≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

ADVERTISEMENT  

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,Sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,pantun cinta kasih sayang,ayat kasih sayang,kasih sayang menurut islam,gambar tulisan kasih sayang,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,berkasih sayang dalam islam,makna kasih sayang dalam islam,arti sayang dalam islam,kasih sayang keluarga dalam islam,bahasa arab kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,cetakan timbulan kasih sayang,definisi sayang menurut islam,apakah maksud kasih sayang,folio kasih sayang terhadap keluarga,gambar tulisan kata sayang,maksud sayang dalam islam,kata kata ungkapan kasih sayang,terima kasih sayang,pidato kasih sayang,pics firman Allah tentang kasih sayang,sabar sayang,Syair arab tentang saling mengasihi,tentang ayah yg kurang sayangdlm bhs inggris,terima kasih arti bahasa arab,sifat kufur istri terhadap suami,sifat kasih sayang,terima kasih sayang dalam bahasa arab,terima kasih sayangku,terima kasih suami ku kata,terima kasih untuk sayangmu,terima sayang cinta,tuilisan bergerak romantis ucapan terimakasih buat suami,Tulisan aku cinta allah dan rosulullah persi arab,tulisan arab pendek buat dp,teks pidato tentang kasih sayang,teks ayat kasih sayang cinta,Syair arab yang indah tentang kasih sayang,syair arab tentang ikhlas,syair cinta dari arab download,syair cinta kasih sayang,syair arab rindu kpd ibu trjamah,tanda kasih sayang,tausiah kasih syg ibu,tausiah pendek tentang sayang kepada orangtua,tazkirah kelebihan berkasih sayang kerana allah,suami sayang dalam bahasa arab,tazkirah tentang kasih sayang,sifat penyabar rasulullah,tulisan bergambar ttg taqwa dan sabar kepada Allah,Tulisan beserta gambar kasih sayang,ungkapan kasih syang tex arab,ungkapan perasaan sayang dalam iman dan doa,ungkapan rasa kangen kepada ayah bahasa inggris dan artinya,ungkapan rasa rindu bahasa inggris,ungkapan rindu kasih sayang,ungkapan rindu secara islami untuk orang tua,Ungkapan rindu untuk pacar dengan bahasa arab,ungkapan sayang buat keluarga,ungkapan sayang dlm bhs inggris,ungkapan sayang kepada suami dengan bahasa arab,Ungkapan sayang kpd ortu bhs sunda,ungkapan sayang thdp suami,ungkapan terima kasih seorang istri kpd suami atas perhatiannya,ya sayangku cintaku inggris ya apa,ungkapan kasih sayang untuk pacar,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,tulisan kata cinta dalam bahasa arab,tulisan kata kata bijak menurut agama islam,tulisan terimakasih allah dalam bahasa inggris,ucapan kasih sayang untuk suami,ucapan syukur pada tuhan suami bahasa inggris,ucapan tanda sayang pke bhsa inggris,ucapan untuk berkasih sayang,ungakapan sayang allah bhasa inggris,ungkapan cinta bahasa arab,ungkapan cinta dgn bhs sunda,ungkapan cinta kasih untuk ibu,ungkapan kasih sayang ibu untuk anaknya,ungkapan kasih sayang suami istri,www cinta kasih dalam islam com,Memahami makna cinta secara benar,perintah sayangi anak,pidato bahasa inggris tentang mencintai sesama,pidato bahasa inggris yang beraliran islam,pidato beserta arab,Pidato ingin di cintai dan di sayangi,pidato kasih sayang dalam bahasa melayu,pidato tentang beriman beserta syairya,pidato tentang kasih sayang dalam bahasa inggris,pidato yang berjudul pemaaf,pingin d saynk k kasih,puisi bahasa arab tentang pergaulan,Puisi cinta dalam bahasa arab,puisi cinta kepada istri bahasa arab,percakapan bahasa arab cinta,Pengertian Kasih sayang manusia kepada tuhan,memahi orang yang dicintai dengan agama islam,membuat 3 paragrap b inggris judul nya perasaan ketika sakit,mencintai suami karena Allah bahasa arabnya,mengungkap erti rindu,muqodimah ceramah bahasa sunda simpel tapi padat,mutiara cinta hadist bahasa arab dan artinya,mutiara kata tentang hidup bergambar,naskah pidato bahasa sunda tentang agama islam,pantun kasih sayang,pantun kasih sayang pendidikan,pantun tentang kasih sayang,pantun untk org yank di syg,pengartian kasih sayang,puisi kasih sayang cinta,puisi kasih sayang kepada teman,sajak kasih sayang seorang ibu,sajak kasih sayang terhadap cinta,sakit hati pada kekasih bahasa arabnya apa,saling merindukan kasih sayang,sayang & cinta pada kekasih wanita islam terjemah,sayang karena allah,sayang terima kasih untuk semua download,sayangilah keluarga mu dlm bhs ingris,seorang istri butuh kasih sayang suami,sepasang kekasih bergandengan tangan,sepatah kata romantis untuk suami istri makin sauang islam,setatus cinta kasih alloh,sifat allah ceramah,sabar salah satu tanda sayang kekasih,rindu karena allah,puisi rindu akan kasih sayang ibu,puisi rindu ayah dalam bahasa inggris,puisi sayangi aku ibu,puisi tentang arti hidup,puisi tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,puisi tentang kasih,puisi tentang keluarga dalam bahasa inggris,puisi tentang pendidikan dan beseeta arti nya bahasa arab,puisi tentang rasa syukur kepada Allah dalam bahasa inggris,Qambar bertulisan menolak cinta,quran dan gambar gambar cinta,renungan gambar ksh bapa,renungan jiwa yang merindu cahaya kasih sayang,sifat kash sayang pendidikan menurut ahli,Kata indah bahasa arab tentang kasih sayang,kata islami tentang cinta dan sayang,kata firman tuhan tentang cinta,kata bijak mencintai seseorang karena Allah,kata bijak untuk menolak cinta dalam bahasa sunda,kata cinta dan kasih sayang,kata cinta dan kasih sayang ku hanya untuk ibu,kata cinta kasih sayang,kata cinta memahami seseorang,kata bijak dlm pergaulan sesama teman,kata firman allah bergerak,kata kasih,kata kasih sayang,Kata kasih sayang bahasa arab,kata kata firman indah bahasa inggris,kata kata hadis untuk orang tua yang suka membalas dendam anaknya,kata kata indah tentang pandangan mata,kata kata islami cinta dan kasih,kata kata islami tentang cinta kepada allah,kata kata kasih sayang islami,kata kata kasih sayang pacar,kata kata makin sayang,kata kata firman cinta,Kata kata butuh kasih sayang suami,kata kasih sayang untuk suami,kata kat bahsa inggris islam dan arti nya,kata kata aku mencintaimu dan keluargamu,kata kata aku sayang kamu karena tuhan,kata kata ayat pendek singkat bergerak,kata kata bersabar buat orang yang lagi marahan sama pacar nya bahasa sunda,kata kata bijak cinta kpd suami dlm bahasa inggris,kata kata butuh kasih sayang,kata kasih sayang dlm bhs arsb dan artinya,kata bergambar psikology ibu,hidup dengan kasih,hati tulisan allah,hanya kepada Allah segala urusan,hadits tentang kasih sayang,hadits kecemburuan Allah terhadap manusia yang selalu merindu terhadap sesama manusia,hadits dalam bahasa inggris dan artinya,hadist ttg kasih sayang,hadist tentang sabar beserta arap dan latinnya,hadist tentang cinta karena allah,hadist tentang cinta beserta tulisan arabnya,hadist kasih sayang,hadist dan kata kata orang yang benci sama kita,hadis sayangi keluarga,hadis pendek soal kasih sayang,google kata dan gambar bergerak rindu kebersamaan,google kasih tuhan,google gambar dp cinta bimbang com,hidup ku kerana allah dalam bahasa arab,hikmah cinta kepada allah SWT,Hikmah erti kasih sayang,kata bahasa arab cinta karena allah,kata bagus beserta gambar,kata /gambar ucapan terima kasih kepada Tuhan dalam bahasa inggris,kata - kata sayang untuk teman dalam bahasa arab dan latinnya,Kasih sayang,kasik Cinta,kasihi tuhan dan kasihi sesama manusia persi islam,Kasih sayang sesama manusia didalam islam,kasih sayang sesama,kasih sayang pada suami,kasih sayang dan cinta tulisannya,kasih,islam tentang sabar arab latin,imej doa kata baik syukur bagi sesama manusia dalam islam,iman dan kasih sayang,Image aku rindu kamu dlm bahasa arab,hukum islam kata syg kepada pcr,google gambar bergerak rindu ksh syg keluarga,kata kata manusia btuh kasih syang bkan harta buat dp,kata kata menyayangi sesama manusia,kelebihan kasih sayang,Kata\\ tak bisa marah sama k\kasih,kata2 ungkapan ksih sayang pd keluarga,kata2 ungkapan ksh syng,kata2 sunda buat kasih sayang ema,kata2 sayang untuk keluarga dalam bahasa sunda,kata2 sayang keluarga,kata2 sahabat menurut para ahli bahasa inggris,kata2 rindu seseorng bahasa arab,Kata2 mutiara cinta islam bhs arab,kata2 memahami tentang karakter orang,kata2 kasih sayang dalam bahasa arab beserta arti,Kata2 cinta mutiara dan kata bijak dlm bahasa arab beserta artinya,kata2 cinta islami bentuk paragraf,kata-kata untuk tempat tinggal,kata-kata untuk tema aku sayang mama,kata-kata untuk kekasih yang beriman,kelebihan kasih sayang dalam kehidupan seseorang manusia,kkash htiku dlm bhasa english,kta2 ksh syg istri,maksud saling berkasih sayang al / mahabbah,maksud kasih sayang kepada semua makluk,maksud ahli keluarga dalam bahasa arab,makna kasih sayang seorang ibu,makna kasih sayang dari sifat Allah,makna hadis tentang kamu akan bersama orang yangbkamu cintai,Makna cinta kshsyg trhdp guru,Makalah kasih sayang manusia terhadap tuhan,makalah kasih sayang manusia kepada tuhan,kumpulan sikap cinta dan kasih sayang,kumpulan pidato bahasa sunda yang ada arabnya dan hadist,kumpulan pantun cinta kasih orang tua,kumpulan hadist bahasa arab dan terjemahannya,kumpulan hadis cinta kpd allah tex arab,kumpulan gambar binatang kata dan bertulisan,kultum bahasa arab dan terjemahannya,Kta2 sayangi ortu karena allah,kata-kata terima kasih telah memberikan seseorang yang sabar dengan sifat saya,Kata-kata Tentang Anak Yang Kekurangan Kasih Sayang,kata-kata mutiara saling percaya memahami dan mengerti dalam bahasa inggris beserta artinya,kata mutiara berterima kasih pada Allah SWT,kata mutiara bergambar kasih sayang,kata mutiara bahasa arab tentang sayang rindu terjemahan,kata ksh sayang,kata kata untuk ayah yg sakit,kata kata ungkapan sayang untuk suami menurut islam,kata kata ungkapan sayang suami,kata kata ucapan syukur bhs sunda,Kata kata tetap sabar dan tabah,kata kata tera kasih buat pacar yg penyabar,Kata kata sifat yang di benci oleh allah,kata kata semua sayg tuhan,kata kata sayang yang islami,kata kata sayang untuk pacar,kata kata sayang kamu apa adanya,kata kata sayang buat suami,kata kata pendek agama islam perintah dari allah,kata mutiara cinta bahasa arab,kata mutiara dlm bahasa arab,kata mutiara islam tentang sabar dan ikhlas,kata-kata mutiara kasih sayang pacar untuk keluarga,kata-kata cinta buat pacar tersayang bergerak,kata-kata bergambar tanda lelaki sayang,kata-kata bahasa arab untuk orang yang sedang rindu,kata untuk kekasih bhs arab,kata ungkapan terima kasih kpada orang yang di sayang,kata ucapan terimakasih bhs sunda,Kata ucapan terima kasih pada sesama,kata sifat2 sayang,kata sayang terhadap istri bahasa inggris,kata sayang buat suami,kata sayang Allah,kata romantis kasih sayang orang bahasa inggris,kata rasulla buat buah hatinya,kata mutiara menyayangi sesama manusia,kata mutiara kasih sayang allah,kata mutiara kasih sayang alami islami,kata kata mutara bahasa sunda buat ceramah,doa cinta dan kasih sayang,ceramah yg berjudul kasih sayang alah,cerita islam kasih sayang,cerita kasih sayang terhadap pacar,cermah kasih sayang,cinta dan kasih sayang dalam kehidupan manusia,cinta dan kasih sayang kalau nggak dipupuk dia akan hilang,cinta dan kasih sayang suami istri,cipan syg buat kasih,ceramah tentang kasih seorang ibubapa,ceramah tentang hak anak terhadap ibu bapa nya bahasa sunda,berkasih sayang kerana allah,berkSih sayang,bhasa sebel sese orang,buatkan pidato rindu kasih sayang orang tua,cara berkasih sayang mengikut sunnah rasulullah saw,cara guru agama sayang dan senang sama kita,ceramah sayangi ibumu,ceramah singkat sederhana tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,contoh ayat kasih sayang ibu,contoh ceramah b sunda ttg sabar,contoh pidato cinta Dan kasih sayang,contoh pidato kasih sayang,contoh pidato tema arti cinta dalam agama,Contoh Pidato untuk masyarakat dengan tema Dimata Allah Manusia itu Sama,contoh pidato yang berjudul suami yang disayangi istri,dalam hadis siapa yg di sayangi pacar ortu allah dan serta sahabatnya,definisi sayang menurut para ahli,doa buat kekasih yang di sayangi,Contoh Pidato bahasa Inggris dan artinya dengan Tema Pendidikan menyangkut dengan Hadis nabi atau Firman Allah,contoh pidato antara cinta dan rindu],contoh ceramah dgn judul makna kemarahan seorang ibu,contoh ceramah islami tentang perasaan seseorang,contoh ceramah mengenai kasih sayang,contoh drama kasih tulus seorang ibu,contoh firman beserta temanya,contoh karangan persuasi tentang iman taqwa,contoh kisah pendek dlm arab dan terjemah,contoh percakapan bahasa arab dengan tema pemandangan alam beserta artinya yang dilakukan dua orang,bahasa ingris sayang sesama makluk hidup,bahasa arabnya ibuku sayamg,arti cinta dan kasih sayang,arti cinta ikhlas terhadap wanita,arti cinta menurut islam,arti hati dalam islam,arti kalimat sayang yang di tulis menjadi sayank,arti sayang menurut islam,arti sebuah agama islam,arti sebuah kata sayang kata bijak sunda,aq mencintai ibu karena allah bahasa arabnya apa,apa perbedaan cinta dan kasih sayang menurt pandangan islam,aku rindu kasih sayang menurut islam,aku sayang kamu dalam al quran,aku sayang kamu dalam bahasa arab,alquran dalam bahasa inggris dan arti,apa arti bahasa inggrisnya aku merindukan kasih sayang kedua orang tua aku,apa arti kasih sayang dan cinta menurut agama islam,apa itu sayang dalam islam,apa kasih sayang itu,arti sebuah kekasih di dalam hati dalam bahasa arab,ayat alquran cinta kasih latin,bagaimana memahami keihklasan dalam mencintai wanita menurut hukum islam,bahan ceramah bahasa sunda tentang kasih sayanh sesama manusia,Bahan ceramah tentang cinta kepada Allah dan kepada manusia dalam bahasa sunda,bahasa arab dari cintaku beserta tulisan latinnya,bahasa arab latin tentang sayng x orangtua,bahasa arab sabar sayangku,bahasa arab soal sayang buat pacar,bahasa arabnya aku rela sakit buat keluargaku,bagaimana bentuk kasih sayang terhadap teman ketika dalam kesenangan,Ayat yang memiliki sikap sabar dan kasih sayang ialah,ayat ayat ucapan terima kasih dalam hubungan cinta,ayat berterima kasih kepada ibu bapa,ayat ceramah pendek,Ayat cinta dalam bahasa inggris translate bahasa melayu,ayat latin cinta karena Allah,ayat pakaian untuk kekasih,ayat rindu untuk berkasih,ayat tentang cinta dan kasih sayang,ada hikmahnya menahan rindu dengan kekasih,gambarkata sangat sayang pacar inggris,gambar dan tulisan terima kasih istri,gambar dp kasih sayang,gambar dp kasih sayang istri,gambar DP tulisan arab aku rindu,gambar gambar dp hadits,gambar gerak sayang istri,gambar hadits sayang istri,gambar kasih sayang allah,gambar dan kata2 tentang akhlak manusia,gambar dan kata firman kasih Bapa,foto tentang kasih sayang,foto tulisan perasan,gambar 10 perintah allah dalam bahasa Inggris,Gambar 2 anak 1 ibu kata kata sayang kalian,gambar bacaan harta seorang anak pada mibu,gambar bercinta dengan dengan ahlak mu,gambar bertulisan benci,gambar bertulisan perasaan cinta,gambar kasih sayang manusia,gambar kata apa guna punya suami,gambar tulisan aku dan anak- anak sayang kamu,gambar tulisan alquran yg mengandung arti cinta,gambar tulisan bergerak aku sayang km,gambar tulisan hikmah dalam bentuk arab,erti rindu cinta dan sayang,gambar tulisan sayang keluarga,gambar ungkapan kasih sayang untuk suami,gambar uraian kata indah arab beserta isinya,gambar kata2 rindu ayah pakek bahasa arab,Gambar kata2 hidup cinta dan kasih sayang,gambar kata bapak sayang anak inggris dan terjemahan,gambar kata kata buah hati ku,gambar kata kata cinta dan sayang romantis bhs arab dan terjemah nya,gambar kata saling memberi pada pacar,GAMBAR KATA SYUKUR DALAM BAHASA ARAB DAN ARTINYA,gambar kata terjemah al quran tentang suami istri,gambar kata-kata ikhlas suami istri,gambar kata-kata sabar di sayangi allah,foto bertulisan kasih tuhan,firman allah tentang seorang ibu,download lagu doa kultum quran 3 bahasa,Download Pidato bahasa inggris tentang keikhlasan Dan terjemahan nya,downlod gambar dan kata kata sayang ma pacar bahasa sunda,dp aku sayang dia,dp bahasa arab,dp bahasa arab suamiku,dp bbm hadits nabi kasih sayang suami pada istri,dp dan tulisan arab tentang kesabaran,download kata kata indah buat suami,download gambar2 islam kata2 rindu rasul,Doa Kepada Tuhan Dalam Bahasa Inggris Dan Artinya,doa pendek dgn artinya memahami hidup,doa untuk orang untk d sayangi muslim,doa untuk yang tersayang bahasa arab,donlot tulisan sabar ya sayang rezeki gak ke mana,donwlond gambar ungkapn synk suami,downlaod kata cinta dalam bahasa arab,download gambar kasih sayang ke temen,dp doa orang yang di sayang,dp gambar hati2 buat pacaar yang jiaraah arab,dp rindu kasihsayang,dp tulisan seneng balas dendam,dp ucapan aku sayang kamu dalam bahasa arab,drama kasih sayang melayu,Erti doadalam bahasa rumi untuk bnyk disukai teman,Erti sayang dan rindu yang ringkas,firman allah tentang cinta,firman allah tentang kasih sayang kepada suami istri,dp kata ungkpan hti bhs sunfa,dp kata kata bahasa sunda buat istri,dp hidup rukun sesama saudara,dp islam tentang harta,dp kangen kasih sayang ibu,dp kasih sayang buat istri,dp kasih sayang karena perbedaan,dp kasih sayang seorang pria terhadap kekasihny dalam islam,dp kasih sayang suami,dp kasih sayang suami istri,doa kebaikan untuk kekasih hadis

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: