≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

cara buat duit dengan affiliate

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

Jom Aktifkan MyKad Smart Shopper Anda Untuk dapatkan Mata Ganjaran !!

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),arti mujahadah,mujahadatun nafs,cara mujahadah,mujahadahan,contoh mujahadah,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah an nafs,tentang mujahadah,mujahadah,hadits tentang mujahadah an nafs,Mujahadatun nafsi,arti MUJAHADAHAN,dp bbm husnudzon,macam macam nafsu dan contohnya,arti kata mujadah,ciri mujahadah an nafs,mujahadah nafsi,contoh sikap mujahadah an nafs yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari,mujahadahan adalah,sabda Rosul bahasa sunda,dalil naqli mujahadah an nafs,ceramah tentang memerangi hawa nafsu,makna mujahadah an nafs secara terminologi,Manfaat melawan hawa nafsu,ayat mujahadah,contoh ayat memerangi,contoh mujahadah an nafs,melawan diri sendiri dalam islam,manfaat doa mujahadah,Materi yang menyangkut kehidupan sehari-hari secara islamiyah,materi mujahadah annafs,materi khutbah tentang hawa perang nafsu,materi ceramah memerangi hawa nafsu,materi ceramah menyangkut kehidupan sehari hari,membuat konsep ceramah ( pidato ) tentang apa saja dengan 2 firman allah dan 2 hadis rasulullah dan terjemahkan,mujahadah jihadun nafs,mujahadah cara rosul,mujahadah anafas,mujahadah an nafs menurut imam al ghazali,mujahadah an nafs bahasa indo,pengertian mujahadun nafsi,mujadhahan,mengekang hawa nafsu cara imam al ghazali,mengapa manusia harus memiliki mujahadah an nafs,menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,mencari kumpulan ceramah singkat serta kandungan ayat,mencari kisah teladan tentang mujahadah an nafs,memerangi hawa napsu,memerangi bina ayat,mujahadah kehidupan sehari hari,maksud mujahadatun asi,kisah- kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah husnuzan dan ukhuwah,kisah tentang nafsu,kisah tentang hawa nafsu,kisah tauladan para sahabat dalam teks ceramah,kisah sahabat tentang hawa nafsu,kisah sahabat nabi memerangi nafsu,kisah para sahabat yang melawan hawa nafsu,kisah para sahabat nabi tentang nafsu,kisah nabi muhammad tentang mujahada bin nafs,kisah nabi muhammad tentang kontrol diri,kisah nabi muhammad melawan hawa nafsuh,kisah menahan hawa nafsu,kisah melawan hawa nafsu,kiat kiat mujahada melawan hawa nafsu,khutbah tentang hawa nafsu dalam bahasa sunda,keterangan tentang menguasai Nafsu,kata2 hawa nafsu sunda,konsep ceramah agama islam nafsu,kultum maksut nafsu didalam hati,kultum mamfaat alquran dalam kehidupan,macam-macam nafsu manusia dan contohnya,macam mana mujahadah syahwat,macam macam mujahadah an nafs,kultum yang menyangkut kehidupan sehari hari,macam macam judul ceramah sehari hari,macam macam jihad yang terdapat dalam surat an nafs,macam macam hadits tentang kontrol diri,lawan kata mujahadah,lafaz hadia an-nafs dan latinnya,kumpulan hadits tentang mujahadah,kumpulan ayat mujadahan,kultum tentang kehidupan sehari hari,kultum tema mujahadah,kultum singkat tentang mengendalikan hawa nafsu,kultum pendek beserta hadis riwayat dan firmannya,kultum mujahadatin nafsi,kultum mujahadah,kata-kata dakwah tentang nafsu,yang terbesar adalah hawa nafsu imam al ghazali,Surat dan hadist yang berkaitan dengan mujahadah annafs,surat dan hadist mujahadah annafs,surat an alfal tentang muhajadatun nafs,surat alquran yang nenerangkan hawa nafsu,surahnya dalil nakli,surah mujahadah an-nafs dan pengertiannya,soal isian singkat tentang mujahadah an nafs husnuzan dan ukhuwah,sikap mujahadah,sebutkan Hikmah mujahadah an-nafs,Sebutkan empat cara bermujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari !,sebutkan dan jelaskan wujud perilaku/sikap mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,sebutkan dan jelaskan wujud perilaku mujahadah annafs dalam kehidupan sehari-hari,sebutkan ceramah,Sebutkan 3 conton mujahadan an-nafs,sebutkan 3 cara berjihat berserta contohnya,surat muhajadah an nafs,surat mujahadah an nafsi,tulislah hadis tentang mujahadah an-nafs beserta artinya,tuliskan lafad dalil naqli tentang nafsu muthamainah,tulisan yang benar mujahada atau mujahadah,tips menahan hawa nafsu,terjemah kata hadist kontrol diri,tentang mujadah,tema kultum beserta hadist nya,teks tausiah tentang bagaimana cara menahan nafsu,teks pokok2 khotbah tentang menahan hawa nafsu com,teks pidato menahan hawa nafsu,teks kultum tentang menahan hawa nafsu,teks ceramah tentang menjaga hawa nafsu,Teks ceramah singkat beserta dalil dan hadits,teks ceramah dalil dalam bahasa latin,surat nujahadah,Sebutkan 2 macam tentang Hawa,sebuah kisah teladan yang menggambarkan manfaat husnuzan,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,Pengertian Makna Mujahadah,Pengertian lengkap mujahadah an-nafs dan contohnya,pengertian dari mujahada,Pengertian dan contoh mujahadatun nafsi,Pengertian dalil dan contoh mujahadah an-nafs,pengalaman pribadi mujahada nafsi,penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari hari,pemahaman nafsu diri,orang yg bisa melawan hawa nafsu itu,orang yang dapat melawan nafsu,naska ceramah tentang nafsu,mujahid adalah seseorang yang berjihad melawan diri dan hawa nafsunya,MUJAHADAN AN NAFS ARTINYA,Mujahadah nafsh,pengertian mujahadah an nafsi beserta contohnya,pengertian mujahadah bin nafsih,satu sejarah para rasul dimana kisah tersebut menggambarkan mujahadah an nafs,ringkasan pelajaran tentang mujahadah an-nafs,rangkuman mengenai hadist jihad al nafs,pidato agama tentang pentingnya jihad melawan hawa nafsu,Pesan rasulullah saw kepada para sahabat tentang bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu,pertanyaan tentang jihad nafsu,perkataan umar bin khattab tentang perang melawan hawa nafsu,Perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu disebut,perjuangan sungguh sungguh melawanvhawa nafsu di sebut?,Perang yg besar menurut islam dan manfaat ny,perang nafsu kata nabi muhammad saw,pentingnya mengendalikan nafsu,penjelasan ayat tentang perlawanan mengahdapi hawa nafsu,pengertian sifat mujahaddah,pengertian mujahadah dan hadistnya,mujahadah nafs,kata rasul bahwa perang besar melawan nafsu,dp bbm alquran menolong,contoh kisah yang ada mujahadah an nafs husnudZan dan ukhuwah,contoh dakwah melawan hawa nafsu,contoh cerita yang mengandung mujahadah an-nafs husnuzan dan ukhuwah,Contoh ceramah yang membahas tentang sikap dan perilaku manusia sehari hari,contoh ceramah dan hadis nyah,contoh bina ayat memerangi,Contoh biantara basa sunda tentang ngajaga hawa nafsu,contih teks da\wah bahasa sunda tentang menjaga hawa nafsu,cerita sahabat nabi yg menahan keinginan belanja,cerita nabi isa tentang kontrol diri mujahadah binafsi,Cerita kisah mujahadah\an_nafs khusnudhon,cerita islam tentang menahan nafsu,cerita cerita menahan hawa nafsu,Ceramah yg berhubungan dengan kehidupan sehari hari,ceramah tentang macam nafsu,ceramah tentang hawa nafsu,contoh mujadah,contoh mujah,dp Bb dalil n hadist,doa menghilangkan nafsu syahwat latin dan artinya,doa latin pengendali hawa nafsu,Diperbudak oleh hawa nafsu,dalil perang besar dengan nafsu,dalil naqli tentang kontrol diri,5 ciri mujahadah,Contoh teks pidato singkat ada hadist dan bacaan al-quran nya yang singkat,contoh teks pidato beserta dalilnya,contoh sifat kontrol diri,contoh pidato agama islam yang ada 2 hadis dan 2 firman,contoh penerapan kontrol diri,contoh naskah ceramah beserta hadits yang menjelaskan,contoh mujahadah an-nafs,contoh mujahadah al-nafs ketika berada di dalam kelas,contoh mujahada an nafs,ceramah tentang berperang melawan hawa nafsu,cerAmah ra mnhan hwa npsu syhwat,Bagimana cara menerapkan mujahaddah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,Bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari Jelaskan !,Bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan,ayat-ayat al qur\an ttg mujahadah an nafs,ayat musuh terbesar adalah diri sendiri,ayat mujahadah an nafs,ayat alqur an kontrol diri dan hadistnya,atri mujahadah dilihat dari segi bahasa,arti perjuangan melawan hawa nafsu,arti mujadah,apakah musuh terbesar dalam kehidupan manusia menurut imam ghozali,Apa itu mujahadahan,apa itu mujahadah ala nafsi,apa arti mujahadah,al quran dan hadis tentang mujahadah,al mujahadah,bina ayat bagu memerangi,bina ayat menggunakan perkataan memerangi,Ceramah hadis bahasa sunda ngalawanan hawa nafsu,Ceramah dan juga hadisnya,ceramah beserta dalil,cara para shabat menahan hawa nafsu,cara mujahadannafs,cara mujahadah k,Cara Mujahadah dan paedah nya,cara menjadikan diri memiliki sifat mujahadah an nafs,Cara menerapkan sikap kontrol diri,cara menerapkan mujahaddah an-nafs supaya bahagia adalah,cara menahan diri di kehidupan sehari,cara melakukan mujahadahan,cara melakukan mujahadah,cara cara menjadikan diri memiliki sifat kontrol diri mujahadatun-nafs husnuzhon dan menjaga persaudaraan,cara bermujahadatun,cara berdakwah tema menghadapi napsu,akibat tidak memiliki mujahadah annafs,kata menang melawan hawa nafsu,isi kultum pendek,hukum mujahadahan,hikmah atau manfaat mujahadah nafsi,hikayat tentang sahabat nabi untuk bahan kultum,hawa nafsu hadits,hal hal yang termasuk mujahadah an nafs,hadits yg berkaitan dgn kontrol diri (mujahadah an nafs),hadits yang relevan tentang surat al muhajjadah an nafsu,hadits tentang mujahadah bin nafsi,hadits tentang mujahadah an nafs husnuzan dan ukhuwah beserta bahasa arabnya,hadits tentang kontrol diri beserta terjemah isi kandungan dan maknanya,hadits tentang kontr,hadits sholat hajat,hadits rasulullah saw tentang kontrol diri,hadits rasulullah mujahadatun nafs dan artinya,hadits nabi yang menerangkan kontrol diri atau mujahadah an nafs,jelaskan 3 sikap yg mrncetminkan tentang tentang mujahadah an nafd,jelaskan apa yg dimaksud mawas diri/mujahadatun-nafs,kata kata hawa nafsu nabi,kata kata hadist menyadarkan dr hawa nafsu,kata kata dari wali allah dalam perjuangan dan menang,kata kata arti hawa nafsu,kata doa singkat pendek dalam menjaga napsu,kata dari bermujahadah,kata dan gambar perang melawan nafsu,kandungan serta penerapan perilaku pengendalian diri dalam pelajaran agama,kandungan mujahadah an nafs,kalah nya hawa napsu,kajian hadits hadits tentang mujahadah an nafs,jihadun nafs amam algozali,jihad nafs dan dalil al qur\annya,jenis2 kultum ceramah agama islam,Jenis nafsu manusia&manfaatnya,jelaskan mujahada an nafs secara terminologi,hadits hadits tentang mujahadah,hadits dan terjemah mengenai mujahadah,gambar orang mujadah,Gambar kata berprilaku dalam kehidupan,gambar dp hadist riwayat,gambar dp bbm tentang memerangi hawa nafsu,DP Kendalikan Dirimu,dp kata hadist ramadhan,dp hadits tentang kultum materi kultum,dp dakwah kehidupan,dp bbm tentang melawan hawa nafsu,dp bbm tentang hati hadis riwayat,dp bbm surat alquran dan artinya,DP bbm mujahadah melawan hawa nafsu,dp bbm menjaga hawa nafsu,dp bbm kata2 umar bin khattab,dp bbm jihad perjuangan dan doa,dp bbm imam ghazali ttg dunia,gambar perang hawa nafsu,hadis jihad an-nafsi,hadits bermujahadah,hadith nabi tentang mujahada lin nafs,hadist yang berhubungan dengan mujahadah,hadist tentang perilaku kontrol diri,hadist tentang nafsu,hadist riwayat muslim tentang mu,hadist nabi hal mujahadah,hadist muzahadan an nafs,hadist mujahada bin nafsi,hadis yang menerangkn kehidupan sehari hari,hadis yang menerangkan manusia memiliki nafsu,Hadis yang menerangkan kehidupan sehari hari,hadis yang berisi tentang mujahadah annafs,hadis tentang nafsu,hadis tentang mujahadah an nafs,hadis tentang kontrol diri penjelasan arti nyah,dp bbm hadist umar bib khotob

Comments

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: