≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,arti mujahadah,mujahadatun nafs,cara mujahadah,mujahadahan,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),contoh mujahadah an nafs,contoh mujahadah,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah an nafs,mujahadah nafs,arti mujadah,hadits rasulullah saw tentang kontrol diri,Mujahadatun nafsi,arti MUJAHADAHAN,mujahadah,arti mujahadah an nafs,tentang mujahadah,kultum bertema Melawan hawa nafsu,maksud mujahadah an nafs,contoh perilaku mujahadah an nafs,mujadah,Contoh perilaku mujahadah nafs,surat mujahadah,cara melakukan mujahadah,pengertianmujahadah,maksud mujahadah,mujahadah an nafsi,cerita memerangi hawa nafsu,maksud mujahaddah,mujahadah an nafs (kontrol diri),ciri-ciri wanita yang nafsunya besar menurut hadis,bagaimana cara menerapkan mujahadah annafs dalam kehidupan sehari hari,manfaat ikut mujahadahan,Manfa\at menahan hawa nafsu menurut agama islam,materi kultum tentang melawan hawa nafsu,manfaat mengedalikan diri,manfaat menahan hawa nafsu,materi mujahadatunnafs,memerangi hawa nafsu menurut syariat islam dan dalilnya,pengertian doa dalil naqli contoh dan manfaat,mujahadah adalah beserta contohnya,Mujahada nafsi,mujahada,mujahadah al quran adalah,mujahadah an nafs adalah,muhjahatun artinya,mujahadah an,menerangkan mujahadah nafs dalam kehidupan sehari - hari,memerangi nafsu,memerangi lawan lebih mudah dari pda merangi hawa nafsu,manfaat dan hikmah mujahadah annafs husnuzon ukhuwah,manfaat dan hikmah jihat,kultum kekuatan melawan nafsu,kultum kehidupan,kultum cara mengendalikan hawa nafsu,kisah ulama memerangi hawa nafsunya,kisah sahabat rasul yang mampu menahan hawa nafsu,kisah sahabat nabi tentang nafsu,Kisah sahabat jihad 3 hari,kisah perjuangan melawan hawa nafsu,kisah imam ghozali,kesimpulan materi tentang mencegah hawa nafsu,kekuatan mujahadah,kehebatan nabi yusuf melawan hawa nafsu,kata mujahada,kata kata islami dampak ikut mujadahan,kata islami tentang syaitan,kat2 nafsu wanita,kultum latin dan artinya,kultum melawan hawa nafsu berserta hadistnya,manfaat dan hikmah berperilaku mujahadah an-nafs,kisah mujahadah para ulama melawan hawa nafsu,maksud dan tujuan mujahadah,makna mujahadah,makalah tentang nafsu beserta hadisnya,makalah perilaku mengontrol diri (mujahadah),makalah mujahadah,makalah berhati-hati dalam hawa nafsu,macam-macam judul kultum yg sesuai hadits,macam macam mujahadah an nafs,macam macam hawa nafsu,lirik lagu once aku mabagaimana cara menerapkan mujahada an nafs dalam kehidupan sehari hari,latin hadist tentang kehidupan,Kumpulan Cerpen mencerminkan kehidupan sehari hari dengan keterangan jelas,kultum yang bertema melawan hawa nafsu,kultum tentang menahan hawa nafsu,jihat kah menahan hawa napsu,yg di maksud dengan mengendalikan diri dalam al-quran,sabda para nabi tentang pentingnya musuh buat kita,Renungan materi mujahadatun nafs,pidato menahan hawa nafsu singkat,pertanyaan untuk presentasi menahan hawa nafsu,pertanyaan nabi muhammad mempunyai hawa nafsu,pertanyaan dan jawaban tentang mujahadah al nafsi,perjuangan para sahabat melawan hawa nafsu,perjuangan melawan nafsu,perbedaan kontrol nafsu dengan kontrol diri,peperangan yang dilakukan rasulullah beserta penjelasan dalil naqli yang berkaitkan,pentingnya memerangi hawa nafsu,Penjelasan hadits