Thursday, April 17, 2014

You are here: Home > Pengajaran > Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

by Cahaya Purnama

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an nafs,mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an-nafs,manfaat mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs,manfaat mujahadah,apa yang di maksud dengan mujahadah an-nafs ?,manfaat mujahadah an-nafs,contoh perilaku mujahadah an nafs,Cara menerapkan mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,mujahadah nafsu,contoh sikap mujahadah an nafs,hadits tentang mujahadah an nafs,mujahadah annafs,Manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,contoh mujahadah an-nafs,contoh mujahadah,mujahadah an nafs adalah,cara menerapkan mujahadah an nafs,mujahadah melawan nafsu,mujahadah bin nafsi,pengertian mujahadah nafsi,hikmah mujahadah an nafs,hadits mujahadah an nafs,mujahadah nafs,hikmah mujahadah,Manfaat dari mujahadah an nafs,manfaat dari mujahadah,Contoh Sikap mujahadah,hadits tentang mujahadah,pengertian mujahadah annafs,sikap mujahadah an nafs,contoh sikap mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah dari mujahadah an-nafs,contoh perilaku mujahadah,contoh perilaku mujahadah An-Nafs,mujahadah an nafsi,jelaskan manfaat dari mujahadah,arti mujahadah an-nafs,arti mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,pengertian mujahadatun nafsi,Pengertian Mujahadah,Cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,arti mujahadah,hadist tentang mujahadah an-nafs,artikel mujahadah,pengertian mujahadatun nafs,pengertian mujahadah bin nafsi,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs,dalil mujahadah,langkah mujahadah sahabat nabi,konsep mujahadah,perang nafsu,pengertian mujahadah an-nafs secara bahasa dan istilah,isi kandungan surat al-anfal ayat 72,keuntungan menahan nafsu,lima contoh perbuatan yang mencerminkan surah at taubah,HIKMAH kontrol diri,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,mujahadatun nafsi,hadits yang menerangkan manusia memiliki hawa napsu,arti mujahadah bin nafsi,apa itu mujahadahan,kisah sahabat rasulullah menahan syahwat,macam mujahadah,hadits kontrol diri,contoh perbuatan jihad,cara mengendalikan hawa nafsu dengan mujahadah,hadits mujahadah,muhajadah nafsu adalah,mujahadahan,Contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat at-taubah,mujahadatun nafsi adalah,mujahadatun nafsh,maksud muhajadah,mujahadatun nafs arti,maksud mujahadah,dalil dalil tentang pentingnya mujahadah annafs,contoh mujahadatun nafs,contoh pidato menahan hawa nafsu beserta hadistnya,hadis perilaku terpuji dengan latin,apa yang di maksud dengan kontrol diri mujahadah an nafs,apa yang dimaksud dengan mujahadah an nafs,Arti dan macam mujahadah,Fungsi Mujahadah,kontrol diri mujahadah an nafs,bacaan doa mujahadah bahsa Indonesia,ayat tentang mujahadah,mengapa husnuz-zan itu penting dalam kehidupan sehari-hari,contoh perilaku dari pengertian surat at-taubah,mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan sehari2,Memerangi nafsu,contoh perbuatan mujahadah,mujahadah melawan hawa nafsu wiki,hadits tentang kontrol diri,Jelaskan apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,jelaskan sikap perilaku pengendalian diri dan mawas diri,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),nafsih adalah,teladan nabi muhammad mengendalikan nafsu duniawi,tiga contoh hikmah kontrol diri,Sebutkan keuntungan penerapan perilaku Husnuzon terhdap diri sendiri,sikap ukhuwah yang di contohkan nabi,soal-soal mengenai mujahadah an-nafs,sikap perilaku yg mencerminkan surat al-anfal ayat 72,perjuangan melawan syahwat,pidato kelemahan nafsu,Prilaku yang mencerminkan surat at tauba ayat 9,sahabat nabi muhammad yang mempunyai sifat kontrol diri,Sahwat menurut islam serta hadisnya,sebutkan hikmah dan manfaat kontrol diri,Sebutkan hikmah husnudzon,sebutkan pengertian wujahaddah nafs,sebutkan tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan Qs at-taubah,sikap fadila mencerminkan perilaku,sungguh berat melawan hawa nafsu,surah amalan untuk melawan nafsu,surat alquran untuk memerangi nafsu sahwat,yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,yang di maksud nafs,yang di maksud dengan perilaku husnuzhan,www hadis tentang mujahadah,Walpaper firman dan hadis beserta artinya,umar bin khattab dijuluki an nafs artinya,tips mengontrol nafsu menurut hadis,tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan at-taubah,tiga contoh perbuatan yang mencerminkan dari perjuangan nabi,tiga contoh perbuatan orang yang mengendalikan nafsu,teladan mengendalikan hawa nafsu,surat untuk melawan hawa nafsu,Www bacaanmujahadah com,Surat mujahadah,surat di Alquran yg artinya menahan hawa nafsu,yang dimaksud mujahadah an nafs,perjuangan melawan hawq nafsu menurut dr hamka,pengertian nafs beserta hadistnya,pengertian mujahadah an-nafs dan contohnya,pengertian mujadahan,pengertian kontrol diri menurut islam,pengertian kontrol diri (mujahadahan nafs),pengertian husnudhan secara etimology dan terminology,PENGERTIAN DALIL DAN MANFAAT UKHUWAH,pengertian anafs,Pengertia tasauf,penerapan surah anfal ayat 72 dalam kehidupan sehari-hari,penerapan kontrol diri ukhuwah dan khusnudzan dalam kehidupan sehari-hari,penerapan isi kandungan q s at taubah ayat 20,penerapan dan contoh jihad di kehidupan sehari hari,orang yang menang adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu,nafsu syahwat umar bin khattab,mutiara hadist tentang menahan hawa nafsu,pengertian perang hawa nafsu,pengertian sikap pengendalian diri dan mawas diri beserta contoh,perilaku yang mencerminkan surat at tauba,Perilaku yang mencerminkan surat al anfal ayat 72,perilaku yang mencerminkan mujahadah,perilaku yang mencerminkan jihad melawan hawa nafsu,perilaku yang mencerminkan dari surat at taubah,perilaku yang mencerminkan al anfal ayat 72,perilaku sehari2 yang mencerminkan ukhuwah,perilaku orang yg memiliki sikap semangat ukhuwah,perilaku mujahadah an nafs,perilaku jihat,Perbuatan yg mencerminkan kandungan surah at-taubah,Perbuatan jihad,pentingnya mujahadatun nafsi dalam kehidupan ?,Pentingnya mujahadah,pentingnya mengendalikan diri(mujahadah an nafsi),Pentingnya berjihad dan hadistnya,Mujahid Hawa nafsu ciNta,kisah sahabat yang berkaitan dengan nafsu,kisah sahabat rasul saw menguasai diri,Kisah perjuangan melawan syahwat,kisah orang kalah dengn nafsunya,kisah orang yang berperilaku husnuzan,kisah nabi yg mempunyai sikap ukhuwah,Kisah teladan husnuzan kepada orang lain,kenapa menahan hawa nafsu berat sekali,Hikmah perilaku kontrol diri bagi yang bersangkutan,mujahadah fi nafsi,hikmah mujahaah an nafs,Hikmah berperilaku ukhwah,hadits yang menjelaskan tentang cara mengendalikan hawa nafsu,hadits yang membicarakan tentang husnuzan beserta terjemahannya,hadits yang membicarakan tentang husnudzon,hadits tentang mujahadah an-nafs,Hadits ibda bin nafsih,hadith mujahadah,hadist-hadist tentang nafsu dalam diri manusia,hadist yang membicarakan tentang husnuzan,hikmah taqarrub quran hadits,isi surat al-nafs,kelebihan mujahadah nafsi,kelebihan jihad melawan nafsu,kata-kata jihad,Kata mutiara tentang mengekang hawa nafsu,kata mutiara islam berusha melawan hawa nafsu,kalah sama nafsu,kajian surat al-anfal ayat 27 tentang mujahaddah annafs,jihad walpaper,jelaskan kontrol diri atau mujahada,jelaskan apa yang dimakasud hadist besertas contohnya?,hikmah dari mujahadah,jelaskan 3 kelebihan sikap yang ada pada diri manusia,kisah hikmah orang yang mengikuti hawa nafsu,Kisah teladan menjaga hawa nafsu,mujahaddah an nafs,Mujahadah an nafsi al anfal 72,Mujahadah al-nafs,Mujahada annafs,mujahahan ala rosulullah saw,muhajadah maknannya,muhajadah an nafs dalil dan hadisnya,muhajadah,mengapa husnuz-zan penting dalam kehidupan sehari- hari?,mengapa husnuz-zan itu penting dalam kehidupan sehari hari,mengapa husnuz zan penting dalam kehidupan sehari hari,menerapkan prilaku rasulullah,Menerapkan perilaku kontrol diri di kehidupan sehari hari,Menerapkan mujahadah nafs,mujahadah an-nafas,mujahadah bin nafs menurut bahasa,mujahadatu al nnafsi,MUJAHADAN AN NAFS,Mujahadah wikipedia,mujahadah ukhwah,mujahadah nafsi,mujahadah nafs adalah,mujahadah menurut imam ghazali,Mujahadah hikmah,mujahadah bin nafsih bahaya mengikuti hawa nafsu,mujahadah bin nafsih,Mujahadah bin nafsi menurut bahasa dan istilah,mujahadah bin nafsi dan contok,mujahadah bin nafs menurut istilah,menerapkan husnuzan dlm islam,Melakukan Mujahadah menurut hukum islam,makalah mujahadah,macam ukhuwah besertA dalilnya,macam nafsu menurut hadist,lima contoh perbuatan yang mencerminkan kandungan surat at-taubah,Kultum tentang jihad lengkap dengan hadist dan ayat al-quran,Kontrol diri menurut istilah dan bahasa,Kontrol diri menurut bahasa agama islam,Kontrol diri menurut bahasa,kontrol diri dan husnuzan,manfaat orang yg sering mujahadah,konsep memerangi nafsu,kisah2 ulama berperanng melawan hawa nafsunya,kisah yang menggambarkan perilaku husnuzan,makalah tentang mujahadah mawas dan ukhuwah husnudzon,makna Mujahadah,Materi tentang mujahadah husnuzan ukhuwah singkat,materi mujahadah,Mangfaat mujadah,Manfaat tentang arti huznudzon,manfaat mujadahan,Manfaat mengontrol diri,manfaat mengendalikan nafsu,manfaat mengalahkan nafsu,manfaat membahas sikap dan perilaku,maksud perkembangan nafs,maksud mujahadatunnafsi,maksud mujadah,maksud dan tujuan bacaan mujahadah,Kisah teladan yang mencerminkan semangat ukhuwah,contoh hikmah ukhuwah,berjihad melawan nafsu dalam bahasa arab,Bahaya Nafsu,bagaimana cara untuk menjaga hawa nafsu menurut nabi muhammad,Bagaimana cara mengendalikan diri dalam sikap dan perbuatan,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari?,bacaan mujahadah lengkap,bacaan mujahadah bahasa latin,Ayat yg menerangkan nafsu,ayat yang menerangkan untuk melawan hawa nafsu,Ayat ttg makna jihad memerangi nafsu,ayat surah dalam alquran tentang hikmah dalam kehidupan sehari hari,ayat menahan nafsu syahwat tulisan latin,ayat dan hadits tentang mujahadah,Ayat dan hadist kehidupan sehari hari,Ayat ayat atau firman alloh yg menerangkan tentang memerangi hawanapsu,Ayat alquran surah ataubah bahasa latin dan artinya,cara jihat di kehidupan sehari hari,cara kontrol hawa nafsu,contoh dialog sikap mujahadatun nafs,Contoh Dalil yang ada di alquran yang berkaitan dengan husnudzan,contoh contoh kebaikan umar bin khattab,Contoh cerpen tentang mujahadatun nafsi,contoh cerita husnuzan terhadap allah,contoh bacaan al quran latin tentang hawa nafsu,Contoh ayat alquran tentang mujahadah bin nafsi,ciri ciri orang yang nafsu syahwatnya besar,Cerpen mujjahadah,cerpen menahan nafsu,ceriya muhajadah,cara-cara mujahadatun nafs,cara mujahadahan,cara menerapkanmujahadah an-nafs dalam kehidupan seahri hari,Cara menerapkan mujahadah an-nafs kehidupan sehari hari,cara menahan macam2 nafsu,ayat alquran mengenai mujahadatunnafsi,ayat al quran yang menerangkan tentang kehidupan sehari hari beserta contoh,artikel tentang hikmah dan manfaat berperilaku husnuzan beserta dalilnya,Apa yang di maksud dengan mujahadah an-nafs,apa tujuannya mujadah,apa pengertian mujahadatun nafsi,Apa maksud dari mujadhah,apa itu nafsu hadi nabi,apa itu mujadahan,amalan untuk muhajadah,al mujahadah an-nafs,al muhajadah,Al islam pengertian nafsu,akibat mengikuti nafsu ( mujahadah an-nafs ),3cnth perilaku yg mencrminkan qs attaubah,3 hikmah/manfaat berperilaku jujur,3 contoh prilaku yang mencerminkan qs at taubah,3 contoh perilaku yang mencerminkan QS at taubah,3 contoh perilaku seseorang yang mncerminkan at-taubah,apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs?,Apa yang dimaksud mujahadah An-nafs,artikel tentang hikmah berperilaku husnuzan,Arti mujahid mujahadah,arti mujahadah dan manfaatnya,arti mujahadah bin nafsi menurut bahasa dan istilah,arti menahan diri,Arti kata mujahadah arab,arti kata muhajadah,Arti kasiat surat al anfaal,Arti dari ayat dalil qadis,arti annafs,aplikasi di kehidupan mengenai dari pertempuran menurut islam,apkah nafsu secara bahassdn istilah?,apakah ada mujahadah yg tdk sesuai dg hukum islam?,apa yg dimaksud mujahadah,Apa yg dimaksud cerpen sebutkan contohnya,apa yang dinamakan husnuzan secara istilah,2 contoh sikap yg mencerminkan pengendalian diri,contoh kisah teladan yang mencerminkan sikap semangat(ukhuwah),Hadist tentang khusnudzan,devinisi mujadahan,Defenisi mujahadah,Defenisi husnuzan,dalil yang menjelaskan untuk menjaga hawa nafsu,dalil yang menjelaskan tentang kehidupan sehari hari,dalil yang menerangkan tentang mujahadah bin nafsi,dalil tentang mujahadah an-nafs,dalil tentang mujahada bin nafsi,dalil qur\an tentang mujahadah an nafs,dalil perang hawa nafsu beserta arti nya,dalil perang hawa nafsu,dalil naqliN perjuangan dan doa,Dalil naqli tentang huznuzan,dalil nakli tentang perjuangan dan doa,dalil nafs,dalil mujahadah bin nafsih,doa kontrol nafsu syahwat,doa latin sehabis mujadahan,hadist surah mujjahadah,hadist pengendalian diri tulisan arab beserta artinya,hadist nabi tentang nafsu,Hadist mujahadah,hadis yg mencermin kan hidup sehari-hari,hadis Mujahadah an-nafs,hadis memerangi nafsu,hadis hadis yang bersangkutan dalam kehidupan se hari hari,Hadis hadis tentang mujahadah an nafs,fungsi sikap kontrol diri dan husnuzan beserta contohnya,fungsi sikap kontrol diri,Fadilah husnuzon kpada allah,doa-doa mencermin,doa mujahadah latin,doa menahan hawa nafsu syahwat,doa memerangi syahwat,dalil mujahadah bin nafsi,dalil mujahada bin nafsi,Dalil husnuzzan,Contoh perilaku musyahadah,contoh perilaku manusia yang mencerminkan qs at taubah,contoh perilaku jihad,contoh perilaku dalam surat al anfal,contoh perbuatan yg mencerminkan surah at taubah,contoh perbuatan yg mencerminkan kandungan surah at taubah,contoh perbuatan yang mengendalikan hawa,contoh perbuatan yang mencerminkan surah at-taubah,Contoh perbuatan jihad nafs,contoh perbuatan husnuzzan,contoh penenrapan hadis dalam kehidupan sehari-hari,contoh nyata mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh mujahadah nafs sebagai seorang muslim,contoh mujahadah bin nafsi dalam kehidupan sehari hari,contoh mujahadah bin nafsi,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan,contoh perilaku seorang yang mencerminkan surat at taubah,contoh perilaku seseorang yang mencerminkan QS at-taubah,dalil hikmah perilaku husnuzan,dalil hikmah dan manfaat berperilaku husnuzan,dalil hadis husnuzon,Dalil dan ayat alquran tentang mujahadah bin nafsi,dalil dalil tentang perilaku sehari hari,DALIL AL-QURAN DAN HADISNYA TENTANG MUJAHADAH AN-NAFS,contonh dari mujahadah,contoh-contoh perilaku mujahadah(mawas diri) dalam kehidupan sehari-hari,contoh sikap yang mencerminkan perilaku surah at-taubah,Contoh sikap pengendalian diri dan mawas diri,contoh sikap isi kandungan QS at -tiin,contoh prilaku nafsu,contoh perilaku yg mencerminkan qs at taubah,Contoh perilaku yang mencerminkan surat al-anfal ayat 72,contoh perilaku yang mencerminkan sifat teladan,contoh perilaku yang mencerminkan QS At-Taubah,contoh kongkrit sikap pengendalian diri dan mawas diri

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: