≡ Menu

Manusia Dan Kehidupan

Manusia & Kehidupan

 

“Hendaklah anda menjadi seorang yang mampu tersenyum dalam kecelakaan, tenang dalam memperolehi keuntungan, sopan santun dalam marah, jujur dalam miskin, penolong dalam bekerja dan berani dalam                berperang”…

—  Jamalus Johan

 

“Hidup tanpa pujian adalah hidup yang kosong. pujian yang sewajarnya adalah anak kunci hati manusia, tetapi pujian yang berlebihan akan mematikan jiwa seseorang”…
—  Hukamak

 “Janganlah engkau bimbang menghadapi penderitaan kerana semakin dekat cita-cita yang hendak kita capai, semakin banyak penderitaan yang perlu dirasakan”….
—  Plato

 

 “Bersabarlah dengan apa yang engkau lalui,kerana sabar itu penolong

segala pekerjaan,ketahuilah setiap ketabahan dan kesusahan itu tersembunyi nasihat-nasihat kebijaksaan”…

                                                                   —  Hukamak

0 comments… add one

Leave a Comment