≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Duit Tambahan Dengan Hanphone

Incoming search :

mujahadah an nafs,manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,Manfaat mujahadah an nafs,manfaat mujahadah,arti mujahadah,contoh perilaku mujahadah an nafs,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,contoh mujahadah an nafs,contoh mujahadah,Mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),mujahadah anafs,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,hikmah mujahadah an-nafs,hikmah pengendalian diri (mujahadah an nafs),mujahadah an naf,mujahaddah,Manfaat mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah berperilaku mujahadah an nafs,mujahadatun nafs,kontrol diri dalam islam,sikap mujahadah an nafs,hadits mujahadah,mujahadah annafsi,manfaay muhajadah,mujahadah annafs,mujahada nafs,mujahadah annfs,mujahadah,mujahadah an-nafsi,mujahadah nafs,Mujahadah binnafsi,mujahadah an nafs hadits,mujahadah menurut imam ghazali,mujahadah an nafs hikmah,mujahad an nafs,manfaat mujahaddah dan aplikasinya,manfaat mujahadatun nafs,manfaat mujahadan annafs,manfaat mujahadah terhadap jiwa seseorang,manfaat mujahadah an nafs bagi umat islam,manfaat mujabadah,manfaat dari mujahadatun nafs,Manfaat dalam memilik sikap mujahadah an naf,manfaat dan hikmah dari mujahadah,manfaat mujahajadah,manfaat mujahatun nafsi,manfaat sifat mujahadah an nafs,mujadah nafs,mujadah annafs,Menurut bahasa kata mujahadah dalam sikap mujahadah annafs artinya berikan alesan,menerapkan perilaku mujahadah,mencari Al-Quran dan tentang mujahadah dan kontrol diri,memerangi hawa nafsu,materi kajian alquran tentang mujahadah-nafs husnuzan dan ukhuwah,manpaat mujahadah,manfaat sikap mujahadah an nafs,manfaat dan hikmah berperilaku an-nafs,mujahadah nafs dalam kehidupan se hari hari,yang dimaksud mujahada an nafs,perilaku yang mencerminkan sikap mujahadah an - nafs,Perilaku orang ysng bersifat mujahadah an nafs,perilaku mujahadah nafs,perilaku mujahadah annafs,perilaku cerminan mujahadatun nafs,pengertian sikap mujahadah an-nafs,pengertian mujahid dan contohnya,pengertian mujahadun nafs,pengertian mujahadatun nafsi,pengertian mujahadan an nafs,perkataan umar tentang mengendalikan hawa nafsu,Rangkuman Mujahadan An-nafs,rezeki hawa dalam islam,www contoh mujahadah an nafs,tujuan mujahadah,surat yang menerangkan untuk mengendalikan hawa nafsu,soal agama islam mujahadah an nafs,sikap mujahadah annafs,sebutkan manfaat mujahadan an nafs bagi jiwa umat islam,sebutkan manfaat mujahadah an-nafs,sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap kontrol diri!,sebutkan apa yang di maksud mujahadatunnafsi,sahabat nabi yang melakukan mujahadah,pengertian mujahadahan-nafs,pengertian mujahadah dan manfaat,Pengertian dan hikmah mujahadah,pengertia mujahadah annafs adalah perjuangan sungguh sungguh melawan,pengendalian diri (mujahadah an-nafs),penerapan mujahadah an anfal 72,pembahasan tentang mujahadah an-nafs,muzahadah anafs,mujajadah dan nafsih,Mujahaddah annafs,pengertian kontrol diri sesuai Q S al anfal:72,mujahadatun nafsi menurut al-quran,pengertian dari mujadah an-nafs,pengertian kontrol diri sesuai al anfal,pengertian mujaadah hafs,pengertian mujahadah dan macamnya,pengertian mujahadah an_nafs,pengertian mujahadah annafs,pengertian mujahadah an-nafs agama islam,pengertian mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an nafs menurut surat an anfal 72,pengertian mujahadah an nafs dan manfaatnya,pengertian mujahadah,pengertian mujahada beserta contoh nya,Pengertian mujahada an_nafs,mujahadahan,Maksud memerangi hawa nafsu,contoh mujahadatun nafs,ciri ciri orang mujahadah an nafs,Cerita perjuangan melawan nafsu,cara menerapkan mujahadah sn nafs dalam kehidupan sehari hari,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara menahan hawa nafsu imam al ghazali,berusaha sungguh sungguh melawan hawa nafsu disebut,berikan contoh sifat mujahad atau kontrol diri,berikan 3 contoh mujahadah an nafs,bagaimana cara menerapkan muhajadah anafs dalam kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapakan mujahah annfs dalam kehidupan sahari hari,Ciri orang yang telah berhasil melakukan kontrol diri atau mujahaddah an nafs,contah sikap mujahadah an nafd,contoh 3 pertanyaan tentang mengontrol diri,contoh mujahadah annafsi,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,contoh mujahadah an nafs adalah,Contoh mujahada bin nafsi,contoh mujahada,Contoh Kultum tentang arti menghadapi musuh,Contoh kisah kisah yang besikap mujahadah an nafs,contoh dalam kehidupan sehari hari mengenai mujahadah,contoh contoh mujahadah an nafs,contoh contoh mujahadah,Bagaimana cara melaksanakan mujahada an nafs,Bagaimana anda bersikap mujahadah an nafs dalam kehidupan anda sehari-hari?,ayat quran tentang mujahadah,apa itu mujahadatun nafs,apa istilah kontrol diri dalam islam,apa hikmah dan manfaat mujahadatun nafs,72 macam hawa nafsu,5 contoh perilaku seseorang yang memiliki sifat mujahadah an nafs,4 manfaat mujahadah an nafs,3 hikmah mujahadah,3 contoh prilaku kontrol diri,3 contoh mujahadah,3 ciri orang yang berhasil melakukan kontrol diri atau mujahadah an nafs,apa yang di maksud mujahadah an-nafs,apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,Apa yang dimaksud dengan Mujahadah an-nafs husnuzhzhan ukhuwah?beserta contohnya,ayat al quran mujahadatun nafsi,arti mujahadah hukum islam,arti dari mujahadah,arti dan manfaat mujahadah an nafs,apakah yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,Apakah arti Muhajada Annafs,Apa yg dimaksud dg mujahadah annafs,apa yg di maksud mujahadah dengan dalil nakri nya,apa yang Dimaksud mujahadah dan Contoh,apa yang dimaksud mujahad annafs,3 cara bermujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,makna mujahadah,kesimpulan dari materi mujahadatun nafsi,Kandungan muhajadah an-nafs adl,jihad memerangi hawa nafsu,Jelaskan yang dimaksud dengan Mujahadah Annaf,jelaskan yang di maksud muzahadah,jelaskan tiga manfaat kontrol diri mujadah an nafs,jelaskan pengertian mujahadah an-nafs,jelaskan pengertian mujahadah an nafs berikan contohnya,jelaskan pengertian mujahadah an nafs,jelaskan manfaat mujahadah an-nafs,keterangan mujahadah,Khasiat Doa nabi daud,Khasiat mujahadah almustaghfirin,makna Dan manfaat mujahadah an-nafs,macam mujahadah an nafas,kultum mujahadah,kontrol diri dari hawa nafsu,kisah-kisah menggambarkan sikap husnuzan mujahadan an nafs dan persaudaraan,Kisah yang menggambarkan sikap mujahadah an nafs,kisah perjuangan melawan hawa nafsu,kisah orang yang matinya melawan hawa nafsu,kisah menggambarkan sikap husnuzan,kisah kisah yg menggambarkan sikap husnusan mujahada an nafs dan persaudaraan,jelaskan manfaat dari mujahadah annafs bagi kehidupan,jelaskan manfaat dari mujahadah,jelaskan bagaimana cara mengeluarkan mujahadah Annafs,contoh soal tentang mujahaddah an-nafs,contoh soal tentang mujahadah annafs,contoh soal manfaat mujahadah,Contoh sikap mujahadan an-nafs,contoh sikap mujahadab annafsi,Contoh sifat mujahadah an nafs,contoh prilaku hawa nafsu,contoh perilaku sikap pengendalian diri ( mujahadah an nafs ) QS Al Anfal : 72,contoh pengertian mujahadah an-nafs,contoh penerapan tentang mujahadah an nafs,hadis hadis tentang mujahadah an - nafs,Hadis Mujahadah an-Nafs,hadis mujahaddah alnaf,hikmah sifat mujahadah an nafs,hikmah mujahadah binnafsi,Hikmah Mujahadah,hikmah mujahada,hikmah jihad annafs adalah,hikmah dan menerapkan mujadah an nafs,hikmah dan contoh mujahadatunnafs,hikmah bagi orang yg bisa mengontrol diri (mujahadah an nafs),hadits tentang mujahadah an nafs,hadits mujahadah an-nafs,contoh orang orang yang memiliki sifat mujahadah

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: