≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

bua tduit dengan youtube adsense

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),arti mujahadah,mujahadahan,cara mujahadah,contoh mujahadah,mujahadatun nafs,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu disebut,manfaat mujahadah,contoh perilaku mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,mujahada,hadits rasulullah saw tentang kontrol diri,contoh perilaku mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,mujahadahan adalah,cara menerapkan mujahadah an nafs,cara menjadikan diri memiliki sifat mujahadah an-nafs,hadist mujahadah,mujahadah melawan nafsu,mujahadah adalah,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu,Cara2 melawan hawa nafsu menurut pari wali allah,manfaat menahan hawa nafsu,contoh dari mujahadah an nafs,hikmah mujahadah,sebutkan cara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara memiliki sikap mujahadah an nafs,anjaran orang yang menang malawan hawa nafsu,Sifat mujahadah dan syajadah,mujahadah,kisah nabi sifat husnuzan,kisah para ulama mengendalikan hawa nafsu,mujahadah al nafsi,Kisah Sahabat Nabi melawan Hawa Nafsu,kisah sahabat rasulullah melawan hawa nafsu,mujahadaan,kisah sahabat yg menahan hawa nafsu,Kisah menahan hawa nafsu syahwat,Kisah memerangi hawa nafsu,mujahadah an-nafs,mujahadah husnudzon ukhuwah,Mujahadah hawa nafsu,mujahadah dan pentingnya,kisah kesungguhan wali allah,mujahadah dalam hidup,mujahadah binnafsi,memeragi tabiat diri,mujahadah annafs,mujadahhan,kisah yang menceritakan husnuzhon,mujadahan isinya apa saja,maksud dan tujuan mujahadah,kisah sahabat yang mempu menahat hawa nafsux,melaksanakan seauai naftu,maksud mujahadatunnafsi,manfaat dan hikmah mujhadah an nafs,manfaat dari mujahadah an dan huznudz dzannd ukhuwah,Manfaat dari mujahadah an-nafs,materi mujahadah an nafs,manfaat punya hawa nafsu,lirik ceramah alghozali tentang memerangi napsu,latihan soal tentang mujahadah,memerangi hawa nafsu,mujadahan apa itu,Kisah-kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah an-nafs husnudzan dan ukhuwah,mujadahaan,mujadah,muhazadah,muhajah nafsi,muhajadah an,mengapa manusia harus memiliki mujahadah an-nafs,lafal hadis dan artinya menurut hr bukhari dan muslim tentang mujahadah an nafs,doa untuk mujadah lengkap,wali menahan nafsu dengan gagah,sikap yang mencerminkan mujahadatun nafsi dan hikmah,sifat an nafs imam al gazali,setiap muslim diperintah untuk melakukan mujahadah an nafs supaya hidupnya bahagia bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,Setiap muslim diperintah untuk melakukan muhajadah a-nafs supaya hidupnya bahagia Bagaimana cara menerapkan muhajadah dalam kehidupan sehari-hari,sebutkan contoh perilaku mujahadah an nafs husnuzan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari,sebutkan cara memiliki sikap mujahada an nafs,sebutkan cara memiliki sikap mujadah an-nafs,Sebuah kisah pendek dari pengalaman pribadi yang menggambarkan manfaat husnudzon,salah satu hikmah mujahadah an-nafs,sabda nabi muhammad siapq musuh tebesar kita diri kita sendiri,rinfkasan keterangan hawa nafsu,soal ulangan hikmah mujahadah an nafs,surah mujahadah da artinya,tuliskan 2 contoh sikap husnuzan,Tujuan Mujahadah an nafs,Tujuan mujahadah,teks pidato tentang kisah wali allah dalam bahasa sunda,teks pidato sunda tentang khuznudzhan,Teks pidato mujahadatunnafsi,Teks naskah dakwah singkat masalah perang melawan hawa nafsu,teks ceramah mujahadah an nafs,Surat yang beisi tentang mujahadah an nafs,surat untuk mujahadah,surat Cara mejaga diri dari Hawa nafsu,pidato sunda judul nyaa menjauhi hawa nafsu,Pidato Memerangi hawa nafsu,pidato judul berperang melawan hawa nafsu,pengendalian nafsu menurut ibnu jauzi,muujadahan adalah,mujhaadahan,mujahidun nafs,mujahatun nafsi,mujahadatun nafsi,pengertian mujahadatun,mujahadatun binafsi,mujahadat,mujahadah paling berat,mujahadah nafsih,pengerian mujadah an-nafs,pengertian jihad melawan hawa nafsu,perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu disebut,peristiwa tentang muhajahadah an nafs,perilaku mujahadatun nafs dlm kehidupan sehari hari,perang melawan diri#,pentingnya mujahadatunnafsi,pentingnya melawan hawa nafsu sabda nabi,penjelasan dan disertai dalil alquran dan hadits tentang mujahadah husnudzan dan ukhuwah,pengertian mujahadatun nafsi hikmah,pengertian mujahadah an - nafs,pengertian mujahada,pengertian mijahadah an Nafs secara bahasa dan iStilah,mujahadah nafsi para wali,contoh perilaku mujahadah an-nafs yang menggambarkan sikap mujahadah an-nafs,cerita kehidupan sehari hari menahan hawa nafsu,ceramah tentang mujahadah,ceramah mujahadah an nafsi,ceramah agama brikut hadis nya yg berjudul mnusia lbih di kuasai hawa nafsu,carilah kisah kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah an-nafs husnuzan dan ukhuwah,Cara2 melawan hawa nafsu menurut para wali allah,cara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,cara untuk memiliki sifat mujahadah an nafs,cara mujahadah nafsu,cara mujadah,cara meraih hidup bahagia melalui mujahadah an nafs,cerita sahabat rasullah mengalahkan hawa nafsu,cerita tentang perilaku mujahadah an nafs,ciri dari mujahadah an nafs,contoh perilaku mujahadah,contoh pengendalian firi dalam islam dalam bentuk cerita,contoh mujahadah annafs,contoh mujahada nafs,contoh menguasai hawa nafsunya,contoh hadis tentang mujahadah,contoh dakwahan tentang kisah teladan dalam bahasa sunda,contoh dakwah singkat menjaga hawa nafsu,contoh dakwah islam singkat beserta dalilnya,contoh dakwah hawa nafsu beserta dalil nya,contoh biantara b sunda ngajaga hawa nafsu,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan,cara memilili sikap mujahadah an-nafs,arti mujahadan,arti mujahadahan,Arti hujud muhajadah,arti dari bahasa arab muhajadah,arti dari bacaan arab perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu,arti dan manfaat mujadahan,apa yang dimasud dengan muzahadah?,apa yang dimaksud dengan mujahadatun an-nafs secara bahasa dan istilah apa hikmahnya,apa yang di maksut kontrol diri/mujahada an-nafsir,apa yang d maksud napsi,apa arti mujadah dalam islam,arti mujahadatun nafsi,arti mujahadatunnafsi,ayat yg membahas mujahada melawan hawa nafsu,############################################,cara memiliki sifat pejuang,cara bermujahadah dalam islam,Cara bermujahadah,Cara ber mujahadah itu,biantara bahasa sunda tentang hawa nafsu,berikan contoh jihadun nafsi,berikan 2 contoh sikap yang mencerminkan perilaku dari pemahamam QS At Taubah 150,bentuk perlawanan mujahadah an nafs menurut al imam ghozali,Bahagia setelah mengalahkan hawa nafsunya,bagaimana caramenerapkan mujahadah annafs dlam khidupan sehari hari,4 manfaat mujahadah,contoh peta konsep tentang mujahadah bin nafsi,kisah inspiratif sahabat nabi yg berkaitan tentang husnuzan dan kontrol diri,jelaskAn 3 perilaku yang mencerminkan mujahadah an- nafs,istilah bermujahadah dan caraya,implementasi karakter mujahadah,identifikasi mujahadah anfas,hikmah mujahadatun nafs,hadits tentang mujahadah an-nafs husnudzan dan ukhuwah,hadits tentang mujahadah an nafs husnuzan dan ukhuwah,hadits tentang mujahadah,Hadis tentang mjahadah an nafs,hadis nabi muhammad tentang kontrol diri,gambar bbm tentang nafsu,jelaskan makna dari mujaahadah an-nafs,jelaskan maksud nafsu mujahada al nafs,jelaskan tentang pengertian mujahada binafsi,khasiat melawan hawanafsu,kendalikan dirimu pesan rasulullah,Kata2 muhajadah,kata kata jihad binnafsi,kata hadist sahabat rasull tentang nafsu,kata gambar nafsu,kapan melakukan mujahadah,jurnal tentang pembahasan mujahadah,jihad terbesar adalah jihad melawan nafsu sabda rosolullah contohnya adalah,jihad binnafsi artinya,jenis jenis nafsu menurut islam dan contohnya dalam bahasa sunda,foto kata kata jihat melawan hawa nafsu,faidah menjaga hawa nafsu,dalil naqli mujahad annafs adalah surah,dalil hadis tentang mujahadah,dalil al-nafs yang pendek,dakwah pendek tentang mujahadah,dakwah hawa nafsu pendek,dahlil naqli yang membahas tentang,contoh soal tentang kontrol diri,contoh soal mengenai manfaat dan hikmah kontrol diri,contoh sikap mujahadah anfas,contoh sikap mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh sikap berjihad,dalil naqli yang membahas tentang mujahadah an nafs adalah Q S,dalil pendek mengenai nafsu,dalil tentang ajaran mujahadah an nafs,dpbbm muhasabah dan mujahadah,DP surah-surah pendek dalam bahasa Indonesia,dp mujadahaan,dp bbm mudjahadah,dp bbm jihad,dp bbm husnud,doa mujahadatun nafs,doa mujahadah lengkap tulisan arab latin,dimaksud Mujahadah an-Nats,definisi mujahadah an-nafs,dalil ulama tentang mujahadah,contoh pidato sunda tentang kisah nabi

Comments

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: