≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,arti mujahadah,manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),Manfaat mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs,mujahadatun nafs,contoh mujahadah,pengertian mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,mujahadah anafs,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,arti mujadah,pengertian mujahadah,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,mujahadah nafs,Mujahadah an-nafs,cara mujahadah,bagaimana cara menerapkan mujahadah annafs dalam kehidupan sehari hari,Manfaat mujahadah an-nafs,mujahadah,pengertianmujahadah,contoh contoh mujahadah,pengertian nafsi(kontrol diri),mujahadahan,mujahaddah,hikmah mujahadah an-nafs,hikmah pengendalian diri (mujahadah an nafs),kontrol diri dalam islam,arti mujahadah an nafs,sikap mujahadah an nafs,surat daud mencegah hawa nafsu,hadits tentang mujahadah an nafsi,perjuangan melawan hawa nafsu,mujahadah an nafs (kontrol diri),kisah ulama memerangi hawa nafsunya,mujahadah an,Konsep nabi saw dalam memerangi nafsu,mujahada nafs,mujadah nafs,mujadah annafs,mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,mujahadah an nafsi,kehebatan nabi yusuf melawan hawa nafsu,kekuatan mujahadah,mujahadah annafsi,kelebihan menahan hawa nafsu,keuntungan menhan hawanafzu,kisah mujahadah muslimah,kisah nabi muhammad tentang kontrol diri,mujahadah annaf pengertian,mujahadah dan manfaatnya,Menurut bahasa kata mujahadah dalam sikap mujahadah annafs artinya berikan alesan,menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,mencari Al-Quran dan tentang mujahadah dan kontrol diri,manfaat mengedalikan diri,manfaat dan hikmah mujahadah annafs husnuzon ukhuwah,dalil naqli tentang orang yg menuruti hawa nafsunya,manfaat dan hikmah berperilaku mujahadah an-nafs,maksud mujahaddah,maksud mujahadatunnafsi,maksud mujahadah an nafs,maksud mujahadah,maksud dan tujuan mujadah,makalah tentang hawa nafsu,latin hadits kontrol diri,kultum tentang mujahada,Manfaat mujahadah dalama agama islam,kultum cara mengendalikan hawa nafsu,kultum kehidupan,kultum melawan hawa nafsu berserta hadistnya,memerangi hawa nafsu,ma\nanya arti nafsu,kultum mujahadah,materi kajian alquran tentang mujahadah-nafs husnuzan dan ukhuwah,manfaat mujahajadah,manfaat mujahadah terhadap jiwa seseorang,kata hikmah mujahadah,macam macam mujahadah an nafs,mujahadah hukum apa,yg di maksud dengan mengendalikan diri dalam al-quran,pertanyaan tentang mujahada an nafsi,pertanyaan dan jawaban tentang mujahadah al nafsi,perkataan umar tentang mengendalikan hawa nafsu,Perilaku orang ysng bersifat mujahadah an nafs,Perilaku nabi yusuf yang bisa kita contoh dengan mujahadah an-nafs,Perilaku nabi Yusuf yang berhubungan dengan Mujahadah an nafsh,perilaku mujahadah nafs,perilaku cerminan mujahadatun nafs,pengertian tentang mujahadah an nafs,pengertian surat an nafsi,pengertian pngendalian diri mujahadah an nafs,pengertian nafsu hadist,sabda rasulullah tentang hawa nafsu,sebutkan 3 contoh orang yang bisa mengontrol diri,sebutkan dan jelaskan contoh hadits rasulullah artinya,yang dimaksud mujahadah an nafs,yang dimaksud mujahada an nafs,tuliskan pristiwa nabi muhammad tentang pengendalian diri,tentang musyahadah,tentang mujahadah,taqorrub binnafsi,surat yang membahas untuk melawan hawa nafsu,surat mujadahan,sikap dan perilaku yang mencerminkan surat at taubah dan hadisnya,sejarah perjuangan nafsu,sebutkan tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan qs at-taubah,sebutkan manfaat jihad,mujahadatun nafs artinya,pengertian mujahadun nafs,pengertian mujahada,pengertian muahadah dalam islam,pengertian doa dalil naqli contoh dan manfaat,pengertian dan manfaat Mujahadah,pengertian contoh manfaat dari pengendalian diri,pengertian contoh dan ciri-ciri nafsu,penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,pembahasa naf,nama kontrol diri dalam islam,nafsu nafsi dalam alquran,Mujahadatun nafsi,mujahadah nafsu,pengertian mujahada an nafs,Pengertian mujahada an_nafs,pengertian mujahada beserta contoh nya,pengertian mujahaddah bin nafsi,pengertian mujahadatunnapsi,pengertian mujahadatun nafsi,pengertian mujahadahan?,pengertian mujahadahan-nafs,pengertian mujahadah bin nafsi,pengertian mujahadah annaf,pengertian mujahadah an-nafs agama islam,pengertian mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an nafs menurut surat an anfal 72,pengertian mujahadah an nafs dan manfaatnya,pengertian mujahadab an-naf,mujahadah melawan nafsu,ciri-ciri mujahada an-nafsi,bgaimana cara menerapakan mujahadah an-nafs dalam kehidupan srhari hari,bersikap mujahadah an nafs,Berilah 5 contoh prilaku muhajadah hanafs ?,berikan 3 contoh mujahadah an nafs,bagaimana cara menerapkan pengendalian diri dal kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahaddah an-nafs dlm kehidupan sehari hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah anaf sehari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,Bagaimana cara menerapkan mujahada anaf dalam kehhdupan sehari-hari jelaskan,bagaimana cara menerapakan mujahah annfs dalam kehidupan sahari hari,bagaimana cara menerapakan mujahadan an-nafs dala kehidupan sehari-hari,Bagaimana cara melaksanakan mujahada an nafs,cara bermujahadah an nafs,cara ibnu athoillah memerangi hawa nafsu,cara melakukan mujahadah,ciri ciri orang mujahadah an nafs,cerita memerangi hawa nafsu,cara mujahadah an nafsy,cara mengontrol diri menurut imam al ghazali,cara mengaplikasikan hadits dalam kehidupan sehari hari contohnya adalah,cara menerapkan mujahadah sn nafs dalam kehidupan sehari hari,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari,cara menerapkan mujahadah an nafs,cara menerapakan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,cara menahan hawa nafsu,cara memerangi nafsu sahwat dalam alquran,ayat yg menerangkan mujahadah,ayat quran tentang mujahadah,Apakah arti Muhajada Annafs,apa yg dimaksud mujahadah,apa yg di maksud dengan mujahadah an nafs dan bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,apa yang disebut dengan hawa nafsu berdosakah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya??,apa yang Dimaksud mujahadah dan Contoh,Apa yang dimaksud dengan Mujahadah an-nafs husnuzhzhan ukhuwah?beserta contohnya,apa yang di maksud dgn istilah mujahadatunnafs,apa itu mujahadatun nafs,apa itu mujahadahan,apa istilah kontrol diri dalam islam,5 contoh perilaku mujahadah an nafs,4 manfaat kontrol diri mujahadah annafas,3 contoh prilaku kontrol diri,apasaja contohnyamujahadah annafsi,arti dari kata mujadah,arti dari mujahadah,ayat mujahadah an nafs,ayat lain tentang perilaku kontrol diri husnudzan dan ukhuwah,ayat dan hadits yang membahas hawa nafsu,ayat ayat lain tentang perilaku pengendalian diri,artikel mujahadah,arti nujahada,arti mujahadatunnafs,arti MUJAHADAHAN,arti mujahada,arti mujadhan,arti muhajadah,arti kata mujahadahan,arti kata mujahadah,3 cara bermujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,kata arti mujahadatun nafsi,hadits rasulullah saw tentang kontrol diri,hadits perjuangan,hadits mujahadatun nafs,hadits mujahadah an-nafs,hadits mujahadah an nafs,hadist tentang nafs,hadist tentang kehidupan sehari hari,hadist mengontrol sikap dan nafsu,hadis melawan hawa nafsu dan latinnya,gambar kata diri,elaskan pengertian pengenendalian diri(mujahadahan nafs)dan berikan contoh,dp bbm menhgendalikan awa nafsu,doa cepat kalahkan nafsu,hadits tentang kontrol diri beserta latinnya,hadits tentang kontrol diri mujahadah an-nafs,hadits tentang mujahadah an nafs,jihad memerangi hawa nafsu,jelaskan yang dimaksud dengan kontrol beserta contohnya,jelaskan tiga manfaat kontrol diri mujadah an nafs,jelaskan mujahadah,jelaskan apa yg dimaksud imam ghazali,jelaskan apa yg di maksud dg mujahadah an nafsih,hikmah mujahadah an nafs,hikmah mujahada al nafs sebutkan 3,hikmah jihad annafs adalah,hikmah dari mujahadah,hikmah dan tujuan mujahadah,hikmah dan menerapkan mujadah an nafs,hawa nafsu yg paling berat untuk ditahan dalam islam,deskripsi pengertian mujahid,definisi mujahada,contoh perilaku mujahadah,contoh pengertian mujahadah an-nafs,Contoh mujahadatun nafsi,contoh mujahadah annafsi,contoh mujahadah annaf,Contoh mujahadah an-nafs (pengendalian diri),contoh mujahadah an nafsi,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,contoh kultum tentang hadits,contoh hawa nafsu,contoh dari mujahadah,Contoh dalam sehari hari mengenai pengendalian diri,contoh ayat yang berhubungan perilaku pengendalian diri,contoh perilaku mujahadah an nafs,Contoh perilaku mujahadah nafs,contoh perilaku yang mencerminkan surat at tawbah,dalil perang terbesar adalah memerangi hawa nafsu,dalil naqli tentang pengendalian diri,dalil naqli mujahadah,dalil naqli mengatasi hawa nafsu,Dalil muzahadah nafsi,dalil mujahadah annafsi dan maksudnya,dalil ayat mujahadah an nafs,dahlil hadis tentang mujahadatun nafsi,contohprilaku mujahadah,contoh soal manfaat mujahadah,contoh sikap mujahadab annafsi,Contoh sikap dan perilaku mujahadah,contoh sifat/sikap mujahadah dalam kehidupan sehari-hari,cnth prbuatan mengendalikan nafsu

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: