≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

Duit Tambahan Dengan Hanphone

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,Sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,pantun cinta kasih sayang,kasih sayang,sayang suami karena allah,tulisan arab cinta dan artinya,Terima kasih sayang,doa suami istri kasih sayang,pengertian sayang dalam islam,konsep kasih sayang dalam islam,pengertian sayang menurut islam,kasih sayang dalam bahasa arab,pengertian kasih sayang dalam islam,ayat kasih sayang,erti kasih sayang dalam islam,arti cinta dan kasih sayang,kata sabar dalam al quran,bersifat kasih sayang,hikmah kasih sayang,kata kata bijak sabar dalam menyangi pacar,kata gambar sayang kepada allah,kata gambar butuh keyakinan,kata kata butuh kasih sayang,kata dp singkat padat aqidah,kata islami tentang batas pergaulan,kata hikmah bergambar ibnul qayyim,kata kata allah yang bergerak,kata kasih sayang untuk istri,kata hikmah pendek dalam bahasa arab,kata indah dalam agama,kata kasih sayang panjang,kata kasih sayang,kata kata rindu bahasa arab dan artinya,kata kata butuh kasih sayang seorang ibu,kata kata tentang mahabah allah dan rasull,kata kata sayang untuk ibu bapa dalam bi,kata kata sayang suami,kata kata sayang kepada suami dan bahasa inggrisnya,kata kata sayang kamu dan cinta kamu,kata kata sayang dalam islam,kata kata ungkapan kasih sayang untuk pacar,kata kata sayang buat istri,Kata Kata Rindu Terhadap Dari Ahli,kata kata rindu dalam bahasa arab dan artinya,kata kata rindu buat kekasihku istri orang lain,kata kata mutiara ungkapan rasa syg dalam bahasa arab,kata kata kepada suami yang tidak sayang pada istri,kata kata kasih sayang ibu,kata kata kasih sayang ayah,kata kata cinta kasih sayang karena allah,kata kata cinta bersbar dan lihat keadanya dn pengertian,kata kata terima kasih pada Allah tentang hari jadi,kata cinta kasih dari tuhan,kasih sayang bahasa inggris,kasih sayang allah swt pada makhluknya,kasih rindu puisi cinta,kasih pada anak kata hikmat,kasih dan sayang dalam islam,karena sayang dan cinta,Kaimat bijak seorang istri kepada suaminya sebagai tanda kasih sayang,jangan marah sayang,jaga diri sayang dalam arab,imej kata kata kehidupan perempuan kepada lelaki,hikmah sikap terbuka,hikmah perilaku kasih sayang,hikmah allah bersifat sabar,hadits tentang kasih sayang,hadist tentang cinta dalam bahasa inggris,hadist sayangi yg di bumi,hadist mencintai suami karena allah dalam islam,kasih sayang di dalam islam,kasih sayang image,kata cinta karena allah,kata cinta dalam islam,kata cahaya zuhud,kata bijak yang pendek tapi ada gambar atau foto tulisan arab,kata bijak ibuku sayang,ilmu ikhlas dalam cinta dan pertemanan,kata bijak bahasa arab islami dan artinya,kata bahasa arab dan artinya tentang sayang seseorang,kata aku cemburu sama kamu dalam bahasa arab,kasih syg,kasih syang dlam bentuk apa untuk orang yg disayang,kasih seorang emak,kasih sejati dalam al quraan,kasih sayangku hanya untuk suami karna Allah,kasih sayang sesama insan,kasih sayang sesama hamba alloh adalah,kasih sayang seorang kekasih,hadis tentang sabar dalam tulian bahasa inggris,kata makasih atas pengertian buat pacar,Sayang semua dalam bahasa arab,puisi cinta suami karena allah,pto Tentang kehidupan dan kasih sayang,poto tulisan kasih sayang,pidato tentang makhluk tuhan yang paling disayang,Pidato rindu kasih sayang ayah,perempuan itu juga butuh kasih sayang,percakapan kasih sayang seorang ibu dan anaknya translate dalam bahasa inggris dan indonesia,Percakapan 2 orang tentang kasi sayang seorang sahabat versi inggris dan terjemahannya,perbedaan kasih sayang ibu dengan pacar,pengertian kasih sayang dan contohnya dalam islam,pengertian cinta menurut para ahli,Pengertian cinta kasih sayang l tentang pendapat para ahli,pengertian cinta dan kasih sayang menurut ahli,pendidikan islam tentang mencintai sesama muslim dalam bahasa arab,pantun sayangi islam,pantun kasih sayang keluarga,pantun islami cahaya allah,puisi cinta utk swami sbg ungkapan terimakasih,puisi kasih buat ank,sayang menyanyangi dalam islam,sayang kekasih dalam arab,sayang dan kasih,sayang dan cinta keluarga karena allah,sayang dan benci bahasa inggris,saling sayang menyayangi dan menghargai sesama pasangan,saling pengertian dalam rumah tangga,sabar sayang,sabar dan ikhlas dalam cinta,sabar dalam cinta menurut islam,rindu menurut para ahli,rindu kasih sayang orang tua,q sayang sama kamu karena allah,Puitisasi terjamahan al-quraan,puisi ungkapan syg untuk suami,puisi kasih sayang seorang ibu,puisi kasih sayang pada ibu,panton cinta dan kasih sayang buat suami,orang yang tidak menyayangi saudaranya tidak di sayang allh,orang sabar kekasih allah,kats hikmah kasih sayang sesama manusia,kata2cintakepadaanakdalambahasaarab,kata-kata tentang kasih sayang Allah,kata-kata kasih sayang bahasa arab,kata-kata butuh kasih sayang,kata untuk memahami sifat orang,kata sayang untuk suami bahasa arab,kata sayang kpd suami,kata sayang islam,kata sayang dijadikan menjadi beberapa bahasa,kata rindu bahasa inggris artinya,kata mutiara sayang,kata mutiara saling sayang dan memahami suami istri,kata mutiara berkasih sayang islami,kata mutiara bahasa inggris tentang sabar,kata mutiara bahasa arab untuk kekasih,kata mutiara bahasa arab dan artinya,kebaikan kasih sayang,kekasihku hanyalah Allaah dalam bahasa inggris,mutiara hikmah sanyang istri,MENYAYANGI SESAMA MAKHLUK,marah dalam kasih sayang dalam islam,maksud sayang haiwan,maksud kasih sayang menurut islam,maksud dipupuk,makna kasih sayang dlm islam,makna kasih sayang,mading tentang kasih sayang sesama muslim,mading kasih sayang sesama manusia,kumpulan hadits tentang saling memahami pasangan,kumpulan foto tulisan tentang arti kasih sayang,koleksi foto hamba allah,Klasifikasi manusia dengan cinta kasih serta gambarnya,kesimpulan renungan hati kasih sayang bunda kasi sayang Allah,kesabaran cinta dalam islam,kelebihan kata sayang daripada kata cinta,kata merindukan kasih sayang seorang ibu,hadis tentang renungan kasih sayang,dp cinta kasih sayang allah,ceramah sikap saling menghargai terhadap sesama dengan ayat dan hadis,ceramah singkat tentang ayah,ceramah singkat untuk anak sd yang memakai bahasa inggris dan terjemahannya yang bertemakan kasih syang kedua org tua,cinta alam dan kasih sayang sesama manusia menurut quran,cinta dan kasih sayang dalam kehidupan manusia,cinta dan kasih sayang pada Allah,cinta dan kasih sayang suami,cinta dan sayang dalam islam,ceramah masjid yang menyatakan apabila kamu sayang dengan kekasihmu lebih sayangkan pada ibumu,ceramah kasih sayang,butuh kasih sayang,cahaya allah dalam hati,cara berkasih sayang ama orang membenci bgmn ya,cara berkasih sayang menurut sunatullah,ceramah bertajuk kasih ayah,ceramah islam bahasa inggris,ceramah islam judul : cinta dn kasih sayang terhadap rasullah,ceramah judul saling mencintai sesama lain,cinta kamu dan allah,cinta karena harta,doa kasih dan sayang pada suami tercinta,doa untuk kebaikkan antara sesama ingsan,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,download foto kasih sayang seorang ayah,download gambar tulisan agama,dp bergerak kasih sayang ayah,dp bergerak menghargai sikap,dp buat kekasih yang memandang rendah pacarnya,demi kasih sayang,definisi sayang menurut islam,cinta kasih pada Alloh,cinta kasih sayang dalam hati,contoh ayat cinta dalam islam,contoh kasih sayang allah kepada makluknya,Contoh pidato arti mahabah,contoh pidato islam cinta yang mahal,contoh risalah hati tentang kekasih,dalil allah sayang,berkasihsayang dalam islam,berkasih sayang sesama manusia,berkasih sayang dgn kekasih,arti anak buat ibu menurut agama,arti cinta dan sayang,arti kasih sayang allah,arti kasih sayang buat kamu,arti kasih sayang menurut agama islam,arti sayang menurut islam,arti sebuah cinta dan kasih sayang,arti sikap menyayangi dalam islam,arang sabar kekasih allah basa arab,arab cinta islam,allah kata syg,allah lebih menyangi makhluknya daripada makhluk itu dendiri,apa artinya kasi sanyang,apa definisi sayang kepada pasanga menurut islam,apa itu sayang dalam islam,apakah bahasa inggris cahaya purnama,apakah haiwan yang sering disebut oleh kekasih,apakah maksud kasih sayang,ayat alquran tentang cinta dan kasih sayang,ayat alquran tentang kasih sayang sesama manusia,bagaimana mengaplikasikan al hikma\h dalam diri,bahas arab suami istri saling mencintai,bahasa arab kasih sayang allah,bahasa arab terima kasih sayang,bahasa arabnya purnama merindu apa?,bahasa inggiris sayang sinkat,bahasa inggris terimakasih udah perhatian karena sayang,bentuk sikap saudara kita yg sayang,ayat rindu dalam bahasa inggris,ayat pemahaman buat kekasih,ayat ayat motivasi kasih sayang sesama insan,ayat berkasih dalam islam,ayat ceramah tentang cinta,ayat cinta bahasa arab,ayat cinta pendek dalam bahasa arab,AYAT CONTOH IBUKU SAYANG,ayat kasih sayang dalam islam,ayat panjang syg islam,10 kasih sayang kepada kekasih,dp gambar bergerak persaudaraan kata bijak,hadis tentang cinta kasih sayang,gambar kata-kata merindukan Allah,gambar kata-kata sabar untuk saling pengertian,gambar kata-kata sayang dan cinta buat suami,gambar kata2 kasih sayang kepada allah,gambar merindukan kasisayang,gambar merindukan orang yg d sayang,gambar orang yang di sayang sama allah,gambar reklame arab tentang kadih sayang ibu,gambar kata untuk suami terima kasih atas kasih sayangmu,gambar kata sikap tidak sayang,gambar kasih sayang dan cinta,gambar kasih sayang pada sesama manusia,gambar kasih syg kpd istri,gambar kata cinta dalam pengertian islam,gambar kata cinta yang tidak memahami,gambar kata kat sabar sama pacar,gambar kata kata berterima kasih di ayah,gambar kata mutiara tentang kasih ALLAH,gambar sayang allah dan suami,gambar sayang terima kasih ya untuk semuanya,gambar2 suami yg tk tahu erti kasih sayang dan menghargai pasanganya,gambr kat sayang past prhatian,hadis cinta nabi dn allh,hadis dan kata mutiara tentang kasih sayang,hadis hadis sayang,hadis kata-kata hikmah inggris islami dan terjemahan,Hadis Rasulullah tentang pertemanan,hadis tentang benci dan cinta dengan tulisan arab gambar,gambar ungkapan kasih sayang buat suami,gambar ungkapan kasih sayang,gambar tanda kasih sayang untuk suami,Gambar tanda sayang buat suami bahasa inggris,gambar teks tentang kasih sayang,gambar tentang rindu,Gambar tulisan Aku sayang imam,gambar tulisan al quran tentang cinnta,gambar tulisan arab doa untuk kebaikan,gambar tulisan kasih sayang,gambar kasih sayang ayah kepada anaknya,gambar kasih sayang,gambar kash syang,dp tulisan arab dan artinya,erti cinta dan sayang dalam islam,erti kasih sayang,erti sayang yang sebenar,firman allah kasih sayang,firman allah tentang berkasih sayang,firman allah tentang menyayangi sesama,firman tentang kasih sayang,dp sayangi ibuku ya allah,dp sabda nabi tentang kasih sayang,dp hidup prlu cinta dan kasih sanyang,dp islam sayangi sesama,dp islami tentang hadits keikhlasan kesabaran,dp kasih sayang sejati,dp kasisayang,dp kata bijak alquran tentang kasih sayang allah,dp menyayangi kekasih karena Alloh,DP Rindu Terhadap Allah,firman tuhan dalam bahasa inggris,foto ayat cinta,gambar cinta sayangmu,gambar dan kata kata berdoa serta ayatnya,gambar dan kata kata beserta tulisan al qurannya,gambar dan kata mutiara tempat tinggal menurut hadist,gambar DP dengan bahasa arab,gambar gambar kasih sayang,gambar ibu dalam islam,gambar kalimat butuh bantuan,gambar bergerak sayang karena allah,gambar ayt cinta islam,foto cinta allah dan sesama,foto dan kata sayang suami,foto gambar tuliasn arab arti tabah dan iklas,foto tanda kasih sayang ibu,foto2 orang yg tanpa kasih sayang,gambar arab syg suami,gambar ayat ceramah,gambar ayat rindu kekasih download,dp gerak firman tuhan kasih,ungkapan kesabaran istri trhdp kelakuan suami,terima kasih suamiku bhasa arab,terima kasih ya allah dalam bahasa inggris,terjemahan ayat aL-Quran membuat suami mencintai dan menyayangi istri,ungkapan sayang mama dalam bahasa arab,tulisan arab dan artinya tentang cinta,tulisan arab tentang kasih sayang ibu,ungkapan sayang kepada istri,ungkapan dari kekasih allah,ungkapan kasih sayang,ungkapan kasih sayang ayah dan ibu,Ungkapan kasih sayang buat kekasih dalam bahasa inggris dan terjamahan,tulisan cinta karna allah dlm bahasa arab,teks pidato tentang menjalin kasih dengan sesama,Teks pidato dendam sesama keluaga,sayank,sifat kasih dan sayang,sifat kasih sayang,Sifat mudah kasihan dan penyabar dalam pandangan islam,sifat sayang menyayangi,surat untuk memahami hati kekasih dalam bahasa inggris,tanda Allah sayangkan hambanya,tanda sayang dengan tulisan bahasa inggris,tanda sayang seorang ibu,Tausyiah untuk hati yg merindukan org yg di sayangi,teguh kasih seorang suami,teks ceramah tentang kasih sayang,teks ceramah tntg kasih syg thd makhluq,teks pidato buat anak mts beserta hadista,ungkapan sayang seorang istri kepada suami dalam bahas inggris dan terjemahannya

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: