≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Incoming search :

manfaat mujahadah,manfaat dari mujahadah,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,jelaskan manfaat dari mujahadah,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan,menerapkan mujahadah dalam kehidupan sehari2,contoh mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,cara menerapkan mujahadah an-nafs,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,mengapa setiap muslim menerapkan mujahadah an-nafs? dalam kehidupan sehari-hari,jelaskan pengertian mujahadah an-nafs,bagaimana perilaku mujahadah an-nafs,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,cara menerapkan mujahadah dalam kehidupan sehari hari,contoh mujahadah an-nafs,manfaat dari mujahadah an nafs,contoh dari muhajadah,pengertian mujahadah an nafs,ciri ciri mujahadanafsi,contoh perilaku mujahadah an-nafs,contoh mujahadah,memerangi hawa nafsu,hadits tentang mujahadah,mujahadah bin nafsi,jelaskan pengertian mujahadah bin nafsi,mujahadah an nafs q al-anfal ayat 72,manfaat mujahadah adalah,hikmah mujahada an nafs,manfaat mujahadah an nafs,definisi mujahadah an nafs,Contoh prilaku mujahadah an nafs,sebutkan manfaat mujahadah an-nafs,arti mujahadah,contoh perilaku mujahadah an nafs,Contoh prilaku mujahadah,hadits mujahadah an nafs,mujahadah nafs,hadist yang menerangkan bahwa orang yang paling gagah adalah orang bisa memerangi hawa nafsu,Yang dimaksud mujahadah an - nafs,dalil tentang mujahadah an nafs,mujahadah bin nafs,pengertian mujahadah an nafsi,pengertian kontrol diri menurut islam,ciri-ciri mujahadatunnafsi,ciri-ciri mujahadah nafs,penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh perilaku mujahadah,Mujahadah an-nafs,menerapkan muhajadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,manfaat kontrol diri,contoh sikap mujahadah,menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,hadits tentang mujahadah an nafs,contoh prilaku dari mujahadatun nafs,mujahadah an nafs,mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,mujahadah an-nafs adalah,pengertia dan bentuk kontrol diri (mujahadah),membahas tentang dalil mujahadah dan keuntungan mujahadah bagi kita,jelaskan manfaat mujahadah,cara menerapkan mujahadah an nafs,mamfaat dari mujahadamnafs,Manfaat mujadah,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu dinamakan,kelebihan mujahadah nafsu syahwat,bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs,macam macam mujahadah an nafs,manfaat dari nujahadah,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,Sikap mujahadah an nafs,pengertian mujahadah annafs,pengertian mujahadatun nafsi,manfaat mujahadah an-nafs,Apa yg dimaksud dgn mujahadah an-nafas,hikmah mujahadah,makna mujahadah,Kisah2 seseorang tentang mujahadah an nafs,Manfaat dan hikmah Mujahad an nafs,manfaat dan hikmah dari mujahadah,manfaat dan hikmah dari kmtrol diri,manfaat dan hikmah kontrol diri mujahadah an nafs,muhaazadah anfsih apa itu,Maksud dari mujahadah an nafs,Mujahada anafas,maksud dari mujahadatun nafsi,maksud mujahadah an nafs,maksud mujahadatunnafsi,Mujahad annafsi,Mujadah bin nafsi qs al-anfal ayat 72,mujadah bi nafs,mujahadah an nafas di sebut dengan istilah,mujadah an nafs,manfaat dan fungsi doa mujahada\an,menunjukkan prilaku mujahadah an nafs,mengendalikan nafsu dengan cahaya nur nabi,manfaat melawan hawa nafsu,manfaat mujadahan,manfaat mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,Manfaat Mujahad an nafs,manfaat mujahadah al nafs,manfaat perilaku mujahadah,Manfaat perilaku mujahada an nafs,manfaat mujahadah wikepedia,manfaat mujahadah nafsi,manfaat kontrol diri mujahadah an nafs,hadis tentang mujahadah nafsu,manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,menerapkan perilaku mujahadah dalam kehidupan sehari-hari,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs dalam bentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari,manfaat dari kontrol diri,manfaat dari muhajadah,manfaat dari mujahadah annas,menerap kan mujahadah an-nafs di kehidupan sehari-hari,manfaat sikap mujahadah an nafs,memerangi nafsu duniawi,manfaat mujahadah annafs,tips memerangi hawa nafsu,perilaku yg tidak mencerminkan sikap mujahadah annafsi,perilaku yg mencerminkan mujahadah an nafs,perilaku yang mencerminkan mujahadah an-nafs,perilaku sehari hari yang mencerminkan sifat ukhuwah,perilaku sehari hari yang mencerminkan sifat husnudzon dan ukhuwah,perilaku sehari hari yang mencerminkan perilaku ukhuwah,perilaku mujahadah an-nafs,perilaku mujahadah,perilaku menahan diri dari hawa nafsu,Perang nafsu,perang hawa nafsu,pentingnya mujadah an-nafs,pentingnya menahan nafsu dalam kehidupan,pentingnya menahan diri dalam kehidupan,tujuan manfaat mujahadah,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu dinamakan?,prinsif mujahada,q s mujahadah,tentang mujahadah an nafs,tentang muhajadah-nafs husnuzan ukhuwah,surat mujahadah dal bahasa imdinesia,surat al anfal 72= mujahadah bin nafsi,surah an-nafs ayat 72,surah An Nafs ayat 72 dan artinya,soal agama tentang kajian al-qur\an tentang mujahadah- nafs husnuzan dan ukhuwah,sikap mujuhadah,sikap mujahadah dalam kehidupan sehari-hari,sikap mujahadah an-nafs,sikap mujahadah,sifat mujahadah an nafs ukhuwah husnuzan dalam kehidupan sehari hari,sifat mujahadah,sebutkan tiga hikmah dan keuntungan dari sikap mujahadah an-nafs,sebutkan manfaat mujahadah annafs,penjelasan materi tentang mujahadah an-Nafs,penjelasan dari manfaat mujahadah,Pengertian dan Manfaat Mujahaddah An-Nafs,pengertian dan jenis kontrol diri,pengertian dalil dan contoh muhajatunafs,penerapan mujahafah annafs,penerapan mujahadah an nasf,penerapan mujahadah an nafs,mujahadatun nafsi,mujahadah nafsi menurut bahasa,Mujahadah imam ghazali,mujahadah husnuzan ukhuwah,mujahadah annafsi,mujahadah annafs secara istah,mujahadah anafs secara bahasa,mujahadah an-nafs apakah itu,Mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,pengertian dari mujahadah an - nafs contohnya,pengertian dari mujahadah an-nafs,pengertian kontrol diri mujahadah annafs,pengertian surah mujahadah an nafs,pengertian mujahaddah dan contoh perilakunya,pengertian mujahaddah an nafs,pengertian mujahadatun nafsi beserta contohnya,pengertian mujahadah an-nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah an-nafs beserta artinya,pengertian mujahadah an nafsu,pengertian mujahadah an nafs husnuzan dan ukhuwah,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah,Pengertian mujahada an nafs,pengertian Mujaahadatun nafsi,pengertian mengontrol diri(Mujahadah Al-Nafs) dan Manfaat nya,Pengertian kontrol diri mujahadah annafsi,pengertian mujahada an-nafs,contoh perilaku yang mencerminkan alquran Dan hadist,contoh cerita yang mengandung unsur ukhuwah kontrol diri khusnuzhon,contoh cara penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,contoh c0ntoh mujahada an nafsi,contah mujahadah an nafs,ciri~ciri mujahadah nafs,ciri-ciri mujahadah an nafs,Ciri perilaku mujahadah an-nafs,ciri ciri orang yang bertenaga dalam pada kehidupan sehari hari,ciri ciri mujahadah nafs,Cara penerapan mujahadah binafsi dalam kehidupan sehari-hari,cara mujahadah annafs,cara mujahadah an nafs,cara menjaga perilaku mujahadah an-nafs,Cara menerapkan mujahaddah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara menerapkan mujahadatun nafs husnuzan ukhuwah dalam kehidupan sehari hari,Cara menerapkan mujahadah annafs dalamkehidupan sehari - hari,contoh contoh mujahadah,contoh contoh perilaku mujahadah an nafsi,contoh perilaku seseorang yang memiliki sifat kontrol diri(mujahadah an-nafs),contoh perilaku seseorang yang memiliki sifat kontrol diri ( mujahadah an nafs ),contoh perilaku mujahanda annafsi,contoh perilaku mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,contoh perilaku menerapkan mujahadah an-nafs dalam keseharian,contoh perilaku mencerminkan sikap kontrol diru,contoh perilaku manusia yang memiliki sifat mujahadah an nafs,contoh perilaku control diri mujahadah an nafs,contoh perbuatan mujahadah an nafs,contoh mujahadah naf,contoh mujahadah dalam kehidupan sehari hari,contoh mujahada dalam kehidupan masyarakat,contoh mengaplikasikan surah an-anfal ke dalam kehidupan sehari-hari,contoh manfaat mujahadah,CONTOH DARI PERILAKU UKHUWAH,contoh dalam ngendalikan kesungguhan dan menerapkan kesungguhan itu,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam hidup sehari,Cara menerapkan mujahadah,Arikel contoh mujahadah,apakah yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,Apa yg dimaksud dgn mujahadah an-nafs?,apa yg di maksud mujahadah an nafs,apa yang dimaksud dengan mujahadah annaf,apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafsi menurut bahasa,apa yang dimaksud dengan muhajadah an-nafsi menurut bahasa dan istilah,apa yang di maksud mujahadah bin nafsi,apa yang di maksud mujadah,apa yang di maksud dg mujahadah an nafs,Apa yang di maksud dengan Mujahada ?,Apa manfaat dari mujahadah,Akibat dari mujahadah al nafs,5 contoh sikap mujahadah an nafs,5 contoh perilaku mujahadah an nafs,5 contoh perilaku mencerminkan sifat mujahadah,arti dan cntoh mujahadah an-nafs,arti dari mujahadah an nafsi,cara menerapan Mujahadah an-nafsi dalam kehidupan sehari-hari,cara menerapak kan mujahadah nafs,cara melakukan kotrol diri menurut imam al ghazali,cara melakukan kontrol diri menurut imam al ghazali,cahaya al mujahadah,buat resume ( ringkasan materi ) tentang pentingnya kontrol diri al - quran berkenang dengan kontrol diri,bersikap mujahadah dalam kehidupan sehari hari,bahasa latin hadis tentang mengendalikan diri,bagaimana perilaku yanf mencerminkan mujahadah an nafs,bagaimana jika kita menerapkan mujahadah an-nafs,bagaimana cara menerangkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari?,bagaimana bersikap mujahadah an nafsi dalam kehidupan sehari,bagaimana anda bersikap mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,ayat mujahadah an-nafsi ( kontrol diri ),arti mujahadah annafsi,arti dari mujahadah an-nafs,4 manfaat mujahadah an nafs,maksud dan isi tentang mujahadah,jelaskan pengertian mujahadah annafs,Jelaskan manfaat dari mujahadah!,jelaskan makna mujahadah menurut imam mazhab,jelaskan makna mujahadah an nafs secara terminologi,jelaskan apa yang dimaksud dengan mujahadatun nafsi,istilah mujahadah an nafs dan ukhwah,Istilah lain mujahadah annafs,Hikmah mujahadah annafs,hikmah mujahadah an nafs,Hikmah muhajadah annafs,hikmah mengendalikan hawa nafsu diri sendiri,hikmah hadits pengendalian diri,Hikmah dan manfaat mujahadah an nafsi,hikmah dan manfaat mujahadah an nafs,Hikmah dan manfaat kontrol diri atau mujahadah an nafs,hihmah mujahadah,jihad memerangi nafsu,kandungan surat an-nafs,makalah kontrol diri (mujahadah an nafs),makalah hukum mujahadah an nafs bagi seorang muslim,macam-macam mujahadah an nafs?,Macam mujahadah an nafs,macam macam nafsu menurut al ghozali beserta contohnya,maanfaat mujahada,maanfaat berperilaku mujahadah an-nafs,kultum memerangi hawa nafsu,kontrol diri(mujahadah annafs),kontrol diri (mujahadah an nafs),kita hari ini telah menang dalam perang kecil tapi kita akan menuju perang besar yaitu hawa nafsu hadist rosulullah saw,kisah tentang mujahadah an nafs,kisah perjuangan melawan hawa nafsu,kisah mujahadah,kisah muhajadah,Kisah kisah tentang agama yg bertema An nafs,hadits yang terkait tentang perilaku kontor diri (mujahaddah annafs,hadits yang berkaitan dengan mujahadah an nafs,definisi sifat mujahaddah,Defenisi mujahadah an-nafs(kontrol diri),Dalil naqli yg membahas tentang mujahadah an nafs adalah q s ?,dalil naqli tentang mengontrol diri,dalil naqli tentang kontrol diri,dalil naqli pengendalian diri,dalil mujahadah an nafs,dalil mujahadah,Contoh-contoh mujahada an nafs,contoh yang mencerminkan sikap kontrol diri,contoh tentang mujahadah an nafs,contoh sikap mujahadah an nafs husnuzan ukhuwah,contoh sikap mujahadah an nafs,contoh prolog dengan tema perjuangan melawan hawa nafsu,Contoh prilaku mengontrol diri dari hawa nafsu,contoh perilau yg mencerminkan mujahadah annafs,firman allah tentang mujahadah an-nafs,fungsi mengaplikasikan kontrol diri,Hadits yang berkaitan dengan mujahadah,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),hadits riwayat muslim tentang mujahadah an-nafs,hadits mujahadah an-nafs beserta bacaan arab,hadits mujahadah an nafs kontrol diri,Hadits mujahadah,hadits mengenai mujahadah bin nafs,hadist tentang mujahadah an-nafs,Hadist tentang mujahadah,hadist tentang kontrol diri berserta arab dan latin,hadist muzahadatunafsi,Hadis tentang mujahadah anafs,hadis riwayat siapa ? : musuh yang paling berat disisimu ialah nafsumu,hadis perang nafsu,hadis mujahadah,hadis hadis tentang kontrol diri memakai bahasa arab,contoh perilaku yang mencerminkan mujahadah an nafs,wikipedia tentang mujahadah an nafs,www contoh hadist mujahadah bin nafsi com,www pengertian mujahada an-nafs,www tentang mujahadah an nafs,yang dimaksud mujahadah an-nafs

{ 1 comment… add one }

  • Bang Uddin

    Ijin ninggalin jejak ya gan… thx

Leave a Comment