mujahadah an nafs,penjelasan dan dalil mujahadah,pengertian nafsu hadist,sebutkan 3 contoh orang yang bisa mengontrol diri,sebutkan dan jelaskan contoh hadits rasulullah artinya,sebutkan manfaat jihad,ulama perang melawan hawa nafsu,tuliskan pristiwa nabi muhammad tentang pengendalian diri,Tujuan mujahadah,tips mujahadah,tentang musyahadah,teks pidato tentang mujahafatunafsi,surat untuk mujahadah,surat di alquran yang menjelaskan tentang mengalahkan hawa nafsu,surat dalam alquran yg menerangkan tentang mnjaga hawa nafsu,surah al muhdjah,surah al muhajah,sungguh bahagia orang yang bisa memerangi hawa nafsu,sifat-sifat nafsu,sebutkan tiga cara berjihad,pengertian mujahid dan mujahadah,pengertian mujahaddah bin nafsi,nama kontrol diri dalam islam,nafsu nafsi dalam alquran,musuh paling berat adalah hawa naf,mujahadatunnafs,mujahadan,mujahadahan itu apa,mujahadahan adalah,mujahadah nafsu,mujahadah nafsi,mujahadah menurut imam ghazali,mujahadah memerangi hawa nafsu,mujahadah melawan nafsu,mujahadah dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari,mujahadah dan an nafsi,orang yang bisa melawan diri sendiri itu orang yang paling gagah,penerapan mujahadatun nafir,penerapan mujahadatun nafs,pengertian mujahadatunnapsi,Pengertian mujahadan,pengertian mujahadahan?,pengertian mujahadah dan dalilnya,pengertian mujahadah annaf,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,pengertian mujahadah,pengertian mujahadab an-naf,pengertian mujahada an nafs dan cara melakukannya dalam agama islam,pengertian mujahada,pengertian mujadahan,pengertian muhazadatun nafsi,pengertian muahadah dalam islam,pengendalian diri dalam al quran,mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,Jihad yang paling berat beserta hadisnya,Contoh dalam sehari hari mengenai pengendalian diri,cara membiasakan mujahadah an nafs,cara bermujahadah an nafs,bina ayat sehari hari,bgaimana cara menerapakan mujahadah an-nafs dalam kehidupan srhari hari,Berjayalah orang yang melawan hawa nafsunya,bagaimana cara menerapkan mujahaddah an-nafs dlm kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah anaf sehari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,Bagaimana cara menerapkan mujahada anaf dalam kehhdupan sehari-hari jelaskan,bagaimana cara menerapakan mujahadan an-nafs dala kehidupan sehari-hari,bacaan latin mujahadahan,bacaan doa mujahadah dalam bacaan latin,bacaan doa mujadahan,ayat tentang mujahadatun nafsi,cara memerangi nafsu sahwat dalam alquran,cara menerapakan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh dakwah beserta hadisnya wikipedia,contoh contoh hadis sehari hari,contoh ceramah yang contohnya ada di kehidupan sehari hari,ciri-ciri mujahada an-nafsi,ciri-ciri jika seseorang dalam keadaan hawa nafsu?,cerita nabi yang mencerminkan dikehidupan sehari,Ceramah beserta hadisnya,ceramah agama islam tema hawa nafsu,cara mujahaddah,cara mujahadah an nafsy,cara mengendaaaalikan hawa nafsu dan keuntungan cipokan,cara menerapkan mujahadah annaf dalam kehidupan sehari har,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari,cara menerapkan mujahadah an nafs,cara menerapkan mujadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,ayat dan hadits yang membahas hawa nafsu,ayat ayat mujahadah,ayat ayat lain tentang perilaku pengendalian diri,apa yg di maksud istilah 3R beserta contohnya,apa yg di maksud dgnmujahadah an-nafs,apa yang fimaksud mudjadah an nafs dan contohnya,apa yang disebut dengan hawa nafsu berdosakah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya??,apa yang dimaksud dengan mujahadatun,apa yang di maksud dgn istilah mujahadatunnafs,apa yang di maksud dg mujahadah hanapsi,apa yang di maksud dengan muhajadah an nafsi,Apa kah yg di maksud dg mujahadah dan apa tujuan nya,apa dia mujahadah,Apa arti pengendalian diri dalam sifat allah,apa arti mujahadah,apa arti dari mujahadah,Ap arti mujahadah,al-Quran dan hadist temtang hawanafsu com,apa yg dimaksud mujahada annas,apa yg dimaksud mujahadah,ayat alquran tentang mujahadatun nafsi,artikel mujahadan,arti nujahada,arti mujahadah dengan ulama,arti mujahadah dan manfaatny,arti me merangi hawa nafsu,arti kata mujahadah,Arti kata muhajadah,arti hawa nafsu,arti dri mujahadah,arti dari mujahadah an-nafs,arti dari mujahadah,arti dari kata mujadah,apasaja contohnyamujahadah annafsi,apa yg dimaksud mujahadah an nafs,5 contoh perilaku mujahadah an nafs,contoh dari mujahadah,jihad hawa nafsu,hadist2 Al ghazali untuk dp bb,hadist tentang pengendalian diri latin,hadist tentang nafs,hadist tentang mujahadatun nafsi,hadist tentang kehidupan,hadis nabi tentang kontrol diri,hadis nabi tentang almujahadah,hadis mujahadah dengan nafsu,hadis melawan hawa nafsu dan latinnya,gambar sahabat rasulullah dan perkataan mereka,gambar orang yang perilaku hawa nafsu,gambar orang mujahadah,gambar mujahadah hati,gambar mujahada,gambar kata hadits dan faedahnya,hadits mujahadatun nafs,hadits tentang mujahadah an nafs,jelaskan yang dimaksud dengan kontrol beserta contohnya,jelaskan arti dari mujahadah an nafs,jelaskan apa yg di maksud dg mujahadah an nafsih,jelaskan apa yang di maksud dengan Al-mujahadah,istilah mujahadah an-nafs,isi kandungan mujahadah,imam ghozali melawan hawa nafsu,imam ghazali tentang mengawal nafs,hikmah mujahaddah,hikmah mujahadan,hikmah mujahadah an nafs,hikmah mujahadah,hikmah mujahada al nafs sebutkan 3,hawa nafsu menurut islam,hadits yang mencerminkan kehidupan sehari hari,gambar kata hadis ttg kehidupan sehari hari,gambar kata diri,fungsi mujahadah,contoh sikap mujahadah an nafs,contoh sikap mujahadah,Contoh sikap dan perilaku mujahadah,contoh sifat-sifat rasulullah saw,contoh pidato melawan hawa nafsu,contoh perilaku yang mencerminkan surat at tawbah,contoh perilaku mujahadah,contoh perbuatan riyadhun nafsi,contoh naskah ceramah beserta hadist kehidupan sehari-hari,Contoh mujahadatun nafsi,Contoh mujahadah an-nafs (pengendalian diri),contoh mujahadah an nafsi,contoh mujahadah an nafs dalam khdupan,contoh menahan diridlm kehidupan sehari hari,contoh melawan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari,contohteks pidato yang berjudul hawa nafsu,dalil ayat mujahadah an nafs,foto hadis mujahadah,dp memerangi hawa nafsu,dp melawan hawa nafsu,dp hawanafsu,dp bbm menhgendalikan awa nafsu,dp bbm islam jihad islam,dp bbm husnudzon,dp bbm hadis riwayat imam,dp bbm dalil naqli,doa lawan nafsu latin,definisi mujahada,dalil perang terbesar adalah memerangi hawa nafsu,dalil nafsih,dalil menerankan haws nafsu,dalil dalil melawan hawa nafsu,contoh kultum tentang hadits

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: