≡ Menu

Aminah Binti Wahab ( Srikandi Islam )

 

Beliau meupakan wanita agung yang telah mengandungkan nutfah yang mulia Saidina Muhammad Saw. Berketurunan Bani Asad Ibn Abd ‘Uzza. Telah dipertemukan Allah jodohnya dengan Abdullah Ibn Abdul Muttallib, pembesar Quraisy. Abdullah Ibn Abdul Mutallib adalah seorang pemuda yang kacak, diceritakan dicelah kedua kening beliau terpancarnya cahaya dengan cahaya nubuwwah sebagai petanda yang beliau bakal menjadi bapa kepada segala penghulu anbiya’.

 

Abdullah adalah anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttallib. Tatkala sumpah ayahnya untuk menyembelih salah seorang anaknya sebagaimana lazim adat jahiliyyah pada ketika itu jatuh keatas Abdullah, lantas diganti dengan seratus ekor unta sebagai menggantikan nyawa Abdullah anak yang paling dikasihi.

Sesungguhnya Allah telah berfiman di dalam surah Ali-Imran yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). (Sebagai satu keturunan yang sebahagiannnya (keturunan) dari yang lain. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
[ ayat 33&34 ]

Comments

comments

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.