≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Duit Tambahan Dengan Hanphone

Incoming search :

mujahadah an nafs,arti mujahadah,manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,Manfaat mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),pengertian mujahadah an nafs,manfaat mujahadah,mujahadah anafs,contoh mujahadah an nafs,contoh mujahadah,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,mujahadatun nafs,pengertian mujahadah,Mujahadah an-nafs,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,hadits tentang mujahadah an nafsi,arti mujahadah an nafs,hikmah pengendalian diri (mujahadah an nafs),pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,hikmah mujahadah an-nafs,hadits mujahadah,Manfaat mujahadah an-nafs,contoh contoh mujahadah,mujahaddah,manfaat dan hikmah berperilaku mujahadah an nafs,surat daud mencegah hawa nafsu,sikap mujahadah an nafs,perjuangan melawan hawa nafsu,mujahadah an naf,mujahadah nafs,kontrol diri dalam islam,mujahadah annaf pengertian,mujahad an nafs,mujahadah annafs,mujahadah annafsi,ma\nanya arti nafsu,mujahadah an nafsi,memerangi hawa nafsu,mencari Al-Quran dan tentang mujahadah dan kontrol diri,mujahada nafs,mujahadah,pengertian kontrol diri sesuai al anfal,mujahadah an nafs (kontrol diri),mujadah nafs,mujadah annafs,Menurut bahasa kata mujahadah dalam sikap mujahadah annafs artinya berikan alesan,mujahadah an nafs hadits,menerapkan perilaku mujahadah,materi kajian alquran tentang mujahadah-nafs husnuzan dan ukhuwah,manfaat mujabadah,maksud mujahadah,Maksud memerangi hawa nafsu,maksud dan tujuan mujadah,makalah tentang hawa nafsu,macam mujahadah an nafas,kisah perjuangan melawan hawa nafsu,latin hadits kontrol diri,kultum tentang mujahada,kultum mujahadah,kontrol diri dari hawa nafsu,Konsep nabi saw dalam memerangi nafsu,maksud mujahadah an nafs,maksud mujahadatunnafsi,maksud mujahaddah,manpaat mujahadah,manfaay muhajadah,manfaat mujahajadah,manfaat mujahaddah dan aplikasinya,manfaat mujahadan annafs,manfaat mujahadah terhadap jiwa seseorang,Manfaat mujahadah dalama agama islam,hadits perjuangan,manfaat dan hikmah dari mujahadah,manfaat dan hikmah berperilaku an-nafs,Manfaat dalam memilik sikap mujahadah an naf,Kisah yang menggambarkan sikap mujahadah an nafs,yang dimaksud mujahadah an nafs,Perilaku orang ysng bersifat mujahadah an nafs,perilaku mujahadah nafs,perilaku mujahadah annafs,perilaku cerminan mujahadatun nafs,pengertian tentang mujahadah an nafs,pengertian surat an nafsi,pengertian pngendalian diri mujahadah an nafs,pengertian nafsi(kontrol diri),pengertian mujahid dan contohnya,pengertian mujahadun nafs,pengertian mujahadatun nafsi,pengertian mujahadan an nafs,pengertian mujahadahan-nafs,perkataan umar tentang mengendalikan hawa nafsu,sabda rasulullah tentang hawa nafsu,yang dimaksud mujahada an nafs,www contoh mujahadah an nafs,tujuan mujahadah,taqorrub binnafsi,surat yang menerangkan untuk mengendalikan hawa nafsu,surat yang membahas untuk melawan hawa nafsu,surat mujadahan,sikap dan perilaku yang mencerminkan surat at taubah dan hadisnya,sejarah perjuangan nafsu,sebutkan tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan qs at-taubah,sebutkan manfaat mujahadah an-nafs,sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap kontrol diri!,sebutkan apa yang di maksud mujahadatunnafsi,pengertian mujahadah dan manfaat,pengertian mujahadah dan macamnya,pengendalian diri (mujahadah an-nafs),penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,penerapan mujahadah an anfal 72,pembahasa naf,muzahadah anafs,Mujahaddah annafs,mujahadatun nafsi menurut al-quran,rezeki hawa dalam islam,Mujahadatun nafsi,mujahadahan,mujahadah nafsu,mujahadah hukum apa,mujahadah dan manfaatnya,pengertia mujahadah annafs adalah perjuangan sungguh sungguh melawan,pengertian contoh dan ciri-ciri nafsu,pengertian mujahadah bin nafsi,pengertian mujahadah an-nafs agama islam,pengertian mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an nafs menurut surat an anfal 72,pengertian mujahadah an nafs dan manfaatnya,pengertian mujahada beserta contoh nya,Pengertian mujahada an_nafs,pengertian mujaadah hafs,pengertian kontrol diri sesuai Q S al anfal:72,pengertian dari mujadah an-nafs,pengertian dan manfaat Mujahadah,Pengertian dan hikmah mujahadah,pengertian contoh manfaat dari pengendalian diri,Mujahadah binnafsi,kisah orang yang matinya melawan hawa nafsu,Contoh Kultum tentang arti menghadapi musuh,cara menahan hawa nafsu,cara melakukan mujahadah,cara ibnu athoillah memerangi hawa nafsu,bersikap mujahadah an nafs,berikan contoh sifat mujahad atau kontrol diri,berikan 3 contoh mujahadah an nafs,bagaimana cara menerapkan pengendalian diri dal kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah annafs dalam kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan muhajadah anafs dalam kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapakan mujahah annfs dalam kehidupan sahari hari,Bagaimana cara melaksanakan mujahada an nafs,Bagaimana anda bersikap mujahadah an nafs dalam kehidupan anda sehari-hari?,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara menerapkan mujahadah sn nafs dalam kehidupan sehari hari,contoh hawa nafsu,contoh dalam kehidupan sehari hari mengenai mujahadah,contoh ayat yang berhubungan perilaku pengendalian diri,contoh 3 pertanyaan tentang mengontrol diri,contah sikap mujahadah an nafd,cnth prbuatan mengendalikan nafsu,Ciri orang yang telah berhasil melakukan kontrol diri atau mujahaddah an nafs,ciri ciri orang mujahadah an nafs,Cerita perjuangan melawan nafsu,cerita memerangi hawa nafsu,cara mujahadah,cara mengontrol diri menurut imam al ghazali,cara mengaplikasikan hadits dalam kehidupan sehari hari contohnya adalah,ayat quran tentang mujahadah,ayat mujahadah an nafs,Apa yang dimaksud dengan Mujahadah an-nafs husnuzhzhan ukhuwah?beserta contohnya,apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,apa yang di maksud mujahadah an-nafs,apa itu mujahadatun nafs,apa itu mujahadahan,apa istilah kontrol diri dalam islam,apa hikmah dan manfaat mujahadatun nafs,72 macam hawa nafsu,5 contoh perilaku seseorang yang memiliki sifat mujahadah an nafs,4 manfaat kontrol diri mujahadah annafas,3 hikmah mujahadah,3 contoh prilaku kontrol diri,3 ciri orang yang berhasil melakukan kontrol diri atau mujahadah an nafs,apa yang dimaksud mujahad annafs,apa yang Dimaksud mujahadah dan Contoh,apa yg di maksud mujahadah dengan dalil nakri nya,ayat lain tentang perilaku kontrol diri husnudzan dan ukhuwah,ayat al quran mujahadatun nafsi,artikel mujahadah,arti MUJAHADAHAN,arti mujahada,arti mujadhan,arti muhajadah,arti kata mujahadahan,arti dari mujahadah,arti dan manfaat mujahadah an nafs,apakah yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,Apakah arti Muhajada Annafs,Apa yg dimaksud dg mujahadah annafs,3 cara bermujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,Contoh mujahada bin nafsi,kisah nabi muhammad tentang kontrol diri,jelaskan manfaat mujahadah an-nafs,jelaskan manfaat dari mujahadah annafs bagi kehidupan,jelaskan manfaat dari mujahadah,jelaskan bagaimana cara mengeluarkan mujahadah Annafs,jelaskan apa yg dimaksud imam ghazali,hikmah mujahadah binnafsi,Hikmah Mujahadah,hikmah mujahada,hikmah jihad annafs adalah,hikmah dari mujahadah,hikmah dan tujuan mujahadah,hikmah dan menerapkan mujadah an nafs,hikmah dan contoh mujahadatunnafs,jelaskan mujahadah,jelaskan pengertian mujahadah an nafs,jelaskan tiga manfaat kontrol diri mujadah an nafs,kisah mujahadah muslimah,kisah menggambarkan sikap husnuzan,kisah kisah yg menggambarkan sikap husnusan mujahada an nafs dan persaudaraan,Khasiat mujahadah almustaghfirin,Khasiat Doa nabi daud,kesimpulan dari materi mujahadatun nafsi,kelebihan menahan hawa nafsu,kata hikmah mujahadah,kata arti mujahadatun nafsi,Kandungan muhajadah an-nafs adl,jihad memerangi hawa nafsu,Jelaskan yang dimaksud dengan Mujahadah Annaf,jelaskan yang di maksud muzahadah,hawa nafsu yg paling berat untuk ditahan dalam islam,hadits tentang kontrol diri mujahadah an-nafs,contoh soal manfaat mujahadah,Contoh sikap mujahadan an-nafs,contoh sikap mujahadab annafsi,contoh sifat/sikap mujahadah dalam kehidupan sehari-hari,Contoh sifat mujahadah an nafs,contoh perilaku sikap pengendalian diri ( mujahadah an nafs ) QS Al Anfal : 72,Contoh perilaku mujahadah nafs,contoh pengertian mujahadah an-nafs,contoh penerapan tentang mujahadah an nafs,contoh orang orang yang memiliki sifat mujahadah,contoh mujahadatun nafs,contoh mujahadah annafsi,contoh mujahadah annaf,contohprilaku mujahadah,dahlil hadis tentang mujahadatun nafsi,dalil mujahadah annafsi dan maksudnya,hadits tentang kontrol diri beserta latinnya,hadits mujahadah an-nafs,hadits mujahadah an nafs,hadist tentang kehidupan sehari hari,hadist mengontrol sikap dan nafsu,elaskan pengertian pengenendalian diri(mujahadahan nafs)dan berikan contoh,doa cepat kalahkan nafsu,deskripsi pengertian mujahid,dalil naqli tentang pengendalian diri,dalil naqli tentang orang yg menuruti hawa nafsunya,dalil naqli mujahadah,dalil naqli mengatasi hawa nafsu,Dalil muzahadah nafsi,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: