≡ Menu

Memahami Sifat Kasih Sayang Dan Hikmahnya

memehami-sifat-kasih-sayang-600-x-450

 

1. PENDAHULUAN

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

 

Hidup manusia akan terbatas dan terkongkong apabila ada sekatan perasaan dan kejiwaan sesama manusia. Sebaliknya terbuka dan bebas (dalam peraturan dan undang-undang yang diperlukan) apabila ada kasih sayang dan saling mempercayai sesama insan. Lantaran itu, tajuk ini MEMAHAMI SIFAT KASIH SAYANG DAN HIKMAHNYA amat diperlukan untuk difahami dan dihadhami (dicernakan) oleh setiap warga bumi terutama mereka yang mengungkap persaksian “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu annamuhammadar rasuulullaah.”
Terima kasih tidak terhingga kepada 3AIG yang mempelopori program Pengenalan Hibah, Yasin dan Kasih Sayang Sesama Insan dan dijadikan program wajib ahli dan pelanggan dalam kumpulannya.

 

 

2. SIFAT-SIFAT UTAMA YANG DIPERLUKAN

 

Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Allah s.w.t perasaan yang pelbagai. Perasaan itu perlu dipupuk, diasuh dan dilazimi untuk menjadi akhlak atau perangai (1) yang membolehkan seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat-sifat tertentu. Antara sifat-sifat utama yang perlu dipupuk dan disuburkan ialah :
– Cinta atau al-Hubb :
Cinta dan kasih sayang akan tumbuh dalam diri hasil kepercayaan yang lahir melalui pancaindera yang lima (2) dan melalui ilmu tentang kebaikan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Berlawanan dengan cinta dan kasih sayang ialah benci dan cuak yang merupakan perasaan tidak menerima terhadap sesuatu justeru tanggapan dan kepercayaan keburukan menyeluruh atau sebahagian bagi sesuatu. Mengenali dengan tepat akan sesuatu itu boleh menumbuhkan cinta yang sebenar atau benci yang sebenar. Manakala mengenali dengan silap (3) akan sesuatu pula boleh melahirkan cinta dan benci yang salah dan tersasar. Maksud cinta dan kasih sayang di sudut bahasa dan istilah akan dibicarakan kemudian nanti.
– Sabar atau bernafas panjang atau sanggup tahan senafas :
Sabar merupakan sifat utama yang dianjurkan Allah. Ia memberi maksud sanggup bertahan mengikut keperluan dan situasi. Sewaktu perang, orang yang ‘bersabar’ dikatakan berani. Semasa mampu membalas kejahatan orang tetapi ditahan gelora dendam disebut penyantun. Ketika hati ghairah ingin memiliki keindahan dunia dan tarikannya dan dia mampu memiliki, lalu dia ‘mengongkong’ diri daripada perhiasan dunia itu dan tidak terikat dengannya, maka ketika itu dikatakan zuhud. Sewaktu malas dan kelesuan, tetapi digagahi jua menunaikan kefardhuan dan nawafil (sunat) dikatakan mujahadatunnafsi (melawan nafsu keji). Dan seterusnya….. semua itu adalah SABAR!
– Benar atau menepati realiti :
Bersifat benar dengan maksud benar dengan Allah dalam memenuhi janji ‘inna solaati wanusuki wamahyaaya wamamaati lillah…’ , benar dengan diri dalam memenuhi kehendak ‘sunnatullah’ (4) pada diri sendiri sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan memakmur dan mengendalikan dunia yang dikenali sebagai manusia (5) dan benar dengan makhluk (6) lain, terutama sesama manusia.
– Ikhlas atau melakukan kerja kerana matlamat yang satu :
Ikhlas bermakna suci bersih. Ikhlas berbakti kerana Allah bermaksud bekerja hanya mencari keredhaan Allah meskipun manusia tidak menyetujuinya. Namun, semasa membuat penilaian tentang apa yang Allah redha dan apa yang manusia setuju itu memerlukan ILMU tentang wahyu Allah (Qur’an dan sunnah yang soheh) dan ILMU tentang latar hidup mannusia dan aliran pemikirannya. Dan syarat dasar dalam keikhlasan amal (7) ialah dua : pertama, berbuat kerana menuntut keredhaan Allah atau ‘kerana Allah’ dan kedua, bertindak menepati dengan peraturan syari’at Islam atau menurut sunnah.

 

3. BERAKHLAK DENGAN SIFAT TUHAN DALAM KEHIDUPAN

 

Bagaimana meniru sifat Tuhan ? Allah bersifat dengan sifat rahman iaitu pengasih kepada segala makhluk di dunia ini, maka seseorang manusia (apalagi seorang muslim/ muslimah) itu mestilah mengumpulkan sifat kasih sayang itu ke dalam dirinya sebanyak yang terdaya mengikut perintah Allah dalam menyayangi apa yang disayangi Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Bukankah iman dan amal itu berada dalam kitaran cinta dan benci ?(8) Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Namun sifat Allah yang tertentu seperti ‘Mematikan’, ‘Maha Suci (Quddus)’, ‘Esa’ dan beberapa sifat lain tidak boleh ditiru oleh manusia lantaran kemutlakan sifat itu hanya untuk Allah.

 

4. PENGERTIAN KASIH SAYANG DISEGI BAHASA DAN ISTILAH

 

Kasih sayang dan cinta (dalam bahasa Arab disebut Mahabbah) di segi bahasa adalah berasal daripada bening dan bersih, atau luapan hati dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, atau gundah dan tiada tetap, atau inti sesuatu, atau usungan bejana/ bekas, atau buah hati. Batasan maknanya juga berbeza pendapat di kalangan ahli bahasa. Ada yang menyatakan sebagai kecenderungan secara terus menerus dengan disertai hati yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa dan hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengikutinya secara sembunyi atau terang-terangan. Istilah yang sinonim dengan kasih sayang dan cinta ini amat banyak sehingga menjangkau 50 istilah. Penjelasan detail hendaklah dirujuk kepada buku penting tentang tajuk ini yang bernama : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a.. (9)

 

4.1. Kasih-sayang sesama Islam (seaqidah)
Kata Imam Hasan al-Banna r.a. (1908-1949m) dalam Risalah Ta’alimnya : “Maksudku dengan ukhuwwah (kasih sayang dan persaudaraan) adalah: Hati-hati dan ruh terikat dengan ikatan akidah. Ikatan akidah adalah ikatan yang paling kukuh dan mahal. Persaudaraan sebenarnya adalah persaudaraan iman dan perpecahan itu adalah saudara kepada kekufuran. Kekuatan yang pertama kepada kita adalah kekuatan kesatuan, tidak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah adalah berlapang dada dan yang paling tinggi ialah martabat `ithar’ (melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri). Firman Allah s.w.t. : “dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang Yang berjaya.” (surah Al-Hasyr ayat 9).

Akh yang benar dengan fikrahnya akan melihat saudaranya lebih utama untuk diberikan perhatian dari dirinya sendiri kerana kalaulah mereka tidak bersama dengannya pasti mereka akan bersama dengan selain darinya (orang lain). Sesungguhnya serigala akan membaham kambing yang kesesatan. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. “Mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah pemimpin kepada sebahagian yang lain.” Inilah situasi yang perlu kita wujudkan.”
4.2. Kasih sayang sesama manusia
Kasih sayang sesama manusia meliputi segala-galanya dalam urusan hidup selain melibatkan unsur agama dan aqidah yang menjadi rukun agama yang dianuti oleh manusia tersebut. Justeru itu, kasih sayang ini membuka ruang untuk berintraksi dengan manusia yang tidak seagama secara terbuka dalam semua bidang selain yang melibatkan unsur agama manusia itu. Kemanusiaan ini amat menyeluruh, terutama bagi pihak kerajaan Islam dalam menangani semua pihak yang berada di bawah naungannya sehingga hak beragama penganut agama bukan Islam juga boleh dilayani selagi tidak berunsur menyebar dan menyuburkan agama tersebut. Kasih sayang ini meliputi bantuan keperluan hidup ; makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan keperluan asas yang lain, pergaulan (kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perkahwinan), harta, tanah dan sebagainya.

 

berkasih-sayang-perintah-Allah

5. BAHAGIAN KASIH SAYANG

 

5.1. Kasih sayang fitrah
Kasih sayang fitrah atau semula jadi atau sunnatullah yang dibekalkan oleh Allah ini seperti kasih sayang yang timbul apabila melihat anak kecil yang diseksa atau sakit. Semakin lemah seseorang manusia di sudut fizikal semakin dalam perasaan kasih sayang yang timbul dalam hati sanubari mereka yang berada sekitarnya. Justeru itu, kasih ibu dan ayah kepada anaknya tidak diperintahkan oleh Allah lantaran tabiat semula jadi yang wujud itu. Berbeza kasih sayang anak kepada dua ibu bapanya mestilah dipupuk dan dibajai, dan ianya diperintahkan oleh Allah, lantaran bimbang sewaktu tua ibu bapa (sewaktu lemah) tidak dipedulikan oleh anak-anak.
Termasuk kasih sayang fitrah ini ialah segala bentuk haiwan yang sentiasa menaungi anak-anaknya dan pasangannya. Bahkan adakalanya kasih sayang haiwan lebih hebat daripada kasih sayang sebahagian manusia yang tidak terdidik.
5.2. Kasih sayang Allah kepada hambaNya
a. Kasih sayang Allah kepada makhlukNya
Segala makhluk di alam maya ini berada di bawah kasih sayang Allah mengikut jenis dan klasifikasinya, walaupun makhluk itu (hanya jin dan manusia) kufur kepada Allah, lalu mereka boleh hidup dengan udara, air, tanah dan api yang disediakan oleh Allah. Dalam hal ini, mereka yang berikhtiar dan berusaha lebih akan mendapat habuan rezeki dan kekayaan mengikut kadar kerja yang disumbangkan. Bukankah ganjaran itu mengikut kadar kerja yang diusahakan ?
b. Kasih sayang Allah kepada hambaNya yang beriman
Kasih sayang Allah kepada makhlukNya yang beriman ada kelainannya, terutama di akhirat nanti. Semasa di dunia kasih sayang Allah ini berupa pertambahan taqarrub si hamba yang beriman kepada Allah. Persoalan rezeki dan kesenangan hidup bukan ukuran kasih sayang Allah kepada seorang mukmin.
5.3. Kasih sayang hamba kepada Tuhannya
Kasih sayang hamba kepada Tuhannya bergantung di atas kesedaran diri hamba/ manusia terhadap segala bentuk nikmat yang diperolehinya samada nikmat kewujudannya di dunia, atau nikmat panjang umur dan kesihatan dan nikmat kesenangan berupa harta, wang, kekayaan, pangkat dan sebagainya.

5.4. Kasih sayang hamba sesama hamba
Kasih sayang hamba sesama hamba berlegar pada 5 paksi berikut :
a. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan (satu hak sahaja) (lihat nombor 4.2 di atas)
b. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan dan kejiranan (dua hak sahaja). Selain kasih sayang 5.1 di atas, kejiranan menambah lagi hak manusia dalam mendapat prioriti kasih sayang.
c. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan dan kekeluargaan (tiga hak sahaja). Tambahan kepada kasih sayang 5.1 dan 5.2 di atas, kekerabatan akan meningkatkan prioriti dan keutamaan memberi kasih sayang ini. Namun di akhirat, kasih sayang kekerabatan akan terputus apabila berbeza aqidah dan prinsip taqwa. Lihat (Zukhruf/ 67) : “pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh).”

d. Kasih sayang atas dasar kemanusiaan, kejiranan, kekerabatan dan keagamaan/ aqidah. (empat hak) (lihat 4.1 di atas). Juga apa yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah s.a.w. yang sering dibacakan kepada kita yang bermaksud : “Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya (seagama) sebagaimana ia kasih kepada dirinya sendiri.”
e. Kasih sayang sejati. Kasih sayang yang sebenar adalah kasih sayang berdasarkan aqidah. Manakala kasih sayang yang lain menyusul selepas kasih sayang aqidah ini mengikut kadar yang dibolehkan oleh aqidah samada dalam kekerabatan, atau kejiranan atau kemanusiaan.

 

6. KEUTAMAAN KASIH SAYANG DAN KELEBIHANNYA

 

6.1. Mendapat rahmat Allah
6.2. Mengurangkan kebencian dan permusuhan dalam selimut
6.3. Mengurangkan peperangan
6.4. Menarik sikap perdamaian antara manusia
6.5. Mengelak daripada tindakan ‘hukum balas’ dan dendam akibat kesalahan-kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar seperti memaafkan pembunuhan yang tidak disengajakan.
6.6. Mendekatkan hati-hati yang berjauhan
6.7. Menyeronokkan aktiviti hidup manusia

 

7. BAGAIMANA MENGAPLIKASIKAN KASIH SAYANG DALAM KEHIDUPAN ?

 

7.1. Mengenali saudaranya secara mendalam ; nama, alamat, pekerjaan, status sosial, kewangan, kesihatan, psikologi dan sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali persaudaraan dengan orang lain, maka hendaklah dia bertanya siapa namanya, nama bapanya dan dari mana dia berasal, kerana itu lebih mengeratkan kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi. (10)

7.2. Menyatakan ‘saya sayangkan kamu’. Dalam sunan Abu Daud disebutkan bahawa seorang lelaki berada di samping Rasulullah s.a.w. Kemudian ada lelaki yang lewat di sana. Orang yang ada di samping beliau berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-benar mencintai orang itu.” Rasulullah s.a.w. bertanya : “Apakah engkau sudah memberitahukannya?” “Tidak.” Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu padanya.” Sabda beliau. Maka orang itu menemui orang yang dimaksud, lalu berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah.” Orang yang dicintainya berkata : “Yang membuatmu mencintaiku juga mencintaimu.” (11)

7.3. Menyebarkan salam. Dalam soheh Muslim, disebutkan dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda (bermaksud) : “Demi diriku yang ada di tanganNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Mahukah jika kutunjukkan kepada kalian jika kalian mengerjakannya, maka kalian saling mencintai ?Sebarkan salam di antara kalian.(12)

7.4. Berhadiahlah, kamu akan berkasih sayang. (Maksud Hadis).

7.5. Menutup keaiban saudaranya (Maksud hadis)

7.6. Melaksanakan aktiviti pemupukan kasih sayang seperti kebersamaan dalam : bermain, berbasikal, bersampan, melancung, ziarah, kenduri, gotong royong dsb. Ini berasaskan ayat 2 surah al-Maaidah :
bermaksud : “…..dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).”

7.7. Memberi apa yang diperlukan dalam batas yang dibolehkan oleh syara’ ; Tenaga, Fikiran, Keprihatinan, Kasih sayang, Kewangan, Harta, Pangkat dsb.

7.8. Memberi (hibah) secara rambang atau terancang.

7.9. Menahan diri daripada segala bentuk ancaman, bahaya dan khianat terhadap orang lain samada dalam bentuk lidah, tangan dan hati nurani.

7.10. Mendo’akan kebaikan kepada mereka yang layak mendapatnya dan mendo’akan menolak bencana daripada mereka yang tidak sewajarnya ditimpa bencana mengikut perkiraan kita, bukan pada perkiaraan Allah.

 

8. TANDA-TANDA KASIH SAYANG DAN CINTA
Apabila usaha mewujud dan menyuburkan kasih sayang dan cinta sesama muslim dan sesama insan, maka akan mekarlah tanda-tanda kasih sayang dan cinta itu. Antara tanda-tanda itu (13) ialah :
8.1. Menghunjamkan pandangan mata.

8.2. Malu-malu jika orang yang dicintai memandangnya.

8.3. Banyak mengingat orang yang dicintai, membicarakan dan menyebut namanya.

8.4. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai dan mendahulukannya daripada kepentingan diri sendiri.

8.5. Orang yang mencinta bersabar menghadapi gangguan orang yang dicintai.

8.6. Memperhatikan perkataan orang yang dicintai dan mendengarkannya.

8.7. Mencintai tempat dan rumah sang kekasih.

8.8. Segera menghampiri yang dicintai.

8.9. Mencintai apa pun yang dicintai sang kekasih.

8.10. Jalan yang dilalui terasa pendek sekali pun panjang saat mengunjungi orang yang dicintai.

8.11. Salah tingkah jika sedang mengunjungi orang yang dicintai atau sedang dikunjungi orang yang dicintai.

8.12. Kaget dan gementar tatkala berhadapan dengan orang yang dicintai atau tatkala mendengar namanya disebut.

8.13. Cemburu kepada orang yang dicintai.

8.14. Berkorban untuk mendapatkan keredhaan orang yang dicintai.

8.15. Menyenangi apa pun yang menyenangkan orang yang dicintai.

8.16. Suka menyendiri.

 

8.17. Tunduk dan patuh kepada orang yang dicintai.

8.18. Helaan nafas yang panjang dan lebih kerap.

8.19. Menghindari hal-hal yang merenggangkan hubungan dengan orang yang dicintai dan membuatnya marah.
8.20. Adanya kecocokan antara orang yang mencintai dan yang dicintai.

 

9. PENUTUP

 

Akhirnya, kasih sayang dan cinta yang diperlukan oleh seluruh manusia – disedari olehnya atau tidak – adalah kasih sayang kemanusiaan yang akan bercambah dan bertambah subur apabila amalan hibah, yasin dan kasih sayang yang dianjurkan ini dapat diaplikasikan dalam amalan umat Islam secara khusus dan masyarakat manusia secara umum. Tindakanlah yang menentukan kejayaan program dan cita-cita penganjur. Semoga semua peserta mampu menjadikan program ini rutin hidup yang mengagumkan manusia banyak dan yang lebih utama ialah meng’agum’kan Allah (diredhai Allah s.w.t.).
Sekian, 10122008.

 

Nota kaki :

 

Imam al-Ghazali r.a. menyatakan : “Akhlak merupakan satu ungkapan berkenaan suasana dalam diri yang kukuh mantap, daripadanya keluar segala perbuatan dengan mudah dan selesa tanpa memerlukan berfikir dan memerhati.” (Ihya ‘Ulumiddin, jld 3, ms 58, cetakan Dar al-Fikri.)

2 Pancaindera yang lima ialah penglihatan mata, pendengara telinga, pembauan hidung, pengecapan lidah dan penyentuhan tangan. Dan dikatakan bahawa indera yang paling utama ialah indera keenam iaitu pengakalan otak!

3 Mengenali tidak hakiki seperti ‘mengenali Tuhan di kalangan ajaran sesat’ atau mengenali seseorang tanpa memahami psikologi manusia.

4 Sunnatullah ialah ketentuan-ketentuan Allah yang azali, sedia ada semasa kelahiran manusia dan di saat kewujudan makhluk seperti api bersifat membakar, air bersifat memuaskan, pisau yang tajam bersifat memutuskan. Tetapi pada hakikatnya hanya Allah yang berkuasa membakar, mengenyang dan memuaskan dan memutuskan sesuatu. Semua yang ada pada makhluk itu hanyalah pinjaman yang bisa hilang apabila Allah menghendakinya. Sunnatullah pada makhluk inilah yang perlu kajian berterusan untuk memahami dan manakluki alam raya. Sistem burung terbang yang difahami oleh manusia membolehkan ciptaan besi dan bahan kaku bergerak di udara. Peraturan tingkah laku manusia yang diteliti itulah yang memberi faham kepada kita tentang psikologi manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dan seterusnya tentang segala makhluk di alam ini……..

5 ‘Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi keluargamu ada hak dan bagi dirimu sendiri ada hak, maka tunaikanlah setiap yang empunya hak itu akan haknya.’ Maksud dan saripati hadis.

6 Dengan makhluk lain juga mestilah bersifat benar lantaran semua makhluk ‘hidup’ samada haiwan, tumbuhan, bahan beku, cair dan gas apalagi makhluk ghaib seperti jin dan malaikat, mempunyai tindak balas terhadap kelakuan yang dihasilkan oleh manusia.

7 Samada amal hati seperti niat dan cita-cita, amal lidah seperti ceramah dan zikir, dan amal anggota seperti solat dan kerjaya.

8 Dalam sunan Abu Daud dari hadits Abu Dzarr r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya) : “Amal yang paling utama ialah mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah.” Rujuk : Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. M.s. 366, edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

9 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

10 Cinta Dan Rindu Menurut al-Qur’an Dan al-Sunnah (Asal : Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaaqiin) oleh al- ‘Allaamah al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah r.a. Edisi terjemahan , ms 369, terbitan ALBAZ Publishing & Distribution S/B, cetakan ketiga 2003.

11 Ibid, ms 369.

12 Ibid, ms 369-370.

13 Ibid, ms 216-236

 

 

 

Incoming search :

hadist tentang cinta dan kasih sayang,kasih sayang dalam islam,maksud kasih sayang,Sayang,pengertian kasih sayang menurut para ahli,pantun cinta kasih sayang,ayat kasih sayang,hikmah kasih sayang,makna kasih sayang dalam islam,kasih sayang menurut islam,gambar tulisan kasih sayang,berkasih sayang dalam islam,Terima kasih sayang,pidato tentang kasih sayang,pidato kasih sayang,arti sebuah cinta dan kasih sayang,maksud sayang dalam islam,cetakan timbulan kasih sayang,arti sayang dalam islam,bahasa arab kasih sayang allah,doa untuk kekasih dalam bahasa arab,folio kasih sayang terhadap keluarga,ceramah tentang kasih sayang,gambar kasih sayang,apakah maksud kasih sayang,kata bergambar psikology ibu,kata kasih sayang yang terbatas cinta com,kata kasih,kata kasih sayang buat kekasih,kata bijak mencintai seseorang karena Allah,kata bergambar sifat cewek,kata islami tentang cinta dan sayang,kata firman allah bergerak,kata cinta kerana sayang aku bersabar,kata cinta kepada allah swt,kata cinta dan kasih sayang,kata bijak untuk menolak cinta dalam bahasa sunda,kata kata butuh kasih sayang,Kata kata butuh kasih sayang suami,Kata kata di benci pacar bahasa ingris dan indonesia,kata kata pendek agama islam perintah dari allah,kata kata sabar sayang,kata kata sayang allah,kata kata sayang yang islami,kata kata semua sayg tuhan,Kata kata sifat yang di benci oleh allah,kata kata tera kasih buat pacar yg penyabar,kata kata ungkapan kasih sayang,kata kata nggak punya harta kasih pacar,kata kata mutiara kasih sayang arab,kata kata firman indah bahasa inggris,kata kata hadis untuk orang tua yang suka membalas dendam anaknya,kata kata islami cinta dan kasih,kata kata kasih sayang islami,kata kata makin sayang,kata kata manusia btuh kasih syang bkan harta buat dp,kata kata memahami seseorang,kata kata mutara bahasa sunda buat ceramah,kata kata ungkapan sayang suami,kata bergambar ancaman bagi orang bakhil,kata bahasa inggris marah sama suami dan artinya,hukum islam kata syg kepada pcr,Hikmah mencintai bahasa kita,hikmah ikhlas dalam cinta,Hikmah erti kasih sayang,hikmah cinta sesama,hidup dengan kasih,hati hati syang bhsa arab,hadits kecemburuan Allah terhadap manusia yang selalu merindu terhadap sesama manusia,hadits dalam bahasa inggris dan artinya,hadist ttg kasih sayang,hadist tentang sabar beserta arap dan latinnya,hadist tentang cinta dalam tulisan latin,hadist kasih sayang,hadis yang berkaitan dengan sabar dalam bercinta dalam bahasa latin,hadis tentang sayang,hadis sayangi keluarga,imej doa kata baik syukur bagi sesama manusia dalam islam,imej kasih sayang sahabat,imej sayang Allah,kata bahasa arab cinta karena allah,kata bagus beserta gambar,kata - kata sayang untuk teman dalam bahasa arab dan latinnya,kat kata yang untuk orang yang di benci dalam bahasa inggris,kasik Cinta,Kasih sayang sesama manusia didalam islam,kasih sayang sesama manusia,kasih sayang pada suami,kasih sayang keluarga dalam islam,kasih sayang dan cinta tulisannya,kasih sayang dalam bhasa inggris,Kasih sayang,kasih,kalimat sayang,jaga pergaulan dalam islam,islam tentang sabar arab latin,Hadis Rasulullah tentang kasih sayang manusia,paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,kumpulan kata-kata seorang muslimah yang rindu kasih sayang seorang ayah,kumpulan pantun cinta kasih orang tua,kumpulan pidato bahasa sunda yang ada arabnya dan hadist,kumpulan sikap cinta dan kasih sayang,lagu Arab buat kekasih hati,makalah bersifat kasih sayang,makalah kasih sayang manusia kepada tuhan,makna hadis tentang kamu akan bersama orang yangbkamu cintai,kumpulan hadist bahasa arab dan terjemahannya,kumpulan gambar doa kasih sayang,katakata berterimakasih atas kasih sayang ayah,kebaikan sifat sayang menyayangi dalam kehidupan,kelebihan kasih sayang,kelebihan kasih sayang dalam kehidupan seseorang manusia,kisah para sahabat berkenaan kasih sayang dan cinta,kta2 ksh syg istri,kultum bahasa arab dan terjemahannya,kumpulan gambar binatang kata dan bertulisan,makna kasih sayang dari sifat Allah,makna kasih sayang seorang ibu,naskah pidato bahasa sunda tentang agama islam,orang sabar kekasih Allah bahasa arab nya,pantun kasih sayang,pantun kasih sayang pendidikan,pantun kasih sayang pendk,Pantun kasih untuk suami,pantun redha bahasa arab,pantun untk org yank di syg,naska drama sahabat sejati9 orang pendek,Nama dari kata bahsa arab buat orang yang kita sayang,maksud kasih sayang kepada semua makluk,maksud kasih sayang sesama islam,Memahami makna cinta secara benar,membuat 3 paragrap b inggris judul nya perasaan ketika sakit,mengungkap erti rindu,muqodimah ceramah bahasa sunda simpel tapi padat,mutiara cinta hadist bahasa arab dan artinya,mutiara kata tentang hidup bergambar,kata2 ungkapan ksh syng,kata2 sayang untuk keluarga dalam bahasa sunda,kata mutiara kasih sayang allah,kata mutiara menyayangi sesama manusia,kata mutiara ucapan terimaksih ALLAH bahasa ingris terjema,kata rindu kasih sayang orang tua yang telah hilang,kata romantis bahasa arab,kata romantis kasih sayang orang bahasa inggris,kata sayang terhadap istri bahasa inggris,kata sifat2 sayang,kata mutiara kasih sayang alami islami,kata mutiara dlm bahasa arab,kata kata untuk makin sayang tuhan,kata mutiara arab pendek cinta,kata mutiara bahasa arab tentang sayang rindu terjemahan,kata mutiara bergambar kasih sayang,kata mutiara berterima kasih pada Allah SWT,kata mutiara bijak hubungan anak dan orang tua dalam islam,kata mutiara cinta bahasa arab,kata mutiara cinta islam tulisan arab,kata ucapan terimakasih bhs sunda,kata ungkapan rasa rindu dlm bahasa arab & artinya,kata2 ceramah tentang cinta,kata2 cinta dan kasih sayang,Kata2 cinta mutiara dan kata bijak dlm bahasa arab beserta artinya,kata2 memahami tentang karakter orang,Kata2 mutiara cinta islam bhs arab,kata2 mutiara dlm bhsa arab dn brgambar,kata2 sahabat menurut para ahli bahasa inggris,kata2 sayang keluarga,kata2 bahasa inggris mesra buat istri,kata2 bahasa arab ungkapan perasaan,kata-kata bergambar tanda lelaki sayang,kata-kata cinta buat pacar tersayang bergerak,kata-kata mutiara kasih sayang pacar untuk keluarga,kata-kata saling memahami,kata-kata terima kasih telah memberikan seseorang yang sabar dengan sifat saya,kata-kata untuk kekasih yang beriman,kata-kata untuk tempat tinggal,kata2 antara cinta dan harta untuk rumah tangga,kata kata untuk ayah yg sakit,definisi sayang menurut islam,cinta dan kasih sayang kalau nggak dipupuk dia akan hilang,cinta dan kasih sayang seorang istri,cinta dan kasih sayang suami istri,Cinta kepada manusia atas dasar Allah menurut islam,cinta sesama dlm bhsa arab,cinta sesama manusia dalam islam,cipan syg buat kasih,contoh ayat kasih sayang ibu,cinta dan kasih sayang dalam islam,cetakan timbulan tema kasih sayang,ceramah memahami makna hidup,ceramah sayangi ibumu,ceramah singkat sederhana tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,Ceramah taks orang yang terutus hikmah dariada allah,ceramah tentang hak anak terhadap ibu bapa nya bahasa sunda,ceramah tentang kasih seorang ibubapa,cermah kasih sayang,cetakan timbul kasih sayang,contoh ceramah islami tentang perasaan seseorang,contoh ceramah mengenai kasih sayang,contoh pidato cinta Dan kasih sayang,contoh pidato tema arti cinta dalam agama,contoh pidato tentang kasih sayang,Contoh Pidato untuk masyarakat dengan tema Dimata Allah Manusia itu Sama,contoh pidato yang berjudul suami yang disayangi istri,contoh sifat mahabbah,dalam hadis siapa yg di sayangi pacar ortu allah dan serta sahabatnya,definisi sayang haiwan,contoh pidato antara cinta dan rindu],contoh percakapan bahasa arab dengan tema pemandangan alam beserta artinya yang dilakukan dua orang,contoh drama kasih tulus seorang ibu,contoh hadis alquran tentang cinta,contoh karangan apa erti kasih sayang,contoh karangan bahasa arab tema kasih sayang,contoh karangan persuasi tentang iman taqwa,contoh kasih sayang anak kepada orang tua islmai,contoh kisah pendek dlm arab dan terjemah,contoh pantun penutup pidato islam judul sebarkan salam,cara untuk menyuburkan sifat sayang menyayangi di kalangan masyarakat,cara guru agama sayang dan senang sama kita,arti cinta ikhlas terhadap wanita,arti hadist tentang ari sayang menyayangi dan kasih mengasihi,arti hati dalam islam,arti hidup menurut Al-Quran,arti kasih menurut islam,arti sayang,arti sayang menurut islam,arti sebuah kata sayang kata bijak sunda,arti cinta dan kasih sayang,aq mencintai ibu karena allah bahasa arabnya apa,aku sayang kamu kasih,alquran dalam bahasa inggris dan arti,apa itu arti kasih sayang,apa itu sayang dalam islam,apa perbedaan cinta dan kasih sayang menurt pandangan islam,apakah maksud cinta,apakau buat dalam bahasa arab,ape maksud kasih,ayat alquran cinta kasih latin,ayat ayat ucapan terima kasih dalam hubungan cinta,bahan ceramah bahasa sunda tentang kasih sayanh sesama manusia,bahasa arab kasih sayang,bahasa arab saling menyayangi sesama manusia,bahasa arabnya aku rela sakit buat keluargaku,ada hikmahnya menahan rindu dengan kekasih,berkSih sayang,berterima kasih kepada allah memiliki pacar,butuh cinta bahasa arab nya,bagaimana memahami keihklasan dalam mencintai wanita menurut hukum islam,bagaimana bentuk kasih sayang terhadap teman ketika dalam kesenangan,ayat berterima kasih kepada ibu bapa,ayat bijak bahasa arap,ayat ceramah pendek,AYAT KASIH INDONESIA INGGRIS,ayat latin cinta karena Allah,ayat rindu untuk berkasih,Ayat yang memiliki sikap sabar dan kasih sayang ialah,ayat2 kasih sayang,aku sayang kamu dalam bahasa arab,google gambar bergerak rindu ksh syg keluarga,gambar DP tulisan arab aku rindu,gambar foto tentang khidupan buat orang ygq syg,gambar gambar dp hadits,gambar kasih sayang allah,gambar kasih sayang manusia,gambar kata antara cinta dan rindu,gambar kata apa guna punya suami,gambar kata kata bahasa arab tentang cinta kepada allah,gambar dp kasih sayang istri,gambar dan tulisan terima kasih istri,gambar 10 perintah allah dalam bahasa Inggris,Gambar 2 anak 1 ibu kata kata sayang kalian,gambar bacaan harta seorang anak pada mibu,gambar berkasih sayang lah kalian,gambar bertulisan benci,gambar bertulisan perasaan cinta,gambar besar tanda terimah kasih islam,gambar dan kata2 tentang akhlak manusia,gambar kata kata cinta allah,gambar kata kata ucapan sayang suami buat istri yg sedang mengandung,gambar tulisan hikmah dalam bentuk arab,gambar tulisan kata sayang,gambar tulisan kesabaran ada hikmahnya,gambar tulisan sayang keluarga,gambar ungkapan kasih sayang untuk suami,gambar uraian kata indah arab beserta isinya,gambardpbergeraktentangcintakasihpadasuami,gambarkata sangat sayang pacar inggris,gambar tulisan aku dan anak- anak sayang kamu,gambar tema kasih sayang,gambar kata saling memberi pada pacar,GAMBAR KATA SYUKUR DALAM BAHASA ARAB DAN ARTINYA,gambar kata terjemah al quran tentang suami istri,gambar kata-kata ikhlas suami istri,gambar kata-kata sabar di sayangi allah,Gambar kata2 hidup cinta dan kasih sayang,gambar kata2 rindu ayah pakek bahasa arab,gambar perintah berkasih sayang,gabar kata2 benci keluarga,foto ucapan terimah kasih karna menjadikan kita sebagai teman,download kata kata indah allah dan rasul,download pantun cinta dan sayang,Download Pidato bahasa inggris tentang keikhlasan Dan terjemahan nya,dp allah sayang sama umatnya,dp doa orang yang di sayang,dp hidup rukun sesama saudara,dp insan lemah yang butuh allah,dp islam tentang harta,download gratis gambar dan kta2 pujian sayang buat pacar,Download gambar ucapan syg,doa buat kekasih yang di sayangi,doa kasih sayang kepada Allah,doa kebaikan untuk kekasih hadis,Doa Kepada Tuhan Dalam Bahasa Inggris Dan Artinya,doa pendek dgn artinya memahami hidup,doa pendek dlm bahasa latin,doa untuk suami dlm al-quran,download gambar kasih sayang ke temen,dp kasih sayang karena perbedaan,dp kasih sayang suami istri,Erti sayang dan rindu yang ringkas,firman allah tentang cinta,firman allah tentang kasih sayang kepada suami istri,firman allah tentang seorang ibu,firman allah tentang sikap sabar,foto dp keluarga rukun,foto tentang kasih sayang,foto tulisan perasan,Erti Sayang dalam perhubungan,erti rindu cinta dan sayang,dp kata kata bahasa sunda buat istri,dp kata kata sebel dalam bercinta,dp rindu kasihsayang,dp syg anak dan suami,dp tulisan seneng balas dendam,dp ucapan aku sayang kamu dalam bahasa arab,drama kasih sayang melayu,Erti doadalam bahasa rumi untuk bnyk disukai teman,dialog 10 orang dalam bentuk kasih sayang dalam bahasa ingris,tanda pacar sudah tidak sayang kata kata,tausiah kasih syg ibu,tausiah pendek tentang sayang kepada orangtua,teks ayat kasih sayang cinta,teks pidato mengasihi sesama manusia,teks pidato tentang kasih sayang,terima kasih arti bahasa arab,ucapan kasih sayang untuk suami,terima kasih sayang bahasa inggrisnya,terima kasih sayang dalam bahasa arab,terima kasih sayangku,seorang istri yang patot dengan suamikata kta istri setia pada suami,tanda kasih sayang,syair mahabbah bahasa arab terjemah,sepatah kata romantis untuk suami istri makin sauang islam,setatus cinta kasih alloh,sifat allah ceramah,sifat kash sayang pendidikan menurut ahli,sifat kasih sayang,sifat kufur istri terhadap suami,sifat penyabar rasulullah,suami sayang dalam bahasa arab,syair arab rindu kpd ibu trjamah,syair arab tentang ikhlas,syair bahasa arab tentang cinta,terima kasih udah sayang sama aku,terima kasih untuk sayangmu,terima sayang cinta,ungkapan kasih sayang suami istri,ungkapan kasih sayang untuk kekasih,ungkapan rasa kangen kepada ayah bahasa inggris dan artinya,ungkapan rindu secara islami untuk orang tua,ungkapan sayang anak,ungkapan sayang buat keluarga,ungkapan sayang islami,ungkapan sayang kepada suami dengan bahasa arab,Ungkapan sayang kpd ortu bhs sunda,ungkapan sayang pada anak,ya sayangku cintaku inggris ya apa,ungkapan kasih sayang,ungkapan cinta kasih untuk ibu,ungkapan cinta bahasa arab,tuilisan bergerak romantis ucapan terimakasih buat suami,Tulisan aku cinta allah dan rosulullah persi arab,tulisan bergambar ttg taqwa dan sabar kepada Allah,Tulisan beserta gambar kasih sayang,tulisan kata cinta dalam bahasa arab,tulisan terimakasih allah dalam bahasa inggris,tuliskan paragraf persuasi dengan tema kasih sayang sesama manusia,UCAPAN KASIH SAYANG UNTUK SUAMI DAN ANK,ucapan syukur pada tuhan suami bahasa inggris,ungakapan sayang allah bhasa inggris,ungkaapan cinta untuk ibu ayah terkasih,yang dimaksud dari sebuah kasih sayang kepada seorang pri,paragraf persuasi tema kasih sayang sesama manusia,pidato tentang menyayangi sesama,pidato yang berjudul pemaaf,pingin d saynk k kasih,puisi agama tentang cinta,puisi bahasa arab tentang pergaulan,puisi bahasa inggris tema kasih sayang orangtua,Puisi cinta dalam bahasa arab,puisi cinta kepada istri bahasa arab,puisi cinta kepada suami yang tidak menghargai istri,puisi cinta untuk suami,puisi hari valentine,pidato tentang kasih sayang dalam bahasa inggris,pidato tentang ilmu dan mencintai sesama,pidato tentang beriman beserta syairya,percakapan bahasa arab cinta,percakapan bahasa arab kasih sayang,perintah sayangi anak,photo doa untuk kekasih tulisan arab,pidato bahasa inggris tentang mencintai sesama,pidato bahasa inggris yang beraliran islam,pidato beserta arab,pidato kasih sayang dalam bahasa melayu,pidato pendek arti cinta sesungguhnya,pidato SINGKAT ANAK SHOLEH DAN MENGANDUNG AL-QURAN DENGAN TULISAN LATIN,pidato tema kasih sayang menurut islam,puisi kasih sayang cinta,puisi rindu akan kasih sayang ibu,puisi rindu ayah dalam bahasa inggris,sajak kasih sayang seorang ibu,sakit hati pada kekasih bahasa arabnya apa,saling merindukan kasih sayang,satu cinta manusia bahasa arab,sayang & cinta pada kekasih wanita islam terjemah,sayang ayah ibu,sayang karena allah,sayang menurut islam,sayang terima kasih untuk semua download,sayangilah keluarga mu dlm bhs ingris,sayank dn islam,sabar ya allah,sabar sayang,renungan gambar ksh bapa,puisi sayangi aku ibu,puisi tentang arti hidup,puisi tentang cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,puisi tentang kasih,puisi tentang keluarga dalam bahasa inggris,puisi tentang pendidikan dan beseeta arti nya bahasa arab,puisi tentang rasa syukur kepada Allah dalam bahasa inggris,puisi terima kasih Allah dalam bahasa inggris dan artinya,puisi terima kasih sayang,Qambar bertulisan menolak cinta,quran dan gambar gambar cinta,seorang istri butuh kasih sayang suami

0 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: