≡ Menu

Mujahadah – Memerangi Hawa Nafsu

Lazada malaysia promotion

mujahadah-diri

 

Kata “mujahadah” berasal dari kata “al-jihad” iaitu mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalan yang diyakini oleh manusia bahawa jalan itulah yang hak dan benar.  Namun demikian, kata al-jihad itu telah sering dipakai dalam erti perang sabil, memerangi musuh-musuh, dan membela diri dari serangan dan gangguan mereka.
Seorang ahli bahasa yang terkenal, Ibnul Atsir menerangkan bahawa al-jihad adalah memerangi orang kafir dengan sungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan atau perbuatan.  Sebagaimana mafhum firman Allah

“Berjihadlah dijalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka”
(Surah At-Taubah: 20)

 

 

Kata jihad boleh juga diertikan dengan perjuangan dalam mencari rezeki yang halal; berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

“Mencari (rezeki) yang halal itu adalah jihad”.
(Hadith riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar)

Namun dalam dunia tasauf, kata jihad diertikan dengan memerangi hawa nafsu.  Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahawa memerangi hawa nafsu itu lebih berat dan lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir.  Bahkan Rasulullah s.a.w. setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya:

“Kita ini kembali dari peperangan yang paling kecil, menuju
peperangan yang lebih besar”

Setelah Rasulullah s.a.w. ditanya sahabat, beliau menjawab bahawa peperangan yang lebih besar itu ialah memerangi hawa nafsu.  Dalam hadith yang lain pula, Rasulullah s.a.w menggambarkan bagaimana besarnya bahaya hawa nafsu:

“Bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran dia cepat melompati
musuhnya didalam pertempuran, tetapi orang yang berani ialah
orang yang boleh menahan dirinya dari kemarahan”.
(Hadith riwayat Abu Daud)

Imam Qusayiri menerangkan bahawa mujahid ialah mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia, dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya.  Imam Ghazali menerangkan erti mujahadah iaitu pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskannya sama sekali.

Menurut Prof. Dr. Hamka bahawa perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbahagi kepada tiga bahagian.

Kalah sama sekali dengan ajakan hawa nafsu, sehingga dirinya ditahan dan diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan tuhannya.  Sebagaimana mafhum firman Allah, “Apakah yang engkau lihat (Muhammad) orang yang mengikuti hawa nafsunya menjadi tuhannya?”.

Peperangan antara keduanya berganti-ganti, terkadang kalah dan menang, jatuh dan tegak.  Orang yang begini yang patut disebut MUJAHID.  Kalau dia mati dalam keadaan menang, matinya mati syahid.  Kerana memerangi hawa nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh yang kelihatan.

Orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ia dapat menguasai hawa nafsunya, bukannya dikuasai oleh hawa nafsu.  Malah tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya.  Sabda Rasulullah s.a.w., “Tidak seorangpun di antara kita yang tidak bersyaitan, saya sendiri pun juga bersyaitan.  Tetapi sesungguhnya Allah telah menolong saya menghadapi syaitan saya, sehingga syaitan itu dapat saya kalahkan”. (Hadith riwayat Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdurrahman Salmi).

Umar bin Khatab juga mendapat darjat yang ke-3 ini kerana Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada Umar, “Demi tuhan yang menguasai diriku di dalam tangan Nya, tidaklah engkau bertemu dengan syaitan pada satu jalan, melainkan syaitan itu menyingkir kepada jalan lain yang tidak engkau lalui”. (Hadith riwayat Muslin dan Saad bin Abi Waqash).

Darjat yang ke-3 ini adalah darjat nabi dan wali.  Ada pun yang disebut wali di sini ialah Waliur Rahman, yang disebut Allah dalam Al-Quran yang telah taqarrub kepada Allah dengan amal ibadahnya, bukan wali menurut sesetengah umat yang telah diperjual belikan oleh ulama-ulama yang mengubah-ubah pelajaran agama.  Memerangi hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang benar-benar berat, maka kalau manusia kurang berhati-hati tentu akan tergelincir dan kalah.  Sehingga akan diperbudakkan oleh hawa nafsunya sendiri.

MUJAHADAH
(Memerangi Hawa Nafsu)
Dipetik dari:
Mempertajamkan Mata Hati
Oleh Ibnu Athoillah Assukandari

 

Nissan X Trail * Shell HelixeGENTICwestern union *

 

Incoming search :

mujahadah an nafs,hadits tentang kontrol diri (mujahadah an-nafs),arti mujahadah,mujahadahan,mujahadatun nafs,cara mujahadah,contoh mujahadah,hadits tentang mujahadah an nafs,contoh perilaku mujahadah an nafs,manfaat mujahadah,contoh mujahadah an nafs,contoh mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,Manfaat melawan hawa nafsu,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu disebut,sikap mujahadah,mengapa manusia harus memiliki mujahadah an nafs,kisah teladan yg menggambarkan manfaat husnuzan,contoh dari mujahadah an nafs,hadist mujahadah,kisah yang menceritakan manfaat huznuzan,macam macam mujahadah an nafs,materi mujahadatun nafs,dalil naqli tentang kontrol diri,mujahadah an nafs menurut imam al ghazali,mujahadahan adalah,dalil naqli mujahadah an nafs,hikmah mujahadah an nafs,mujahadah melawan nafsu,melakukan mujahadah annafs menurut imam al ghazali,memeragi tabiat diri,memerangi hawa nafsu,mencari contoh gambar orang yang nenerangkan quran dan hadis dalam kehidupan sehari hari,muhazadah an nafs artinya dan contoh hadisnya,mujahadah an nafsy dan macamnya,mujahadah an-nafs,manfaat mujahadah terhadap diri sendiri,mujahadah an-nafs contoh perbuatan mengontrol diri,manfaat mujahadah annafs dalam kehidupan sehari-hari,mencari kisah teladan tentang mujahadah an nafs,menerapkan mujahaddah nafs dalam kehiupan,muhajadah am nafs,mqcam macam mujahadah dan pengertiannya,merangi hawa nafsu,mengapa perjuangan melawan hawa nafsu termasuk perjuangan besar,mujadahatun napsu,mujadahhan,mujahada,mujAhadah an nafs dalil naqli,mujahadah al nafs kontrol diri,mujahadah an nafs ada berapa macam,mengapa kita harus mengendalikan hawa nafsu atau mujadah an nafs,Menerapkan sifat mujahadah an-nafsih dalam kehidupan sehari-hari,mati menahan syahwat mati syahid,manfaat memerangi hawa nafsu,kisah sahabat yang berhasil menahan hawa nafsunya,kisah sahabat rasulullah yg mencerminkan prilaku husnudzan,kisah sahabat rasulullah melawan hawa nafsu,kisah sahabat nabi yang menjaga nafsunya,Kisah pendek yang menceritakan tentang manfaat husnuzan,kisah nabi sifat husnuzan,kisah mujahadatunnafsi,kisah mujahadah an nafs,kisah kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah an-nafs husnuzan dan ukhuwah,kesimpulan dari sifat mujahaddah an-Nafs,kata2 hawa nafsu sunda,kata gambar nafsu,kandungan mujahadah an nafs,jurnal tentang pembahasan mujahadah,jihad binafsi dan contohnya,jenis2 dp tentang hadis nabi,jelazkan pengertian mujahada,kisah teladan dari pengalaman pribadi dari manfaat husnuzan,kisah teladan dari pengalaman pribadi manfaat dari husnuzan,kisah teladan sikap,Manfaat dari mujahadah an-nafs,manfaat dan hikmah orang yang menerapkan mujahadah al nafs,manfaat dan hikmah mujhadah an nafs,manfaat dan hikmah mujahadas an nafs,makna dan kandungan mujahadah annafs,Makalah al-quran hadis tentang perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu,macam macam mujahadah nafs,macam macam jihad yang terdapat dalam surat an nafs,lafaz hadia an-nafs dan latinnya,kumpulan surah tentang mengontrol diri,kumpulan hadits tentang jihadun nafs,kumpulan hadist tentang mujahadah,kisah yang menceritakan husnuzhon,kisah teladan yang menggambarkan manfaat husnuzan,Kisah teladan yang mencerminkan tentang mujahadah an-nafs khusnudhon ukhuwah,Kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah an nafs husnudzan dan ukhuwah,kisah teladan tentang menjaga hawa nafsu dari sahabat nabi,jelaskan/sebutkan hikma dan manfaat dari mujadan an-nafs,Mujahadah hawa nafsu,teks orasi hawa nafsu,sebutkan contoh mujahadah an nafs,sebutkan contoh dari mujahadatun nafs husnudzan dan ukhuwah,sebutkan cara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,sebutkan cara memiliki sikap mujahadah an-nafs,sebutkan 3 golongan yang mampu melakukan mujahadah an nafs sesuai keadaan yang mereka hadapi,sebutan lain muhajadah an nafs,sebutaka dahlil hadis tentang mujadah an-nafs,sebuah kisah yang menggambarkan manfaat husnuzan,rukun mujahadah Bahasa sunda,referensi tentang mujahadatun nafs,rangkuman mengenai hadist jihad al nafs,praktek cara mujahadah,pidato tentang berat melawan hawa nafsu,Pidato tema mujahadatun nafsi,pidato sunda judul nyaa menjauhi hawa nafsu,pidato singkat tentang sifat mujahadah,pidato b indo tema menahan hawa nafsu yang singkat,sebutkan contoh perilaku mujahadah an nafs husnuzan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari,Sebutkan contoh perilaku mujahadah An-Nafs,sebutkan dalil hadist tentang mujahadah an nafs,tausiah tentang hawa nafsu,Surat yang beisi tentang mujahadah an nafs,surat mujahadah an nafs beserta artinya,surat alquran yang mengadung arti melawan hawa nafsu,surah mujahadah da artinya,surah alquran tentang Mujahadah an nafs,sorofnya lafad mujahadahan apa?,soal isian singkat tentang mujahadah an nafs husnuzan dan ukhuwah,simpulan hawa nafsu,sikap yang mencerminkan mujahadatun nafsi dan hikmah,sikap mencerminkan pengamalan ukhwah,sifat mujahadah,setiap muslim diperintah untuk melakukan mujahadah an nafs supaya hidupnya bahagia bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,sebutkancara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,sebutkan istilah jihad jihadun naft dan mujahadah an nafts,sebutkan dan jelaskan wujud perilaku/sikap mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,sebutkan dan jelaskan pengertian mujahadah an nafs,pesan rasulullah tentang perang melawan hawa nafsu,pertanyaan hadis mujahadah an-nafs,perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu disebut,pengertian mengendalikan diri/ mujahadah,pengertian jihadun nafsi,pengertian dan hikmah mujahadah an nafs,pengertian dan contoh perilaku mujahadah,pengendalian nafsu menurut ibnu jauzi,pengalaman pribadi yang menggambarkan manfaat husnuzan,pengalaman pribadi mujahada nafsi,penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari hari,penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,pantun sunda tentang kontrol diri,mujahid dawah sunda,mujahahadatunnafsi,mujahadatun nafsi adalah,pengertian mujahadah an nafs,Mujahadah yg paling sedikit ringkas,mujahadah yang harus dilakukan,mujahadah wiki,pengertian muhajadah,pengertian mujahadah an nafs beserta contohnya,pengertian mujahadah an-nafs secara bahasa,Perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu di nama kan,perjuangan sungguh sungguh melawan hawa nafsu,perjuangan sungguh sungguh,perjuangan melawan nafsu fisebut,perjuangan melawan hawa nafsu,peristiwa tentang muhajahadah an nafs,perilaku yg mencerminkansikap mujaddah annafs,Perilaku Nabi Musa yang Menerangkan Kontrol diri/mujahadah an-nafs,perilaku mujahadah husnuzan dan ukhuwah,perilaku mujahadah,pentingnya melawan hawa nafsu,penjelasan dan disertai dalil alquran dan hadits tentang mujahadah husnudzan dan ukhuwah,pengertian tentang mujahadatun nafs,pengertian mujahadatunnafsi,pengertian mujahadatun nafsi menurut bahasa dan istilah,pengertian mujahadatun nafsi hikmah,pengertian mujahadatun nafs,mujahadah jihadun nafs,jelaskan pengertian mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,contoh perilaku yang menggambarkan sikap mujahadah an nafs,cerita singkat rasulullah mengenai kontrol diri,cerita pendek tentang mujahadah an nafs,cerita kehidupan sehari hari menahan hawa nafsu,cerita huznuzan terhadap allah dalam kehidupan sehari-hari,cerita cerita menahan hawa nafsu,ceramah tentang hawa nafsu,ceramah husnudzon yang menyangkut dalam bermasyarakat,ceramah bahasa sunda keterangan tentang agama islam beserta hadist,ceramah agama naf su dan imam,carilah kisah kisah teladan yang mencerminkan sikap mujahadah an-nafs husnuzan dan ukhuwah,cara-cara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,cara untuk memiliki sikap mujahadah an-nafs,cara mujahadah an nafs menurut imam al gazali,cara mujadahan,cara menyikapi mujahadah annafs,cara menjadikan diri memiliki sifat mujahadah an-nafs,cara mengubah sifat dan sikap dengan melawan nafsu,conto pidato sunda tentang jihad,contoh biantara b sunda ngajaga hawa nafsu,Contoh cerita tentang mujahadah,contoh perilaku mujahadah dalam kehidupan sehari hari,contoh perilaku mujahadah an-nafs yang menggambarkan sikap mujahadah an-nafs,4 ciri ciri mujahadah an-nafs,Contoh perbuatan mujahadah,contoh pengendalian diri pada nabi,contoh muzahadan,contoh mujahadah an-nafs,Contoh mujahada secara singkat,contoh mujahada nafs,contoh mujadah an nafs,contoh mujadah,contoh melakukan mujahadah,contoh keutamaan mujahadah an nafs,contoh hadits mujahadah an nafs,contoh dolmen bin nafsi,contoh dakwah singkat tentang nafsu,contoh dakwah hawa nafsu beserta dalil nya,cara mengontrol diri dalam islam,cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam sehari hari,cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,ayat mujahadah an nafs,AYAT DAN HADIS TENTANG MUJAHADAH AN-NAFS HUSNUZAN DAN UKHUWAH,arti mujaharrah,Arti mujahadah an nafsu dan macam nafsu,arti mujadah,arti dari mujahadah annafs,Arti dan tujuan mujahadah,apakah sikap mujahadah an-nafs penting dimiliki seorang muslim?,apakah sifat mujahadah an-nafs dalam penerapan antara islam dan non islam adalah sama,apa yg dimaksud dengan mujahadah an nafs,apa mujahadahan,apa itu mujahadah nafs menurut istilah,apa arti mujadah dalam islam,akibat dari tidak dapat bersikap mujahadah an nafs,5 contoh prilaku mujahadah an nafs,5 contoh perilaku seseorang yang memiliki sikap muhajadah an nafs,5 contoh mujahadah an nafs,ayat quran mengenai mujahadah melawan nafsu,Ayat tentang mujahadatun nafsi,bacaan latin dan arab dalil naqli husnudzon,cara menerapkan mujahadah an nafs,cara memiliki sikap mujahadah an nafs,cara memiliki sifat pejuang,cara membentuk mujahadah an nafs dan husnudzan,Cara bermujahadah,C0nt0h kisah singkat r0sul dngan para shabat tentang husnudzan ukhwah dan mujahadatunafsi,bunyi hadis tentang kontrol diri mujahadah,biantara bahasa sunda tentang hawa nafsu,berikan dua contoh sikap mujahadah an nafs,bahan pidato judul mencegah hawa nafsu,bagimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari?,bagaimana hukum jika seseorang tidak menerapkan mujahadatun nafs dan ukhwah,Bagaimana cara mengontrol diri menurut imam al ghazali,bagaimana cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari,Bagaimana cara menerapkan mujahadah an nafs dalam kehidupan,bagaimana cara bermujahadah an nafs,bacaan latin dan arabnya hadis an nafs,4 sifat mujahadah,contoh peristiwa tentang mujahadah an nafsi,jelaskan pengertian dari sikap mujahadah annafs,hadits rasulullah saw tentang kontrol diri,hadits mujahadan nafs,hadits hadits yang berkaitan dengan mujahadatun nafsi,hadits dan terjemah mengenai mujahadah,hadist tentang mujahadatun nafsi dengan arabnya lengkap,hadist nabi hal mujahadah,hadist mujahada araf,hadist hal mujahadah nya nabi,hadist beserta arabnya mengenai mujahadah an mafs,hadis yang memerintahkan muhahadah an nafs,hadis yang berisi tentang mujahadah annafs,hadis tetang kotrol diri mujahadah anas beserta artinya,hadis tentang mujhadah husnudzan dan ukhuwah,hadis tentang mujahadah an nafs,hadis tentang mujahadah,hadis mujahadah an nafs,Google mujadah kasiat,hadits tentang mujahadah husnuzan,hadits tentang muzahadah anna,hikmah ajaran mujahadatun nafsi,jelaskan mujahadah menurut bahasa dan istilah serta mujahadah an nafs,jelaskan mujahadah an-nafs (kontrol diri),jelaskan manfaat dan hikmah berperilaku mujahadah an nafs,jelaskan makna mujahadah an nafs secara terminologi,jelaskan makna dari mujaahadah an-nafs,jelaskan kenapa kita harus bermujahadah,jelaskan bagaimana penerapan perilaku mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari-hari,jelaskan bagaimana penerapan perilaku mujahadah an nafs dalam kehidupan sehari hari,jangan menuruti hawa nafdu mujahadah falam quran,isi kandungan mujahadah an-nafs,hukum mujahadah,hikmah prilaku kontrol diri,hikmah mujahadatun nafsi,Hikmah mujahadatun nafs,hikmah dari sikap mujahadah an nafs,hikmah dan manfaat mujahadah an nafs,hikmah atau manfaat mujahadah nafsi,gambar perjalanan para sahabat nabi dalam perang kata2 dakwah,gambar kata hawa nafsu hadist,gambar dp hadist riwayat,dalil naqli mujahadah nafsi nafsu,dalil hadits tentang mujahadah an nafs,dalil al-nafs yang pendek,dalam bahasa indonesia muhajadah an nafs disebut,dakwah hawa nafsu pendek,dahlil tentang muhajanah annafs,conton sikap yang mencerminkan penerapan perilaku jihad,contoh/ soal cerita dari mujahada ukuwah sama husnuzom,contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap kontrol diri,contoh surah tentang mujahadah anafs,contoh soal mujahadah an nafs,contoh sikap yang memcerminkan kontrol diri,contoh sikap mujahadah an-nafs,contoh sikap mujahadah,contoh sifat mujahadah,contoh sifat kontrol diri,contoh poster mujahadah,dalil naqli tentang mujahadah,dalil naqli yang membahas tentang mujahadah an nafs,dalil tentang ajaran mujahadah an nafs,gambar dp bbm menahan syahwat,faidah melawan hawa nafsu,dwonload pengajian menghilangkan nafsu syaiyan,DP surah-surah pendek dalam bahasa Indonesia,dp pentingnya doa,dp mujahadah ϑî,dp jihad melawan hawa nafsu,DP bbm perang nafsu sahwat,dp bbm mujahid,dp bbm mujahadah,dp bbm menahan syahwat,dp bbm melawan diri sendiri nafsu,dp bbm jihad Q S,dp bbm berperang dengan hawa nafsu,doa dan berjuang Sunda,dasar hadis yang menerangkan mujahadan,dalil yg menjekaskan mujahadah an nafs,contoh pidato agama islam singkat beserta dalilnya dan kesimpulannya,Teks pidato mujahadatunnafsi,tuliskan lafad dalil naqli tentang nafsu muthamainah,tuliskan sebuah kisah teladan yang berasal dari pengalaman pribadi yang menggambarkan manfaat huznuzan,tulislah hadis tentang mujahadah an-nafs beserta artinya,tulislah hadits tentang hawa nafsu,Tulislah sebuah kisah teladan yang berasal dari pengalaman pribadi yang menggambarkan manfaat husnuzan,tulislah sebuah kisah teladan yg berasal dari pengalaman pribadi yang menggambarkan manfaat husnuzan,Wali melawan hawanafsu,www arti mujahadah,www bgmna cara melawan nafsu menurut rasul dan sahabat com,www hikmah mujahadah,www perjuangan sungguh2 melawan hawa nafsu di sebut com,Tuliskan Kisah sahabat nabi yg ada kaitanya dengan husnuzhan,tuliskan hadits mujahadah an-nafs,tentang muhajadah,tentang mujahadatun nafs pada diri sendiri,terjemahkan arti hadits hr bukhari tentangmujahadah an nafs,tolong berikan contoh penerapan mujahadah,tujuan mujahadah,Tujuan Mujahadah an nafs,tujuan mujahadah nafs dalam kehidupan sehari-hari,tulis ayat berhubungan dengan mengendalikan hawa nafsu husnuzan ulul hawa dan bacaan artinya dan isi kandungannya,tuliskan 2 contoh sikap husnuzan,tuliskan contoh sikap mujahadah an-nafs ketika kamu berada di kelas,tuliskan hadis tentang mujahadah an-nafs beserta artinya,yg berkaitan dari hawa nafsu dlm seharihari

Comments

2 comments… add one

Leave a CommentNext post:

Previous post: