≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

Lazada malaysia promotion

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Nissan X Trail * Shell HelixeGENTICwestern union *

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,gambar tulisan kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,kasih sayang menurut islam,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,kasih sayang allah,arti kasih sayang menurut agama islam,Kasih sayang,kata kata kasih sayang ibu,gambar tulisan kata sayang,ayat kasih sayang suami isteri,foto kasih sayang,rindu kasih sayang suami,sebutkan hikmah melaksanakan ajaran cinta kasih dan kasih sayang terhadap sesama makhluk,kata2 hikmah tntg kasih syg,ungkapan ksh syg,pengertian sayang dalam islam,pantun cinta kasih sayang,sifat sayang,sayang suami karena allah,hadist kasih sayang,ARTI SAYANG DALAM ISLAM,dp kasih sayang suami istri,hikmah kasih sayang,doa kasih sayang istri dan anak bahasa inggris,kasih,dp kasih bapa,firman allah tentang kasih sayang,arti cinta dan kasih sayang,gambar kasih sayang kepada kekasih,kasih sayang islami,gambar kasih sayang tuhan,kasih sayang dalam hati,ikatan cinta kasih karena Allah,kasih sayang seorang kakak islami,Hikmah prilaku kasih sayang,kasih sayang sesama insan,hikmah menyayangi sesama makhluk,hikmah melaksanakan ajaran cinta kasih dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup,kasih sayang sesama manusia,kasih sayang sesama manusia dalam islam,kasih sayang suami isteri dalam bahasa inggres,kasih sayang suami istri agama Kristen,imej gambar kata kata redha bahasa melayu,islami kasih sayang mama,istri bekerja juga butuh perhatian kasih sayang dari suami,kasih sayang dlm kebersamaan gambar,kasih sayang seorang sahabat,karangan pendek rumah ku surga ku dalam bhs inggris,kaliamat sayang anak inggris,kaka2 kasih sayng,jenis makanan KFC,Kata kata bahasa inggris sayang kepada al qur\an dan allah,kasih sayang sahabat dalam menuntut ilmu,kasih sayang seorang bapa,jelaskan akibat keluarga kurang kasih sayang,istri terhadap suami dlm ajaran islam,hikmah cinta allah sunda,hidup harus terus dalam bahasa arab,hati2 suami ku b arab nya,gambar tulisan aku sayang keluargaku,gambar terimakasih ibu sayank,gambar tangan kangen muslimah,gambar sepasang kekasih soleh,gambar sepasang anak yang rindu kasih sayang ibu,gambar sayang ke pada pacar karna Allah,gambar sayang buat suami,gambar sayang allah,gambar katakata aku sayang ibu dan suamiku,gambar kata2 trima apa adanya dp bbm,gambar kata2 penuh kasih sayang untuk keluarga,gambar kata2 kasih sayang ibu,gambar kata-kata islami untuk orang yg kita sayangi,gambar kata-kata agama dan manusia,gambar kata seorang anak yang rindu tuhan a,gambar kata sayang untuk suamiku,gambar kata sayang anak dan istri,hadits kasih sayang,gambar tulisan kata terima kasih,hati hati sayang dalam bahasa inggris,hadits kasih sayang dan artinya,hadits doa untuk kekasih,hadist ttg kasih syang,hadist kasih syg sama istri,hadist atau ayat tentang perintah allah untuk berkasih sayang & caranya,hadis tentang hidup berkeluarga,Hadis dalam bahasa sunda,gmbr2 skit hti dlm bhs arab,gbr kata2 sayang orang tua,gbr kasih syg seorang kakak,gbr dp untuk ibu yg rindu pada anak gadisnya,gambar2 bergandengan tangan,gambar ungkapan sayang seorang cewek kepada kekasihnya,gambar ungkapan sayang dalam islam,gambar tulisan tentang kasih sayang,gambar tulisan mengagumi tampa di cintai dp bbm,gambar kata motivasi sayangilah istri,kasih sayang yang sesungguhnya Îtu seperti apa,kata2 cahaya kaseh,kata mutiara bhs arab buat suami,Kata mutiara cinta dan kasih sayang kepada suami,kata mutiara cintai aku karena allah dalam bahasa arab,kata mutiara kasih sayang ibu,Kata mutiara rindu kekasih dengan bahasa arab,kata ngucapin kasih sayang ke pacar,Kata romantic dalam bahasa english dan melayu untuk rumahtangga,kata sabar dalam bahasa inggris dan terjemahaan y,Kata mutiara aku cinta kamu karna alloh,kata keluarga seperti orang lain,Kata kata saling menyayangi sesama manusia,kata kata sayang muslim,kata kata sayang sama allah,kata kata suami kesal istri bahasa sunda DP BBM,kata kata ttg cinta berbahasa arab,kata kata ungkapan kkasih sayang di dalam satu kelurga,kata kata ungkapan sayan untuk imam keluarga ku,kata kata untuk mendapatkan kasih sayang orang tua,kata sair sayang seorang,kata sayang arab,kata-kata buat kepercayaan ayah untuk anaknya dalam bahasa inggris,kata-kata butuh kasisayang keluarga pake bahasa inggris dan artinya,kata-kata dp yg berisi ksh ibu lbh dr ksh suami,kata-kata sayang buat suami,kata-kata sayangkan isteri,kata-kata ucapan istri sayang suami,kata-kata ungkapan kasih sayang,Kata2 bahasa arab latin untuk pacar,Kata trimah kasih untuk suami yg sngat syg sama km,kata terima kasih sayang,kata2 cinta buat istri dng bhs sunda,kata sayang buat suami dan anak,kata sayang dalam tuhan,kata sayang istri,kata sayang kata cinta buat suami,kata sayang sabar islam,kata sayang untuk istri,kata sebuah rasa terimakasih kepada kekasih,kata kata rindu allah swt,kata kata perintah dalam percintaan,kata kata merindukan kasih sayang ayah,kata hakikat cinta yg tulus,kata hati bahasa arab,kata islami kepercayaan kasih sayang anak,kata istri butuh kasih chyank,kata kasih sayang saling menguatkan bhs inggris dan artinya,kata kasih sayang tausiyah cinta,kata kasih sayang untuk istri inggris,Kata kasih tuhan dalam hidup,kata hadist tentang suami istri,kata cinta untuk anak dan suami,kata agama dalam al quran,kata bahasa arab cinta kepada sesama manusia,kata bergambar menyayangi pacar,kata berterimakasih buat mama tersayang singkat,Kata bijak sabar dalam tulisan arab latin dan terjemahannya,kata brgambar rsa Rindu kta pda Alloh dan Nabi,kata buat allah,kata cinta ungkapan terima kasih,kata kata aku cinta kamu bahasa arab dalam bentuk gambar,kata kata aku sayang kamu,Kata kata kasih sayang bahasa arab dan artinya,kata kata kasih sayang seorang ibu kepada anaknya,kata kata kasih sayang untuk istri,kata kata kasih sayank buat seorang ibu dalm bahasa arab indonesia,kata kata makasih sayang,kata kata makna cinta kasih sayang,kata kata mengenai kehidupan,kata kata merindui seseorang bahasa arab dp bbm,Kata Kata Kangen Pada Seseorang yg Keluar Di Jalan Allah,kata kata hilang kasih sayang sama pacar,kata kata Bahasa arab aku sayang kamu,kata kata bijak bermakna perintah bahasa sunda,kata kata buat kakak sayang,kata kata butuh kasih sayang keluarga,kata kata ceramah agama islam bahasa inggris,kata kata cinta bahasa inggris beserta artinya,kata kata dari arti kata sayang,Kata kata firman indah untuk suami dan anak anak,kasih seorang istri,gambar kata kata untuk suami yg ga perhatian,dp bahasa arab romantis,ceramah sinakat bahasa arab tentang cinta,ceramah kasih sayang sesama manusia,cara untuk mempercayai orang yang kita sayang bahasa melaysia,cara nerjemahin selamat tinggal ayahku tercinta dalam bhs inggrisnya,cara mencari pasangan hidup menurut agama islam,butuh sayang dari allah,butuh kasih sayang sama ayah,butuh kasih sayang ibu,butuh kasih sayang dalam bahasa inggris,bhsa inggrs butuh kasih sayng,Bhs arabnya ? Cintai allah dan cintai kedua orang tuamu dan cintailah mahluk alloh,bhs arab nya sayang untuk suami,berkasih sayang dalam islam,berkasih sayang,berceramah untuk anak anak memakai sabda bhs arab,basa arab cinta dan kasihsayang,bahasa pot,ceramah tentang kasih sayang,cinta kamu karena allah bahasa arab,cinta kasih sayang,dp aku suka kamu bahasa arab,download video ceramah cinta rindu kekasih,download kata2 semangat buat kekasih dalam bahasa arab,Download Kata kata sayang pacar karenaa allah,download gambar saya sayang allah,doa untuk orang yg dicintai bhs arab,doa untuk orang yang kasih bantuan,Doa untuk menjalin kasih sayang tulisan arab,Doa seorang ibu dalam bahasa arab,doa rasa kangen dalam bahasa arab,doa kasih sayang untuk keluarga ku,doa kasih sayang huruf arab,doa bahasa arab untuk kekasih,contoh surat untuk mengungkapkan rasa sayang untuk mama dalam bahasa inggris beserta artinya,cinta keluarga dalam bahasa arab,cinta kasih sayang versi islami,cinta kasih sayang dalam hati,bahasa ingris ayah sayang anak istri,bahasa inggrisnya semangat ia sayang,bahasa inggrisnya sayang dan rindu,arti kasih sayang bergambar,arti bahasa arab wanita prnyabar,arab alkuran tentang inspirasi hidup,apa kata2 sayang yang di bolehkan dalam islam,apa bhs inggrisx aku mencintai mu sebagai mana aku mencintai kedua orang tua khu,anak kecil makasih sayang,anak gadis dan kasih sayang ayah,allah sayang kamu,Al-Mahabbah terjemahan dalam bahasa melayu,aku sayang suamiku bahasa arabnya,aku sayang suami,aku sayang kamu seorang bukan yang lain,aku rindu surga allah dalam bahasa inggris,aku iklas jiia kita tak berjodoh artinya dalam bahasa arab,agama Allah dalam bahasa arab,10 hukum ALLAH dlm bahasa inggris,####################################################################################,arti makna kasih sayang,arti sebuah kehidupan manusia dalam islam,Artian dari bahasa inggris aku sayang kamu karna allah,bahasa inggris dari kamu seorang cewek yang paling aku sayank,bahasa inggris dari aku adalah ciptaan allah yang sangat aku rindukan saat ini,bahasa inggris bulan penuh kasih sayang bagi keluarga kecilku,bahasa inggris aku sayang kamu tapi kamu sayang yang lain sabar,bahasa bahasa sunda sayang dan cinta ke suami,bahasa arabnya sayangi keluargamu,bahasa arabnya aku membutuhkan kasih sayangmu?,bahasa arab utuk anak yang memberi kasih sayang,bahasa arab nya kangen kamu,bahasa arab latin aku sayang keluargaku,Bahasa arab dan arti nya ungkapan rasa sayang,b inggris sabar ya sayang,ayat ttg kasih sayang Allah kpd hambanya yg salin cinta krn Allah,ayat tentang kasih thp istri,ayat ayat sayang ibu bapa,ayat al quran yang menjelaskan sesama makh ciptaan allah harus saling menyayangi,artikel tentang kasih sayang ibu,###################################################################,dp bahasa arab untuk pacar beserta atrinya,gambar kata kata terima kasih sayang,gambar butuh kasih sayang suami,gambar bhasa arab ttg sabar,gambar bergerak ungkapan sayang anak,gambar bergerak rindu sama suami,gambar bergerak rindu alloh,gambar bergerak kata kata sayank terhadap buah hati,gambar bbm kalimat pujangga kasih sayang kepada semua makhluk hidup,gambar bbm bhs sunda sayang ibu,gambar bacaan hari kasih sayang,gambar al hubb dalam bahasa arab,gambar aku cinta kamu dalam bahasa arab dan artinya,gamba dp butuh perhatian dan kasih sayangmu,foto salam rindu kasih mesra,foto salam kasih mesra rindu,foto foto gambar mencintai wanita karenah allah,firman mengenai kasih sayangkeluarga,firman allah tentang makan,gambar ceramah islam bahasa inggris,Gambar dan kata kata bijak yg penuh kasih sayang tentang seorang ayah,gambar dan kata kata persahabatan dan kasih sayang yg tulus,gambar kata kata motivasi islam beserta alkurannya,gambar kata kata islami wanita muslimah yang merindukan ayah dan ibu,gambar kata kata cinta & kasih sayang,gambar kata kata arti kata sayang,gambar kata kata abi kangen kamu bahasa sunda,gambar kata kangen ceramah,gambar kata com/terima kasih sayang,gambar kata cinta kehidupan ketentuan tuhan,gambar kata Allah Maha cinta kasih syang com,Gambar kasih sayang seorang pacar dalam bahasa china,gambar kasih sayang hamil sama pacar,gambar kasih sayang dengan kekasih,gambar kasih sayang ayah dan ibu menurut islam,gambar kangen kpd orgtua menurut agama,gambar dp saling menyayangi,gambar dp kasih sayang ayah lebih besar dr ibu,gambar di tinggal teman yang di sayang,firman allah tentang kasih ibu,firman allah tentang cinta dan kasih sayang,dp ucapan terimakasih atas ksh sayang dr pacar,dp cinta dan kasih sayang,dp bhs melayu,dp bbm wanita menyendiri tanpa teks,dp bbm wanita btuh ksih sayang,dp bbm ungkapan sayang untuk orang tua,dp bbm tulisan arab aku rindu kamu,dp bbm ttg berhijrah,dp bbm trima kasih guru,dp bbm tema rela berkorban,dp bbm sayang suami bergerak,dp bbm pengertian dan kasih sayang dalam rumahtangga,dp bbm menguatkan hati dalam bahasa arab singkat,dp bbm hadits tentang syukur,dp bbm doa pengharapan,dp bbm bhsa sunda,dp bbm bahasa arab buat orang yang kita sayang,dp bbm arti srbuah kepercayaan bagi pasangan,dp doa kepada allah,dp doa tulisan arab tentang kehidupan di akherat nanti,dp firman allah alquran bergambar,dp ucapan sayang pd suami,dp ucapan kasih sayang untuk suami,dp syukur nikmat,dp suami istri dalam bahasa jawa,DP sifat istri-istri rasulullah,dp rindu inggris arti,dp rindu bhs arab,dp memahami dgn cinta,dp maksut Allah,dp kata sayangbuat suami,dp kata sayang rasulullah pada umatnya,dp kata kata bahas inggris dan artinya tentang kasih sayang,Dp kata aku cinta anak anak ku bahasa inggris,dp kangen seseorang karena allah,dp islami kasih sayang untuk anak,dp hati kasing sayang,Dp hadits hadits dalam bahasa inggris,dp bbm ak hanya btuh ksih syang dri km,tulisan kasih sayang,tulisan bahasa arab kasih sayang,ucapan kasih syg,ucapan kasih sayang pada istri,tulisan arab melayu pantun kasih sayang,trimakasih suami ku bahasa arab,Trima kasih Tuhan dalam bahasa inggris,tulisan suami sayang keluarga,ucapan kasih syank,tulisan sayang anak istri,tulisan sebuah puisi tentang kasih sayang,ucapan kasih sayang untuk keluarga,ucapan buat orang khitanan di terjema kn dlm bhs inggris,ucapan cinta kasih untuk seorang anak,ucapan kasih sayang,ucapan kasih sayang buat istri,ucapan kasih sayang sahabat jepada istrinya,ucapan kasih sayang buat istri melayu,tips menjadi ikhlas menurut alquran jg hadist bhs arab,tetang agama islam hamba,syair cinta bahasa arab,suami isteri dalam bahasa arab,sifat kasih sayang,sebutkan aku sayang kamu dengan bahasa ingris,sayangi suamiku,sayang sayang di terima cinta kamu,sayang sama suami dan anak,sayang sahabat kecil,syair sayang dan cinta dari negri arab,tanda allah sayang pada hambanya,Tanda sayang kepada si suami,terima kasih ya allah dalam bahasa inggris,terima kasih suami ku dalam bahasa arab,terima kasih sayang,tentang rindu islami tausiyah,tentang memilih pasangan hidup menurut agama,tausiah iklas karna Allah,tanpa harta orang tua,tanda tanda sayang kepada pacar,SAYANG,www pantun cinta kasih sayang com,ungkapan sayang lewat doa,ungkapan rasa sayang yang tulus,ungkapan rasa sayang untuk sahabat dalam bahasa arab,ungkapan rasa sayang terhadap seorang ibu,ungkapan rasa sayang ibu untuk suami dan anak,ungkapan rasa sayang dan rindu untuk kedua orang tua dalam bahasa arab,ungkapan perasaan sabar dalam bercinta,ungkapan kepada seseorang lewat ceramah,ungkapan kasih sayang untuk pacar,ungkapan sayang melalui pantun,ungkapan sayang untuk anak anak dalam bahasa inggris,Wallpaper seorang anak merindukan kasih sayang seorang ayah,wallpaper bbm cari suami sayang orang tuamu,untuk sayangku,unkapan persa\an kepeda Allah pakek bhs inggris,ungkpan syg buat suami,ungkapansayangibukepadaanaknyadalambahasainggris,ungkapan trimakasih untuk nikmat dan rezeki dari Alloh dlm bhs inggris,ungkapan terima kasih pada suami atas perhatiannya dalam bahasa inggris,ungkapan terima kasih aku tuhan bahasa inggris sama artinya,ungkapan kasih sayang kepada suami,ungkapan kasih sayang bahasa inggris dan artinya,ungkapan kasih sayang anak dan ibu bahasa arab,ucapan syukur kepada allah dalam bahasa arab,ucapan syang suami,ucapan sebuah kasih sayang,ucapan sayank pada anak bahasa inggris,ucaPan sayang pda istri,ucapan sayang pada istri dalam bahasa inggris,ucapan sayang buat istri,ucapan pengharapan berjodoh dalam bahasa inggris,ucapan pendek syukur dalam bahasa inggeris,ucapan syukur kpd allah islami bhs inggris artinya,ucapan tentang perintah allah,ungkapan kasih sayang,Ungkapan doa kepada allah dan yang disayang dalam bahasa arab,ungkapan cinta untuk suami dalam bhs aeab,ungkapan cinta pada allah,ungkapan cinta dan kasih sayank dalam bahasa inggris,ungapan ksh syng,ucapan terima kasih sayang,ucapan terima kasih dalam bahasa arab untuk laki-laki atas perhatiannya,ucapan terima kasih buat suami yg sayang sama kita,ucapan kata sayang ma istri bahasa arab,pantun sayang suami,merindukan suami yg telah tiada dlm kata2bahasa inggris,merindukan kasih sayang dengan tulisan arab,mengutamakan perintah ibu atau suami,mencari gambar tulisan arab dan orang berdoa buat dp bbm,materi cinta dan kasih sayang,maksud sayang dalam islam,maksud mencintai karena Allah,maksud kasih,Maksud cahaya kasih,mutiara kasih syank,mutiara kata nilai kasih sayang terhadap keluarga,pantun mengenai sikap pemaaf dan sabar,pantun kasih sayang sesama manusia,pantun kasih sayang ibu kepada anaknya,pantun kasih sayang ibu,pantun dan kata agama islam indah untuk cewek,pantun dalam bahasa arab beserta artinya,orang sabar kekasih allah,operet tema kasih sayang terhadap sesama anak TK,naskah pidato tentang rasa kangen menurut islam,makna perkata berpidato bahasa arab,makna kasih sayang,makna kasih dan syang,keterangan ayat alquran tentang kasih sayang,katamutiara bhsa sunda buat ayah,katakata pemahaman sifat,katakata basa sunda tentang kurang kasih sayang orang tua,Kata2 untuk seorang kekasih dlm ajaran islam,kata2 seorang wanita yg di sayang allah,kata2 romantis bhs arab syang km,kata2 merindukan kekasih karena agama,kata2 kasih syang tu seperti apa sih,ketika hati rindu sm allah,ketika orang yang kita cintai sayang sama orang lain,makna hidup dalam islam,makan kfc saat hamil,makalah kata cinta buat suami,macam-macam judul pidato islami dan firman allah,logo kasih sayang allah,kumpulan kata kata mutiara tausiyah cinta,kta kta islm dlm sswt klwrg,ksih sayanx seorang ibu dalam bshasa arab,konteks kasih sayang dari penilaian melayu pdf,kata2 islam sifat kasih sayang,saya butuh alloh bahasa inggris,Puisi yang bertema arti kasih sayang,puisi ungkapan rasa sayang,puisi ucapan terimakasih pada tuhan krn dapatkan uluran kasih dari seseorang yg berpangkat,puisi terima kasih kepada Allah,puisi tentang sayang dan rindu,puisi tentang kasih tuhan,puisi tentang kasih sayang dan cinta orang tua,puisi rasa sayang kepada istri,puisi kata allah itu sayang,quotes tentang kasih sayang ibu,renungan kasih sayang sunda,sair cinta dan sayang sair arab,sabda rasulullah tentang cinta dan kasih sayang,sabar menurut agama,sabar dan iklas di tinggal pacar,Rindu tak tertahankan pd suamiku bhs arab,Rindu kepada mu kasih,rindu kasih sayang tuhan,rindu kasih sayang keluarga image download,rindu kasih sayang,puisi kasih sayang sama pacar,puisi kasih sayang kepada keluarga,puisi kasih sayang kepada allah,pidato pendek bahasa sunda tema menjaga hubungan antara sesama,pidato kultum pakai pantunyq,photo orang berkasih sayang,pertanyaan sayang kepada Allah,perhatian dan kasih sayang menurut islam,Perasaan ungkapa kasih sayang,pentingnya kasih sayang sesama insan dan contoh,Penjelasan manfaat dari sifat saling menyayangi antar sesama,pengertian kasih sayang dalam islam,pidato tema rasa kasih sayang,Pidato tentang keikhlasan yang singkat dan padat,puisi kasih sayang keluarga,puisi islami bertulisan arab tentang arti hidup di dunia,puisi cinta kepada allah,puisi cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,puisi aku cinta kamu karena allah,puisi agamis romantis,poto tangan orang bergandeng,poto orang bergandengan tangan,pidato tentang rasa kasih sayang,pantun ttg persaudaraan

Comments

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: