Wednesday, April 23, 2014

You are here: Home > Pengajaran > Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

by Cahaya Purnama

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an nafs,mujahadah an-nafs,pengertian mujahadah an-nafs,manfaat mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs,manfaat mujahadah,apa yang di maksud dengan mujahadah an-nafs ?,manfaat mujahadah an-nafs,contoh perilaku mujahadah an nafs,Cara menerapkan mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah mujahadah an-nafs,mujahadah nafsu,contoh sikap mujahadah an nafs,mujahadah annafs,contoh mujahadah,hadits tentang mujahadah an nafs,contoh mujahadah an-nafs,Manfaat dan hikmah mujahadah an nafs,mujahadah an nafs adalah,cara menerapkan mujahadah an nafs,mujahadah melawan nafsu,mujahadah bin nafsi,pengertian mujahadah nafsi,hikmah mujahadah an nafs,hadits mujahadah an nafs,mujahadah nafs,hikmah mujahadah,Contoh Sikap mujahadah,manfaat dari mujahadah,Manfaat dari mujahadah an nafs,hadits tentang mujahadah,sikap mujahadah an nafs,pengertian mujahadah annafs,contoh perilaku mujahadah,manfaat dan hikmah dari mujahadah an-nafs,contoh sikap mujahadah an-nafs,contoh perilaku mujahadah An-Nafs,mujahadah an nafsi,jelaskan manfaat dari mujahadah,arti mujahadah an-nafs,arti mujahadah an nafs,pengertian mujahadah an nafs dan contohnya,pengertian mujahadatun nafsi,Pengertian Mujahadah,Cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari hari,arti mujahadah,hadist tentang mujahadah an-nafs,artikel mujahadah,pengertian mujahadatun nafs,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs,konsep mujahadah,langkah mujahadah sahabat nabi,jelaskan sikap perilaku pengendalian diri dan mawas diri,dalil mujahadah,perang nafsu,pengertian mujahadah an-nafs secara bahasa dan istilah,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,lima contoh perbuatan yang mencerminkan surah at taubah,HIKMAH kontrol diri,keuntungan menahan nafsu,hadits yang menerangkan manusia memiliki hawa napsu,mujahadatun nafsi,hadits kontrol diri,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),hadits mujahadah,Memerangi nafsu,Contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat at-taubah,cerita hikmah tentang husnuzan,hadits tentang kontrol diri,hadis perilaku terpuji dengan latin,macam mujahadah,contoh pidato menahan hawa nafsu beserta hadistnya,maksud muhajadah,maksud mujahadah,contoh perbuatan mujahadah,kontrol diri mujahadah an nafs,dalil dalil tentang pentingnya mujahadah annafs,contoh perbuatan jihad,Fungsi Mujahadah,Jelaskan apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,kisah sahabat rasulullah menahan syahwat,contoh mujahadatun nafs,cara mengendalikan hawa nafsu dengan mujahadah,mujahadah melawan hawa nafsu wiki,apa itu mujahadahan,mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan sehari2,mujahadahan,Arti dan macam mujahadah,mujahadatun nafsh,ayat tentang mujahadah,bacaan doa mujahadah bahsa Indonesia,muhajadah nafsu adalah,mujahadatun nafs arti,apa yang dimaksud dengan mujahadah an nafs,nafsih adalah,apa yang di maksud dengan kontrol diri mujahadah an nafs,mengapa husnuz-zan itu penting dalam kehidupan sehari-hari,mujahadatun nafsi adalah,teladan nabi muhammad mengendalikan nafsu duniawi,tiga contoh hikmah kontrol diri,Sebutkan keuntungan penerapan perilaku Husnuzon terhdap diri sendiri,Walpaper firman dan hadis beserta artinya,surat alquran untuk memerangi nafsu sahwat,surah amalan untuk melawan nafsu,sungguh berat melawan hawa nafsu,soal-soal mengenai mujahadah an-nafs,sikap ukhuwah yang di contohkan nabi,yang dimaksud mujahadah an nafs,sikap fadila mencerminkan perilaku,sebutkan tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan Qs at-taubah,sebutkan pengertian wujahaddah nafs,surat di Alquran yg artinya menahan hawa nafsu,Surat mujahadah,surat untuk melawan hawa nafsu,umar bin khattab dijuluki an nafs artinya,www hadis tentang mujahadah,tips mengontrol nafsu menurut hadis,yang di maksud dengan perilaku husnuzhan,tiga contoh perbuatan yang mencerminkan dari perjuangan nabi,tiga contoh perbuatan orang yang mengendalikan nafsu,yang di maksud nafs,yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs,teladan mengendalikan hawa nafsu,tiga contoh perilaku seseorang yang mencerminkan at-taubah,Sebutkan hikmah husnudzon,perilaku orang yg memiliki sikap semangat ukhuwah,perilaku mujahadah an nafs,perilaku jihat,Perbuatan yg mencerminkan kandungan surah at-taubah,Perbuatan jihad,pentingnya mujahadatun nafsi dalam kehidupan ?,Pentingnya mujahadah,Pentingnya berjihad dan hadistnya,pengertian sikap pengendalian diri dan mawas diri beserta contoh,pengertian perang hawa nafsu,pengertian nafs beserta hadistnya,perilaku sehari2 yang mencerminkan ukhuwah,perilaku yang mencerminkan al anfal ayat 72,perilaku yang mencerminkan dari surat at taubah,sebutkan hikmah dan manfaat kontrol diri,Sahwat menurut islam serta hadisnya,sahabat nabi muhammad yang mempunyai sifat kontrol diri,Prilaku yang mencerminkan surat at tauba ayat 9,pidato kelemahan nafsu,perjuangan melawan syahwat,perjuangan melawan hawq nafsu menurut dr hamka,perilaku yang mencerminkan surat at tauba,Perilaku yang mencerminkan surat al anfal ayat 72,perilaku yang mencerminkan mujahadah,perilaku yang mencerminkan jihad melawan hawa nafsu,pengertian mujahadah an-nafs dan contohnya,kata-kata jihad,kalah sama nafsu,kata mutiara islam berusha melawan hawa nafsu,kenapa menahan hawa nafsu berat sekali,Kata mutiara tentang mengekang hawa nafsu,kelebihan mujahadah nafsi,kelebihan jihad melawan nafsu,keistimewaan melawan hawa nafsu,Mujahid Hawa nafsu ciNta,kiat mengontrol sikap dan perilaku,Kisah teladan menjaga hawa nafsu,Kisah teladan husnuzan kepada orang lain,mujahahan ala rosulullah saw,kisah sahabat yang berkaitan dengan nafsu,kisah orang kalah dengn nafsunya,kisah sahabat rasul saw menguasai diri,Kisah perjuangan melawan syahwat,kisah orang yang berperilaku husnuzan,kisah nabi yg mempunyai sikap ukhuwah,kisah hikmah orang yang mengikuti hawa nafsu,Kisah teladan yang mencerminkan semangat ukhuwah,jihad walpaper,hadits yang menjelaskan tentang cara mengendalikan hawa nafsu,Pengertia tasauf,pengertian anafs,hadits yang membicarakan tentang husnuzan beserta terjemahannya,hadits yang membicarakan tentang husnudzon,PENGERTIAN DALIL DAN MANFAAT UKHUWAH,Pengertian hikmah dan perilaku yang mencerminkan perilaku jujur,pengertian husnudhan secara etimology dan terminology,pengertian kontrol diri (mujahadahan nafs),pengertian kontrol diri menurut islam,pengertian mujadahan,Hikmah berperilaku ukhwah,hikmah dari mujahadah,penerapan kontrol diri ukhuwah dan khusnudzan dalam kehidupan sehari-hari,mutiara hadist tentang menahan hawa nafsu,hadits tentang mujahadah an-nafs,jelaskan kontrol diri atau mujahada,nafsu syahwat umar bin khattab,orang yang menang adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu,jelaskan 3 kelebihan sikap yang ada pada diri manusia,isi surat al-nafs,hikmah taqarrub quran hadits,penerapan dan contoh jihad di kehidupan sehari hari,penerapan isi kandungan q s at taubah ayat 20,hikmah mujahaah an nafs,jelaskan apa yang dimakasud hadist besertas contohnya?,menerapkan prilaku rasulullah,Manfaat mengontrol diri,manfaat mengendalikan nafsu,manfaat mengalahkan nafsu,muhajadah an nafs dalil dan hadisnya,muhajadah maknannya,Mujahada annafs,Mujahadah al-nafs,Mujahadah an nafsi al anfal 72,mujahadah an-nafas,mujahadah bin nafsih,mujahadah bin nafsih bahaya mengikuti hawa nafsu,manfaat mujadahan,muhajadah,mengapa husnuz zan penting dalam kehidupan sehari hari,Menerapkan perilaku kontrol diri di kehidupan sehari hari,Menerapkan mujahadah nafs,mengapa husnuz-zan itu penting dalam kehidupan sehari hari,menerapkan husnuzan dlm islam,Melakukan Mujahadah menurut hukum islam,Materi tentang mujahadah husnuzan ukhuwah singkat,materi mujahadah,Mangfaat mujadah,manfaat orang yg sering mujahadah,mengapa husnuz-zan penting dalam kehidupan sehari- hari?,mujahadah fi nafsi,maksud perkembangan nafs,mujahadah ukhwah,Mujahadah wikipedia,lima contoh perbuatan yang mencerminkan kandungan surat at-taubah,Kultum tentang jihad lengkap dengan hadist dan ayat al-quran,MUJAHADAN AN NAFS,mujahadatu al nnafsi,Kontrol diri menurut bahasa agama islam,kontrol diri dan husnuzan,konsep memerangi nafsu,mujahaddah an nafs,kisah2 ulama berperanng melawan hawa nafsunya,macam nafsu menurut hadist,manfaat membahas sikap dan perilaku,maksud mujahadatunnafsi,Mujahadah hikmah,maksud mujadah,maksud dan tujuan bacaan mujahadah,makna Mujahadah,mujahadah menurut imam ghazali,mujahadah nafs adalah,mujahadah nafsi,makalah tentang mujahadah mawas dan ukhuwah husnudzon,makalah mujahadah,macam ukhuwah besertA dalilnya,kisah yang menggambarkan perilaku husnuzan,contoh hikmah ukhuwah,berjihad melawan nafsu dalam bahasa arab,Bahaya Nafsu,bagaimana cara untuk menjaga hawa nafsu menurut nabi muhammad,Bagaimana cara mengendalikan diri dalam sikap dan perbuatan,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari?,bacaan mujahadah lengkap,bacaan mujahadah bahasa latin,Ayat yg menerangkan nafsu,ayat yang menerangkan untuk melawan hawa nafsu,Ayat ttg makna jihad memerangi nafsu,ayat surah dalam alquran tentang hikmah dalam kehidupan sehari hari,ayat menahan nafsu syahwat tulisan latin,ayat dan hadits tentang mujahadah,Ayat dan hadist kehidupan sehari hari,Ayat ayat atau firman alloh yg menerangkan tentang memerangi hawanapsu,Ayat alquran surah ataubah bahasa latin dan artinya,cara jihat di kehidupan sehari hari,cara kontrol hawa nafsu,contoh dialog sikap mujahadatun nafs,Contoh Dalil yang ada di alquran yang berkaitan dengan husnudzan,contoh contoh kebaikan umar bin khattab,Contoh cerpen tentang mujahadatun nafsi,contoh cerita husnuzan terhadap allah,contoh ceramah tentang menahan hawa nafsu,contoh bacaan al quran latin tentang hawa nafsu,ciri ciri orang yang nafsu syahwatnya besar,Cerpen mujjahadah,cerpen menahan nafsu,ceriya muhajadah,cara-cara mujahadatun nafs,cara mujahadahan,cara menerapkanmujahadah an-nafs dalam kehidupan seahri hari,Cara menerapkan mujahadah an-nafs kehidupan sehari hari,cara menahan macam2 nafsu,ayat alquran mengenai mujahadatunnafsi,ayat al quran yang menerangkan tentang kehidupan sehari hari beserta contoh,apa yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs?,Apa yang di maksud dengan mujahadah an-nafs,apa tujuannya mujadah,apa pengertian mujahadatun nafsi,Apa maksud dari mujadhah,apa itu nafsu hadi nabi,apa itu mujadahan,amalan untuk muhajadah,al mujahadah an-nafs,al muhajadah,Al islam pengertian nafsu,akibat mengikuti nafsu ( mujahadah an-nafs ),3cnth perilaku yg mencrminkan qs attaubah,3 hikmah/manfaat berperilaku jujur,3 contoh prilaku yang mencerminkan qs at taubah,3 contoh perilaku yang mencerminkan QS at taubah,Apa yang dimaksud mujahadah An-nafs,apa yang dinamakan husnuzan secara istilah,artikel tentang hikmah dan manfaat berperilaku husnuzan beserta dalilnya,artikel tentang hikmah berperilaku husnuzan,2 contoh sikap yg mencerminkan pengendalian diri,Arti mujahid mujahadah,arti mujahadah dan manfaatnya,arti menahan diri,Arti kata mujahadah arab,arti kata muhajadah,Arti kasiat surat al anfaal,Arti dari ayat dalil qadis,arti annafs,aplikasi di kehidupan mengenai dari pertempuran menurut islam,apkah nafsu secara bahassdn istilah?,apakah ada mujahadah yg tdk sesuai dg hukum islam?,apa yg dimaksud mujahadah,Apa yg dimaksud cerpen sebutkan contohnya,3 contoh perilaku seseorang yang mncerminkan at-taubah,Hadits memerangi nafsu,doa mujahadah latin,doa mencermin,doa menahan hawa nafsu syahwat,doa memerangi syahwat,doa latin sehabis mujadahan,doa kontrol nafsu syahwat,devinisi mujadahan,Defenisi mujahadah,Defenisi husnuzan,dalil yang menjelaskan untuk menjaga hawa nafsu,dalil yang menjelaskan tentang kehidupan sehari hari,dalil tentang mujahadah an-nafs,dalil qur\an tentang mujahadah an nafs,dalil perang hawa nafsu beserta arti nya,dalil perang hawa nafsu,dalil naqliN perjuangan dan doa,doa-doa mencermin,Fadilah husnuzon kpada allah,hadith mujahadah,hadist-hadist tentang nafsu dalam diri manusia,hadist yang membicarakan tentang husnuzan,Hadist tentang khusnudzan,hadist surah mujjahadah,hadist pengendalian diri tulisan arab beserta artinya,hadist nabi tentang nafsu,Hadist mujahadah,hadis yg mencermin kan hidup sehari-hari,hadis Mujahadah an-nafs,hadis memerangi nafsu,hadis hadis yang bersangkutan dalam kehidupan se hari hari,Hadis hadis tentang mujahadah an nafs,Hadis dalam perilaku kehidupan sehari2,fungsi sikap kontrol diri dan husnuzan beserta contohnya,fungsi sikap kontrol diri,Dalil naqli tentang huznuzan,dalil nakli tentang perjuangan dan doa,contoh perilaku seorang yang mencerminkan surat at taubah,Contoh perilaku musyahadah,contoh perilaku mencerminkan qs at-taubah,contoh perilaku manusia yang mencerminkan qs at taubah,contoh perilaku jihad,contoh perilaku dalam surat al anfal,contoh perbuatan yg mencerminkan surah at taubah,contoh perbuatan yg mencerminkan kandungan surah at taubah,contoh perbuatan yang mengendalikan hawa,contoh perbuatan yang mencerminkan surah at-taubah,Contoh perbuatan jihad nafs,contoh perbuatan husnuzzan,contoh penenrapan hadis dalam kehidupan sehari-hari,contoh nyata mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan,contoh kongkrit sikap pengendalian diri dan mawas diri,contoh perilaku seseorang yang mencerminkan QS at-taubah,contoh perilaku yang mencerminkan QS At-Taubah,dalil nafs,Dalil husnuzzan,dalil hikmah perilaku husnuzan,dalil hikmah dan manfaat berperilaku husnuzan,dalil hadis husnuzon,dalil dalil tentang perilaku sehari hari,DALIL AL-QURAN DAN HADISNYA TENTANG MUJAHADAH AN-NAFS,contonh dari mujahadah,contoh-contoh perilaku mujahadah(mawas diri) dalam kehidupan sehari-hari,contoh sikap yang mencerminkan perilaku surah at-taubah,Contoh sikap pengendalian diri dan mawas diri,contoh sikap isi kandungan QS at -tiin,contoh prilaku nafsu,contoh perilaku yg mencerminkan qs at taubah,Contoh perilaku yang mencerminkan surat al-anfal ayat 72,contoh perilaku yang mencerminkan sifat teladan,contoh kisah teladan yang mencerminkan sikap semangat(ukhuwah)

{ 1 comment… read it below or add one }

Bang Uddin April 23, 2014 at 8:28 am

Ijin ninggalin jejak ya gan… thx

Reply

Leave a Comment

Jawatan kosong: Pekerja Part-Time Di Perlukan
Mempunyai Masalah Rambut Gugur?

Previous post:

Next post: