dalam islam,gambar tulisan kata sayang,hadits tentang kasih sayang,arti kasih sayang menurut agama islam,hadist tentang cinta beserta tulisan arabnya,firman allah tentang cinta dan kasih sayang,kata kata ungkapan kasih sayang,bahasa arab kasih sayang,Kasih sayang,kata kasih sayang,kata cinta dan kasih sayang,definisi sayang menurut islam,arti cinta dan kasih sayang,arti cinta menurut islam,ungkapan sayang pada ayah,terima kasih sayang,pics firman Allah tentang kasih sayang,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,rindu kasih sayang kekasih,ucapan terima kasih untuk orang tua bergerak,sayang karena allah,sabar sayang,translet latin bhs arab cintai aq karna Allah,tazkirah tentang kasih sayang,tulisan bergambar utk kekasih melayu,tulisan arab allah bergerak,ucapan doa buat kekasih,tulisan arab pendek buat dp,Ucapan cinta kasih kepada sahabat bahasa inggris islami,tulisan arab saya cinta allah,ucapam sayang buat suami,tulisan latin aku sayang kamu,tulisan kata kata bijak menurut agama islam,tulisan bhs arab Allah bersama orang2 yg sabar dan ikhlas,tulisan kangen kamu sayang,tilisan yg indah buat kekasih kita yg kita sayangi yg ada di dlam alkuran,terima kasih ya allah bahasa inggris,sepasang kekasih bergandengan tangan,sifat sayang,Syair arab tentang saling mengasihi,Syair arab yang indah tentang kasih sayang,syair cinta dari arab download,syair cinta kasih sayang,syair tentang kasih sayang dalam islam,tabiat cinta sesama manusia,tanda rasa syang pada ibu,tanda2 cinta sesama mukmin,tazkirah kelebihan berkasih sayang kerana allah,tentang ayah yg kurang sayangdlm bhs inggris,terima kasih allah dalam bahasa inggris,terima kasih atas cinta dan kasih sayang dalam bahasa inggris,terima kasih suami ku kata,sayangi ALLAh,ucapan doa buat seseorang yang di sayangi,ucapan doa untuk orang yang kita sayangi,ungkapan rasa sayang pd suAmi dlm gambar,ungkapan rasa sayang untuk suami,ungkapan rindu kasih sayang,ungkapan rindu kasih sayang ayah,Ungkapan rindu untuk pacar dengan bahasa arab,ungkapan sayang buat suami,ungkapan sayang dengan suami,ungkapan sayang dlm bhs inggris,yang sabar ya sayang,ungkapan sayang pada pacar,ungkapan sayang pada suami,ungkapan sayang thdp suami,ungkapan sayang untuk suami,ungkapan terima kasih seorang istri kpd suami atas perhatiannya,wanita yang sayang keluarga,www cinta kasih dalam islam com,ungkapan rasa rindu bahasa inggris,ungkapan perasaan sayang dalam iman dan doa,ungkapan ksh syg,ucapan rasa sayang romantis bahasa melayu,ucapan sayang buat suami,ucapan sayang buat suami dalam bahasa inggris,ucapan sayang untuk suami,ucapan tanda sayang pke bhsa inggris,ucapan terima kasih bahasa sunda,ucapan terimakasih dalam bahasa sunda untuk kedua orang tua,ucapan untuk berkasih sayang,ungkapan cinta dgn bhs sunda,ungkapan cinta kasih pada istri,ungkapan hikmah,ungkapan kasih sayang ibu untuk anaknya,ungkapan kasih sayang untuk keluarga,ungkapan kasih sayang untuk pacar,ungkapan kasih syang tex arab,ungkapan kata sayang kepada suami,yaallah aq sangat sayang ma suamiku,sayang suami karena allah,kata2 memahami islam,kumpulan ceramah dan hadis bahasa sunda,kumpulan hadis cinta kpd allah tex arab,kumpulan kata bergambar dalam al-quran,Kumpulan pidato pendek bahasa sunda tema kasih sayang ibu,lagu b inggris tentang anak anak yang sayang kedua orang tuanya,lihat kata kata bhs sunda yg iklas,Makalah kasih sayang manusia terhadap tuhan,makna cinta dan sayang,Makna cinta kshsyg trhdp guru,makna dari aku cinta kamu karna allah,makna kasih dalam islam,maksud ahli keluarga dalam bahasa arab,maksud saling berkasih sayang al / mahabbah,manfaat memiliki sifat kasih sayang,memahami kasih sayang allah,memahi orang yang dicintai dengan agama islam,ku butuh perhatian dan kasih sayangmu,Kta2 sayangi ortu karena allah,kata2 mutiara cinta dalam gambar x pandang harta,kata2 mutiara tentang rasa sayang terhadap anak dalam bahasa inggris,kata2 mutiara tulisan arab ucap syukur,kata2 rindu seseorng bahasa arab,kata2 sayang untuk istri dlam bhsa arab,kata2 sunda buat kasih sayang ema,kata2 ungkapan ksih sayang pd keluarga,katakata bahasa arab romantis,Kata\\ tak bisa marah sama k\kasih,katmut kasih bapa,kekasihku dalam bahasa arab,kelebihan memiliki sifat kasih sayang,keperluan & kehendak dalam rumahtangga,kesabaran dalam islam,kkash htiku dlm bhasa english,konsem mencintai sesama makluk ciptaan allah dalam islam,mencintai suami karena Allah bahasa arabnya,mengaplikasikan rasa kasih sayang terhadap manusia,mutiara rindu allah,puisi cinta yang berjudul tanda terima kasih,Puisi kasih sabar islami,puisi kasih sayang kepada teman,puisi kasih sayang untuk kekasih,puisi rasa sayang,puisi selamat jalan sayang,renungan jiwa yang merindu cahaya kasih sayang,rindu karena allah,rindu kasih sayang suami,sabar dalam cinta menurut islam,sabar salah satu tanda sayang kekasih,sajak kasih sayang terhadap cinta,sayang,sayang emak,pidato kasih sayang,sayang mak dan ayah dalam bahasa inggeris,puisi cinta pada allah sayang,puisi cinta pada allah,naskah mutiara cinta karena allah,orang merindukan kasih sayang,pantun buat orang yang aku sayang,pantun sayang ikhlas,pantun sunda untuk suami,pantun tentang kasih sayang,Pdato bhs inggris tntang ksih syang,pengartian kasih sayang,pengertian dari kasih sayang menurut islam,Pengertian Kasih sayang manusia kepada tuhan,pengertian mngasihi sesama,perkataan yg sesuai dikatakan utk kekasih,perlunya sifat saling sayang menyayangi,pidato bahasa inggris dan artinya singkat padat jelas namun tidak pasaran,pidato bhs inggris ttg cinta,Pidato ingin di cintai dan di sayangi,sayang pada diri sendiri,kata hikmah inggeris bergambar marah sifat keji,kasih say,KASEH SAYANG SESAMA MAHKLOK,Kata indah bahasa arab tentang kasih sayang,karangaan pendek tema kasih sayang,kata firman tuhan tentang cinta,kata bijak dlm pergaulan sesama teman,Image aku rindu kamu dlm bahasa arab,ilmu-benci/kelebihan*kasih sayang,hikmah cinta kepada allah SWT,kata indah buat kekasih dlm alqur\an,hidup ku kerana allah dalam bahasa arab,hati tulisan allah,kasih sayang allah,kasih sayang dalam bahasa inggris,kata bijak cinta cara rasul,kata bertahan tanpa kasih sayang ortu,kata buat buah hati,Kata bergambar tentang sabar dalam bahasa arab,kata ayah sayang sama pasangan hudup,kata /gambar ucapan terima kasih kepada Tuhan dalam bahasa inggris,kasih sayg,kasih sayang sesama,kasih sayang seorang pacar,kasih sayang sahabat dalam menuntut ilmu,kata cinta dan kasih sayang ku hanya untuk ibu,kata cinta kasih sayang,kasih sayangku,kata cinta memahami seseorang,kasih,hanya kepada Allah segala urusan,hadist ttg sayang keluarga,gambar tulisan tentang kasih sayang,gambar kasih sayang kepada kekasih,gambar tulisan sayang suami,gambar tulisan bergerak aku sayang km,gambar tulisan alquran yg mengandung arti cinta,gambar terima kasih sayang,gambar sayangku pada allah,gambar sayang allah,gambar kata tentang kesabaran bahasa arab dan artinya,gambar kata rindu pada pasangan menurut sahabat nabi,gambar kata kata yang tulis yang benci saya tapi sayang kalian,gambar kata kata sayang tapi tak sanggup untuk bertahan demi keadaan,gambar kata kata nabi untuk orang yang kita sayangi,gambar kata kata isi hati seorng gadis yg butuh kasih sayang ibunya,gambar kata kata dalam al-quran beserta artinya tentang jodoh,gambar kata kata cinta dan sayang romantis bhs arab dan terjemah nya,gambar kata kata buah hati ku,gambar ucapan terima kasih untuk suami,gambar ucapn sayang ke suami,hadist tentang cinta karena allah,hadist kasih sayang bahasa Arabnya,hadist dan kata kata orang yang benci sama kita,hadist atau ayat tentang perintah allah untuk berkasih sayang & caranya,hadis pendek soal kasih sayang,google kata dan gambar bergerak rindu kebersamaan,google kasih tuhan,google gambar dp cinta bimbang com,gmbr maksud sayang,gmbr kata aku cinta allah,gmbr bergerak macam macam doa latin,gmbar bntuk kta kasih syank,gbr ungkapan sayang buat istri,gbr menahan rasa kngen,gbr dp kasih bapa,gambar-gambar doa dalam bahas arab untuk kekasih yang sedang sakit,gambar yang menunjukan rindu dan kasih sayang,gambar kata bapak sayang anak inggris dan terjemahan,kata2 kesabaran sesama makhluk,kata mutiara islam tentang sabar dan ikhlas,kata mutiara rindu kasih sayang,kata mutiara tanda kasih sayang orangtua,kata ngucapin kasih sayang ke pacar,kata rasulla buat buah hatinya,kata rindu allah,kata sayang Allah,kata sayang buat suami,kata mutiara bahasa inggris cintailah sesama,kata mutiara allahkepada hambanya,kata kata terimakasih untuk suami,Kata kata tetap sabar dan tabah,kata kata ucapan syukur bhs sunda,kata kata ungkapan rasa sayang,kata kata ungkapan sayang seorang cewek,kata kata ungkapan sayang untuk suami menurut islam,kata keluarga adalah harta bergerak,kata ksh sayang,kata sayang dalam bahasa islam,kata sayang tapi bukan pacar,Kata-kata Tentang Anak Yang Kekurangan Kasih Sayang,Kata-kata ungkapan sayang buat pacar dalam bahasa arab,kata-kata untuk tema aku sayang mama,kata2 cinta islami bentuk paragraf,kata2 hati2 sayang,kata2 hikmah cinta karena allah,kata2 islam arab untuk kekasih,kata2 kasih sayang dalam bahasa arab beserta arti,kata-kata tentang agama in english,kata-kata mutiara saling percaya memahami dan mengerti dalam bahasa inggris beserta artinya,kata terima kasih kepada otang di sayang,kata terimah kasih sayang,Kata ucapan terima kasih pada sesama,kata ungkapan rasa terimakasih atas kasi sayang suami,kata ungkapan sayang,kata ungkapan terima kasih kpada orang yang di sayang,kata untuk kekasih bhs arab,kata-kata bahasa arab untuk orang yang sedang rindu,kata kata terima kasih untuk sayang,kata kata sayang untuk pacar,kata kata sayang sama allah,kata kata bersabar buat orang yang lagi marahan sama pacar nya bahasa sunda,kata kata bijak cinta kpd suami dlm bahasa inggris,kata kata buat kekasih yang mencintai karena allah,kata kata dlm kasih tuhan,kata kata firman cinta,kata kata indah tentang pandangan mata,kata kata islami tentang cinta kepada allah,kata kata islami tentang cinta kepada orang tua,kata kata ayat pendek singkat bergerak,kata kata aku sayang kamu karena tuhan,kata kasih sayang Allah,Kata kasih sayang bahasa arab,kata kasih sayang dlm bhs arsb dan artinya,kata kasih sayang saling menguatkan bhs inggris dan artinya,kata kasih sayang untuk suami,kata kat bahsa inggris islam dan arti nya,kata kata aku mencintaimu dan keluargamu,kata kata aku sayang kamu karena alloh,kata kata kangen dia tuhan,Kata kata kasih sayang bahasa arab dan artinya,kata kata rasa sayang buat suami dalam bentuk bahasa inggris beserta terjemahannya,kata kata rindu allah swt,kata kata rindu bahasa arab rumi,kata kata rindu sama allah,kata kata sabar bahasa inggris dan artinya,kata kata sayang buat suami,kata kata sayang hadis,kata kata sayang kamu apa adanya,kata kata penilaian trhadap seorang kekasih,kata kata menyayangi sesama manusia,kata kata kasih sayang dari seorang suami,kata kata kasih sayang ibu,kata kata kasih sayang pacar,kata kata kasih sayang untuk istri,kata kata kasih support,kata kata kecemburuan Allah pada hambanya,kata kata kecil di sayang sayang dan seterusnya,kata kata kurang kasih sayang keluarga,kata islami pada kekasih,dalam sayang,cara berkasih sayang mengikut sunnah rasulullah saw,cara nerjemahin selamat tinggal ayahku tercinta dalam bhs inggrisnya,Cara pacar memberikan kasih sayang seperti kasih sayang orangtuanya,carita sayang allah bahasa english makna makayu,ceramah saling memahami antara satu sama lain,ceramah singkat tentang kasih sayang,Ceramah singkat tentang kasih sayang pacar dan ibu,ceramah tanda kasi sayang allah,butuh kasih sayang orang tua,butuh kasih sayang islami dp,bahasa Inggris Aku sayang Sinon,bahasa ingris sayang sesama makluk hidup,berkasih sayang kerana allah,bersyukur pada kasih sayang allah,bhasa sebel sese orang,bhs arab aku rindu kasih sygmu Allah,buatkan pidato rindu kasih sayang orang tua,butuh kasih sayang dari suami,Ceramah tema saling membantu bahasa sunda,ceramah tentang mutiara kasih sayang seorang ibu,contoh ceramah b sunda ttg sabar,contoh ceramah dgn judul makna kemarahan seorang ibu,contoh firman beserta temanya,Contoh khitobahan arti kasih sayang,Contoh Pidato bahasa Inggris dan artinya dengan Tema Pendidikan menyangkut dengan Hadis nabi atau Firman Allah,contoh pidato bahasa inggris tentang pengertian alam menurut agama islam,contoh pidato kasih sayang,contoh rasa sayang allah terhadap makhluknya,cintai aku karena allah,cinta karena allah swt bhs inggris,ceramah tentang seorang pemaaf,ceramah yg berjudul kasih sayang alah,Ceramat tentang pentingnya shalat dan rasa sayang beserta pembukaan isi penutup n kesimpulan,cerita islam kasih sayang,cerita kasih sayang terhadap pacar,Cerita tentang kehidupan kasih sayang sesama makhluk hidup,cermah agama tentang kasih sayang,cinta dan kasih sayang dalam kehidupan manusia,bahasa arabnya ibuku sayamg,bahasa arabnya aku cinta kam karena allah dan hadistnya,Bahasa arab yg romantis untuk suami,apa kasih sayang itu,arti dan makna cahaya dan kasih sayangmu,arti dari kata sayang,arti kalimat sayang yang di tulis menjadi sayank,arti kasih sayang,arti kasih sayang dalam islam,ARTI SAYANG DALAM ISLAM,arti sebuah agama islam,apa arti kasih sayang dan cinta menurut agama islam,apa arti bahasa inggrisnya aku merindukan kasih sayang kedua orang tua aku,aku rindu istri bahasa arab,aku rindu kasih sayang menurut islam,aku sayang kamu dalam al quran,aku sayang kamu karena allah dalam bahasa arab,aku sayang kamu seorang bukan yang lain,allah dan ibu yang saya cinta,allah sayang ibu,apa arti bahasa arab nya aku sayang ayah,arti sebuah kekasih di dalam hati dalam bahasa arab,arti ucapan sayang,Bahan ceramah tentang cinta kepada Allah dan kepada manusia dalam bahasa sunda,bahasa arab aku rindu,bahasa arab dari cintaku beserta tulisan latinnya,bahasa arab hubungan cinta,bahasa arab latin sayang atau cinta,bahasa arab latin tentang sayng x orangtua,bahasa arab sabar sayangku,bahasa arab soal sayang buat pacar,bagaimana cara mngungkap kn persaan terhadap kekasih sndiri mnurut islam,b inggris sabar ya sayang,atas dasar apa kata sayang itu,ayat al quran mengenai berkasih sayang,Ayat cinta dalam bahasa inggris translate bahasa melayu,ayat cintaku sayang,ayat kasih sayang istri,ayat pakaian untuk kekasih,ayat sayang pada seorang,ayat tentang cinta dan kasih sayang,aku cinta kamu karena allah bahasa arab,gambar kasih bapa,DP sayang suami n anak,dp ucapan terima kasih untuk ke baikan mu,erti kasih sayang dalam islam,firman allah tentang harta,firman allah tentang kasih sayang,firman Allah tentang menyayangi hewan,foto bertulisan kasih tuhan,Foto doa seorang wanita buat pcr trsayang islami,dp rindu bahasa arab,dp memahami dgn cinta,dp kangen kasih sayang ibu,dp kasih bapa,dp kasih sayang buat istri,dp kasih sayang ibu ke anak,dp kasih sayang seorang pria terhadap kekasihny dalam islam,dp kasih sayang suami,dp kata rindu dan sayang,dp kata ungkpan hti bhs sunfa,foto dp bacaan kasihan amat,foto kasih sayang ayah ke anak,gambar dan kata firman kasih Bapa,gambar dan kata kata seorang anak rindu sama ibunya,gambar dan kata trima kasih pada tuhan,gambar doa untuk seseorang yg kita sayang,gambar dp doa sabar buat suami ku syng,gambar dp kasih sayang,gambar gerak sayang istri,gambar hadits sayang istri,Gambar Buat Ungkapan Kasih sayang Pada Pacar,gambar bergerak ungkapan sayang anak,foto kata aku sabar sayang nak,foto tulisan sayang keluarga,gamar kata ksh syg,gamar kata sayng istri dan anak,gambar aku sayang kamu karena allah,gambar arab ungkapan kata sayang dan kangen,gambar bercinta dengan dengan ahlak mu,gambar bergerak suami istri yg saling sayang,dp gambar kata cinta kasih sayang Allah,dp gambar hati2 buat pacaar yang jiaraah arab,dp firman allah hari ini,downlaod kata cinta dalam bahasa arab,download foto rindu bahasa arab,download gambar kata sayang yg tak terungkap,download gambar tema sayang,download gambar2 islam kata2 rindu rasul,download kata kata indah buat suami,download kta rindu pda org yg kita sayangi dgn bahasa malesia dan artinya,download lagu doa kultum quran 3 bahasa,dowenloqd gambar tulisan sayang pake arab,donwlond gambar ungkapn synk suami,definisi sayang menurut para ahli,Doa cinta Allah kepada orang yang di sayang,doa cinta dan kasih sayang,doa menyuburkan dan menyatukan kasih sayang tulisan latin,doa untuk orang untk d sayangi muslim,doa untuk yang tersayang bahasa arab,don lod kata kata bahasa in dia cinta sesama tmn,donlot tulisan sabar ya sayang rezeki gak ke mana,download puisi terima kasih sayang,downlod gambar dan kata kata sayang ma pacar bahasa sunda,dp bbm hadits nabi kasih sayang suami pada istri,dp bbm kata kata firman tuhan,dp bbm mengenal diri sendiri dari pandang ilmu psikolog,dp bbm nikmatnya sabar,dp bbm prinsip hidup bahasa arab dan artinya,dp bbm tangan bergandengan,dp dan tulisan arab tentang kesabaran,dp doa tuk org tersayang dlm bhs arab,dp bbm hadis pakai bahasa inggris beserta artinya,dp bbm foto bapak dgn anak bergandengan tangan,Downlod gambar islami tentang jodoh atas kehendak Allah,downlot kata 2 d sayang suAMI,dp aku sayang dia,dp arti kasih sayang dan perhatian,dp bahasa arab,dp bahasa arab suamiku,dp bbm ayah sayang mamah,dp bbm doa bah<b>asa arab</b>,definisi kadih ibu

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: